Køb af Årsskrifter: Følgende årgange kan stadig købes: Årsskrift 2017...................................... 50,00 kr. Årsskrift 2016...................................... 50,00 kr. Årsskrift 2015...................................... 50,00 kr. Årsskrift 2014...................................... 50,00 kr. Årsskrift 2013...................................... 50,00 kr. Årsskrift 2012..................................... 50,00 kr. Årsskrift 2011..................................... 50,00 kr. Årsskrift 2008..................................... 40,00 kr. Årsskrift 2006..................................... 15,00 kr. Årsskrift 2002..................................... 15,00 kr. Årsskrift 2001..................................... 15,00 kr. Årsskrift 1999..................................... 15,00 kr. Årsskrift 1996..................................... 15,00 kr. Sønderjydsk Månedsskrift: Specialnummer om Augustenborg........ 15,00 kr.

Indhold af Årskrift 2016 Forord AF Birte Tuesen Ruth Forum Møller af Paul Hartmann Augustenborg Bitteren Af Poul Krog En udvandrer fra pionertiden Af Hans Andersen Glimt fra tidlige skoledage Af Knud Terp Bogbinder Jessen Af Birte Thuesen Færgestedet ved Fynshav II Af Poul Krog

Notmark krøniken - Rumohrsgård Af Rasmus Jensen Færgestedet ved Fynshav AP Jens Lampe Notmark krøniken - Almsted Af Rasmus Jensen Julen 1862 i Asserballe Præstegård Af Birte Thuesen Café Sølyst / Aiskroen I Af Poul Krog Danske soldaters ankomst i 1920 Af Poul Krog

De årsskrifter, der er udgået fra lageret findes elektronisk.


Indhold af Årsskrifter for alle årene

Indhold årskrift 1996 Forord af Ruth F. Møller Om arkivet af Hans Lind Erindringer om Augustenborg skole af Svend Aage Elley Slægtsforskning Af P. Hanrmann Kulsvierne ved Nørreskoven Af Hans Andersen & Søren P. Jamsem Skolelove for de børn, der søger Asserballeskov skole Af Børge Augustinussen Sebbelev bylaug Af Eli Kristensen Landsbyen som legeplads Af Hnud Terp, Brønshøj Foreningsarkivet Af P. Hartmann Martin N. Hansen 1893 - 1976 Af Gunner Rasmussen Som sang i juninætter Af Martin N. Hansen Soldat i Sønderborg 9. april 1940 Af Eli Kristensen En udvandrerfamilie Af Hans Andersen Ploitiforordening, vedrörende brugen af ridehjul paa offentlige Gader, Veje og Pladser Aaf G. R. Busse og Gretmai Af Rasmus Harboe, Ketting Indhold årskrift 1997 Forord af Ruth F. Møller Mindeord (om Hans Lind) Af Gunner Rasmussen Øvelgønne Af Gunner Rasmussen Rundt om Asserballe Af Bodil Christensen Flystyrt ved Erbæk Af Hans Andersen Ernst Christensen 1895 - 1966 Af Eli Kristensen Dage omkring 5. maj 1945 Af Peter Hansen Kock Augustenborg Hovedgaard Af Thora Nissen Den sidste lærerinde i Ketting skole Af Else Brøndahl Schlüter Svundne tider i Augustenborg Af Birte Thuesen Indhold årskrift 1998 Forord Hans Lind 1914 - 1996 Af Bodil Christensen Sebbelev 1960 - erindringsglimt fra en syvårig Af Kaj Bollmann En vaskedag i Augustenborg i gamle dage Efter N. P. Thuesen Flystævnet på Gammelgård Af Hans Andersen Kystsanatoriet Af Else Damm Christiansen Lidt løst og fast omkring Kystsanatoriet Af Eli Christensen Det spøger Efter J. Raben Rumohrsgård Af Chr. Fægteborg Nødpenge Efter Hans Lind Vore genforeningsstene Af Hans Andersen Det vil komm åv sig sjel Af Martin N. Hansen Indhold årskrift 1999 Forord Erindringer om en barndom og ungdom i Asserballe præstegård Af Elisabeth Boyesen Erindringer fra en tid på Slotsallé i Augustenborg Af Edel Jessen Et brev fra Herman Bang Af Ernst Christensen Caroline Amaliehjemmet 1949 - 1999 Af Hans Lind & Kjeld Eriksen En overraskelse Af Gunner Rasmussen Gammelgaard Af Chr. Fægteborg Vore genforeningsstene Af Hans Andersen Barndomsminder fra Augustenborg Af Fritz Mortensen Indhold årskrift 2000 Forord Min barndom Af Kaptajn Jordts erindringer Den gamle købmandsgård Af Gudrun Forum Rasmussen Kvindeseminariet i Augustenborg - informationer og billeder Af Günter Weitling, Sønderborg Fynshav-Bøjden overfarten Af Hans Andersen Konfirmation i Ketting kirke Af Chr. Bruhn Mordet ved Asserballe Blæsborg Mølle Af Rita Bromand Nielsen Aftægtskontrakt fra 1853 Af Gunner Rasmussen En oplevelse i Swaziland Af Andreas Clausen, Sønderborg Nu Osbæk - i gamle dage var det Åsbæk Af Hans Lind Overenskomst Indhold årskrift 2001 Forord En arkitekt i Augustenborg Af Vagn O. Kyed Vinterslagtning Af Tove Vandel Jensen Andreas Bakken Da træet tændtes i Asserballe kirke Af Hans Lind Da Herman Bang dansede Den sidste smed Af Morten Frede Jørgensen Christian Rudolph Ebeling Af Jens Raben Gem gamle fotos - de fortæller historie Af Hans Lind "Det skæve hus" Af Hans Andersen Eget bo 1927 Klokkerne i Ketting og Notmark kirker Af Hans Andersen Augustenborg - 350 år Af Eli Christensen Det hjemle sprogh Af Hans Jørgen Clausen Indhold årskrift 2002 Forord af Paul Hartmann Februar 1920 Af Sofie Sandal f. Petersen To brødre Terkelsen på Danebod Af Jans Kongsted Lampe En jagthistorie fra Ketting Af Jørgen Nielsen É omskegsbrøv Af Hans Andedrsen Louise Amona Af Ernst Christensen Af Johannes Pades erindringer De seneste års arkæologiske undersøgelser i og omkring Augustenborg Af Lisbeth Christensen Historien om en kunstig arm Af Hans P. Høj Indhold årskrift 2003 Forord af Paul Hartmann Den gamle boghandler i Augustenborg havde et problem! Af Bent Bladmose Lokalhistorisk Arkiv 25 år Af Paul Hartmann Fra en gammel straffeprotokol Af Eli Christensen Damen fra Berlin Af Hans Andersen Augustenborg-maleren Peter Sandkamm-Møller og hans "bilnde billeder" Af Günter Weitling Barndomsminder fra Augustenborg Af Hans Lind H. C. Andersen og den gamle hertuginde Louise Augusta Af Thora Nissen Mine barndomsminder Af Sofie Petersen (Frost)

Indhold årskrift 2004 Forord af Paul Hartmann Opvokset i en brydningstid Af Jens Kongsted Lampe Den gamle kromand Af Hans Andersen Sommer i by Af Poul Christensen Skole på Midtals i et kvart årtusinde Af Hans Lind Æ Alsinge Gild Af Tage Taaning Jørgen Bromand 1904 - 2004 Af Paul Hartmann Gamle traditioner i Augustenborg Af Svend Aage Elley Sakslund Af Andreas Andersen Sømandsfamilien Jordt i Helved Af Karin Jordt Indhold årskrift 2005 Forord af Paul Hartmann Et besøg hos Else Børresen Af Richard Jørgensen Else Børresen 1871 - 1959 Af Rita Bromand Nielsen Hundslev drengen som blev atomfysiker Af Ole Møller, Vedbæk Augustenborg menuen Af Karin Jordt Besøg fra Australien Af Ruth Forum Møller Lidt lækkert Farvel til livet Af Cathrine Marie Jørgensen Far og søn Den første danske børnehave i Augustenborg Af Birthe Braun Der var en forklaring Da vandtårnet væltede Af H. H. Rambusch På udflugt med Notmark skole 19631 - 37 Af Hans Andersen Kystsanatoriet i Augustenborg Af Poul Christensen Møller Fock på Blæsbjerg Mølle Af Paul Hartmann Høgebjerg Af Hans Lind Indhold årskrift 2006 Forord af Paul Hartmann Smedelandsselskabet i Asserballe I Af gårdejer Ernst Christensen Smedelandsselskabet i Asserballe II Inge Petersen, Asserballe Augustenborg efter krigen 1914 - 18 Af N. P. Thuesen (indleveret af datteren, Birte Thuesen) Russiske krigsfanger i Almsted under første verdenskrig Af Hans Andersen Á propos de russiske krigsfanger Billeder af ting fremstillet af de russiske krigsfanger Skyttekorpset i Augustenborg Af Hans Lind Fra skolearkivets gemmer Af Eli Christensen Fynshav færgested i perioden 1750 - 1795 Af Karin Jordt Indhold årskrift 2007 Forord af Paul Hartmann En vejmand og hans arbejde i 1930-erne Af Hans Andersen Nekrolog, Hans Bruhn Augustenborg elektricitetsværk Af Birte Thuesen Om Augustenborg og Dæmningen Af Karin Jordt Augustenborg Sygehus/Sindssygehospitalet i Augustenborg Af Egon Petersen Indhold årskrift 2008 Forord af Paul Hartmann Augustenborg Sygehus/Sindssygehospitalet i Augustenborg Fortsat fra Årsskrift 2007 Af Egon Petersen Franske krigsfanger på Als Brevvæksling Jørgen Jordt fortæller om sin familie, søfart og barndomserindringer Da Ketting Kirke var krudtmagasin Herman Bang og "Det hvide Hus" Et jævnmål af sund og praktisk fornuft Af Hans Lind Mindetavle over de faldne Prisliste over forskelligt arbejde af samtlige hjulmagere Indhold årskrift 2009 Forord af Paul Hartmann Almsteddrengen, der blev missionær i Sydafrika Af Hans Andersen Til byråder, 1928 Doktor Sarauw Af Birte Thuesen Personbefordring i 1800-tallet Af Poul Krog Nekrolog, Bodil Christensen, Asserballe Af P. Hartmann Frygten for kolera 1831 - 1853 Af Karin Jordt Arkæologiske undersøgelser på Lykkegårds mark ved Ketting Af Henning Nielsen Indhold årskrift 2010 Forord af Poul Krog Gamle gårdtyper på Als Af Kirsten Grau Nielsen Mikkel Hüttmann - hofnar hos hertugen Ukendt forfatter De gamle stendiger Af Hans Andersen Våbendepot på Vertemine under 2. verdenskrig Af Hans Andersen Nekrolog, Thorvald Frederiksen Af Paul Hartmann Asserballeskov Skolehjem Af cand. mag. Gitte Iversen Et alsisk vilhkårsbrev Da "Enigheden" besøgte Augustenborg Af Poul Krog Flasken i stenhøjen Af Louise Mathiesen Minder om amtsbanen på Als Af Birte Thuesen Jernbanevognen i Nr. Kettingskov Af Bodil Nielsen Tronfølgeren fra Augustenborg Af Poul Krog Tyske ski på Danebod Højskole Af Gunner Rasmussen Indhold årskrift 2011 Forord af Poul Krog Augustenborgfotografen Richard Reich Af Arild Richard Larsen De gamle lamper Af af Poul Krog Kanongruppen i Asserballe Af Tage Brummer Ketting og Treårskrigen Af Eli Christensen Forpagterboligen ved Notmark Præstegård Af Ole Jøker Nissen Jernbanevognen i Nr. Kettingskov Af Knud Skov Rasmussen Augustenborg slot som lazaret 1848 - 50 Af Poul Krog Ann-maj Steffens og vognmand Dürkopp Af Birte Thuesen Augustenborg Flækkes nødpenge Af Poul Krog Indhold årskrift 2012 Forord Af Poul Krog Augustenborgs postekspeditør 1853 - 64 Af Poul Krog En gravsten fortæller Af Birte Thuesen De kongelige sten ved Danebod Af Hans Andersen Augustenborg slot som lazaret 1864 Af Poul Krog Den rigtige Tine Af Poul Krog Augustenborgs første bil Af Poul Krog Breve fra Als i krigsårene 1940 - 45 Af Marie Hansen, Skakkenborg Augustenborg og Ketting Sogns Brugsforening Af Birte Thuesen Stormfloden 1872 Af Hans Lind Katholm Af Poul Krog Nicolai Ahlmann Af Poul Krog

Indhold årskrift 2013 Forord Af Poul Krog Da "Enigheden" besøgte Augustenborg II Af Poul Krog Louise *Augustas Livjægerkorps Af Poul Krog Musiker Frederik Petersen Af Birte Thuesen Duellen i slotsparken Af Poul Krog Indkvartering under Treårskrigen Af Poul Krog Blommeskobbel skov Af Poul Krog Lys til juletræet 1918 Af Birte Thuesen Louise Mathisen, Fynshav Af Poul Krog Fra fødsel til dåb Af Jens Raben Hertugerne i Primkenau Af Hans Lind Prinsesse Feodora Af Birte Thuesen Augustenborgs gamle håndbrandsprøjte Af Poul Krog Indhold årskrift 2014 Forord Af Poul Krog Sørens Møllevej 10 Af Karen Jepsen Gunner Rasmussen, Fynshav Af Eli Christensen Rasmus Jensen, Hundslev Af Morten F. Jørgensen Notmark krøniken Af Rasmus Jensen Dagbog 1914 - 18 Af Birte Thuesen Assserballe vandværk 1914 - 2014 Af Ploul Krog Hertugfamiliens flugt Af Thora Nissen Hornemann - to fætre på Augustenborg Af Thora Nissen Indhold årskrift 2015 Forord Af Birie Thuesen Mindepladen for H. C. Andersen Af Poul Krog Eli Krisrcnsen, Augustenborg Af Poul Hartmann Oprab til borgerne Af Birie Thuesen Jørgen Peter Kjær Af Hans Andersen Fjordhotellet 1965 - 2015 Af Poul Krog Diakonisserne i Augujstenborg Af Hans Lind Prinsesse Louise Af Augustenborg Af Poul Krog Den gamle sømand på Augustenborg havn Af Birie Thuesen Peter Andersens båre Af Birie Thuesen Ankeret på havnen Af Poul Krog Indhold årskrift 2016 Forord Af Birte Tuesen Brovold Af Jens Raben, Sønderborg slot Kinderheim Sonnenschein Af Hans Lind m. fl. Da Als og Ærø var et bispedømme Af POUL KROG Margrethe og Genforeningsfesten Af Hans Lind Fra høstens tid Af Peter Hess Det franske ur Af Birte Tuesen En gammel skik Af Max Hansen, Asserballeskov Færgestedet ved Fynshav AP Jens Lampe Notmark krøniken - Almsted Af Rasmus Jensen En kvinder, der arbejdede i det stille Af Hans Lind Skrivemaskinen Af Lisbeth Schau Indhold årskrift 2017 Forord Af Birte Thuesen Rudi Forum Møller Paul Hartmann Augustenborg Bitteren Af Poul Krog En udvandrer fra pionertiden Af Hans Andersen Glimt fra tidlige skoledage Af Knud Terp Bogbinder Jessen Af Birte Thuesen Færgestedet ved Fynshav II Af Poul Krog Notmark krøniken - Rumohrsgård Af Rasmus Jensen Julen 1862 i Asserballe Præstegård Af Birte Thuesen Café Sølyst / Aiskroen I Af Poul Krog Danske soldaters ankomst i 1920 Af Poul Krog Indhold årskrift 2018 Forord Af Birte Thuesen Rudi Forum Møller Paul Hartmann Augustenborg Bitteren Af Poul Krog En udvandrer fra pionertiden Af Hans Andersen Glimt fra tidlige skoledage Af Knud Terp Bogbinder Jessen Af Birte Thuesen Færgestedet ved Fynshav II Af Poul Krog Notmark krøniken - Rumohrsgård Af Rasmus Jensen Julen 1862 i Asserballe Præstegård Af Birte Thuesen Café Sølyst / Aiskroen I Af Poul Krog Danske soldaters ankomst i 1920 Af Poul Krog

Emneregister for arkivets årsskrifter 1996 - 2016 Først står historiens titel. Derefter årgang og sidetal for det årsskrift, hvori historien kan læses. Til sidst er anført historiens forfatter. Aftægtskontrakt fra 1853 2000 side 35 Gunner Rasmussen Ahlmann, Nicolai 2012 side 38 Poul Krog Almsted, Russiske krigsfanger i 2006 side 17 Hans Andersen Almsteddrengen der blev missionær i Sydafrika 2009 side 3 Hans Andersen Amtsbanen på Als, Minder om 2010 side 26 Birte Thuesen Andersen, H. C. og Louise Augusta 2003 side 37 Thora Nissen Ankeret på havnen 2015 side 40 Poul Krog Ann-Maj Steffens og vognmand Dürkopp 2011 side 29 Birte Thuesen Asserballe, Kanongruppen i 2011 side 10 Tage Brummer Asserballe Kirke, Da træet tændtes i 2001 side 13 Hans Lind Asserballe, Mordet ved 2000 side 30 Forfatteren ikke oplyst Asserballe Præstegård, Erindringer om barn- og ungdom i 1999 side 3 E. B. Asserballe Præstegård, Niels R. With fortæller fra 2008 side 23 Carsten Petersen Asserballe, Rundt om 1997 side 6 Bodil Christensen Asserballe, Smedelandsselskabet i I 2006 side 3 Ernst Christensen Asserballe, Smedelandsselskabet i II 2006 side 8 Inga Petersen Asserballe Vandværk 1914 – 2014 2014 side 21 Poul Krog Asserballe: Vinterslagtning 2001 side 11 Tove Vandel Jensen Asserballeskov: Det spøger 1998 side 26 J. Raben Asserballeskov: Det spøger 1998 bagsiden - foto J. Raben Asserballeskov Skole 1996 side 16 Børge Augustinussen Asserballeskov Skolehjem 2010 side 15 Gitte Iversen Augustenborg - 350 år 2001 side 34 Eli Kristensen Augustenborg, Barndomsminder fra 1999 side 37 Fritz Mortensen Augustenborg, Barndomsminder fra 2003 side 35 Hans Lind Augustenborg I, Da ”Enigheden” besøgte 2010 side 22 Poul Krog Augustenborg II, Da ”Enigheden” besøgte 2013 side 3 Poul Krog Augustenborg, De seneste arkæolog. undersøg. i 2002 side 32 L. Christensen Augustenborg, Den første danske børnehave i 2005 side 24 Birthe Braun Augustenborg, Den gamle boghandler i 2003 side 3 Bent Bladmose Augustenborg efter krigen 1914 - 18 2006 side 9 Niels P. Thuesen Augustenborg elektricitetsværk 2007 side 9 Birte Thuesen Augustenborg, En arkitekt i 2001 side 3 Vagn O. Kyed Augustenborg, En vaskedag i gamle dage i 1998 side 11 Niels P. Thuesen Augustenborg Flækkes nødpenge 2011 side 36 Poul Krog Augustenborg-fotografen Richard Reich 2011Augustenborg, Gamle traditioner i 2004 side 25 Svend Aage Elley Augustenborg Hovedgaard 1997 side 25 Thora Nissen Augustenborg, Kvindeseminariet i 2000 side 15 Günter Weitling Augustenborg menuen fra 1827 2005 side 14 Karin Jordt Augustenborg: Nødpenge 1998 side 36 Hans Lind Augustenborg og dæmningen 2007 side 17 Karin Jordt Augustenborg og Ketting Sogns Brugsforening 2012 side 31 Birte Thuesen Augustenborg Skole 1996 side 5 Svend Aage Elley Augustenborg, Skolevæsenet i 2004 side 18 Hans Lind Augustenborg, Skolevæsenet i 2008 side 35 Hans Lind Augustenborg, Skyttekorpset i 2006 side 31 Hans Lind Augustenborg Slot som lazaret 1848-50 2011 side 24 Poul Krog Augustenborg Slot som lazaret 1864 2012 side 15 Poul Krog Augustenborg, Svundne tider i 1997 side 44 Birte Thuesen Augustenborg Sygehus I 2007 side 26 Egon Petersen Augustenborg Sygehus II 2008 side 3 Egon Petersen Augustenborg, Tronfølgeren fra 2010 side 33 Poul Krog Augustenborgs første bil 2012 side 25 Poul Krog Augustenborgs gamle Haandbrandsprøjte 2013 side 40 Poul Krog Augustenborgs postekspeditør 1853-1864 2012 side 3 Poul Krog Augustenborg, Til byrådet i 2009 side 6 Hospitalsbeboere Bang, Herman Da H. B. dansede 2001 side 14 Forfatteren ikke oplyst Bang, Herman Et brev til 1999 side 14 Chr. Ernst Christensen Bang, Herman og det hvide hus 2008 side 33 Førstelærer Eriksen, Asserballeskov Besøg fra Australien 2005 side 16 Ruth Forum Møller Blommeskobbel Skov 2013 side 20 Poul Krog Blæsborg Mølle 2000 side 33 Rita Bromand Nielsen Blæsborg Mølle, Møller Fock på 2005 side 38 Paul Hartmann Boligforeningen ”Eget Bo” 1927 2001 side 26 Forfatteren ikke oplyst Breve fra Als i krigsårene 1940-45 2012 side 27 Marie Hansen, Skakkenborg Bromand, Jørgen 1904 - 2004 2004 side 24 Paul Hartmann Brovold, Jens Raben, Sønderborg Slot Bruhn, Christian 1920-2006 2007 side 8 Lokalhistorisk Arkiv Busse og Gretmai 1996 side 39 Rasmus Harboe, Ketting Børresen, Else 1871 - 1969 2005 side 5 Rita Bromand Nielsen Da kvasbunken brændte 2002 side 31 Forfatteren ikke oplyst Damen fra Berlin 2003 side 19 Hans Andersen Danebod Højskole, To brødre Terkelsen på 2002 side 8 Jens Kongsted Lampe Danebod Højskole, Tyske ski på 2010 side 39 Gunner Rasmussen Da Als og Ærø var et bispedømme, Poul Krog Da vandtårnet væltede 2005 side 28 H. H. Rambusch De gamle lamper 2011 side 8 Poul Krog De gamle stendiger 2010 side 8 Hans Andersen De kongelige sten ved Danebod 2012 side 13 Hans Andersen Den gamle kromand 2004 side 12 Hans Andersen Den gamle sømand på Augustenborg Havn 2015 side 31 Birte Thuesen Den rigtige Tine 2012 side 22 Poul Krog Der var en forklaring 2005 side 28 Henrik Ussing Det franske ur, Birte Thusesen Det hjemle sprogh 2001 side 36 Hans Jørgen Clausen, Kettingskov Det vil komm åv sig sjel 1998 side 40 Martin N. Hansen Diakonisserne i Augustenborg 2015 side 19 Hans Lind Duellen i slotsparken 2013 side 16 Poul Krog Du skal plante et træ 2013 bagsiden Piet Hein Ebeling, Christian Rudolph 2001 side 22 Jens Raben Eli Kristensen, Augustenborg 2015 side 6 Paul Hartmann En billig forsikring 2002 side 16 Forfatteren ikke oplyst En gravsten fortæller historie 2012 side 10 Birte Thuesen En gammel skik, Max Hansen, Asseballeskov En kvinder, der arbejdede i det stille, Hans Lind En oplevelse i Swaziland 2000 side 36 Andreas Clausen En overraskelse (om medaille 1848-50) 1999 side 20 Gunner Rasmussen En udvandrerfamilie 1996 side 33 Hans Andersen En vejmand og hans arbejde i 1930’erne 2007 side 3 Hans Andersen Et alsisk vilkårsbrev 2010 side 20 Anna E omskeksbrøv 2002 side 15 Hans Andersen Erbæk, Flystyrt ved 1997 side 13 Hans Andersen Farvel til livet 2005 side 19 Cathrine Marie Jørgensen Februar 1920 (afstemning/genforening) 2002 side 3 Sofie Sandal Feodora, Prinsesse 2013 side 36 Birte Thuesen Fjordhotellet 1965-2015 2015 side 13 Poul Krog Flasken i stenhøjen 2010 side 25 Louise Mathiesen Foraars-Pløjning 2006 bagsiden Martin N. Hansen Foreningsarkivet 1996 side 25 Paul Hartmann Foreningsarkivet – købet af en hingst 2003 side 13 Paul Hartmann Fra høstens tid, Peter HessBørresen, Else Et besøg hos 2005 side 3 Richard Jørgensen Caroline Amalie Hjemmet 1949 - 1999 1999 side 17 Hans Lind & Kjeld Eriksen Christensen, Bodil Asserballe 2009 side 18 Paul Hartmann Christensen, Ernst 1895 - 1966 1997 side 16 Eli Kristensen Dage omkring 5. maj 1945 1997 side 22 Peter Hansen Kock Dagbog 1914 – 1918 2014 side 17 Birthe Thuesen side 3 Arild Richard Larsen Fra en gammel straffeprotokol 2003 side 14 Eli Kristensen Franske krigsfanger på Als 2008 side 16 Forfatteren ikke oplyst Fra fødsel til dåb 2013 side 27 Jens Raben Fra skolearkivets gemmer 2006 side 34 Eli Kristensen Frederiksen, Thorvald 2010 side 14 Paul Hartmann Fruentimmeret fra Adserballig 2006 side 33 Forfatteren ikke oplyst Frygten for kolera 1831-1853 2009 side 19 Karin Jordt Fynshav - Bøjden Overfarten 2000 side 27 Hans Andersen Fynshav færgested i perioden 1750 - 1795 2006 side 36 Karin Jordt Færgestedet ved Fynshav, Jens Lampe Gamle gårdtyper på Als 2010 side 3 Kirsten Grau Nielsen Gammelgård 1999 side 22 Chr. Fægteborg Gammelgård, Flyvestævnet på 1998 side 15 Hans Andersen Gem de gamle fotos - de fortæller historie 2001 side 23 Hans Lind Genforeningsstene, Vore 1998 side 37 Hans Andersen Genforeningsstene, Vore (fortsat) 1999 side 32 Hans Andersen Gunnar Rasmussen, Fynshav 2014 side 10 Eli Kristensen Hansen, Martin N. 1893 - 1976 1996 side 27 Gunner Rasmussen Hertugfamiliens flugt 2014 side 27 Thora Nissen Helved: Min barndom 2000 side 3 Christian Jordt Historien om en kunstig arm 2002 side 40 Hans P. Høj, Fynshav Hornemann – to fætre på Augustenborg 2014 side 29 Thora Nissen Hundslev: Den sidste smed 2001 side 15 Morten Frede Jørgensen, Holte Hundslevs første brandbil 2003 side 23 Forfatteren ikke oplyst Hüttmann, Mikkel – hofnar hos hertugen 2010 side 7 Ukendt forfatter Høgebjerg 2005 side 40 Hans Lind Ivan, Ivan Abonasjoff 2012 bagsiden Martin N. Hansen Jordt, Jørgen fortæller om barndom, familie og søfart 2008 side 23 J. Jordt Jordt - Sømandsfamilien i Helved 2004 side 33 Karin Jordt Jørgen Peter Kjær 2015 side 10 Hans Andersen Katholm 2012 side 36 Poul Krog Ketting, En jagthistorie fra 2002 side 13 Jørgen Nielsen, Guderup Ketting, Heksebrænding i 2002 side 39 Forfatteren ikke oplyst Ketting Kirke, Guldkonfirmation 1985 i 2000 side 29 Christian Bruhn Ketting Kirke, Klokken i 2001 side 29 Hans Andersen Ketting Kirke, Konfirmation 1934/35 i 2000 side 28 Christian Bruhn Ketting Kirke, Krudtmagasinet i 2008 side 32 J. Raben Ketting Kirke: Præsterne i 1734 2007 side 7 J. Raben Ketting og Treårskrigen 2011 side 16 Eli Kristensen Ketting Skole, Brevveksling fra 2007 side 16 P. H. J. Leth, førstelærer Ketting Skole, Brevveksling fra 2008 side 22 P. H. J. Leth, førstelærer Ketting Skole, Den sidste lærerinde i 1997 side 40 Else Brøndahl Schlüter Kiær, Frederik Frederiksen Far og søn 2005 side 23 Dansk biografisk Leksikon Kinderheim Sonnenschein, Hans Lind m. fl. Kjesten 2010 bagsiden Martin N. Hansen Kystsanatoriet 1998 side 17 Else Damm Christiansen Kystsanatoriet i Augustenborg 2005 side 35 Poul Christensen Kystsanatoriet, Lidt løst og fast om 1998 side 24 Eli Kristensen Lidt alsisk snak 1999 bagsiden Frelle Lidt alsisk snak 2000 bagsiden Forfatteren ikke oplyst Lidt alsisk snak 2002 side 12 Forfatteren ikke oplyst Lidt lækkert 2005 side 18 Forfatteren ikke oplyst Lind, Hans 1914 - 1996 1998 side 3 Bodil Christensen Lind, Hans Mindeord om 1997 side 2 Gunner Rasmussen Lokalhistorisk Arkiv 25 år 2003 side 6 Paul Hartmann Lokalhistorisk Arkiv: Inskription 1997 bagsiden Christian Bruhn Lokalhistorisk Arkiv: Om arkivet 1996 side 2 Hans Lind Louise Augustas Livjægerkorps 2013 side 4 Poul Krog Luise Amona 2002 side 17 Ernst Christensen, Asserballe Lykkegård, Arkæologiske undersøgelser på 2009 side 28 Henning Nielsen Lys til juletræet i 1918 2013 side 24 Birte Thuesen Mathiesen, Louise Fynshav 2013 side 26 Poul Krog Margrethe og Genforeningsfesten, Hans Lind Mindetavle over de faldne i 1. verdenskrig 2008 side 38 Forfatteren ikke oplyst Mindeplader for H.C. Andersen 2015 side 3 Poul Krog Møller, Christian Atomfysikeren fra Hundslev 2005 side 7 Ole Møller, Vedbæk Møller Fock på Blæsborg Mølle 2005 side 38 Paul Hartmann Notmark Kirke, Klokken i 2001 side 29 Hans Andersen Notmark Krøniken – Notmark by 2014 side 12 Rasmus Jensen Notmark krøniken – Almsted, Rasmus Jensen Notmark: Landsbyen som legeplads 1996 side 23 Knud Terp, Brønshøj Notmark Præstegård, Forpagterboligen ved 2011 side 17 Ole Jøker Nissen Nørre Kettingskov I, Jernbanevognen i 2010 side 30 Bodil Nielsen Nørre Kettingskov II, Jernbanevognen i 2011 side 22 Knud Skov Rasmussen Nørreskoven, Kulsvierne ved 1996 side 11 Hans Andersen & Søren P. Jensen Opråb til borgerne 2015 side 7 Birte Thuesen Opvokset i en brydningstid (fra Fynshav) 2004 side 3 Jens Kongsted Lampe Osbæk: Andreas Bakken 2001 side 12 Forfatteren ikke oplyst Osbæk - i gamle dage var det Åsbæk 2000 side 38 Hans Lind Overenskomst (om herredsfoged Petersen) 2000 side 39 Forfatteren ikke oplyst Pade, Johannes Lærer i Asserballeskov 2002 side 20 Gunner Rasmussen Padholm: Mine barndomsminder fra 2003 side 42 Sofie Petersen (Frost) Parkinson, Richard Besøg fra Australien 2005 side 16 Ruth Forum Møller Personbefordring i 1800-tallet 2009 side 15 Poul Krog Pet'er Andresens båre 2015 side 36 Birte Thuesen Petersen, Musiker Frederik 2013 side 11 Birte Thuesen Politiforordning vedr. brug af ridehjul 1996 side 36 G. R. Primkenau, Hertugerne i 2013 side 30 Hans Lind Prinsesse Louise af Augustenborg 2015 side 24 Poul Krog Prisliste for hjulmagere på Als i 1908 2008 side 40 Niels P. Thuesen Psykiatrien i Hertugdømmerne I 2007 side 26 Egon Petersen På udflugt med Notmark skole 1931 - 37 2005 side 30 Hans Andersen Rasmus Jensen, Hundslev 2014 side11 Morten F. Jørgensen Rumohrsgård 1998 side 27 Chr. Fægteborg Sakslund 2004 side 27 Andreas Andersen Sandkamm-Møller, Peter ”Blinde billeder” 2003 side 24 Günter Weitling Sarauw, Doktor 2009 side 7 Birte Thuesen Sebbelev 1960 - erindringsglimt fra en syvårig 1998 side 4 Kaj Bollmann Sebbelev bylaug 1996 side 18 Eli Kristensen Skrivemaskinen, Lisbeth Schou Skyttekorpset i Augustenborg 2006 side 31 Hans Lind Slotsallé 10, Erindringer fra en tid i Augustenborg 1999 side 10 Edel Jessen Slægtsforskning 1996 side 7 Paul Hartmann Soldat i Sønderborg 9. april 1940 1996 side 30 Eli Kristensen Som sang i juninætter 1996 side 29 Martin N. Hansen Sommer i by 2004 side 17 Poul Christensen Storegade: Det skæve hus 2001 side 25 Hans Andersen Storegade 15: Et besøg hos Else Børresen 2005 side 3 Richard Jørgensen Storegade 19: Den gamle købmandsgård 2000 side 6 Gudrun Forum Rasmussen Stormfloden 1872 2012 side 34 Hans Lind Sørens Møllevej 10 2014 side 3 Karen Jepsen Treårskrigen, Indkvartering under 2013 side 18 Poul Krog Vers 2008 bagsiden Jens Sejer Andersen Vers 2011 bagsiden Johannes V. Jensen Vinter 2007 bagsiden Martin N. Hansen Våbendepot på Vertemine under 2. verdenskrig 2010 side 10 Hans Andersen Æ Alsinge Gild 2004 side 21 Tage Taaning Øvelgønne 1997 side 3 Gunner Rasmussen Ajourført af Frede Vendelbo Jensen