Augustenborg KB 1744-1852 døbte og gifte oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup

1744 nr 1 2 3 1745 1 2 3 4 5 1746 1 2 3 4 5 6 1747 1 2 3 1748 1 2 3 4 5 6 7 1749 1 2 3 4 5 6 7 1750 1 2 3 4 5 6 1751 1 2 3 1752 1 2 3 4 5 1753 1 2 3 4 5 6 1754 1 2 3 4 5 6 1755 1 2 3 4 5 1756 1 2 3 4 5 6 1757 1 2 3 1758 1 2 3 4 1759 1 2 3 4 5 6 7 1760 1 2 3 4 5 6 1761 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1762 1 2 3 4 5 1763 1 2 3 4 5 6 7 1764 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1765 1 2 3 4 1766 1 2 3 4 5 6 1767 1 2 3 4 5 1768 1 2 3 4 5 6 7 1769 1 2 3 4 5 6 7 8 1770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1771 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1772 1 2 3 4 5 6 1773 1 2 3 4 5 6 7 8 1774 1 2 3 4 5 1775 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

fødseldato gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift

dåbsdato 16.01.44 12.03.44 15.08.44 05.03.45 12.05.45 01.04.45 11.07.45 10.11.45 02.01.46 31.01.46 02.02.46 06.08.46 02.09.46 15.10.46 09.08.47 15.10.47 01.12.47 30.06.48 09.07.48 18.08.48 26.04.48 26.07.48 09.08.48 23.11.48 23.03.49 24.04.49 13.05.49 25.06.49 26.05.49 29.07.49 19.11.49 18.03.50 12.06.50 27.06.50 05.09.50 29.09.50 08.11.50 23.02.51 08.06.51 27.07.51 19.03.52 23.03.52 08.07.52 17.09.52 01.10.52 29.01.53 19.05.53 14.09.53 05.10.53 02.11.53 24.11.53 21.01.54 10.09.54 05.10.54 28.10.54 07.11.54 0711.54 25.03.55 25.03.55 29.03.55 29.08.55 19.10.55 14.04.56 31.08.56 25.10.56 11.11.56 19.11.56 02.12.56 16.03.57 11.04.57 21.07.57 11.05.58 15.08.58 26.09.58 23.11.58 26.05.59 25.07.59 05.10.59 24.09.59 03.11.59 16.11.59 18.10.59 27.03.60 04.04.60 11.04.60 16.04.60 22.07.60 05.08.60 23.01.61 03.04.61 30.05.61 12.07.61 16.08.61 10.09.61 24.10.61 03.11.61 03.12.61 27.01.62 06.02.62 16.02.62 26.02.62 15.09.62 17.02.63 15.04.68 04.06.63 06.06.63 22.06.63 03.08.63 23.09.63 04.01.64 27.02.64 18.02.64 26.05.64 01.06.64 16.07.64 21.08.64 29.08.64 30.11.64 04.01.65 12.01.65 17.05.65 04.09.65 07.02.66 07.06.66 01.07.66 20.08.66 21.09.66 30.10.66 09.03.67 14.04.67 14.05.67 05.08.67 21.11.67 11.02.68 02.05.68 04.06.68 29.08.67 10.07.68 16.07.68 20.07.68 31.07.68 28.01.69 13.05.69 05.07.69 28.07.69 11.04.69 11.09.69 01.12.69 07.12.69 28.01.70 02.03.70 21.03.70 11.??.70 13.07.70 16.07.70 06.08.70 09.08.70 05.10.70 01.12.70 22.12.70 14.01.71 10.03.71 14.04.71 03.05.71 14.07.71 19.07.71 14.08.71 14.08.71 22.09.71 02.12.71 06.12.71 08.03.72 24.05.72 30.07.72 19.08.72 21.08.72 16.09.72 20.01.73 23.07.73 07.08.73 29.08.73 01.09.73 04.09.73 24.10.73 22.12.73 20.03.74 29.03.74 03.03.74 03.03.74 17.08.74 22.01.75 02.02.75 22.02.75 13.05.75 16.06.75 16.06.75 22.07.75 03.09.75 20.10.75 23.10.75 11.11.75

forældres navn portner Kummert Thomas Caclner Christian August Mayer portner Kummert Hans Curtsmacher grev Ahlefeldt Fischer gartner Jacob Jebsen og Johan Hollænder Johan Hunholdts Kummers mr. Juliens major Dithmars mosn Christian Carl hartner Jebsens Kummers Johann Hunholts Georgins Bandix og Sophia Amalia Martens Juliens Zacharias Mausnmans Nicolai Christian Hermann husvagt Jacob Wilhelmer Ling og Maria Petersen Christian August Steingardt og Elisabeth Meyland kammertjener Hans Peter Berg og Louise Margrete Vogt jæger ohan Samuel Tentzhan og Maria Magdalene Diesenthal Christian August Meyers Julien Pethard og Maria Müllers Kummers husvagt Stengardts Johann Hunholts Bandixes Nis Lüthers opslag 4 Juliens husvagt Steingardts husvagt Wilmerdings korporal Peter Mørck og Anna Magdalena sadelmager Angstells Friderica Schultzes Thomas Worwuitows Johann Hunholts Christian August Meyers Nis Rutphold Julien Perlhardt Hans Peter Berg og hans afdøde kones søster Charlotte Louise Vogt Thomas Lorentens børn sadelmager Angstells portner Kummers husvagt Steingardts Christian Antoni Kraag toldtjenestemand i Holland og M;aria Eleonora Husmann glaser Wilhelm Jaencker og Siciilia Jacobsen staldmester Johann Grodrian og Friederica Clausen staldmester Johann Grodrians Juiens Perchardts korporal Augstells Wilhelm Jaenckens korporal Hinrich Limpher og Christina Knudsen kammertjener Unverzagt Elisabeth Steingard kaadner Nicolaj Marcusen og Charlotte Louise Steingard husvagt Steingardts Johanne Hunholts staldmester Grodrians kaadner Nicolaj Marcusens Thomas Mouritsens Peter Rincknitzers Johan Wolfgang Schmidt, Regnunntre fuldprædt i keil og Maria Friderica Petersen korporal Angstells Hans Müller og Ellen Larsdatter Hans Peter Berg og Anna Sophia Jacobs Wilhelm Jaenckens Thomas Moritzensens staldmester Grodrians kaadner Marcussens Peter Ricknitzer Hans Bergs Paul Amtsbotrus Nicolai Marcussen og Mette Dorothea Jensen smedemester Trosstes Johann Friderich Schmidts bagermester Andreas Petersen og Sophia Cathrina Meyland korporal Augstells Friderich Opitz og Sophia Louise Schütz Hans Jürgensen og Maria Thomsen staldmester Grodrians kaadner Marcussen Opitzes taffeldækker Thomas Steghansen og Cathrine Johanses Wilhelm Jaenckens Stephan Conrad Muthaeck og Anna Lamberg Johann Heinrich Edeling organist i Aarhus og Christine Bosling Christian Rudolph Ebeling og Frederica Louise Hartwig Hans Jürgensen og Maria Thomsen Paul Amtsbotrus Johann Friderich Schmidts Opitzes taffeldækker pastor Peter Høeck og Friderica Sophia June Christian Rudolph Ebeling og Frederica Louise Hartwig staldmester Grodrians Peter Rincknitzers korporal Augstells Andreas Nielsen Höy møller fra Ærø og Margrete Christens skrædder Frostes Claus Nielsen og Anna Maria Nielsen Ebelings Peter Rincknitzers Hans Hansen staldkarl og Dorothea Jürgens Isxo Duacss von Bernburg Friedrich Albrecht og prinsse Louise Albertina von Pløen Opitzes taffeldækker Johan Jacob Muttersbach og Charlotte Adelheid Kielsen Thomas Stepansens Løbner og Juliana Rudiger Paul Amtsbotrus kaadner Marcussen Peter Rincknitzers Löbners August Carl Clausen og Friderica Charlotte Nielsen Christian Hausman og Amalia Christina Crozen staldmester Grodrians Ebelings husvagt Nicolai Bergstrom og Anna Bragaard gartner Casper Ulrich Juul og Caroline Sophia Louise Lindad Jürgen Kallesen i Sønderborg og Anna Helena Sohested Clausens husvagt Bergströms Thomas Woewaitras Ebelings Lobners kaadner Marcussens staldmester Grodrians overjæger Clausens tjenestekarl Heintz husvagt Bergstroms overjæger Nicolai Nielsen og Madcelle Friderica Henriette Wagrien Johann Hinrich Bender og Christiana Charlotte Schöndorph Opitzes taffeldækker Christian August Olsens boelsm Marirters Fl. Erles Thomas Woewaitras overjæger Nicolai Nielsen og Madcelle Friderica Henriette Wagrien staldmester Grodrians husvagt Bergstroms Ebelings overjæger Nicolai Nielsen og Madcelle Friderica Henriette Wagrien ? Wormschilds Løbners Christian Augusten Meyer og Maria Elisabeth Jensen Opitzes taffeldækker Georg Wilhelm Würsten og Louise Henriette Dorothea Schöndorph Friderich Federichsem og Christine Thomsen Christian August Olsens controlleur Christian August Lunderstedtog Cathrine Elisabeth Bessing Friderichens Christian August Meyers Christian Christensen og Dorothea Louise Hansen overjæger Nicolai Nielsen og Madcelle Friderica Henriette Wagrien Jacob Jørgensens staldmester Grodrians hfs Hof Ralf Martensen og frøken Ditmar Bernhard Forstings Lorents Jensen's Ebelings husvagt Bergström kaadner Marcussens kontrollør magistra Matthias Asmussen og Louise Antoinette Schondorf Jürgen Bandix og Louise Amalia Wilhelmina Henrischs Opitzes taffeldækker Thomas Woewaitras overjæger Nicolai Nielsen og Madcelle Friderica Henriette Wagrien Friderichens staldmester Grodrians Würtens Asmussens husvagt Bergströms Jacob Jurgensens fürstelige lakai Ferdinand Gottlieb Petermann og Anna Metta Peshard Ebelings overjæger Nielsens Opitzers Würtens Petermanns Friderichens Bernhard Forstlings husvagt Bergströms Markussens staldmester Grotrians tafeldækker Asmussens Johann Peter Bruhn og Elisabeth Müllers fra Fredericia Johann Peter Bruhn og Elisabeth Müllers fra Fredericia overjæger Nielsens Asmussens fürstelige lakai Ferdinand Gottlieb Petermann og Anna Metta Peshard Claus Bötkers hfs Hof Ralf Martensens Opitzes Thomas Kützfreds Claus Nielsen og Anna Oles Ivar Reit Kunests Johan Christian Fischer og Anna Abel Frost overjæger Nielsens Friderichsens

barns navn søn Christian Frederik Carl Kummert søn Christian Frederik Carlner datter Martha Mayer ? Datter søn Friederich søn og datter datter døtere på Gammelgaard søn Marcus søn Wilhelm søn Fridrich Carl datter Christiana søn Ludwig søn Christian Carl Ludwig søn Christian Carl Ludwig søn Carl Wilhelm datter Charlotte Sophie søn Johann Peter uægtsøn af hans datter søn Jürgen datter Sophis Christiana Louise datter Sophia Amalia Louise søn Christian August Ulrich søn Christian Carl Ludwig Friedrich søn Christian August søn Christian August Carl søn Christian August søn Friederich søn Christian Ludwig uægtsøn Friederich søn Christian Carl Ludwig datter Sophie Charlotte søn Carl Friedrich Emilius datter Sophia Ulrique søn Julien Friederich Carl og Charlotte Amalia datter Carlotte Sophie Amalie søn Johann August datter Charlotte Maria Friederica datter Antoninette søn Carl Emilius datter Caroline Ulrique Maria datter Anna Margrethe søn Nicolaj Peter søn Johann Henrich datter Charlotte Louise Christiane søn Friederich Ludwig Emilie søn Lorentz Siegfried søn Friederich Emile datter Anna Elisabeth datter Charlotte Ulrique Amalia søn Christian Ulrich Friderich søn Friedrich Christian datter Charlotte Ulrique datter Charlotte Amalia Friderica datter Auguste Magdalena Christiana datter Maria Amalia datter Charlotte Maria Jacobina datter Charlotte Ulrique Sophia søn Emilius søn Emilius Augustus søn Marcus Emilius Friderich søn John Friderich datter Susanna datter Frederica Louise Ulrica søn Christian August søn Ludwig Carl søn Friderich Ludwig Ulrich søn Friderich Ludwig Ulrich Emile søn Johan Herman søn Ludwig Ulrich Emilie søn Friderich Wilhelm datter Ulrique Sophie Amalie søn Wilhelm Marius Emilius Louise Christina Carolina datter Christina Frederica Albertina søn Wilhelm Marius Emilie datter Wilhelmina Friderike Louise datter Louise Elisabeth Susanna datter Louise Christina Caroline datter Friderica Wilhelmina Ulrica datter Wilhelmine Ulrique søn Albrecht August søn Friederich Wilhelm Emilie datter Christina Ulrique Maria Amalie datter Charlotte Friderica Louise datter Ulrique Sophia Emilia søn Emilius Marcus Georgius datter Wilhelmina Ulrique Emilia søn Friderich Christian datter Susanna Maria Elisabeth søn Friderich Carl Emilius søn Friderich Christian søn Christian Carl søn Lorentz datter Christiana Amalie Maria datter Friderica Henriette Christine f Sophia Dorothea Christiane prinz Christian August døtre Hinriette Christiana Antoniette og Maria Louise søn Christian Friderich Ludwig søn Christian Friderich Ludwig søn Friderich Carl Emilie datter Christina Emilia datter Christina Charlotte prinsse Sophia Amalia datter Cathrine Elisabeth søn Nicolai datter Ingeborg Friderica Wilhelmina Ulrica søn Amilius Augustus Ulrich Marius datter Friderica Emilia Wilhelmine Ulrica søn Christian Carl prinz Carl Wilhelm søn Johann Jacob Jens Christorp Wilhelm søn Ulrich Carl August datter Henriette Dorothea Susanna søn Christian Ludwig Georg datter Friderica Charlotte Christiana Lucretia datter Metta Cathrine søn Marcus Jonas Ludwig datter Louise Friderica Ulrique søn Heinrich August datter Ulrique Sophie Friderica søn Ludwig Ulrich Marius Emilius søn Chris D. Wilhelm søn Friderich Marcus Christian datter Anna Sophia Elisabeth søn Wihlem Dieterich Wulff søn Ludwig Dieterich Wulff søn Carl Emilius søn Emilius Friderich Christian søn Friderich Emilie Marius søn Friderich Marius Emilie datter Anna Elisabeth datter Dorothea Elisabeth datter Anna Doroetha Friderica søn Friderich Carl Christian datter Christiana Charlotta Maria datter Maria Elisabeth datter Lousia Sophia Carolina Christiana datter Sophia Charlotte Friderica datter Sophia Wilhelmina Maria søn Carl Ludwig Christian søn Christian Friderich Gregori datter Louisa Wilhelmina Georgina datter Charlotta Amalia Wilhelmina søn Christian Friderich datter Charlotte Emilia Amalia

18.04.2019