Bromandsarkiv Ketting sogns historie fra 1640 Sebbelev bys historie fra 1643 Egnshistorie Ejendomshistorie. Fortegnelse over gårde Herregårde og huse i Ketting-Notmark sogne med artikelnumre Jordebøger, tiendelister, landgilde, plovskat, smedeland (?) Slæts-personhistorie omhandlende Ketting og Notmark sogne Folketællingslister 1803 - 1845 - 1860 Præster, lærere samme sted Afskrift af kirkebøger: 2 bøger fra Ketting sogn: fødsler 2 bøger fra Ketting sogn: vielser 2 bøger fra Ketting sogn: dødsfald 2 bøger fra Notmark sogn: fødsler 2 bøger fra Notmark sogn: vielser 2 bøger fra Notmark sogn: dødsfald Se "Arkivar" for flere oplysninger.