Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og omegn Vi gemmer på alt - alt hvad folk har skrevet - til hverandre, til kommunen, til profes- soren i København, og hvad han har svaret. Og traktater og forhandlinger. Hvad soldaten i krigen har skrevet hjem eller til kæresten og til far og mor. Der er poesibøger og kærestebreve og meget meget mere... samt en masse fotografier - ja, nogen af dem kan du godt se her på hjemmesiden, men alt det andet skal du se på Arkivet her i Slotsallé 10 Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og omegn Slotsallé 10, 6440 Augustenborg, Tlf.: 74471808, Email: aug.larkiv@pc.dk Åbningstider: hver onsdag kl. 9-12 og 16-18 om sommeren (april - oktober) Dækningsområdet er hele det midtalsiske Vi er med i en paraplyorganisation for Sønderborg Kommunes 14 lokalhistoriske arkiver, SKLA Fra oktober til april har Arkivet kun eftermiddagsåbent den første onsdag i måneden.

Generalforsamling på Fjordhotellet Tirsdag, d. 20 marts 2018 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Årsberetning v. formanden 4. Regnskabet aflægges v. kassereren 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal - ifølge vedtæg­terne - tilstilles bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. 7. Valg til bestyrelse og suppleantposten På valg er: Birte Thuesen, Paul Hartmann, Thomas Hjorth Jan Lyngbjørn, Kirsten Hach Suppleanter: Horst Grunfeld Marianne Nehm Revisor: Hans Clausen Kock 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil lærer Alex Thomsen holde foredrag: Alex Thomsen, der er født i russisk fangenskab, fortæller om sin far Alexander Thomsen og mor Olite Priede, der efter krigens afslutning blev tvunget i russisk fangenskab og til at arbejde i kulminer samt senere som læge i fængsler og fangelejre. Der serveres kaffe med brød. Pris: kr. 50, Vel mødt. Bestyrelsen Årsprogram 2018 Tirsdag d. 20. marts Årsmøde/generalforsamling på Fjordhotellet Først i juni: Eftermiddags - eller aftentur Sidst aug./først sep.: Høstmarked i Augustenborg. Vi holder åbent hus på Slotsallé 10, kl. 10-14 Sidst aug./først i sept.: Heldagstur d. 23, 24, 25. nov: Vi deltager i julemarkedet på Augustenborg slot Annoncering af arrangementer: Hjemmesiden: augustenborg-arkiv.dk Byportalen: augustenborg.dk Aviser: Ugeavisen, Jydske Vestkysten + plakater forskellige steder Se Sønderborg Lokal TV’s udsendelse om arkivet i Augustenborg: