Asserballe borgerlige vielser 1875-1957 renskrevet af Ditlev Duus Guderup

nr 8 1875 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1876 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1877 1 2 3 4 5 6 7 1878 1 2 3 4 5 6 7 1879 1 2 3 4 5 6 7 1880 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1881 1 2 3 4 5 6 7 1882 1 2 3 4 5 6 7 8 1883 1 2 3 1884 1 2 3 1885 1 2 3 4 5 6 7 8 1886 1 2 3 1887 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1888 1 2 3 4 5 6 1889 1 2 3 4 5 6 7 1890 1 1891 1 2 1892 1 2 3 4 5 6 7 8 1893 1 2 3 4 5 6 7 1894 1 2 3 4 1895 1 2 1896 1 2 3 1897 1 2 3 4 5 6 7 1898 1 2 3 4 5 1899 1 2 3 1900 1 2 3 4 5 6 7 8 1901 1 2 3 4 5 1902 1 2 1903 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1904 1 2 3 4 5 6 1905 1 2 3 4 5 6 7 1906 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1907 1 2 3 4 5 6 1908 1 2 3 4 5 1909 1 2 3 4 5 1910 1 2 3 4 5 6 7 1911 1 2 3 4 5 6 7 1912 1 2 3 4 5 1913 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1914 1 2 3 4 1915 1 2 1916 1 2 1917 1 2 1918 1 2 1919 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1920 1 2 3 1921 1 2 3 4 5 6 1922 1 2 3 1923 1 2 3 4 unr 5 6 7 8 9 1924 1 2 3 4 5 6 unr 7 1925 1 unr 2 unr 3 4 5 1926 1 2 3 unr 4 unr 5 1927 1 unr 2 3 unr 1928 1 unr 2 1929 1 (2). 2 3 unr 1930 1 2 3 unr unr 4 5 1931 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 unr 1932 1 2 3 unr 4 5 6 unr 1933 1 2 3 unr 4 1934 1 2 3 4 5 unr 6 7 8 1935 1 2 3 4 unr 5 6 7 1936 unr 1 2 3 4 5 6 unr 7 8 unr 1937 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1938 unr unr 1 2 3 4 5 6 1939 1 2 3 4 5 6 7 8 1940 1 unr 2 1941 1 2 3 1942 1 2 3 4 1943 1 2 3 4 5 1944 1 2 3 4 5 unr 6 unr 7 8 9 1945 1 2 3 4 unr 5 6 7 1946 1 1a 2 3 4 5 6 7 1947 1 2 3 4 5 1948 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1949 1 2 3 4 5 1950 1 2 3 4 5 6 7 1951 1 2 3 4 5 6 1952 1 2 3 4 5 1953 1 2 3 4 5 6 1954 1 2 3 4 5 6 7 1955 1 2 3 4 5 1956 1 2 3 1957 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

mandens navn Johann Diedrich Moldt Asserballe 33½ år Johan Heinrich Kock Rumohrsgaard Nicolay Nielsen Asserballeskov 33½ år Edvard Nielsen Asserballeskov 32 år Peter Hansen Oallesen fra Ærø 38 år Christen Hansen Kettingskov 37 år Hans Peter Andresen Asserballe 27år Hans Petersen Schmidt Lysabild 27½ år Jens Peter Nielsen Vertemine 48 år Hans Hansen Elnef Vertemine 25 år Jørgen Matthiesen Thomsen fra Høruphav 35½ år enkem Claus Hansen Richelsen Asserballe 53 år Johannes Petersen Kettingskov 35 år enkem skrædder Christian Adolph Wulff i Kettingskov 31 år Christian Hans Frederik Klemmesen i Augustenborg 26 ½ år Christian Andresen Asserballe 21 år sømand Jørgen Peter Jørgensen Asserballeskov Christian Becker i Asserballe 37 år enkem sømand Hansen Hansen Voigt Asserballeskov 32½ Hans Carstensen i Lysabild 33½ Jørgen Jacobsen Frost i Asserballeskov 32½ år Hans Peter Hansen i Asserballe 33 år Anders Peter Hansen af Svenstrup 25 ½ år Villads Kjelsen af Kettingskov 34 år Niels Peter Bladt i Asserballeskov 25 år Johan Gustav Carlsen Vertemine 30½ enkm Andreas Jørgensen Skovmand Asserballe 49 ½ år Jacob Jørgensen Kornbeck Asserballeskov 39 år enkm Nicolay Nielsen Asserballeskov 36 år Jacob Carl From Asserballe 27 ½ år Christen Christensen Bonde Lavensby 20½ år Jørgen Hansen Iversen Asserballeskov 29½ år Hans Frost Asserballeskov 35 år Jens Jensen Hoffstedt Padholm 29 år Peter Petersen Jørgensen Kettingskov 28 ½ år Christian Lorenzen Hansen Kettingskov 31 år Søren Theodor Hansen Basse fra Fyn 27 år Lauritz Jensen Hansen Ertebjerg 31 år Lorenz Peter Thomsen Tandselle 36 ½ år Henrik Adamsen Nissen Ertebjerg 29½ år Hans Peter Bladt Asserballeskov 25 år Peter Philipsen Asserballe 27 år Hans Peter Sørensen Asserballeskov 25 år Hans Christensen Asserballeskov 31 år Christen Mikkelsen Asserballeskov 40½ år Christian Frantzen Asserballeskov 40 år Jens Christian Kornbeck Asserballeskov 30 år enkem degn og lærer Peter Julius Andresen Asserballe 42½ år Søren Olsen Lund Asserballe (Gammelgaard)26 år Niels Hansen Asserballeskov 27 år Christian Simonsen Asserballe 27 år Knud Petersen Eriksen Asserballe 27½ år enkem Jens Peter Olsen Asserballeskov 52 år snedker Friedrich Friedrichsen Dyndved 23 år ? kaadner og bager Christian Jørgensen Asserballeskov 21 år enkem Jørgen Christensen Mathiesen (Nørr)Kettingskov 52 år Christian Thomsen Weel Kettingskov 50½ Kettingskov Jens Clausen Kettingskov 21 år enkem Claus Nissen Jepsen Asserballeskov 45 år gaard og synsmand Otto Viehmann Kettingskov 31 år enkem Jørgen Christensen Kock Hørup 32 år Jørgen Ernst Jørgensen Asserballeskov 28 år Hans Hansen Asserballeskov 30 år Hans Jørgensen Schmidt Tandslet 25½ år Hans Iversen Asserballeskov 34 år Niels Andersen Vertemine 26 år klodsmager Jørgen Jørgensen i Asserballe 32 år snedkersvend Jens Petersen Jensen Ærø 32 år Lars Petersen Asserballe 27 år møllersvend Adreas Petersen Massbøl Kegnæs 22½ år Jørgen Jørgensen Lykkemand Asserballeskov 30 år Christen Hansen Kegnæs 28 år enkem sømand Christian Thaysen Asserballeskov 40½ år Lorenz Lorenzen Kræmer Asserballeskov 29½ år Peter Hansen Asserballeskov 35½ år Hans Bruhn Osbæk Ketting sogn 22 år Jørgen Lorenzen Kræmer Asserballeskov 27½ år Niels Bengtsson Sverige pt Maibølgaard 28 år Jørgen Krogh Asserballe 21½ år enkem aftægtsm Jørgen Hansen Buchard Asserballeskov 67 år Lorenz Peter Philipsen fra Ærø 24 år enkem tømrer Niels Hansen Bladt Kettingskov 52 år Rasmus Jeppesen fra Jylland p t Kettingskov 30 år Peter Petersen Notmarkskov 27 år Hans Kaad Kettingskov 23 år Jens Petersen Jensen Ertebjerg 36 år Jakob Hansen Asserballe 26 år Hans Christian Simonsen Asserballe 32 år Hans Christian Andresen Mjang 26 år Hans Hansen Duus Asserballe 27 år Hans Madsen Hansen Asserballe 34 år Jacob Iversen Asserballeskov 28 år enkem og kaadner Jørgen Lorenzen i Kettingskov 45 år Andreas Christensen Asserballe 22½ år Jørgen Hansen Asserballe 24 år Lorenz Therkelsen Asserballeskov 19 år Christian Petersen Leimand Asserballeskov 25½ år Peter Bonde Asserballe 23 år Hans Hansen Asserballeskov 35½ år enkem Bertel Hansen Sindberg Asserballeskov 44 år Jørgen Petersen Asserballe 21 år Peter Olaf Jonasen på Vertemine 32 år Hans Nielsen Asserballesakov 22½ år Johann Jørgensen Johannsen i Asswrballeskov 26 år Jørgen Clausen Kettingskov 27 år Andreas Krogh i Asserballig 21½ år Jørgen Jørgensen Ingemand i Asserballeskov 21 år høker Peter Jørgensen Mogensen i Asserballe 32 år snedker Peter Christian Hygebjerg i Kettingskov 26 år Christian Jacobsen i Asserballig f 20.1.1869 d10.03.69 Jørgen Smidemann i Almstedskov f 30.12.1868 d 24.01.1869 enkem Hans Peter Schmidt i Kettingskov 45 år enkem Peter Philipsen i Asserballe 40 år Jørgen Hansen Jensen f i Sarup 11.03.1831 d 31.03.1831 Jørgen Schmidt i Asserballeskov Sønderby Kegnæs f 15.01.1872 Jørgen Thomsen i Ertebjerg f 06.11.1860 d 16.12.1860 Jens Jørgensen Jensen i Asserballeskov f 14.09.1871 d 25.10 Carl Johan Johansen i Asserballe f Ströby Sverige f 28.05.1892 Hans Christian Jensen i Kettingsko f i Vibøgetoft 16.02.1835 Hans Peter Jøgen Hansen Egenmølle f i Sønderborg 09.03.1869 enkem Carl Hansen Duus i Asserballeskov f 1840 Hans Kaiser arbejdsmand i Asserballe f 01.12.1867 Hans Hansen kaadner i Kettingskov f 27.01.1866 i Vollerup Christen Lorenzen Kryger i Asseralleskov f 29.06.1846 Peter Kyhl smedesvend f i Kettingskov f 12.07.1871 lærer emer. Christian Hansen Duus f i Kettingskov 13.12.1837 Carl Johann Petersen i Ertebjerg f i Sverige f 08.08.1861 Peter Petersen i Helved f i Notmarkskov 15.08.1868 Christian Jacobsen Møller i Asserballeskov f 06.10.1865 Christen Ernst Christensen i Asserballe f 25.11.1872 Hans Peter Hansen Kaad i Kettingskov f 23.09.1871 enkem Hans Jørgensen Schmidt i Kettuíngskov 38 år Niels Johnsen Schmidt i Tandselle f i Kettingskov 06.07.1873 Peter Hansen Sørensen skrædder i Kettingskov f 28 .11.1870 Hans Peter Uhlenberg i Asserballeskov f i Notmarkskov 24.02.1869 Erik Hansen Petersen Asserballeskov f Østerbregninge Ærø 03.03.1874 Niels Møller murermester i Bro f i Ketting 25.10.1870 Hans Jacob Kryder tjenestekarl f i Kettingskov 29.05.1874 Carl Wilhelm Schmidt i Asserballe f Kelin Heidan Schlesien f 30.03.1866 Jørgen Hansen Thomsen i Asserballeskov f 06.03.1874 Jørgen Hansen Albertsen i Asserballeskov f06.12.1868 Peter Matthiesen i Asserballe f i Kettingskov f 06.09.1872 Ernst Nicolaisen Ernst i Kettingskov f i Asserballeskov f 20.04.1874 Vesti Hansen Elholm i Kettingskov f i Lysabild 21.05.1872 Christen Hansen i Kettingskov 03.10.1872 døbt i Asserballe Christen Hansen Nielsen landmand i Asserballeskov f 26.08.1874 Jørgrn Frost murmand i Asserballe f i Blegebæk 01.03.1874 Peter Nissen Petersen i Asserballe f i Østerbregninge på Ærø 03.01.1872 Hans Iversen kaadner i Kettingskov f i Notmark 10.10.1869 Jørgen Nielsen Jensen tjenestekarl i Asserballeskov f 23.06.1874 enkem Hans Peter Hansen Kaad i Kettingskov f 23.09.1871 enkem Peter Frederik Petersen i Asserballe f Abkjer 05.10.1869 enkem Carl Jørgen Nicolai Ibsen f Glücksburg 17.02.1846 Christian Clausen Wrang boelsforpagter i Asserballe f 26.09.1878 Christen Christensen Lausen kaadner i Kettingskov f 29.05.1876 Jørgen Nielsen tjenestekarl i Mjang f i Asserballeskov 29.03.1877 Christian Hygebjerg i Asserballeskov f i Kettingskov 05.12.1873 Jørgen Nicolaysen Ernst tjenestekarl i Asserballeskov f 18.05.1876 Hans Peter Simonsen i Asserballe f12.07.1876 i Jestrup Hans Hansen kaadner i Kettingskov f 15.09.1876 Jørgen Hansen Asserballeskov landmand f 29.11.1876 i Mommark Nicolai Jørgensen Nielsen landmand i Asserballeskov f 12.02.1878 Peter Hansen skomager i Asserballeskov f i Hundslev 10.09.1877 Jens Christensen Bonde parcellist i Ulbjerg f 16.10.1872 i Holm Jørgen Nielsen kaadner i Asserballeskov f 03.12.1875 Christian Matthiesen skomager i Neder Tandslet f 17.06.1976 Hans Kock landmand i Asserballe f 23.03.1878 Peter Wollesen i Asserballe f i Almsted f 31.10.1876 Carsten Friedrich Christiansen købmand i Sønderborg f Braderup 28.02.1870 Martin Petersen møller i Asserballe f 18.03.1881 Christian Adolph Wulff skræddermester i Kettingskov f 1845 Peter Hansen Iversen arebjder i Asserballe f Pælværk i Tandslet s 17.09.1879 Albert Frederik Thordsen f 15.06.1867 Johannes Christian Gudemoos bødker i Asseballe f i Sønderborg 17.08.1873 Peter Hansen Møller forpagter på Tomhav i Miang f i Almsted 15.08.1878 Hans Mortensen gaardejer i Kirsbøl Lejrskov sogn f i Asserballe 10.12.1874 Lorenz Jacob Madeiski i Sønderborg f 01.06.1873 Christian Becker kaadner i Asserballe p t Askov f 04.03.1877 i Asserballe Jørgen Hess landmand i Asserballeskov f 30.05.1879 Peter Hansen i Kettingskov f 11.06.1861 i Lysabild Fritz Wilhelm Koch i Sundsmark d i Stenderup i Nybøl sogn f 07.10.1882 kurvemager Hans Henrik Hansen i Asserballeskov f i Notmarkskov 15.06.1882 Hans Hansen kaadner i Kettingskov f i Vollerup i Ulkebøl sogn 27.01.1866 Peter Petersen arbejder i Asserballe f 26.04.1883 Peter Bladt i Asserballeskov f 19.06.1880 Rentier Christenb Lorentzen Hansen f i Ertebjerg 06.11.1851 nu Kettingskov Mathias Peter Hansen i Vittrup Lindknud f 21.03.1878 i Ellummark Løgumkloster Christian Hansen Kaad f i Ulkebøl 03.07.1880 nu landmand i Miang Hermann Theodor Eilrich arbejder i Asserballeskov f i Bergen Lauenburg 27.10.1878 Hans Eriksen landmand i Hundslev f 28.09.1880 i Hundslev Simon Christensen Lausen tjenestekarl i Asserballe f i Kettingskov 29.04.1884 Martin Mortensen i Flensborg f i Asserballe 07.11.1877 snedker Jørgen Terkelsen i Asserballeskov f 03.04.1883 Jakob Peter Thomsen kaadner og enkem i Asserballeskov f 15.04.1877 Jørgen Thomsen tjenestekarl i Asserballeskov f 24.02.1871 Lorens Hansen landmand i Asserballeskov f 19.04.1880 Jørgen Matthiesen landmand i Asserballeskovf i Helved 11.01.1874 Niels Nielsen Olsen murer i Kettingskov f i Ertebjerg 14.10.1882 Jacob Krogh kaadner i Asserballe f 08.10.1876 i Asserballe Jørgen Frost i Asserballe f 24.08.1879 i Asserballe Christen Clausen Kock gaardejer i Asserballe f Jestrup 03.03.1882 Jørgen Hansen landmand i Kettingskov f 07.05.1887 Mintebjerghav Asmus Jørgensen landmand f i Hokkerup 14.02.1889 sidst i Kær Jakob Kock landmand i Asserballe f 13.10.1884 i Asserballe Andreas Skovmand Trolborg i Ketting f 21.09.1884 i Ketting Peter Christian Skovmand landmand i Asserballe f 25.04.1887 Knud Rasmussen landmand i Sarup f i Bro 01.09.1881 Hans Petersen Bladt maskinbygger i Kettingskov f 30.07.1887 Peter Clausen Landmand i Asserballeskov f 24.09.1883 Peter Lorentzen tjenstekarl i Kettingskov f i Oksbøl 09.12.1882 Christian Hansen arbejder i Asserballe i Hundslev f 27.02.1863 Gaardejer Sander Christensen i Kettingskov f 15.04.1843 Andreas Frederik Heise snedkersvend i Tandslet f i Vibøge 04.04.1882 Peter Andersen bygmester i Asserballe f i Egen 25.02.1883 Hans Iwersen Hansen smed i Asserballe f i Felsted 10.10.1881 Jacob Bruhn inderste i Asserballeskov f 02.07.1885 Jørgen Jacobsen Iskov smed i Asserballeskov f i Asserballeskov 07.01.1885 Nicolai Bladt landmand i Asserballeskov f 24.08.1883 i Asserballeskov Jacob Carl From landmand i Asserballe f 04.04.1885 i Asserballe Iver Jørgensen arbejder i Kettingskov f 23.09.1881 Østerby Kegnæs Hans Hansen arbejder i Kettingskov f 28.04.1888 i kettingskov Marius Andreas Hammann bagerm. og enkem i Asserballeskov f Flensborg 20.02.1852 Ernst Jørgensen gaardejer i Asserballeskov f samme sted 12.04.1884 Peder Jørgensen Pedersen landmand i Kettingskov f 12.12.1884 i Mariager Peter Hansen Sindsberg i Asserballeskov f 25.03.1884 i Kær Ulkebøl sogn Christian Nielsen landmand i Asserballe f 19.05.1889 i Asserballeskov Jørgen Lykkemann i Asserballeskov f 08.01.1885 i Asserballeskov Christen Jørgensen Schmidt i Kettingskov f 15.10.1882 i Kettingskov Peter Bladt landmand i Asserballeskov f 19.02.1880 Hans Bruhn kaadner og enkem i Asserballeskov f Osbæk Ketting sogn 07.04.1863 Peter Wollesen kaadner og enkem f 31.10.1876 i Almsted Hans Hansen Voigt cand.med.i Asserballeskov f 17.09.1877 Heinrich Rohwedder i Ketting f 29.04.1889 Albersdorf Anton Paulsen møllersvend i Asserballe f 25.11.1881 Winum i Døstrup sogn Hugo Johann Wolters sømand i Asserballe f 02.12.1886 i Berlin Jens Gormsen i Erstebjerg f 21.03.1886 Abkjer Vedsted sogn Lorenz Krämer landmand i Asserballeskov f 02.07.1885 Christen Rasmussen Plet i Jestrup f 26.01.1892 i Sønderby Kegnæs sogn Nicolai Petersen Bonde tjenestekarl i Hørup f 02.09.1888 i Almstedskov Peter Petersen Leimand inderste i Asserballeskov f 21.03.1888 Johann Heinrich Petersen lærer i Wandsbek f Dyndved f 26.01.1888 Wilhelm Carl Emil Leesemann tjenestekarl i Asserballe f 08.06.1877 i Sønderborg Peter Johannsen murer i Kettingskov f i Ertebjerg 21.11.1878 Hans Hansen tjenestekarl i Asserballe f Egemose Hørup 24.05.1889 Nivolai Jacob Burhøi inderste i Asserballeskov f i Neder Tandslet f 05.02.1888 Jørgen Jeppesen tjenestekarl i Lambjergskov f 14.11.1892 i Skodsbøl Johann Georg Albert Mittag fisker i Asserballeskov f 04.091890 Georzfedlitz Karl Friedrich Wilhelm Goriyk murer i Asserballe station f 13.11.1887 i Neuköln Heinrich Jørgensen Hansen tjenstekarl Majbølmark f 03.12.1889 samme sted Jørgen Hansen Thomsen kaadner i Asserballeskov f 06.03.1874 Hans Thomsen landmand i Kettingskov f 16.04.1859 i Mommark Ernst Christensen landmand i Asserballeskov f 28.02.1895 i Asserballe Hans Peter Jacobsen landmand i Asserballe f 06.07.1894 i Asserballe Peter Bonde landmand p.t. i Fulda f i Asserballe 04.03.1890 Jörgen Meyer snedker p.t. i Fulda f i Ulkebøl 29.09.1893 Gustav Zimmer Vertemine f 01.06.1895 i Alt Kazmierka Stawischin Peter Fischer forvalter f 18.11.1885 Voldstedmark Albert Schwebs f 02.09.1896 Jefow i Choez sogn Polen Jacob Jacobsen Iskov smedemester i Asserballeskov f 07.06.1890 Christian Clausen landmand i Kettingskov f 06.10.1889 i Kettingskov Peter Hofsted i Helved f 18.03.1887 f sammested Peter Jørgensen Schmidt i Kettingskov f 16.12.1880 Midtkobbel Kegnæs Otto Georg Julius Heuer lærer i Asserballeskov f 23.12.1890 i Sønderborg Christian Jacobsen landmand i Asserballe f 06.05.1892 i Asserballe Jørgen Brock i Asserballeskov f 16.08.1892 i Mommark Christen Petersen landmand i Asserballeskov f 25.06.1894 Jørgen Ernst Jørgensen Asserballeskov f 04.09.1890 i Frederiksgaard Lorenz Christian Alnor bager f 28.12.1890 i Bækken Rinkenæs sogn Christian Ernst Paulsen i Asserballeskov f 10.02.1891 Jørgen Hansen Schmidt i Kettingskov f 11.08.1882 Hans Hansen i Asserballe f 23.01.1886 Nicolai Schmidt i Kettingskov f 16.06.1898 Hans Peter Hansen f 05.05.1888 Jens Hansen landmand i Kettingskov f 06.05.1889 i Kettingskov Jørgen Petersen Møller tjenestekarl i Tandslet f 06.05.1897 i Lille Mommark Matthias Christiansen Hansen på Gammelgaard f 08.07.1900 i Almsted Jørgen Clausen Kettingskov f 20.04.1899 i Asserballe Peter Hansen tjenestekarl i Asserballe f 02.11.1897 i Sarup (f Kryhlmand) Hans Hansen landmand i Asserballeskov f samme sted 25.08.1894 Hans Hansen Møller landmand fra Almsted f 01.08.1898 i Notmark Hans Johannsen Petersen degn og lærer f 03.06.1880 i Hønskys Egvad sogn Hans Jørgen Matthiesen landmand i Kettingskov f 28.02.1890 i Ketting Hans Skjeldgaard landmand i Kettingskov f 29.06.1886 i Snogbæk Christian Jakobsen Lang landmand i Asserballe f 03.03.1891 Peter Kryhlmand landmand i Kettingskov f 04.04.1904 i Sarup Lysabild sogn Jørgen Matthiesen landmand i Tandslet f 09.01.1899 har bosat sig i Ertenbjerg Jørgen Smidemann i Asserballeskov f 03.08.1900 Andreas Hansen landmand i Kettingskov f 26.06.1896 i Asserballeskov Rasmus Dyrlund Pedersen arbejder i Asserballe f 17.07.1902 i Ringe på Fyn Andreas Bruhn kaadner i Asserballeskov f 15.01.1896 i Asserballeskov Jørgen Petersen skriver paa Politikontoret i Sønderborg f 10.05.1899 i Snurom Christian Lorenzen landmand i Skelde f i Staugaard Dybbøl sogn 28.08.1888 Ernst Hjalmar Hildebrandt arbejdsmand i Sønderborg f 07.06.1901 v Hørup kirke Hans Henrik Hansen murer ved Gammelgaard f 29.03.1896 i Egen Jørgen Jacobsen landmand f i Asserballe 30.06.1895 Søren Herman Pedersen landmand f i Rerslev v Slagelse 12.05.1900 Peter Christensen landmand og murer f i Asserballe 09.06.1890 Hans Petersen landmand f 07.02.1900 i Østerholm Egen sogn Jørgen Krogh landmand f i Asserballeskov 13.03.1890 Hans Thomsen landmand f i Asserballeskov 23.08.1901 Jørgen Petersen Kryhlmand landmand i Sarup f 05.03.1902 Lysabild sogn Peter Jørgensen kreaturhandler f i Asserballe 27.02.1897 Hans Petersen bagermester f 21.09.1901 i Notmarkskov Jacob Jørgensen skomagermester i Asserballeskov f 10.04.1893 i Frederiksgaard Nicolai Nielsen husmand i Fiskebæk f 09.10.1900 i Tandslet Johannes Marius Andersen Holm elektriker overmontør Asserballe st f 25.11.1889 Sønder Onsild mark og sogn navneændring i 1905 med tilnavnet Holm Karl Georg Jakobsen landmand statshusmand v Rønhave f 15.09.1902 i Voldby August Christian Mathiesen landmand i Asserballe f 15.06.1894 i Ketting Christen Clausen Wrang landmand i Asserballeskov f 02.10.1900 i Asserballe Christian Aarø Hansen husmand i Hestehave f 30.01.1902 i Austenborg Ejner Marinus Korning landmand f 30.10.1899 i Floes Virring sogn Rasmus Hansen Harboe snedker f 09.03.1902 i Asserballe Johannes Ludwig Richard Emil Brÿger forvalter i Hohn Rensborg f 02.03.1898 i Hohn Chresten Nielsen Olsen maskinbygger f 05.04.1904 i Kettingskov Hans Christian Kolmos tjenestekarl f 15.02.1901 i Notmarkskov Peter Sørensen tjenestekarl f 02.05.1906 i Asserballeskov Hans Jørgensen landmand f 28.04.1902 i Mommark Carl Moldt chauffør i Asserballe f 27.06.1900 i Ketting Peter Laue Petersen landmand f 11.02.1906 i Notmark Laus Pedersen husmand f 30.09.1891 v Gammelgaard Hans Mathias Friedrichsen Erlev f 22.06.1903 i Ladegaard I Gl Haderslev kirke Kristoffer Jørgensen landmand f 04.06.1902 Sørup hede Ryslinge sogn Christen Clausen Høi landmand f 09.02.1898 i Notmarkskov Peter Christian Jensen smedemaester f 29.06.1901 i Vojens Peter Hess landmand f 19.05.1905 i Asserballeskov Jens Kolmos landmand i Notmarkskov f 29.11.1905 Hans Echardt Madsen f 22.12.1902 i Niebøl Harry Albertin Rosander Kristoffersen f 15.03.1903 i Børglum Viggo Erhardt Hougaard enkem Planør f 08.01.1899 Hjarup Ribe amt bosat i Asserballe Lorenz Peter Eilersen f 02.03.1906 i Asserballeskov Hans Henrik Hansen i Snurom f 29.09.1904 i Brandsbøl Christian Becker f 01.04.1904 i Asserballe Otto Karl Frank tjenestekarl i Almsted f 22.05.1907 i Kiel Thorvald Andreas Jensen husmand f 06.10.1903 Nyker på Bornholm Aksel Wrisberg Hey enkem og apoteker i Skibby f 13.08.1876 iAlmind Frederik Nicolaisen sognepræst i Hvidbjerg Lodbjerg Thy f 10.12.1904 i Hørup Christen Duus gaardejer i Asserbslle f 18.08.1900 i Vibøge Hans Christian Kajseb skomager i Asserballe f 14.06.1901 i Asserballe Jacob Hansen husmand ved Pæleværk f 01.06.1906 i Brandsbøl Andreas Petersen husmand på Asserballe Mark f 01.02.1904 Hans Peter Hansen mekaniker Asserballe St f 12.01.1903 i Graasten Jacob Hansen Møller landmand i Asserballeskov f 14.01.1902 samme sted Johannes Frederik Johanning husmand i Pindsholm f 24.06.1901 i Traasbøl Felsted s Hans Hansen Thomsen mekaniker i Hjortkjær f 19.02.1904 i Agtrup ved Læk Frederik Lauritz Lauritzen landmand i Asserballeskov f 30.04.1906 i Sjellerup skov Peter Petersen husmand i Tovrup f 05.08.1898 i Notmarkskov Wilhelm Christian Anton Nemann potier f 25.02.1903 i Flensborg Erik Hugo Clausen bagersvend f 27.09.1909 i Notmarkskov Peter Salting husmand f 12.06.1907 i Stenkobbel Peter Clausen gaardejer i Kettingskov f 17.10.1901 i Kettingskov Andreas Smidemann husmand i Asserballeskov Jørgen Nielsen husmand i Asserballeskov f 21.04.1902 i Sønderborg Asmus Christensen forpagter Lundsgaard f 06.05.1899 i Stenderup Nybøl sogn Hans Petersen bestyrer Degnegaarden f 30.03.1907 i Sebbelev Jørgen Mathiesen husmand Pindsholm f 12.11.1905 i Asserballeskov Niels Jørgensen Laursen Buch enkem husmunad Tovrup f 05.11.1900 Sindbjerg sogn Wilhelm Stender arbejdsmand i Notmark f 10.08.1898 i Sønderborg Arved Hans Leo Rasmussen husmand Tovrup f 25.02.1910 Nørre Broby Wandalin Martin snedkers. i Kettingskov f 26.02.1911i Kareldufka v Rowno i Ukraine Hans Detlef Hansen skomager i Asserballe f 19.10.1906 i Asserballe Kristen Hasle Nielsen landbrugskandidat f 20.09.1905 i Harby Venge Skanderborg amt Nikolaj Iversen enkem Husmand i Asserballeskov f 07.08.1894 i Asserballe Hans Clausen Kock landmand i Asserballe f 07.06.1907 i Asserballe Christian Matthiesen købmand i Ulkebøl f 22.05.1911 Sebbelev Kaj Christian Wulff tjenestekarl Asserballeskov f 09.07.1905 i Aarhus St Jogannis sogn Oskar Schelde Madsen krotrolassistent Notmakskov f 02.09.1903 Vittrup Lindknud sogn Kaj Lykke Hildfred Rasmussen plejer på Hospital i Augustenborg f 08.05.1907 i Odense Hans Peter Klausen bagersvend i Asserballe f 03.02.1912 i Asserballe Jørgen Paulsen smedemester f 08.05.1913 i Asserballe Christian Grav Eriksen gaardejer i Almsted f14.06.1900 i Almsted Jens Hess Asserballeskov f 25.03.1908 i Asserballeskov Jacob Skovmand landmand Asserballe Mark f 26.09.1909 Ringmosegaard Asserballe Mark Hans Christensen vognmand Asserballeskov f 30.01.1909 i Tandslet Hermann Johannes Jacobsen købmand i Asserballeskov f 22.02.1908 i Asserballeskov Jørgen Clausen husmand i Tovrup f 07.06.1904 i kettingskov Aksel Johannes Olsen fraskilt forpagter i Holsted f 28.08.1897 i Kastrup på Amager Hans Petersen Kock tjenestekarl p.t Egeslevmagle ved Skelskør f 03.08.1914 i Asserballe Christian Hansen Kaad tjenestekarl i Blegebæk f 25.12.1906 Snurom Asserballe sogn Ernst Heinrich Detlefsen bager i Alnor f 22.10.1912 i Sörup Angel Peter Jørgensen kommis f 16.11.1908 i Ormstoft Ulkebøl Jørgen Hansen landmand i Kettingskov f 06.08.1913 i Kettingskov Hans Mathias Sørensen slagter Tandslet f 21.06.1912 i Tandslet Hans Hansen gaardejer i Asserballeskov f 03.06.1911 i Lille Mommark Lysabild sogn Svend Olaf Thyssen husmand i Kettingskov f 16.05.1894 i Sdr Omme Præstegaard Peter Hansen Petersen husmand Asserballe Mølle f 12.01.1912 Ensted Jacob Bruhn enkem Asserballeskov f 13.07.1885 i Asserballeskov Jørgen Thomsen enkem og husmand i Asserballeskov f 28.03.1916 i Ertebjerg Jens Rasmussen Jensen landmand Asserballeskov f 04.08.1914 Ny Pøl Lysabild sogn Adolf Richter mejerist Gudbjerg f 04.10.1906 i Marava Volhynien Svend Frost Larsen landmand Vertemine f 07.10.1911 i Vejstruprød Vestjstruo sogn Henrik Clausen maskinpasser i Korsør f 08.03.1910 i Storkereden i Asserballeskov Frederik Frank arbejdsmand i Asserballe f 09.09.1907.på Iller Mark Broager sogn Peter Heinrich Hansen vognmand i Sundsmark i Ulkebøl f 10.06.1912 Augustenborgvej Karl Baumgartner gaardbestyrer i Kværs f 30.10.1911 i Wien Hans Peter Grimm grænsegendarm Nørre Mølle Højer f 01.07.1912 Tolk i Angel Hans Iversen købmand fraskilt i Spang f 21.01.1904 i Sundsmark Friedrich Wilhelm Chmiel landmand Asserballeskov f 09.03.1908 Lille Mølle Notmark Jacob Ernst Lang avlsmedhjælper f 12.09.1909.i Hundslev i Notmark sogn Johannes Robert Falkenhagen husmand f 02.11.1910 i Adsbøl Fritz Jacobsen fodermester f 08.02.1912 Mintebjerghav Hørup sogn Asmus Paulsen kontrolassistent f 23.04.1910 i Asserballe Christian Carl Friedrich Jacobsen tjenestekarl Vertemine f 04.10.1909 Mintebjerg Hørup s Hinrich Lausen Chauffør Kliplev f 26.12.1915 i Felsted Heinrich Peter Madsen husmand f 02.03.1913 i Bjerndrup Kliplev sogn Peter Christensen enkem husmand og murer f i Asserballe 09.06.1890 Sigurd Jensen Ravn realskolelærer Hadsund f 29.03.1912 Sct Mortens i Randers Lauritz Lind snedkermester Asserballe f 27.02.1913 Faverholm i Tandslet Christian Paulsen avlsmedhjælper i Asserballe f 14.11.1914 Frederiksgaard Notmark sogn Knud Dyreby Krogh mejerist f 28.11.1910 Ribe Domsogn Viggo Nielsen husmand i Broeng Aal sogn f 18.19.1913 i Billun by og sogn Emil Carl Johannes Lass forpagter Faurholm f 14.02.1912 Rønhave Ulkebøl Christian Andreas Jacobsen fodermester i Kettingskov f 03.11.1915 Romsø Norup sogn Peter Bernhard Bertelsen Risum gaardmand f 13.02.1908 Nr Risum Borbjerg sogn Christian Mathias Hansen tjenestekarl i Lysabild f 22.09.1919 i Snorom Hans Rasmussen Hansen avlsmedarbejder i Asserballe f 08.07.1916 i Majbøl Hørup sogn Albert Petersen andenlærer f 17.02.1914 i Asserballe Hans Thomsen mejerist i Kettingskov f 23.05.1915 i Stevning Svenstrup sogn Hans Jacobsen bagersvend i Høruphav f 02.03.1913 i Ertebjerg Karl Emil Brunn gaardejer i Asserballeskov f 07.10.1909 Asbo by Bække sogn Ribe amt Peter Clausen forpagter i Asserballeskov f 11.04.1918 i Asserballeslov Christian Jacobsen arbejdsmand i Asserballe f 27.03.1910 i Flensborg Christen Bonde vognmand i Asserballe f 14.04.1912 i Nordborg Reonhold Martin f 23.03.1913 husmand i Ulbjerg Nordborg s i Karaldufka Rowuv i Ukraine Enevold Christian Schmidt landmand i Hjorkær f 15.03.1915 i Hjorkær Knud Erhardt Christensen snedkersvend i Asserballe f 20.04.1920 Rigshospitalet i Køben- havn adotivsøn af Jens Christian Carl Christensen og Rasmisne Anine f Christensen i Skanderborgvej 114 i Aarhus Peder Karl Martin Olsen mejerist f 08.09.1917 Ærøskøbing Lars Peder Mortensen landmand f 20.02.1915 Sødinge Ringe sogn Peter Sørensen arbejdsmand i Asserballeskov f 30.10.1919 i Asserballeskov Asmus Gerhard Petersen maskinbygger Asserballe f 12.06.1921 i Asserballe Chresten Nielsen Montør i Sønderborg f 04.11.1919 i Kirke Hørup Jacob Carl From landmand i Asserballe f 03.08.1910 i Asserballe by Jens Severinsen landmand i Notmarkskov f 15.06.1912 Bækken Tranum Hjørring amt Oluf Jensen kontrolassistent i Kettingskov f 30.07.1919 f i Voer sogn Hjørring amt Thomas Peter Svendsen højskolelærer Brøderup Højskole Præsø f 26.04.1920 Klemmerske Niels Jepsen arbejdsmand f 03.01.1916 Snogbæk Ernst Skovmand landmand f 01.12.1919 i Asserballe Hans Eriksen landbrugsmedhjælper i Asserballeskov f 26.03.1922i Asserballe Peter Lassen typograf Kongevej 47 i Sønderborg f 13.06.1915 i Asserballe sogn Hans Peter Marhus Nielsen mejerist "Pomose" f 06.08.1922 i Haderslev Christian Peter Thygesen møbelsnedker i Sønderborg f 15.12.1916 Jesing Hoptrup sogn Wiliam Janek Hansen murer i Lysabild f 17.08.1920 i Eriksholm Aagerup sogn Holbæk amt Andreas Krogh landbrugsmedhjælper i Elholm Ulkebøl f 06.05.1924 Bredsten Kegnæs Asmus Peter Nansen landbrugsmedhjælper p t Asserballe f 31.08.1914 Himmark Christian Iskov smedesvend i Tandslet f 11.05.1919 i Asserballeskov kro Egon Høyer Hansen fodermester i Ertebjerg f 27.06.1921 Ersted Aaerstrup Aalborg amt Christian Poulsen medhjælper i Asserballe f 28.03.1924 i Asserballe Station Jørgen Hansen arbejdsmand fra Svenstrup f 05.10.1915 i Himmark Jens Christoffer Jensen landbrugsmedhjælper Holm f 05.06.1921 i København Peter Jørgensen arbejder i Asserballe f 20.09.1909 i Stevning Svenstrup sogn Frits Ewald Jensen fodermester af Mindebjerg f 13.09.1920 Ørsted Mose Odense amt Hans Elley politibetjent f 17.02.1921 Holballe Tandslet Søren Lausten Sørensen mekaniker i Ulkebøl f 01.01.1919 i Møgeltønder Gunner Rosenkvist Jespersen gartner Lombardigade 5 Københ. S f 12.08.1920 Galten Laurets Julius Henriksen landbrugs medh p t Asserballeskov f 29.04.1920 Vilsbækmark Ernst Lang landbrugsmedhjælper Anholt f 16.06.1918 Anholdt Notmark sogn Kristen Kold Jensen enkem sognepræst Henne og Lønne f 14.04.1910 Velling sogn Anton Bertelsen Roth reservebetjent p t Faarhus f 22.11.1920 i Mjolden Tønder amt Jørgen Alnor landbrugsmedhjælper i Asserballeskov f 30.07.1920 i Asserballeskov Hans Peter Hansen smedemester i Asserballe f 12.06.1924 i Asserballe Claus Hansen fabriksarbejder i Havnbjerg f 08.05.1921 i Brandsbøl i Havnbjerg sogn Jens Peder Sørensen Chauffør p.t.Herman Bangsgade 2 f 02.07.1922 i Sdr Rind Nørge Ejvind Edslev fraskilt gartner i Købnehavn f 12.04.1914 Sct Pauls sogn i Aarhus Jes Jørgensen arbejdsmand p t Tovrup Asserballe f 27.12.1926 i Varnæs Erik Justus Jessen forvalter i Købelev f 31.07.1923 Købelev Maribo amt Nicolai Iversen arbejdsmand i Asserballeskov f 07.07.1920 samme sted Christen Hansen Christensen kommis i Hundslev f i Hundslev 23.04.1924 Verner Andreas Pedersen arbejder på Vertemine f Handbjerg 08.04.1919 Ringkøbing amt Ejner Nielsen avlsmedhjælper på Vertemine f 06.05.1927 i Krarup Brahe Trolleborg Thomas Christensen Chauffør af Nordborg f 21.03.1925 i Nordborg Jørgen Krogh enkem aftægtsmand af og f Asserballe 13.03.1890 Jørgen Thordsen husmand Riekesholm f 28.06.1924 i Elstrup Egen sogn Niels Christian Voss mejerist p t menig soldat f 22.12.1927 Skovhuse Ulkebøl sogn Anders Jensnen landbrugsm f 19.09.1926 i Sulsted by og sogn Aalborg amt Peter Hansen gaardforpagter på "Tandsgaard " f 26.05.1914 Tandsgaard i Tandslet Oskar Husted fadermester i Tandslet f 02.02.1925 i Rødding sogn Hans Albert Jensen smedesvend i Tandslet f 15.12.1920 Snogbæk V Sottrup sogn Jens Harry Larsen husmand f 10.06.1915 Arnøje Hellested Præstø amt Asger Madsen avlsmedhjælper f 10.11.1926 i Eskebjerg Bregninge sogn Holbæk Christian Jacobsen forpagter af Asserballe f 04.01.1920 samme sted Gerd Ove Hansen foretningsfører Graasten f 05.01.1922 i Graasten Frede Gotthardsen Kaptain af Sønderborg f i Visby Tønder amt 17.07.1917 Eduard Bruno Karl Moritz bryggeriarb af Hvidovre f 06.10.1923 i Seidblitz Tyskland Peter Petersen bagersvend af Asserballeskov f 12.10.1925 samme sted Hans Skovmand montør p.t.Svendborg f 15.11.1923 i Asserballemark "Ringmosegaard" Aage Æbelø avlsmedarbejder f 24.06.1931 i Uge by og sogn Carl Friedrich Oskar Preuss frisør og baberf 13.09.1930 Notmarkskov Notmark sogn Jens Jørgensen Jensen styrmandselev p t Vindeby Taasinge f 30.04.1926 i Asserballe Knud Weirauch værktøjsmager p t København f 12.03.1925 i Nærum Vedbæk sogn Chresten Lang fabriksarbejder på Danfoss p t iAsserballe f 29.05.1926 Asserballe by og s Peter Christian Christiansen af Asserballe by f Vollerup Ulkebøl sogn 14.07.1925 Harald Agner Jønsson plejer i Agustenborg f 25.09.1925 i Onsild sogn Randers amt Ejner Emil Thomsen plejer i Augustenborg f 28.02.1925 Regerup Bavelse sogn Præstø Søren Peter Jensen fraskilt arbejder i Fynshav f 16.04.1917 i Horne Svendborg amt Laurids Petersen Hansen landbrugsm i Ertebjerg Tandslet f 01.011925 Sdr Sejerslev Jørgen Thomsen præstegaardsforpagter i Asserballeskov født same sted 01.07.1926 Søren Hattesen Hansen vognmand af Bredebro f i Ulstrup Nørre Løgum sogn 14.09.1926 Hans Friedrick Kuntz arbejder i Tandslet f 25.02.1926 i Uge sogn Niels Hansen Pedersen lærer i Kappel Sydslesvig f 23.12.1917 i Kragsborg Tistrup Ribe a Jens Sigurd Kolmos bagersvend af Fynshav f 09.01.1930 Notmark sogn Arne Johansen arbejdsmand af Særslev sogn f 23.09.1932 Særslv sogn Odense amt Nicolai Thomsen assistent i Sønderborg f23.09.1928 i Asserballeskov Jørgen Petersen Sørensen plejer i Augustenborg f 04.11.1929 i Ulkebøl Tage Warberg Sørensen gaardbestyrer af Skød sogn f 16.11.1927 i Skød sogn Viborg amt Jens Christian Jørgen Nielsen murer i Svenstrup f 10.08.1932 i Hjortspringkobbel Jens Peter Ditlefsen lærer i Schlesvig by f 16.01.1923 i Skovbølling Aastrup s Ribe amt Arne Andersen dragon Holstebro f 06.11.1933 i Alslev Højst sogn Tønder amt Kaj Foermose avlsmedhjælper p t i Fredericia f 19.06.1933 Kaslund Barløse sogn Odense a Peter Frederik Autzen landbrugsmedhjælper i Asserballeskov f 03.06.1923 V Sottrup Gunnar Tradsborg forkarl Graasten Landbrugsskole f 03.08.1926 i Tradsborg Thorstrup s Martin Lagoni landbrugsmedhjælper af Lebølgaard f 08.03.1928 Lebølgaard Tandslet sogn Kristen Lund Sveigaard gaardejer af "Storkereden" Asserballeskov f 30.08.1930 Otting sogn Kjeld Martin Hansen favriksarb af Nordborg f 03.03.1927 Uggerslev sogn Odense amt Jens Rasmus Rydborg tjener f i Ullerup 22.05.1928 Svend Christian Hansen snedkersv i Sønderborg f Skovby Lysabild 12.07.1934 Ib Flemming Rasmussen fænrik i Aalborg f i Sønderborg 06.07.1930 Svend Aage Ovesen postaspirant i Tandslet f i Vester Sottrup 03.09.1933 Hans Jørn Laue Petersen landbrugsm. Asserballe Lindegaard f Notmark sogn 14.09.1932 Svend Aage Andersen forretningsbestyrer i Aabenraa f i Tovrup Kettingsogn 16.11.1932 Niels Vandel Jensen gaardejer i Holm f 14.08.1932 i Frederiksgaard Notmark sogn Jørgen Møller husmand "Surløkke" Dybbølf 01.03.1931 i Jestrup Tandslet sogn Erik Kristensen automekaniker i Tinglev f 15.07.1933 i Haderslev Bent Leimand bankassistent af Kolding by f 25.07.1933 Asserballeskov Jens Johannes Bastlien montør Sauda Bergens Stift Norge f 25.02.1932 samme sted Peter Egon Sørensen elektriker Haderslev f 21.01.1930 Ulvedal Frederiks sogn Viborg amt Knud Flemming Overgaard fabriksarb i Lunden f 29.12.1934 i Randers by Sct Peters sogn Thomas Harmsen snedkersv Sjellerupmark Egen sogn f 10.04.1936 Sjellerupmark Egen s

hustruens navn Ellen Rasmussen Stevning 30 år Ingerd Johansdotter Vertemine Anne Marie Nielsen Asserballeskov 29 ½ år Elisabeth Jørgensen Asserballeskov 25 år Kirstine Marie Rask Asserballeskov 33½ år Anne Cathrine Ingemann i Kettingskov 32 åe Anne Sophie Jensen i Augustenborg 23½ år Louise Andresen Kettingskov 29 år Marie Cathrine Skipper Gammelgaard 44½ f i Skovby Maren Rasmussen Vertemine f på Ærø 31 år enke Anne Margrethe Jørgensen f Matzen Asserballeskov 28½ år Leonore Nicolaysen 51 år Anne Christine Petersen Ulkebøl 24 år Anne Maria Nissen i Kettingskov 40½ Cathrine Christine Voigt Asserballeskov 31 år Cathrine Magdalena Iskov Asserballe 24½ år, Marie Elisabeth Burhøi Asserballeskov 27 år enke Helene Marie Kornbeck f Simonsen Asserballe Anne Marie Jørgensen Asserballeskov 20 år Marie Cathrine Hansen Asserballeskov 30 år Anne Gudmoos af Notmarkskov 32 år Dorthea Helene Schaumann af Asserballe 33 år Anne Kirstine Lovise Kryger af Asserballe 33 år Anne Kirstine Jørgensen af Tandselle 24 år Anne Elisabeth Sørensen i Asserballeskov 23 år Anne Dorthea Jørgensen Vertemine 24½ år Marie Jacobsen Lang fra Sebbelev 49½ Cathrine Elsabeth Jørgensen i Asserballeskov 32½ år Anne Sophie Jørgensen Asserballelskov 38 Anne Christine Danielsen Notmark 19 år Maria Margretha Hansen Sønderby Kegnæs 28 år Kirstine Marie Skovmand i Tandslet 28 år Karen Christine Larsen Snurum Asserballe 23 år Anne Kirstine Kryhlmand Asserballeskov 20 ½ år Anne Cathrine Sandersen Kettingskov 28½ år Cathrine Marie Jørgensen Asserballeskov 29 ½ år Dorthea Wulff Kettingskov 29 ½ år Anne Christine Jørgensen Kettingskov 30 år Marie Magdalene Petersen Asserballe 25½ år Anne Cathrine Kryder Kettingskov 29 år Ellen Cathrine Knutzen fra Ærø 21 år Cathrine Marie Møller Asserballe 23 år Ellen Hansen Mjels 27 år Marie Matthiesen Asserballeskov 31 år Kristine Nielsen Asserballeskov 41½ år Anne Margrethe Jørgensen Asserballeskov 34½ år Dorthea Kirstine Thomsen Asserballeskov 28½ år Adolphine Christine Margrethe Johannsen Asserballe 45 år Marie Cathrine Petersen Asserballe 33 år Cecilie Marie Hansen Asserballeskov 24½ år Margrethe Dorthea Petersen Asserballe 22 år Elisabeth Henningsen i Asserballe 32 år Anne Marie Bonde Asserballeskov 45½ år Anne Marie Jacobsen Møller i Asserballeskov 23 år Sille Marie Nielsen Asserballeskov 22 år enke Anne Marie Kock f Jacobsen Kettingskov 51 ½ år Martha Jørgensen Kettingskov 37 år Cecilie Margrethe Christiansen Notmarkskov 22 år Anne Marie Clausen Asserballeskov 25 år Cathrine Cecilie Thomsen Kettingskov 25 år Anne Schmidt Asserballe 20 år Marie Elisabeth Hess Asserballeskov 18½ år Christine Marie Iversen Asserballeskov 30 år Anne Elise Paulsen Kettingskov 23½ år Elisabeth Iversen Asserballeskov 28 år Ane Larsen Vertemine 38 år Anne Marie Christensen Asserballe 25 år Anne Marie Iversen Kettingskov 27 år Marie Christine Jakobsen Asserballe 27 år Dorothea Helene Marie Hammers Asserballe 22½ år Ellen Kræmer Asserballeskov 30 år Cecilie Marie Møller Asserballeskov 22 år Anne Marie Lorenzen Kryger Asserballeskov 40½ år Marie Cathrine Lorenzen Asserballeskov 28½ år Marie Christine Carstensen Notmarkskov 25 år Anne Marie Jacobsen Asserballeskov 19 år Dorothea Sophie Thomsen Asserballeskov 28½ år (f i Mommark) Anne Thora Schmidt Asserballeskov 24 år Anne Marie Lorenzen Asserballeskov 22 år Anne Margrethe Kryger Asserballeskov 45 år Cecilie Kræmer Asserballeskov 25½ år Anne Marie Sørensen Kettingskov 38 år enke Christine Petersen f Jacobsen Kettingskov 40 år Cathrine Lorenzen Kryger Asserballeskov 28 år Helene Marie Hansen Kettingskov 23 år Ellen Bladt Kettingskov 25 år Anne Marie Hansen Kock Asserballe 33½ år Chatrine Marie Clausen Asserballe 28 år Marie Petersen Asserballe 20 år Kjestine Marie Matthiesen Kettingskov 29½ år Marie Cathrine Hansen Asserballe 36½ år enke Anne Marie Ernst Lasse f Lang Notmarkskov 27 år Anne Cathrine Lorenzen Kettingskov 51 år Marie Cathrine Jørgensen Asserballe 31½ Marie Matthiesen Asserballe 25½ år Marie Bladt Asserballeskov 23 år Kirstine Marie Jørgensen Asserballeskov 29 år (f Tandslet) Birthe Kathrine Iversen Almstedskov 23 år Cathrine Marie Jepsen Asserballeskov 33 år Ane Cathrine Andresen Asserballeskov 32 år (Jestrup) Anne Marie Hansen Duus i Asserballeskov 23 år Anne Margrethe Rasmussen på Vertemine 24 år Marie Cathrine Simonsen i Asserballe 25 år Marie Christine Elise Thomsen i Kettindskov 21 år Cathrine Marie Lorenzen i Asserballeskov 23 år Cathrine Petersen Leimand Asserballeskov 29 år Johanne Petersen i Ertebjerg 23½ år Anne Marie Petersem i Gammelgaard 34 år Marie Dorothea Ernst Frederiksgaard 23 år Dorothea Margrethe Hansen i Asserballe f 18.11.1861 26.12.1861 Anne Cathrine Hansen i Asserballeskov f 18.01.1864 i Lysabild Maren Christensen Kettingskov f 17.02.1869 Bregninge Ærø Anne Marie Simonsen i Asserballe f 29.05.1858 Anne Marie Jørgensen Asserballeskov f 01.03.1853.d 17.07.1853 Anna Marie Christine Thomsen i Asserballeskov f i Kettingskov f 18.08.1870 Christine Marie Jespersen i Asserballeskov f 01.01.1864 d 14.02.1864 Anne Marie Krogh i Asserballe f i Stolbro i Egen s 28.08.1865 d 24.09.1865 Dorothea Helne Marie Hammers fraskilt Maasbøl f 04.09.1860 i Grindsted Catharina Foged Kettingskov f 26.01.1836 d 13.3 i Ketting Anne Marie Christine Frost i Snurom f 10.08.1873 enke Anne Marie Lausen f Bladt i Kettingskov f 1843 Cathrine Marie Lausen i Asserballe f 10.05.1862 Anne Cecilie Hansen i Kettingskov fra Fynf 27.08.1868 enke Anne Cathrine Sindberg f Andresen f i Jestrup 37 år Marie Christine Krogh i Asserballe f 28.04.1870 Marie Esbensen i Asserballeskov f Traasbøl f 26.10.1855 Felsted sogn Helena Johannsdotter f i Arby Sverige f 31.07.1863 Cathrine Ernst i Asserballeskov f 23.03.1870 Anne Margrethe Møller Naskærgaard i Notmark sogn 03.06.1869 Anne Marie Nielsen Asserballeskov f 26.11.1870 Elene Margrethe Kornbeck i Kettingskov f i Notmarkskov 08.09.1873 Cæcilie Marie Hansen i Kettingskov f 26.04.1859 Frederikke Christine Marie Andersen i Kettingskov f 04.04.1872 i Augustbg Anna Marie Dorthea Matthiesen i Kettingskov f 19.07.1875 Cathrine Petersen i Asserballe f i Dybbøl f 14.10.1867 Ane Marie Paulsen i Asserballeskov f 20.05.1877 Marie Dorthea Mortensen i Asserballe f 24.10.1874 Johanne Kirstine Hansen i Kettingskov f i Mintebjerg 30.06.1876 Ernestine Auguste Peitsch i Asserballe f Ottenhagen Østpreussen 04.03.1869 Anne Marie Iskov i Asserballeskov f 04.07.1874 Anne Marie Kornberg i Asserballe f 14.07.1874 i Ketting Ane Cathrine Madsen f i Voderup Tranderup sogn Ærø 02.11.1876 Cathrine Marie Christensen i Ulkebøl f Bagmos 30.12.1871 Marie Cathrine Thomsen i Kettingskov f 20.05.1869 Marie Christine Wulff i Kettingskov f 18.12.1874 døbt i Asserballe Marie Elisabeth Clausen i Asserballeskov f i Kettingskov 10.11.1874 Anne Maroe Johansdotter f 09.02.1870 i Dannår Jønkøbing Sverige Marie Elisabeth Frost i Asserballe f i Snurom 25.11.1876 Catharine Marie Christensen i Asserballeskov f 02.07.1871 Marie Elisabeth Leimand i Asserballeskov f 10.06.1877 Marie Kirstine Nielsen i Asserballeskov f 10.02.1873 Cecilie Cathrine Christensen f i Skovby Balle Lysabild sogn 31.05.1875 Elisabeth Jacobsen Frost i Asserballeskov f 17.07.1858 Marie Kirstine Elnef i Asserballe f i Elstrup 11.08.1875 Anne Margrethe Kaad i Kettingskov f i Høruphav 28.11.1877 Christine Marie Andresen i Mjang f 29.02.1876 Anne Marie Skovmand Asserballe f 09.10.1876 Cathrine Margrethe Hammann i Almsted f i 19.01.1878 Østeby Kegnæs Cathrine Marie Jørgensen Lang i Asserballe f i Sarup 03.11.1877 Ingeborg Marie Stuhr i Tandselle f 25.12.1877 Ellen Cathrine Clausen i Asserballeskov f i Kettingskov 17.09.1877 Anne Marie Clausen Asserballeskov f 13.07.1876 Anne Cathrine Thomsen i Asserballeskov f i Kettingskov 02.01.1877 Dagmar Dorthea Marie Petersen i Asserballe f 02.11.1878 Anne Marie Cathrine Hansen i Kettingskov f i Mintebjerg 26.04.1878 Marie Magdalene Margrethe Mortensen i Asserballe f 03.09.1880 Anne Margrethe Matzen i Almsted f 01.06.1879 Cäcilie Marie Matthiesen f i Ertebjerg f i Neder Tandslet 03.03.1875 Cathrine Marie Vogt i Asserballeskov f 14.03.18752 Cathrine Sophie Nielsen i Ulkebølskov f 11.06.1880 Anne Marie Hansen i Kettingskov f 20.11.1860 Anne Marie Kaad tjenestepige i Bro f i Høruphav 21.08.1879 Anna Marie Mikkelsen i Kettingskov f 01.05.1867 Anna Cathrina Matthiesen i Tandslet f 28.02.1875 Anna Marie Andersen i Asserballeskov f 28.05.1882 Anna Margrethe Kragh i Asserballe f 22.05.1872 Anna Christina Wortmann husholderske f Terkerlsbøl f 27.09.1876 Anne Marie Knudsen i Asserballe f i Almsted 04.06.1882 Caroline Clausen i Asserballeskov f 28.01.1880 Ellen Albertsen i Kettingskov Stormose Bregninge på Ærø f 25.11.1862 Ellen Iskov i Asserballeskov f i Asserballeskov 20.02.1878 Anne Marie Kryhlmand i Asserballe f i Sarup f 01.10.1871 Marie Cecilia Jørgensen i Kettingskov f i Mommark 27.02.1880 Christine Marie Caecilie Petersen i Asserballe f i Rinkenæs 09.07.1878 Anne Marie Schmidt i Kettingskov f 14.12.1880 Cathrine Marie Thomsen i Mommark f 29.04.1857 døbt i Lysabild Marie Frederikke Matthiesen i Asserballe f i Clautoft Hellevad s 29.09.1880 Anne Marie Kock i Asserballe f 12.02.1881 Cathrine Margrethe Jakobsen f Lustrup Ribe Sct Catharine sogn 03.03.1876 Marie Cathrine Lang f 26.06.1882 i Asserballe Anne Christine Wrang tjenestepige i Asserballe f 24.03.1882 Cathrine Marie Jacobsen i Randsberg Tandslet sogn 05.12.1879 Dorothea Eriksen f i Notmark 08.07.1883 husholderske Anna Helene Terkelsen i Asserballeskov f 30.03.1885 Cathrine Dorthea Iversen i Asserballeskov f 15.04.1875 Anne Christine Christensen i Sarup f 31.08.1884 Cathrine Marie Ingemann i Asserballeskov f 12.02.1873 Elisabeth Wehl i Kettingskov f i Asserballeskov 02.10.1885 Christine Marie Jakobsen i Tandslet f 29.06.1881 Anna Marie Clausen Kock i Almstedskov f Jestrup 12.11.1883 Cathrine Marie Kock i Snurum f i Snurum 02.06.1886 Dorothea Marie Jochumsen f Nalmose 05.11.1885 nu husholderske i Kettingskov Magdalene Margrethe Simonsen i Asserballe f 17.03.1889 i Asserballe Kirstine Marie Bladt i Stenderup Nybøl sogn f 09.02.1885 i Skovby Anne Marie Hansen i Sønderborg f 08.10.1887 i Sønderborg Anne Marie Lang i Asserballe f 05.07.1886 i Asserballe Anne Cathrine Schmidt i Kettingskov f 13.04.1878 i Kettingskov Sophie Elisabeth Jessen tjenestepige i Sønderborg f i Dynt 20.06.1885 Anna Marie Nissen husholderske i Asserballeskov f i Kettingskov 23.06.1882 Anna Marie Hansen i Kettingskov f 08.11.1881 i Kettingskov Cathrine Jensen i Asserballe f 31.01.1884 i Ketting husholderske Margrethe Christine Geffke i Kettingskov f i Asseballe 10.10.1866 Christine Petersen i Asserballe f 05.04.1890 i Gammelgaard døbt i ketting Cäcilie Marie Hansen i Asserballeskov f 28.03.1882 Marie Margrethe Iversen tjenestepige i Asserballe f i Majbøl 21.06.1883 Anna Margrethe Hansen tjenestepige i Tandslet f i Sarup 12.11.1886 Anne Marie Nielsen Ulkebølskov f 15.12.1885 i Ulkebølskov Kirstine Marie Hansen i Mommark f 06.12.1882 i Mommark Mette Marie Eriksen i Hundslev f 13.09.1889 i Hundslev Christina Maria hensen tjenestepige i Kettingskov f 13.03.1889 samme sted Kathrine Marie Christensen i Kettingskov f i Sønderborg 07.01.1889 Anne Marie Petersen f Thomsen i Asserballeskov f 13.01.1861 Frieda Emma Karoline Hass i Schuby f 28.04.1884 Kirstine Marie Cathrine Kyhl f 16.04.1884 i Kettingskov Dorthea Marie Iversen i Asserballeskov f 08.02.1891i Asserballe Erika Laura Jørgensen i Asserballeskov f på Thurø 26.04.1889 Marie Cathrine Thomsen tjenestepige i Asserballeskov f 15.09.1891 Anna Marie Petersen i Kettingskov f i Nordborg 25.04.1880 i Nordborg Anne Marie Margrethe Kock i Asserballeskov f i Asserballe 31.08.1889 Maria Petersen husholderske i Asserballeskov f i Snogbæk 30.03.1871 Else Margrethe Bertelsen husholderske i Asserballe f 11.08.1872 f Autrup Maria Cathrina Jensen læreinde i Egernsund f 05.10.1880 Dorothea Helene Nielsen i Asserballe f 02.04.1891 i Asserballeskov Anne Nielsine Petersen tjenestepige i Asserballe f 21.05.1883 Langetwedt Skare s Anne Margrethe Andresen i Asserballe f 29.01.1890 i Asserballe Anne Christine Iversen i Asserballe f 05.05.1890 i Asserballe Marie Cathrine Petersen Asserballe f 23.02.1889 i Skovby Lysabild sogn Cathrine Marie Krogh i Asserballeskov f 08.06.1891 i Asserballeskov Christine Caroline Bertelsen i Lambjerg f 05.11.1889 i Lambjerg Hørup sogn Eleonore Jørgensen husholderske i Asserbaleskov f Lillemølle 08.04.1886 Marie Cathrine Krämer i Asserballeskov f 08.11.1890 Sophie Amalie Petersen husholderske i Sønderborg f 01.04.1864 i Ketting Anne Cathrine Harboe skrædderinde i Kettingskov f 05.10.1887 i Kettingskov Cathrine Marie Simonsen skrædderinde i Asserballe f 22.08.1887 Marie Cathrine Klimm tjenestepige i Asserballeskov f 13.02.1891 i Skeldemark Margarethe Elisabeth Clausen tjenestepige i Kettingskov f 28.09.1895 Kettingskov Dorothea Marie Margrethe Frederiksen f i Notmarkskov 13.05.1891 Cathrine Marie Rasmussen i Asserballe station f 01.05.1896 i Sønderborg Anne Marie Hansen i Kettingskov f 20.07.1893 i Kettingskov Dorothea Sophie Thomsen husholderske på Tandsgaard f 11.07.1870 samme sted Marie Elisabeth Hansen husholderske i Vibøge f 13.07.1873 i Vibøge Anne Marie Bladt i Tandsgaard f 20.07.1894 samme sted Cathrine Hansen tjenestepige i Asserballe f 22.10.1897 i Egen Christine Johannsen i Augustenborg f 05.03.1889 i Notmarkskov Marie Margrethe Clausen i Kettingskov f 30.01.1885 (krigsbryllup) Ottilie Becker Vertemine f 18.07.1895 i Ozockow Margrethe Simonsen i Asserballe f 22.02.1895 i Asserballe Wanda Schubert i Ogrodzizko f 11.11.1896 samme sted Kirstine Cathrine Muncholm i Møgeltønder f 16.08.1892 i Lerrdt Cathrine Margrethe Blad f 28.10.1892 i Mintebjerg Anna Marie Margrethe Bladt f Kock i Asserballeskov f 31.08.1889 i Asserballe Christine Marie Jørgensen i Kettingskov f 28.03.1883 Cathrine Sofie Dorthea Christensen i Asserballeskov f 24.01.1900 i Mommark Marie Cathrine Jensen i Lambjerg f 03.08.1893 i Lambjerg Anna Cathrine Kryger i Asserballeskov f 08.08.1894 samme sted Cathrine Marie Clausen i Kettingskov f 07.01.1893 i Kettingskov Sophie Hansine Petersen f i Fiskenæs 05.08.1896 Marie Christine Thomsen i Asserballeskov f 03.07.1895 Thora Jepsen i Helved f 18.03.1892 i Østerholm Mathilde Catharina Boysen i Kleinwiehefeld f 27.07.1894 i Lille Viehe Preussen Margrethe Hansen på Gunstrupmark f 11.19.1897 Anna Lisette Schlichting i Sundsmark f 24.05.1899 i Kær Dorothea Hansen f Matthiesen i Kettingskov f 15.08.1884 Eline Margrethe Hansen i Majbølmark f 08.06.1886 samme sted Cathrine Sørensen i Asserballeskov f 10.07.1901 i Tandslet Sophie Hansen f 13.03.1900 i Havnbjerg Cathrine Marie Bødker f 02.04.1902 i Hørup Anne Marie Godt i Guderup f 28.09.1895 i Guderup Cathrine Marie Andersen f 11.12.1897 i Østerholm Marie Cathrine f Madsen i Asserballe f 30.09.1894 på Skodborg Mark Cathrine Andrea f Hansen f 28.05.1889 i Holm Anne Marie f Petersen enke i Kettingskov f 25.04.1880 i Nordborg Christine Marie Schmidt fra Ertebjerg f 09.02.1897 Randsbjerg Tandslet sogn Dorthes Marie Sindbjerg f Iversen enke i Asserballeskov f 08.02.1891 Christine Marie Høj i Kettingskov f 09.07.1903 i Notmarkskov Marie Cathrine Christensen i Asserballe f 10.08.1898 Christine Marie Thomsen f 12.07.1900.i Stenkobbel Notmark sogn Anna Schmidt f 08.05.1901 i Kettingskov Jensine Kirstine Nielsen husb. I Asserballe f 04.06.1896 i Torp by Underup sogn Cathrine Hofsted f 10.05.1899 i Helved Anna Petersen f Carstens f 26.02.1801 i Sønderborg Cecilie Marie Clausen i Kettingskov f 29.03.1893 i Kettingskov Christine Marie Hansen i Ertebjerg f 17.08.1902 i Kettingskov Marie Hansen v Gammelgaard f 07.05.1903 Nygaard på Kegnæs Cathrine Marie Hansen fra Ertebjerg Christine Elisabeth Evers på Gammelgaard f i Augustenborg d 01.09.1902 Anne Kirstine Albertsen f i Asserballe 13.11.1898 Anna Jensen Bonde f i Almsted 23.09.1904 Marie Kathrine Jacobsen f Christensen krigsenke f i Høruphav 30.08.1889 Ellen Nielsen f i Asserballeskov 27.11.1902 Anna Lausen f i Kettingskov 28.08.1903 Anna Cecilie Hansen f i Kettingskov 25.04.1905 Anna Stumm f i Hundslev 08.07.1905 Lene Cathrine Møller f 02.02.1901 på Bovmark Burkal sogn Christine Petersen f 24.05.1900 i Sandbjerg Dybbøl sogn Marie Cathrine Madsen f 18.01.1896 i Gammelgab Broager sogn gift Kegnæs kirke 24.05.1925 Caroline Clausen i Kettingskov f 22.05.1900 i Kettingskov Ingeborg Helene Patersen f Höeg enke f 02.05.1886 i Langetvedmark Langetved s Christine Marie Petersen Notmarkskov f 10.01.1902 i Notmarkskov Marie Christine Hansen f 28.01.1903 i Brandsbøl Havnbjerg sogn Marie Cathrine Thomsen f 16.07.1900 i Asserballe Karen Kristine Jensen f i Øster bregninge Ærø 11.06.1906 Therese Henriette Jacobsen f Vertemine 04.07.1897 Cathrine Hymøller f 05.08.1899 i Blans Ullerup sogn Marie Nielsen tjenestepige f 05.06.1903 i Stenkobbel Helved Emilie Therese Petersen tjenestepige f 18.10.1902 Lintrup Mark Lintrup sogn Anne Marie Eriksen f 22.07.1905 Almstedskov Anne Margrethe Meyer f i Damkobbel på Kegnæs 10.05.1900 Margarethe Marie Petersen f 10.05.1906 i Asserballe Sophie Petersen husholderske f 06.06.1893 i Nitmarkskov Margarethe Elise Lass Gammelgaard f 21.10.1901 i Fabdrup Stepping sogn Caroline Hansen f 27.02.1906 i Asserballeskov Anna Jørgensen Kryhlmann tjenestepige f 02.02.1906 i Falkenhain Schlesien Cathrine Dorothea Nielsen f 01.01.1903 i Asserballeskov Anne Marie Jørgensen i Købingsmark f 03.06.1901 Anne Margrethe Hansen f 08.03.1907 i Kettingskov Martha Marie Mathilde Lass på Gammelgaard f 26.01.1906 i Jels Helene Hoppe f 16.04.1911 i Asserballe 27.10.1929 Anne Margrethe Skovmand f i Ulkebøl 17.03.1908 bosat i Asserballe Magrethe Frederikke Jørgensen f 24.08.1904 i Købingsmark Johanne Meyer f 19.09.1908 Damkobbel på Kegnæs Bothilde Jensen Kock f 01.07.1910 Ny Skovbøl Felsted sogn Anne Marie Hejse tjenestepige f 26.11.1908 Østerby Kegnæs Sophie Madsen tjenestepige f 07.03.1903 Vestermark Kegnæs Sara Karoline Mogensen f Troelseby Søllested Olga Alvine Margarethe Clausen f i Ohlbøhm ved Kiel 19.09.1906 Elisabeth Bertelsen f 30.11.1905 i Holm Christine Marie Hejse f 15.10.1906 i Vibøge Anna Marie Ida Karoline Schwiemann tjenestepige i Asserballe f 19.07.1903 i Kiel Selma Asmussen f 26.06.1911 på Kværs Østermark Karen Margrethe Frost f 14.05.1907 i Asserballe Kristine Rasmine Matthiesen telefonistinde f 04.06.1905 i Tanderup Ærø Guderun Marie Larsen f 03.12.1907 Skelby Falster Marie Cathrine Skovmand f 17.10.1909 i Asserballe Anne Marie Jacobsen syrske f 25.03.1905 i Hundslev Frederikke Lorenzen husholderske f 02.03.1909 i Ullerup Marie Ciliane Hansen f 02.03.1907 i Dyndved Dorothea Marie Anderson f 11.01.1914 i Frederiksgaard Anne Marie Christine Lausen tjenestepige f 07.01.1912 i Stenderup Nybøl sogn Christine Moldt f 21.01.1908 i Ketting Ingeborg Christensen Moldt tjenestepige i Asserballeskov f 25.08.1912 i Stevning Cathrine Petersen i Notmarkskov f 21.04.1906 i Asserballeskov Cathrine Marie Kock f 04.02.1909 paa Harevadgaard døbt i Asserballe 19.03.1909 Elisabeth Christensen i Asserballe f 13.02.1913 i Dybbøl døbt i Adsbøl 24.03.1913 Christine Petersen Lock husholderske f 12.04.1911 Ny Skovbøl Felsted Cecilie Clausen i Kettingskov f 29.10.1907 i Kettingskov Dorothea Elisabeth Andresen tjenestepige f 09.01.1904 i Gunstrup mark Ketting s Elisabeth Clausen Kettingskov f 24.11.1908 i Kettingskov Frida Charlotte Harboe tjenestepige f 12.01.1911 Kettingskov Cathrine Jepsen i Asserballe f 30.12.1911 Barsmark Løjt Anne Clausen Kock f i Asserballe 03.07.1908 i Asserballe Alfrieda Nielsen husholderske i Asserballeslov f 11.04.1908 i Egernsund Christine Marie Jørgensen Asserballeskov f 19.05.1909 i Stolbro Anna Cicilie Skovmand Asserballe St f 05.11.1910 v Asserballe Station Ellen Blad i Asserballeskov f 09.01.1902 i Asserballeskov Marie Christine Hansen i Kettingskov f 02.03.1903 f Kettinskov Kirstine Magdalene Gummer Andersen sygeplejserske på Hospital i Ausgustenborg f 26.03.1906 St Peders sogn landsogn Slagelse d 20.05.1906 St Mikkels kirke Inger Vestergaard Jensen tjenestepige i Asserballe f 13.02.1912 Thuesbøl Brørup s Nicoline Jensine Hunderup tjenestepige f 19.11.1914Kirkelev Vodder sogn Christine Marie Lang Asserballe f 24.12.1907 i Hundslev Gretchen Heidtmann Asserballeskov f 11.08.1910 i Madeskov Ulkebøl sogn Cathrine Clausen tjenestepige Asserballeskov f 01.03.1915 Storkereden Asserballeskov Juliane Margarethe Jacobsen i Asserballeskov f 04.08.1906 i Asserballeskov Elli Marie Karoline Hoffmann f 11.01.1911 i Hamborg døbt St Johannes Eppendorf Cathrine Clausen Kock i Asserballe f 01.03.1912 i Asserballe Kathrina Eriksen i Oksbøl f 21.04.1912 i Oksbøl Cecilie Marie Schmidt telefonbetjeningsinde i Hørup f 18.02.1909 i Skovby Lysabild s Kirsten Bonde tjenestepige Asserballe Mølle f 08.03.1909 i Vollerup Anne Kirstine From Asserballe f 11.11.1912 samme sted Marie Christine Jacobsen tjenestepige i Asserballeskov f 04.04.1912 Cathrine Marie Hansen fra Asserballe f 30.01.1914 i Asserballe Marie Petrine Jacobsen f i Asserballeskov f 08.10.1914 Thyra Bonde Christansen Kegnæsgaard f 27.09.1915 i Brandsbøl Marie Birgitte Petersen husbestyrerinde Asserballeskov f 14.03.1902 Blans Skov Thyra Bonde Asserballe Mølle f 23.04.1916 i Asserballe Vjristine Morstensen husbestyrerinde Fynshav f 17.07.1893 i Genner Marie Petrea Callesen f 19.03.1915 Bovlund i Agerskov sogn Margrethe Bladt Asserballeskov f 07.04.1916 i Asserballeskov Astrid Marie Therese Terkelsen Asserballseskov f 20.03.1914 i Sønderborg Christine Jensen Svenstrup f 25.04.1912 Stevninggaard i Svenstrup sogn Anna Elisabeth Jensen tjenestepige i Korsør f 20.11.1911 i korsør Doroethea Frederikke Petersen"Lindegaard" i Asserballe f 11.11.1909 i asserballe Anne Louise Thiesen tjenestepige f 28.08.1907 Nybøl Christine Marie Skovmand Ringmosegaard Asserballe Mark f 04.04.1915 Johanne Botilde Asmussen husmedhj i Asserballe f 20.05.1913 Gaaskjær Bjolderup Cäcilie Cathrine Clausen husmedhj i Spang f 31.03.1909 i Asserballeskov Marie Cathrine Hansen i Asserballeskov f 29.01.1911 Sarup Lysabild Laurine Petersen husmedhjælper f 19.11.1914 i Ertebjerg Tandslet sogn Ingeborg Christine Petersen husmedhj f 24.12.1912 i Asserballe Maren Johannsen husbestyrerinde f 05.03.1909 i Købingsmark Nordborg Elvine Dorthea Jensen Kock f 22.04.1919 i Ny Skovbøl Felsted Christine Lorenzen Kettingskov f 02,09,1909 i Kettingskov døbt i Asserballe kirke Cathrine Marie Hymøller Kettingskov f 23.03.1913 i Kettingskov døbt i Asserballe kirke Christine Clausen Kock Asserballe f 05.02.1915 Petrea Hansine Bregnhøj f Enemark fraskilt Husholderske f 06.10.1906 i Tislund Ellen Grau lærerinde i Sønderborg f 07.08.1911 i Nordborg Christine Luise Skovmand Asserballe St f 29.12.1916 Asserballe Station Luise Wilhelmine Lina Borges tjenestepige Asserballe f 01.03.1919 Bremerhaven Anne Marie Bruhn tjenestepige f 18.07.1915 i Asserballeskov Bothilde Iversen tjenestepige Vesterager f 21.04.1916 i Sønderborg Caroline Marie Meier Kettingskov f 06.01.1917 i kettingskov døbt i Tandslet kirke Juliane Johanne Schwarze i tjenestepige Kettingskov f01.08.1920 Bommerlund Egen s Sigrid Solveig Sørensen Nørre Bøgild f 31.05.1907i Bøgild Borbjerg sogn Ringskøbind a Meta Mikkelsen tjenestepige i Lysabild sog f 19.02.1917 i Sarup Luise Petersen Hønborg husassistent i Asserballe f 25.01.1915 i Taarup Svenstrup s Helene Christine Lang husassistent f 30.01.1913 Anholt Notmark sogn Anna Mejer i Kettingskov husassistent i Asserballe f 21.11.1919 i Asserballe Kathrine Bothilde Heise syerske i Sønderborg f 13.04.1917 i Vibøge i Lysabild sogn Anne Marie Skovmand Asserballe f 23.02.1913 i Asserballe Luise Rotter f 18.02.1916 i Bolderslev husbestyrerinde i Asserballeskov f 18.02.1916 Cathrine Marie Paulsen husbestyrerinde i Asserballe f 23.11.1913 i Vester Sottrup Margarethe Lauritzen f 21.05.1913 Lille Mølle Notmark sogn medhjælper i Augustenborg Marie Christine Hansen husassistent i Ulbjerg f 01.02.1921 i Asserballe Anne Helene Thomsen husassistent i Asserballeskov f 11.06.1911 i Asserballe Cathrine Caroline Sophie Hansen i Asserballe f 13.08.1927 i Asserballe Marie Sophie Stumm husassistent f 27.01.1914 i Hundslev Eva Christensen f 05.12.1917 i "Siermosegaard"Asserballe Christine Iversen husassistent i Ertebjerg f 14.11.1917 i Nordborg Marie Jennsen Kock husassistent Vertemine f 01.12.1922 Ny Skovbøl i Felsted sogn Mette Marie Eriksen medhjælperske p t Augustenborg f 04.02.1918 i Tandsry Cathrine Petersen husassistent i Asserballe f 28.04.1910 i Asserballe by Kirsten Dora Nielsen husassistent i Kettingskov f 16.05.1922 i Aagerup Roskilde amt Cathrine Kryhlmand husassisten i Ertebjerg f 01.10.1922 i Kettingskov Karen Eriksen højskolelærerinde Brøderup Højskole f 31.08.1919 i Almsted Astrid Marie Kamper husassistent f 03.06.1922 Klinting Ulkebøl Birthe Marie Vogt Nielsen 16.01.1921 i Tvile Aastrup sogn Ribe amt Anne Margrethe Hansen husassistent f 02.10.1921 i Kettingskov Eli Magdalene Jørgensen "Retasminde" Asserballe f 31.07.1921 i Sønderborg Anne Marie Thomsen husassistent i Assernalleskov f 06.12.1924 i Asserballeskov Edith Marie Davidsen husassistent i Sønderbog f 16.11.1920 i Asserballe Margrethe Jørgensen telefonistinde i Lysabild f 22.01.1922 i Asserballeskov Marie Charlotte Støhrmann husassistent Batterivej 12 Sønderborg f 19.02.1922 i Nordborg 04.02.1945 Anne Marie Astrid Vogt husassistent i Asserballeskov f 27.09.1921 i Asserballeskov Marie Kathrine Schmidt tekstilarbejderske p t Ahlmannsvej 52 f 17.01.1922 Drengsted Anna Eleonora Schaumann f Nissen fraskilt i Kettinskov f 16.02.1921 Stenholt Ulkebøl s Anne Kathrine Johansen f 24.06.1922 i Skovby Lysabild sogn Christine Moldt husassistent i Hørup f 14.02.1921 Gammelgaard Asserballe Sofie Margrethe Asmussen i Asserballeskov f 09.05.1924 i Asserballeskov Cathrine Marie Jessen sygeplejerske i Asserballe f 26.07.1914 i Tandselle Tandslet sogn Anne Marie Eriksen husassistent i Mindebjerg f 02.10.1924 i Hundslev Notmark sogn Anna Voigt husassistent f 01.06.1919 i Asserballeskov Marie Margrethe Hansen husassistent i Asserballef 21.09.1919 i Asserballe Anna Dorothea Jørgensen husassistent Højdevej 13 Køberh S f 08.01.1920 Asserballeskov Marie Cathrine Petersen husassistent i Helved f 05.11.1920 i Asserballeskov Kristine Gregersenhusassistent "Ankulgaard" Asserballe f 18.07.1920 Nygaard Kegnæs Valborg Eriksen husbestyrerinde p t Henne f 23.04.1914 i Almsted Notmark sogn Anne Marie Jensen husassistent i Asserballeskov f 26.05.1923 i Asserballeskov Cathrine Marie Skovmand husassistent f 06.06.1922 i Asserballe Ester Hansen husassistent i Asserballe f 01.09.1924 i Vognsild Christine Christensen husassistent i Havnbjerg f 19.03.1927 i Pøl Nordborg sogn Christine Marie Bruhn husassistent i Asserballeskov f samme sted 21.06.1925 Inge Christine Paulsen expeditrice Købnehavn f 26.06.1922 Asserballe by og sogn Anni Hansen husassistent i Tovrup f 03.06.1926 Tovrup Ketting sogn Margrethe Jacobsen husassistent i Asserballeskov født samme sted 29.04.1925 Ingrid Kathrine Jensen husbestyrerinde f 08.11.1926 i Voer Hjørring amt Dorthea Jacobsen husassistent i Asserballe f 05.09.1921 i Asserballe Marie Christine Thaysen f Hag enke i f Egen 29.06.1915 Edith Hansen husassistent på Vertemine f 06.07.1930Øster Hæsinge Svendborg amt Mary Møller ekspeditrice af Spang f 09.11.1925 i Ertebjerg Tandslet sogn Christine Knudsen f Carstensen enke f 23.10.1900 i Bjolderup (Smedager) Dagny Clausen husassistent Kettingskov f 08.05.1927i Kettingskov Elisabeth Eilersen Asserballeskov født samme sted 04.05.1930 Anne Marie Iskov i Asserballeskov f 09.11.1925 i Asserballeskov Helga Christensen lærerinde f 18.08.1922 Sædmosegaard Asserballe Magdalene Jørgensen Asserballeskov f 27.01.1931 i Asserballeskov Ellen Iskov husassistent i Asserballeskov f i Asserballeskov 25.01.1927 Laura Hedvig Ludvigsen sygeplejerske f 24.07.1914 Skrillinge Kauslunde Odense amt Elisabeth Sophie Olsen f 12.02.1927v Gammelgaard (adotion) i Fynshav Margor Christensen husassistent i Asserballe f 27.11.1920 i Ballum Tønder amt Ellen Kirstine Petersen bankassistent Graasten f 07.11.1927 Notmarkskov i Notmark sogn Martha Overgaard bibliotekar Søllerød f V Vedsted Ribe amt 10.05.1919 Frida Leimand husassistent f 04.04.1926 Højrup Hillerslev sogn Svendborg Helene Marie Becker kontorasstistent Asserballe f Ny Skovbøl Felsted 11.03.1930 Lily husassistent af Svendborg f Søby Bjerreby sogn 23.11.1929 Marie Hansen husassistent p t Kettingskov f 26.02.1928 i Rinkenæs Meta Mathilde Hansen husassistent f 15.02.1934 i Asserballe by Annalise Dahlsgaard Jensen husassistent af Bregninge Taasinge f 10.10.1927 Afri sogn Soffy Frida Hansen sekretær p t København f 22.02.1928 i Ketting Anny Andersen Skov syerske p t Asserballe f 24.05.1928 Lerved Mark Føvling sogn Ingeborg Cecilie Hansen af Asserballe by f 15.10.1930 se dåbsregister nr 11 1930 Ketty Nielsen sygeplejerske i Agustenborg f 09.10.1925 Ulbjerg sogn Viborg amt Mette Marie Thorgaa sygeplejerske i Augustenborg f 14.06.1921 i Hem sogn Vivorg amt Marie Larsen køkkenchef Asserballeskov børnehjem f 08.04.1920Tim sogn Ringkøbing amt Christine Olrikke Jørgensen Ertebjerg Tandslet f 15.02.1929 i Asserballeskov Gerda Marie Pedersen syerske af Asserballeskov f Græse Mark Fr borg amt 09.10.1928 Ellen Kristine Jørgensen husassistent Asserballeskov f 25.08.1930 i Asserballeskov Anne Beate Andreasen f Narvsen fraskilt syerske i Notmark f 16.06.1930 i Haugsbygd Dorthea Christine Krogh lærerinde i Kappel Sydslesvig f 28.08.1928 i Elstrup Egen sogn Tove Leimand klinikassistent Asserballeskov f samme sted 22.11.1934 Inge Hansen husassistent af Særslev sogn f 04.06.1931 i Asserballe sogn Anna Lydia Krogh husassistent af Kettingskov f 06.06.1932 i Kettingskov Gerda Vilhelmine Hymøller huass af Asserballe f 30.08.1930 i Ulkebøl Cathrine Marie Hansen husass af Ulkebøl f 21.12.1930 i Kegnæs Johanne Petersen husass af Asserballe f i Ulkebøl 14.11.1931. Elisabeth Christensen børnehavelærerinde af Schlesvig by f 21.09.1927 Asserballe by Erna Møller husass i Holstebro f 23.07.1935 i Ketting Margrethe Christine Thomsen husass af Asserballeskov f 27.02.1934 i Asserballeskov Marie Hansen husass i Asserballeskov f 14.01.1935 i Asserballeskov Annelise Nielsen husassistent i Asserballeskov f 08.02.1933 i Asserballeskov Anna Marie Jørgensen husass Pindsholm Asserballe sogn f 18.08.1933 i Pindsholm Astrid Jensenhusassistent Skovby Lysabild f 24.08.1931f i Skovby Lysabild Karen Margrethe Lang elsp i Storuo sogn Haderslev a f 05.03.1934 Asserballe Præstegd Christine Marie Jørgensen husass i Kettingskov f 10.07.1930 i Kettingskov Edith Jacobsen husass Asserballeskov f 04.07.1936 i Asserballeskov Ingrid Jensen ekspeditrice Asserballeskov f 05.02.1936 i Asserballeskov Agnethe Hansen husass i Kirkehørup f i Kettingskov 04.11.1936 Addi Wuldum Larsen kontrolass Næstved byf 25.03.1936 Herlufsholm sogn Sorø amt Anna Christensen husass i Asserballeskov f 20..11.1936 i Asserballeskov Tove Nicoline Bruun husass i Asserballe f 03.01.1935 Gerda Christine Hansen husass Tovrup f 16.06.1935 Tovrup Ketting sogn Marie Wrnag damefrisørinde i Asserballe byf 28.08.1936 i Asserballe by Anne Marie Becker børnehavelærerinde i Kolding f 06.03.1934 i Asserballe Edith Leimand sygeplejerske Sauda i Norge f14.09.1929 i Hillerslev Svendborg amt Christine Margrethe Hansen husass Bisbegade 14 Haderslev f 25.12.1933 i Ketting sogn Edith Møller husass f Snurom i Asserballe sogn 15.04.1939 Anne Ctrhine Kaisen husass i Sjellerupmark f 30.01.1938 i Asserballeby

borgerlig vielsesdato 24.11.1874 17.01.1875 07.03.1875 02.04.1875 11.04.1875 21.05.1875 03.06.1875 11.07.1875 27.06.1875 02.07.1875 24.06.1875 17.11.1875 16.02.1876 17.03.1876 30.03.1876 24.03.1876 28.04.1876 05.05.1876 28.05.1876 23.07.1876 26.10.1876 29.10.1876 06.05.1877 03.06.1877 04.07.1877 11.09.1877 05.10.1977 07.12.1877 23.12.1877 05.04.1878 07.04.1878 28.06.1878 08.11.1878 14.11.1878 15.11.1878 05.12.1878 Katry 02.01.1879 24.01.1879 03.04.1879 Helved 26.06.1879 03.07.1879 25.09.1879 28.10.1879 22.01.1880 13.03.1880 22.03.1880 28.04.1880 13.05.1880 14.05.1880 10.06.1880 17.06.1880 24.07.1880 04.06.1880 23.02.1881 15.07.1881 03.09.1881 18.10.1881 20.10.1881 03.11.1881 04.11.1881 12.01.1882 22.03.1882 18.05.1882 09.06.1882 24.06.1882 25.06.1882 28.07.1882 02.08.1882 08.01.1883 01.06.1883 08.11.1883 17.03.1884 17.04.1884 18.09.1884 15.04.1885 21.05.1885 28.05.1885 01.08.1885 24.09.1885 24.09.1885 15.11.1885 02.12.1885 24.02.1886 16.04.1886 02.05.1886 18.02.1887 07.04.1887 27.05.1887 03.06.1887 28.09.1887 06.10.1887 25.10.1887 08.11.1887 17.11.1887 16.11.1887 12.01.1888 08.02.1888 21.05.1888 29.06.1888 04.10.1888 29.11.1888 07.04.1889 26.04.1889 17.05.1889 21.06.1889 12.09.1889 30.10.1889 24.11.1889 26.09.1890 23.10.1891 03.12.1891 08.01.1892 28.05.1892 03.06.1892 10.06.1892 22.06.1892 11.07.1892 31.07.1892 16.12.1892 19.06.1893 03.03.1893 11.05.1893 08.06.1893 19.09.1893 21.09.1893 20.10.1893 28.02.1894 29.03.1894 14.06.1894 25.10.1894 24.07.1895 26.06.1896 03.09.1896 03.09.1896 14.05.1897 14.05.1897 24.07.1897 05.08.1897 30.09.1897 15.11.1897 10.11.1897 10.03.1898 20.05.1898 22.07.1898 28.09.1898 01.12.1898 02.03.1899 27.04.1899 22.06.1899 22.03.1900 27.03.1900 17.04.1900 10.05.1900 15.06.1900 12.07.1900 11.10.1900 17.10.1900 07.03.1901 09.05.1901 29.05.1901 08.10.1901 18.10.1901 09.05.1902 29.05.1902 19.02.1903 11.03.1903 16.04.1903 28.04.1903 14.05.1903 12.06.1903 25.06.1903 02.10.1903 01.10.1903 18.11.1903 26.11.1903 18.12.1903 05.02.1904 12.05.1904 27.05.1904 22.09.1904 29.09.1904 28.10.1904 04.05.1905 05.07.1905 28.07.1905 28.09.1905 11.10.1905 06.11.1905 22.11.1905 08.03.1906 16.03.1906 22.03.1906 26.04.1906 10.05.1906 17.05.1906 24.05.1906 31.05.1906 27.09.1906 20.09.1906 14.03.1907 28.06.1907 16.08.1907 16.10.1907 23.10.1907 05.12.1907 26.03.1908 24.09.1908 28.10.1908 26.11.1908 08.11.1908 03.02.1909 20.05.1909 17.06.1909 28.10.1909 11.11.1909 04.02.1910 17.02.1910 07.04.1910 19.05.1910 24.06.1910 28.07.1910 05.08.1910 12.01.1911 07.04.1911 19.04.1911 18.05.1911 26.05.1911 05.07.1991 07.12.1911 03.05.1912 05.05.1912 23.05.1912 24.05.1912 13.09.1912 08.02.1913 10.04.1913 26.04.1913 05.06.1913 10.07.1913 02.08.1913 07.11.1913 24.10.1913 06.11.1913 28.11.1913 07.12.1913 20.12.1913 29.05.1914 12.06.1914 30.07.1914 27.11.1914 01.05.1915 15.05.1915 09.03.1916 19.11.1916 10.02.1917 16.11.1917 29.06.1918 15.08.1918 19.03.1919 20.03.1919 08.05.1919 11.06.1919 19.06.1919 11.07.1919 11.09.1919 02.08.1914? 18.09.1919 25.09.1919 30.10.1919 05.12.1919 26.12.1919 09.01.1920 27.07.1920 30.11.1920 27.01.1921 11.02.1921 17.02.1921 07.04.1921 29.06.1921 30.07.1921 07.04.1922 19.02.1922 06.07.1922 18.01.1923 09.03.1923 18.03.1923 11.05.1923 30.06.1923 05.07.1923 03.07.1923 26.08.1923 12.11.1923 09.12.1923 10.02.1924 09.03.1924 07.04.1924 18.05.1924 16.06.1924 07.07.1924 21.09.1924 12.10.1924 08.03.1925 28.03.1925 25.04.1925 02.05.1925 30.04.1925 03.07.1925 24.06.1925 19.02.1926 24.02.1926 26.03.1926 20.09.1926 12.09.1926 26.10.1926 22.11.1926 15.02.1927 25.04.1927 16.04.1927 29.04.1927 16.04.1927 03.03.1928 29.09.1928 14.12.1928 05.01.1929 13.01.1929 14.08.1929 27.10.1929 20.10.1929 27.12.1929 26.01.1930 15.02.1930 19.03.1930 14.07.1930 14.09.1930 18.10.1930 22.02.1931 17.05.1931 03.05.1931 29.08.1931 22.08.1931 03.10.1931 08.10.1931 19.09.1931 14.10.1931 08.10.1931 25.10.1931 13.11.1931 11.11.1931 25.02.1932 04.03.1932 24.04.1932 05.05.1932 03.07.1932 26.08.1932 10.09.1932 30.09.1932 08.02.1933 26.02.1933 22.03.1933 23.03.1933 13.10.1933 16.05.1934 30.05.1934 02.07.1934 12.08.1934 20.08.1934 22.08.1934 31.08.1934 06.10.1934 06.12.1934 07.03.1935 30.03.1935 30.03.1935 01.05.1935 03.06.1935 22.07.1935 05.10.1935 17.11.1935 21.12.1935 20.01.1936 08.03.1936 30.04.1936 03.06.1936 05.07.1936 16.09.1936 20.10.1936 01.11.1936 26.11.1936 13.10.1936 26.02.1937 16.03.1937 02.04.1937 08.04.1937 15.06.1937 06.07.1937 05.09.1937 02.11.1937 26.11.1937 19.02.1938 17.03.1938 27.04.1938 28.05.1938 18.05.1938 26.05.1938 27.05.1938 29.10.1938 13.02.1939 20.03.1939 11.04.1939 23.03.1939 05.04.1939 20.07.1939 13.10.1939 17.11.1939 27.01.1940 15.05.1940 13.10.1940 19.03.1941 16.05.1941 04.07.1941 15.03.1942 26.05.1942 05.05.1942 23.07.1942 07.12.1942 01.03.1943 02.05.1943 29.04.1943 07.05.1943 17.12.1943 16.12.1943 13.02.1944 12.03.1944 08.05.1944 10.05.1944 17.05.1944 01.10.1944 19.08.1944 09.10.1944 09.12.1944 09.02.1945 21.03.1945 31.03.1945 09.06.1945 06.05.1945 10.07.1945 09.08.1945 12.12.1945 06.01.1946 03.02.1946 25.03.1946 26.03.1946 03.05.1946 25.07.1946 01.09.1946 12.12.1946 24.08.1947 27.09.1947 20.10.1947 23.12.1947 14.01.1948 26.01.1948 05.03.1948 08.04.1948 20.04.1948 19.09.1948 26.09.1948 23.10.1948 28.09.1948 27.12.1948 14.02.1949 26.01.1949 25.03.1949 30.10.1949 21.02.1950 22.03.1950 31.03.1950 02.07.1950 24.07.1950 02.10.1950 21.09.1950 12.03.1951 15.03.1951 15.03.1951 09.08.1951 01.07.1951 31.08.1951 12.02.1952 13.04.1952 13.04.1952 15.10.1952 11.11.1952 02.03.1953 13.06.1953 13.09.1953 05.11.1953 03.11.1953 08.11.1953 05.12.1953 27.01.1954 27.04.1954 21.04.1954 01.05.1954 21.05.1954 10.09.1954 14.03.1955 02.04.1955 30.04.1955 08.05.1955 08.05.1955 02.01.1956 14.01.1956 05.03.1956 19.03.1957 29.04.1957 04.05.1957 05.06.1957 15.06.1957 18.06.1957 01.09.1957 25.10.1957 09.11.1957 12.11.1957 22.11.1957

14.05.2019