Folketælling1803 Folketælling1835 Folketælling1845-1855 Folketælling1860 Folketælling 1910 Folketælling 1921-1925 og 1930 Folketælling 1940

Kirke-præstearkivet Augustenborg kirkebogregister 1744 - 1882 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935 Augustenborg og Ketting fødselsattester 1920 til 1935 Asserballe præstegård Asserballe menighedsråd Andagtsbøger Biblen Fødselsattester - dødsattester 1920-1935 Gravminder Afgangslister fra Notmark Jævnsførelselsattester Notmark (?) Ketting register 1653 - 1707 Ketting register 1735 - 1814 Ketting kirkebog Ketting kirkebog 1813-1836 døde Kvinder Borgerlige Vielser Ketting sogn 1921-1960 konfirmerede drenge og piger 1834-1854 fødte mænd og kvinder 1838-1867 fødte 1855-1894 kvinder fødte 1855-1894 mænd Ketting KB Vielser 1855 -1894 fødte 1895-1927 mænd og kvinder fødte 1928-1960 mænd og kvinder Kirkeblad Augustenborg kom. Kirkebogsregistre Kirkebøger Augb., Ketting, Notmark, Asserballe Kirkebøger (Bromands arkiv) Kirkeligeanliggender Kommunikanter 1849 - 1905 (altergæster) Konfirmation Konfirmander Menighedsråd Aug. kom. Mindeblade Mindetavler Notmark præstearkiv Notmark KB fødte drenge 1820 - 1853 Notmark Kirkebog 1813-1853 fødte piger Notmark KB 1800-1812 fødte mænd og kvinder Notmark KB 1800-1812 Notmark kirkebog 1813 mænd og kvinder Notmark kirkebog fødte 1854-1875 Notmark KB fødte kvinder 1854 - 1874 Notmark kirkebog 1813 - 1820 Poesibøger Præster Registre Sange Søndagsskole Tilgangslister Notmark 1814 - 1820