Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og omegn Slotsalle 10, 6440 Augustenborg, Tlf: 74471808 Skolearkiv Augustenborg Skole (12 sider) Asserballe skole (5 sider) Fryndesholmskolen Fynshav skole Helved skole Ketting skole Lærere - tyskuddannede lærere v. danske kommuneskoler Læsebog Midtals Friskole Notmark skole Sebbelev skole Skoleartikler Skoler Skoler m. m. højskoler, efterskoler o. lign. Skolehistorie 1822 - 1964 Skolehistorie for Helved gamle skole Skoleidræt Skolepatrulje Skolevæsen - Kommunearkivet Asserballe Skolevæsen - Kommunearkivet Asserballe-Notmark 1967 - 70 Se "Arkivar" for flere oplysninger.