Video V1 - Schwarzhorn-huset: Optaget af Børge Augustinussen, Asserblleskov sommeren 1994 Schwarzhorn-huset. Gennemgang af rummene efter fraflytning V1 DVD 05 - Mindestøtte for Martin N. Hansen: 1. Opførelse foretaget af Egon Iwang, Preben Sparholt Rasmussen og Holten Simonsen 2. Afsløring (taler af bl.a. borgmester Regner Liboriussen, arkitekten, Martin N. Hansens søn, Hans Jørgen Clausen) d. 18/6 1993 V2 Martin N. Hansen 100 års dag Mindefest på Danebod Højskole 3/11 1993 V3 - Kunstværker ved Asserballe kirke: Afløringshøjtidelighed af kunstværker ved Asserballe kirke d. 15/10 1994 Ordstyrer: Preben Sparholt Rasmussen Taler: Crista Nielsen, borgmester Dall, Else Thornboe Afsløring, Hurra, kunstneren: Georg Rasmussen taler Augustenborgkoret, dirigent Anker Hansen Ordet frit: (person), Svend Erik Sørensen Traktement En dag på Lazarettet 1848 En dag på Lazarettet 1848, ekstemporalspil, krigshandlinger og soldater, der køres til lazarettet. Efterfølgende foredrag, om lazarettets historie. 26/31995 "Harpen" i Ketting opsætning af "Harpen" i Ketting d. 1/6 1993 "Harpen" i Ketting, indvielse V6 Poul la Cour Fem bånd hvor Poul la Cour, bispegården, Ketting beretter Byfest 150-året for hertugens flugt fra Augustenborg 1848 Optog med militærmusik i spidsen, "Frederik 7" og "Grevinde Danner", "bønder", folkedansere. "Kongen" taler fra slotsgårdens balkon. Udstilling af : billeder og genstande. Udstilling af fornemme kjoler fra 1800-tallet. Kirkekoncert. Kaffebord. Kanonskydning ved fjorden. Hele dagens optagelser kan ses på arkivet, men her kan ses en kort version: Andelskasse flytter Påske 1969 Andelskasse flytter Møbler og bøger flyttes, det nye og det gamle hus, folk bydes inden for, reception, bankekspeditioner, blomster i Alsingerhytten med Gunner Rasmussen. Arbejdet i værkstederne: smykkefremstilling, trædrejning, træsnitning, bronzestøbning, filtning, vævning, pileflet. Middag i spisestuen. Landsbylavet Augustenborg Senior Amatører opfører til Arkivets generalforsamling 2 små spil som illustrerer 2 møder i Stavnsbøl landsbylav i tiden omkring 1650. Det første møde er skrevet af Carl Mathiesen. Det omhandler Ketting præstegårds restaurering og præstens tiende. ( Kilde:Præsten Johannes Monrads fortegnelser om Ketting sogn ca. 1666, præstearkiverne 90 Cc 1) Det andet møde, som er skrevet af Martin Thomsen Augustenborg, blev opført 1. gang ved Augustenborg by's 350 års jubilæum i august 2001. Det omhandler hertug Ernst Gynther's køb og nedbrydning af landsbyen Stavnsbøl og Sebbelev 1651. ( Kilde:Augustenborg godsarkiver nr. 3 Copiebog nr. 2, købsbrev vedrørende landsbyerne Stavnsbøl og Sebbelev ). De originale skrifter er fundet på landsarkivet i Aabenraa af Karin Jordt Helved. Personerne: Oldermand: Rasmus Foged.....Carl Mathiesen Hans hustru: Marie Foged........Ingeborg Christiansen Fæstebonde: Christen Jespersen......Karl A. Strusmann " Mads Christensen......Peter Hansen " Jens Persen........Edith Larsen " Peder Jørgensen..... Malise Jørgensen Med undtagelse af Marie Foged er personernes navne ikke opdigtede, det er: Dronningebesøg i Augustenborg Dronningebesøg i Augustenborg 25. juli 2001. Modtagelse på havnen i Augustenborg. På slottet. Prins Henrik i roklubben. Dronning Margrethe på Danebod Højskole i Fynshav. Prins Henrik i Augustenborg roklub og ser bl.a. Sebbe Als. I Asserballe kirke. Gæster fra Augustenborg kommune ankommer til aftentaffel på kongeskibet Dannebrog. Augustenborg 300 år Gadebilleder, dør, Kornimporten, Caroline Amalie hjemmet, Slottet, Sebbelev navngivne gårde) 300 års festligheder med optog i dragter, kongebesøg (Frederik IX og dronning Ingrid), Kystsanatoriet, dæmningen ved Lillehav, navngivne Stadion-udvidelse 1965 V12 Dæmningen og kornimporten, Damlong, Stavnsbølgade, Fjernvarmecentralen, nye parcelhuse, skolen, slotsparken. Indvielsen af det nye stadion: optog i byen og på stadion, pigegarde, børn, idrætsdeltagere, Danfossorkesteret, håndboldpiger, fodboldspillere, gymnaster, taler, brevduer, fodboldkamp (bolden gives op fra fly), tivoli, Halbyggeriet V12 Indledning v. H. Hansen, jordarbejder okt. 1965, støbning, parkeringsplads, fodboldbane, rejsning af spærbuer, murerarbejde, agarbejde. ejsegilde, Augustenborg frivillige Brandværns orkester, l og pølser, taler, optræden. 1967: gulv, arbejde på tilbygning. Ibrugtagning. Sept. 67: indmarch, taler, morgensang, fodbold. Arbejdet fortsætter med badeværelser, loftarbejde. Indvielse 23. marts 1968: flaghejsning, Danfoss-orkesteret, indmarch, taler, fane til badmintonklubben, udmarch Idrætsforeningens jubilæum V12 Augustenborg Ungdoms- og Idrætsforening 50 år, 1983. Om stiftelsen og starten, Stadion, hallen, formænd, AIF's kontor, aktiviteter i juniorklubben, lottospil, halfest, revy, bordtennis, tennis, fodbold (damehold m.fl.), gynmastik. Jubilæet: taler, gaver, optog, frysende gymnastikpiger, orkester m.m., indmarch på Stadion, gymnastikopvisning, håndboldstævne den efterfølgende week-end med indledende taler Ringridning Forberedelser, (her hul i optagelsen), spisning i telt, taler: Arthur Jespersen, V12 veteraner, fortsat fest, "tyre"-ridt m.m., lottospil,ringridning. Ægtepar kommer ud af parcelhus for at hilse på et orkester opstillet på vejen, der spilles et stykke. Billeder fra dæmningen, gadebilleder, v. avlsgården, ryttere, hest ankommer i anhænger, ryttere opstillet foran slottet, leve for Augustenborg Ringriderforening, optog med pigegarde i spidsen, opstiling på ringriderpladsen, ringridning, øltelt, tivoli, præmieuddeling, og bekransning, Augustenborg spejdere - Slesvig Det danske Spejderkorps, Augustenborg trop på sejlads med vikingeskibet Imme Gram 19 - 28/6 1966 til Hedeby og retur. Pakning af bl.a. hjælme, sværd og konserves, afsked, på havet, livet om bord, i Slien, til Slesvig, modtagelse, lurblæsere, optog gennem byen, afsejling, madlavning ved bål i land (Hedeby?) sværdene bringes højtideligt i land, hjemtur, folk venter på havnen i Augustenborg, indsejling i havnen, Sønderborg lufthavn V11 Faldskærmsudspring, flylandinger, nærbilleder af fly, nærbilleder af faldskærmsudspring og landing, svæveflyvning, mere flyopvisning. Augustenborg spejdere 1960 - 63 V11 Lejr, ulveunger, revy, Norge, byggeri, lejr, Vesterhav og klitter, Den gamle By i Århus Augustenborg spejdere 1965 - 1965 - 66: Lejr forskellige steder, bl.a. Norge V11 1966 - 67: usbyggeri, vikingeskibssejlads, I Slesvig, Gotthorp, Norge, vikingeskibssejlads igen. 1971 - 72: Lejr forskellige steder, Norge 1973 - 76: Ulveunger, lege, Barsø?, lejr, prærievogn, "indianere" Sognefilm 1958-59 V11 Sne i Asserballe, Hygebjerg, forår, Vertemine, bådebro, klinter, Rutebil i Asserballe, mænd i søndegstøjet, gravko i arbejde, kloakrør lægges, brandøvelse, mejerijubilæum Rasmine Helbos 100 års Fødselsdagsfest V11 med gæster, taler, sang og fane Maria Helleberg V11 Litteraturprogrammet "Bestseller" behandler nye danske historiske romaner, deriblandt Maria Hellebergs roman "Kærlighedsbarn" om Louise Augusta, dronning Louise Mathides og Struensees "horeunge". Maria Helleberg interviewes af Isabella Miehe Renard Danskernes egne historie. Oplevelser fra Sønderjylland fra 1905 til idag. b.a. optagelser fra Arkivet om ringridning. Substanz. DVD08 Augustenborg Hovedgård Kvæg på græs 1960. Ringridning (STV) DVD11, V18 Alle flim DVD10