Lokalhistorisk Arkiv, Slotsalle 10, 6440 Augustenborg Fotoarkiv


©
Foto nr: 134-53
Storegade 26
Læge Mathias Agerleys ejendomset fra Slotsalle.
Journalnr.: 1998/113

l796 Nr. 89 1878 Stald Storegade 26 Dr. Agerley's Hus. 1878 tilhørte Huset Købmand H. 0tzen, paa Kortet af 1878 er det benævnt som :Stall: SENERE OVERTOG KØBMAND HANSEN HUSET, det blev ombygget til beboelse, og købtes omkring 1913 af den nuværende ejer, Dr. Agerley -------------------------------- Storegade 26, Agerleys hus Artikel 89 Mutterrolle Theofelius Friedrich Georg Hansen købmand, Sønderborg bl.a. kendt som amtsringridningens stifter. 1913: Mathias Jensen Agerley. andre oplysninger. gl. bykort 1878 : Stall "fotos af huset findes i arkivet Agerleys ejendom blev ved A. død købt af Walter Elley, som igen solgte det videre til kommunen. M. Agerley født 15/9.1883 i Ullerup sogn død 3/9.1978 i Augustenborg. praktiserende ]æge siden 1913 - afbrudt af sin deltagelse som militærlæge i 1. verdenskrig indtil sin død 1978. Huset blev nedbrudt i sept./okt, 1979. Det er opført 1897 af murermester Hans Clausen, Blæsborg, bygherren var købmand Georg Hansen, Sønderborg, Vedlagte viser sammenholdt med en beskrivelse af byggeriet, at huset østside mod turistfor. hus skulle være butik, mod vest privatbolig. På det omtalte grundstykke lå indtil opførelsen i 1897 er stald, som ejedes af købmand Otzen. Denne omtale findes i beskr. af byggeriet i 1897