Folketælling1803 Folketælling1845-1855 Folketælling1860 Folketælling 1910 Folketælling 1921-1925 og 1930

Kirke-præstearkivet Augustenborg kirkebogregister 1744 - 1882 Asserballe præstegård Asserballe menighedsråd Andagtsbøger Biblen Fødselsattester - dødsattester 1920-1935 Gravminder Afgangslister fra Notmark Jævnsførelselsattester Notmark (?) Ketting kirkebog konfirmerede drenge og piger 1834-1854 fødte mænd og kvinder 1838-1967 Kirkeblad Augustenborg kom. Kirkebogsregistre Kirkebøger Augb., Ketting, Notmark, Asserballe Kirkebøger (Bromands arkiv) Kirkeligeanliggender Kommunikanter 1849 - 1905 (altergæster) Konfirmation Konfirmander Menighedsråd Aug. kom. Mindeblade Mindetavler Notmark præstearkiv Poesibøger Præster Registre Sange Søndagsskole Tilgangslister Notmark 1814 - 1820