Egnsmuseet i Augustenborg Slotsallé 10 bag arkivet Museet er åbent: Onsdag kl. 9 til 12 og kl. 16 til 18 Al færdsel på museumsområdet er på eget ansvar Pas på hovedet. Bjælkerne på 1. sal sidder lavt. Registrering og tekstning af de enkelte genstande er kun lige startet Toilet findes i arkivbygningen – lige inden for indgangsdøren

Skrivemaskinen

I juni 2014 fik Lokalhistorisk Arkiv indleveret en legetøjs- skrivemaskine af Lisbeth Schou, Slotsallé 12, Augustenborg. Her er historien bag skrivemaskinen. Legetøjsskrivemaskine, mærket Junior Model har tilhørt Lisbeth Schou, Slotsalle 12, 6440 Augustenborg, som har fået den efter sin mormors død. Skrivemaskinen er sandsynligvis indkøbt i London ca. 1920 af Ove Viborg-Larsen, bror til mormoderen. Ove Viborg-Larsen, f. i Kbh. 1896, blev som meget ung ansat i Store Nordiske Telegrafselskab, i under den russiske revolution, hvor han var 21-22 år, arbejdede han i St. Petersborg, giftede sig med en russisk kvinde, Irina, men blev forflyttet til London, hvor han var et ukendt antal år. I 1919 sender han en sølvservietring til sin niece fra London (min mor). Skrivemaskinen har han så købt til min mor og hendes efterhånden 2 søstre. Han vender tilbage til Danmark en gang i 30-erne og nedsætter sig som grossist i reklameartikler på Amager. Irina dør i 1947, hvorefter han for alvor forsøger at få sin svigerinde, Lucie, der fortsat bor i Leningrad og med nød og næppe har klaret sig igennem 2. Verdenskrig, til at komme til Danmark. Efter H. C. Hansens besøg hos Krustjov og efterfølgende frigivelse af personer med tilknytning til Danmark, kommer Lucie i 1956 til Danmark med sin 11-årige datter, hvorefter hun og Ove Viborg-Larsen gifter sig. Bor fortsat i Dalsvinget på Amager. I forbindelse med forsøgene på at komme til Danmark møder Lucie lægen Olite, der bliver gift med Alexander Thomsen, praktiserende læge i Sønderborg, bosat i Augustenborg, hvorfor Lucie og Ove senere besøger Augustenborg en del gange. Lisbeth Schou, Augustenborg, 4.juni 2014

Egnsmuseets historie Forhistorien Tanken om at oprette et hjemstavnsmuseum - et egnsmuseum - i Augustenborg er ikke ny. Allerede under besættelsen i 1940-45 forsøgte Hans Lind, Augustenborg Lokalhistoriske Arkiv´s medstifter og mangeårige formand, i samarbejde med ”Det Unge Grænseværn” at oprette et lokalt museum i byens forsamlingshus, Augustenborghus på Østergade. Men det lykkedes ikke at fåsat noget i gang; årsag(er) ukendt. Den 1. oktober 1971 blev der stiftet en forening, som fik navnet: Augustenborg Lokalhistoriske Forening 2 år senere fik foreningen tilladelse til at benytte et lokale i Turistforeningen´s ejendom Storegade 28. Lokalet blev brugt til opbevaring af museumsgenstande og til at arrangere skif- tende udstillinger. I 1976 blev aftalen med Turistforeningen opsagt. I stedet fik foreningen af kommunen anvist et par lokaler på Slotsallé 10, den nuværende arkivbygning. I 1978 blev foreningen nedlagt og en ny dannet under navnet: Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og Omegn Altså et arkiv – ikke et museum. Alligevel blev der plads til indleverede genstande fra den nu nedlagte forening. Mange ting er kommet til siden hen.Lokalhistorisk Arkiv modtog i 1983 en del møbler efter rentier Jørgen Smidemand´s dødsbo. Man besluttede at indrette 2 rum som henholdsvis køkken og stue/ soveværelse. De skulle se ud omtrent som de gjorde i begyndelsen af forrige århundrede. Gennem årene har lokalarkivet modtaget mange museumsgenstande, som blev placeret rundt om i de til rådighed værende lokaler, hvor der nu lige var plads.I 2005 fik arkivet råderet over hele bygningen. Tanken om at indrette et selvstændigt museum til alle de indleverede genstande meldte sig. Da arkivet i 2003 fik foræret et komplet sadelmagerværksted efter sadelmager Chris- tian Thomsen fra Almsted, måtte der ske noget. I lokalarkivets baghave stod en bygning, som oprindelig blev brugt til opbeva- ring af brændsel, vask og tørring af tøj, toiletter m.m. af de personer, som boede i lejlighederne i arkivbygningen. Den tidligere Augustenborg Kommune gav tilladelse til, at arkivet kunne benytte hele bygningen til at indrette et kommende museum.Sammen med kommunen og en række eksperter deltog arkivet i en række møder, hvor man drøftede mulig-hederne for at oprette et museum under een eller anden form. Møderækken afsluttedes d. 3. nov. 2003 med en studietur til Egnsmuseet og Kliplev, for der at hente inspiration.Efter studieturen blev aftalen, at arkivet skulle få udarbejdet et prisoverslag på at få gjort bygningen klar til brug. Den var i mange år ikke blevet vedligeholdt, så bygningens tilstand var det også nødvendigt at få vurderet. Prisoverslaget blev udar-bejdet af en pensioneret bygmester. Det kom til at lyde på 750.000,- kr. uden moms; et beløb Augustenborg Kommune ikke kunne hjælpe os med. Sagen blev henlagt og først genoptaget i april 2006.I de mellem-

liggende år samlede vi mod til selv at påtage os arbejdet med bygningen. Planerne blev reduceret til et mere beskedent projekt, og med en startkapital på 15.000,- kr. fra kommunen til køb af brædder til en ny etageadskillelse, gik vi i gang. Kommunen hjalp med at fjerne det gamle og nedslidte gulv, og køre det bort. Ved samme lejlighed blev taget under- strøget. Det nye loftsgulv blev lagt, et par skillvægge blev fjernet og nye muret op. Der blev kalket og malet. Danfoss og Sydbank ydede uvurderlig sponsorstøtte, så finansieringen af f. eks. indlæggelse af elektricitet var på plads. Lokale håndværkere forærede os cement og mørtel. I 2007 dukkede en mand op ud af den blå luft: Johannes Jørgensen. En handlekraftig mand, der viste tanken om et lokalt museum stor interesse. Johannes skaffede kraftige planker, som blev sat op på væggene som hylder på begge etager. En aftale med et savværk om at save flere planker løb noget af sporet, og forsinkede arbejdet i flere må -neder. Det slog dog ikke Johannes ud.Stigen til 1. sal blev skiftet ud med en kraftig og solid trappe. Hylderne blev fyldt op med genstande – både fra Johannes´ tidligere private museum og fra lokale beboere. I 2008 blev der indlagt kraft, og året efter installeres strøm og belysning blev monteret. I denne periode blev vi mødt med stor velvilje fra mange forretninger i Augustenborg og omegn i form af kontanter (sponsorstøtte). Adolph Clausen udførte et flot fræsearbejde ved i en planke at skrive ”EGNSMUSEUM”. Skiltet hænges på muren ud til haven, som det ses på fotoet øverst på siden. Som noget af det sidste blev haven omkring bygningen gjort i stand af et par af vores egne folk og kommunens (nu Sønder- borg storkommune) anlægsfolk i fællesskab. Fra museumsindvielsen i 2009