Augustenborg KB 1941-1952 konfirmerede drenge og piger renskrevet af Ditlev Duus Guderup

drenge 1941 nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1942 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1943 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1944 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1945 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1946 1 2 3 4 5 6 7 1947 1 2 3 4 1948 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1949 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1950 1 2 3 4 5 6 1951 1 2 3 4 5 6 7 8 1952 Piger 1941 1 2 3 4 5 6 7 1942 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1943 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1944 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1945 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1946 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1947 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1948 1 2 3 4 5 6 7 8 1949 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1950 1 2 3 4 5 6 1951 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1952 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

forældrenes eller husbondes, plejeforældre navn og bopæl købmand Charly Niels Rasmussen og Frieda Elisabeth f Spzott Augustenborg arbejdsmand Christian Clausen og Therese Louise f Schlulze Grønnehus Ketting arbejdsmand Hans Gedig og Marie Cecilie f Berghöfer Augustenborg tandlæge Friedrich Wilhelm Duus og Marie f Møller Augustenborg arbejdsmand og enkemand Jens Andersen Rasmussen Augustenborg bagermester Andreas Jakob Andresen og Gretha f Schau Augustenborg vognmand Hans Frederik Jensen og Anne Marie f Rasmussen Augustenborg husmand Jørgen Hansen Krogh og Mette Marie f Jensen Osbæk murer Hans Heinrich Hansen og Marie f Hansen i Augustenborg enkefru Louise Christine Nissen f Nissen Augustenborg Hovedgaard arbejdsmand Christian Gregersen og Marie Sophie Brügmann Augustenborg portner Jes Hansen og Sophie f Andresen Sindsygehospitalet i Augustenborg arbejder Karl Fritz Moseh og Helene Therese f Grimm Augustenborg arbejder Nikolaus Hansen Wever og Sophie Dorothea f Erichs Gunstrup Ketting sogn husmand Hans Christian Nicolajsen og Johanne Sophie f Johannsen Gammelgaard Ketting sogn arbejder Christen Hansen og Rasmine f Rasmussen Osbæk Ketting sogn arbejder Ingvart Andresen og Louise Emilie f Christiansen pantefoged Jørgen Jacobsen og Elisabeth Louise f Jakobsen drejer Jakob Petersen Hess og Christine Marie Margrethe f Nommesen Augustenborg kleinsmed Peter Hansen og Marie Cathrine f Jørgensen Augustenborg murer Viggo Weile og Anna Kirstine Nielsine f Petersen Augustenborg plejer Viggo Engelbrecht Henriksen og Agnes Marie Magdalene f Andersen i Augustenborg husmand Carl Jensen og Anne Kathrine f Andersen Augustenborg overlæge Max Schmidt og Laura Cathrine Charlotte f Funder i Augustenborg gartner Niels Bay Lundsten og Doris Cecilie f Deichmann Hansen Augustenborg assistent Egon Alexander Møller og Constance Caroline Christiane f Hansen lærer Jakob Andersen og Frieda Sophie f Iversen Augustenborg arbejder Peter Schmidt Wismar og Anne Helene f Christiansen arbejder Vilhelm Podschaske og Sophie f Clausen vognmand Asmus Nielsen og Anna Marie Cathrine f Tønnesen havnefoged Johannes Rasmus Mathiesen og Hansine Cathrine f Clausen arbejder Niels Frederik Bergendorff og Christine Marie f Bøwadt Osbæk arbejder Jørgen Bladt og Anne Kirstine f Jørgensen postbud Mads Elley og Anne f Jensen Augustenborg enkefru Cathrine Juhler f Brock Augustenborg bagermester Friedrich Rathje og Christine Marie f Høj Augustenborg havnefoged Johannes Rasmus Mathiesen og Hansine Cathrine f Clausen Augustenborg arbejdsmand Rasmus Martinus Sørensen og Anne Margrethe f Hansen Augustenborg læge Gregers Julius Jensen og Betty Augusta f Præstmark Augustenborg borgmester Axel Pallesen og Marie Cæcilie f Clausen Augustenborg slagtermester Jens Adolf Christiansen og Dorthea Kirstine f Dam husmand Andreas Krogh og Kathrine f Horne bagermester Friedrich Rathje og Christine Marie f Høj Augustenborg kaadner Jørgen Hansen Kaad og afd Margrethe Rasmine f Thorning i Nydam Ketting sogn arbejder Nis Christian Rogengell og Marie f Andresen blikkenslager Eduard Lunau og Marie Cathrine f Petersen forpagter Matthias Matthiesen og Anna Cecilie f Hansen snedkersvend Wilhelm Albert Nielsen og Marie f Nielsen Augustenborg plejer Viggo Engelbrecht Henriksen og Agnes Marie Magdalene f Andersen i Augustenborg arbejdsmand Christian Laurits Jørgensen og Doris f Clausen Augustenborg havnefoged Johannes Mathiesen og Hansine Kathrine f Clausen Augustenborg plejer Alfred Vilhelm Larsen og Anna Marie f Jørgensen Augustenborg arbejdsmand Otto Thomsen og Christine Marie f Schmidt Augustenborg afdøde sadelmagermester Christian Rasmussen og Marie Katharine f Neff Augustenborg lærer Jakob Andersen og Frieda Sophie f Iversen Augustenborg arbejder Wilhelm Mayer og Louise f Moriz Kolbies Tyskland arbejdsmand Niels Frederik Bergendorf og Christine Marie Bøwadt enke Rigmor Elise Møller f Mouritsen gaardejer Andreas Petersen og Christine Marie f Clausen Langdel Ulkebøl sogn slagtermester Jens Adolf Christiansen og Dorthea Kirstine f Dam arbejdsmand Nicolai Kaad og Anna Else f Weiss bagermester Friedrich Rathje og Christine Marie f Høj Augustenborg linieassistent Egon Alexander Møller og Constance Caroline Christine f Hansen smedesvend Nis Christian Marinus Christensen og Kirstine Ottilie Lorensen (adotivforældre) arbejdsmand Johannes Heinrich Baumann og Marie f Clausen snedkermester Tage Adalbert Bonde og Cathrine f Jacobsen Augustenborg arbejdsmand Alfred Køpke og Christine Marie f Hansen arbejdsmand Christian Nielsen Due og Sophie Clausen chauffør Herbert Akton Reinhold Johanson og Marius Christine f Nicolaisen arbejdsmand Peter Jepsen og Catharine f Kruse husmand Andreas Krogh og Kathrine f Horne montør Christian Morten Sørensen og Dagny Mathiesen plejer Viggo Engelbrecht Henriksen og Agnes Marie Magdalene f Andersen i Augustenborg plejer Viggo Engelbrecht Henriksen og Agnes Marie Magdalene f Andersen i Augustenborg arbejdsmand Johannes Heinrich Friedrich Baumann og Marie f Hansen lærer Jakob Andersen og Frieda Sophie f Iversen Augustenborg barber Hans Dinesen og Marie f Lund Augustenborg vejmand Peter Hansen og Margrethe Christine Bladt plejer Georg Erhard Pedersen og Hilda Therese f Larsen arbejdsmand Hans Gerhard Lunau og Regine Wilhelmine f Andersen enkefru Marie Katharine Rasmussen f Neff arbejdsmand Jakob Christensen og Anne Marie f Asmussen bagermester Erik Hugo Klausen og Dorthea Marie f Andersen arbejdsmand Christian Madsen og Anna Maria f Mathiesen arbejdsmand Peter Jepsen og Catharine f Kruse byrådssekretær Holger Bluhme Dahl og Alba Johannef Jeppesen møller Jacob Hansen og Louise Christine d Schneider stedfader Peter Hansen og Marie f Kunstmann fodermester Jørgen Petersen og Johanne Catharine f Sørensen husmand Christian Nielsen Due og Sophie Clausen murersvend Andreas Møller og Charlotte Marie f Høj stedfader arbejder Jacob William Christensen og Anne Marie f Asmussen vognmand Jørgen Nielsen og Ellen Marie f Hansen arbejdsmand Christen Moos og Karen Kristine f Hansen smedesvend Christian Rudolf Sievertsen og Anna Margrethe f Jacobsen maler Andreas Wildenschild og Agnes f Jørgensen vejmand Peter Hansen og Margrethe Christine Bladt bagermester Friedrich Rathje og Christine Marie f Høj Augustenborg mekaniker Nis Christian Marinus Christensen og Laura Christine f Petersen Augustenborg enkefru Marie Katharine Rasmussen f Neff blikkenslager Eduard Lunau og Marie Cathrine f Petersen Augustenborg havnefoged Johannes Mathiesen og Hansine Kathrine f Clausen plejer Morten Marius Ferdinand Jørgensen og Kristine Margrethe f Jørgensen Augustenborg fru Paula Frida Erna Karoline Petersen f Gess møller Jacob Hansen og Louise Christine d Schneider Augustenborg postmester Hans Alexander Niels Mogensen og Gertrud Auguste Wium vognmand Hans Peter Christensen og Karin Margrethe Ingeborg f Jensen Augustenborg arbejder Franz Gedig og Marie Cøcilie f Berghøfer Augustenborg skomager Christian Haaks og Marie f Rasmussen Augustenborg blikkenslager Eduard Lunau og Marie Cathrine f Petersen Augustenborg købmand Richard Forum Jørgensen og Bertha Helene f Lek Augustenborg urmager Peter Nielsen og Helene Marie f Johannsen Augustenborg husmand Peter Juhler og Kathrine f Brock Ny Staunsbøl Augustenborg bager Friedrich Jørgensen og Kathrine f Lauritzen Augustenborg snedkersvend Georg Alexander Cederholm og Valborg Kamilla Magda f Andersen Augustenborg plejer Henry Kristian Grenaa Andersen og Anna Mary Laurine Elisabeth Larsen Augustenborg malersvend Tage Emil Rasmussen og Cathrine f Clausen Augustenborg overgerndarm Helmig Linderød og Marie Christine Elisabeth f Petersen Kollund maler Hans Madsen og Christine Marie f Frost Augustenborg læge Gregers Julius Jensen og Betty Augusta f Præstmark Augustenborg enkefru Marie Cathrine Fischer f Sandersen arbejder Christian Clausen og Therese Luise f Schultze arbejder Janne Andreas Hansen og Rosehe f Tervinske arbejder Peter Stoustrup og Wanda Elise Frederikke f Baumann fyrbøder Josef Peter Hansen og Hertha Elisabeth Emma f Friedrichs snedkersvend Christian Gregersen og Marie Sophie f Brügmann fru Andrea Louise Jepsen f Jessen mekaniker Peter Hansen og Marie Cathrine f Jørgensen arbejder Carl Jørgen Jørgensen og Karen Margrethe f Hansen drejermester Jakob Petersen Hess og Christine Marie Margrethe f Nommesen Augustenborg murersvend Hans Henrik Hansen og Marie f Hansen arbejder Jørgen Max Riedel og Sofie f Brodersen murer Jes Rose og Anna Elisabeth Dora f Petersen ugift husassistent Meta Louise Hermine Hansen bagermester Andreas Jakob Andresen og Gretha f Schau Augustenborg plejer Viggo Engelbrecht Henriksen og Agnes Marie Magdalene f Andersen i Augustenborg portner Jes Hansen og Sophie f Andresen Sindsygehospitalet i Augustenborg enke Agnes Margrethe Christensen f Andersen arbejder Peder Olesen Petersen og Olivia f Marinussen fraskilt Andrea Louise Jepsen f Jessen plejer Henry Kristian Grenaa Andersen og Anna Mary Laurine Elisabeth Larsen Augustenborg enke Kathrine Juhler f Brock arbejdsmand Karl Jørgen Jørgensen og Karen Margrethe enke klrærerinde Erika Regina Lützenkirchen arbejdsmand Franz Gedig og Marie Cecilie Berghöfer Augustenborg arbejder Jørgen Max Riedel og Sofie f Brodersen værkstedsleder Knud Hansen og Marie Anna Katrine f Jensen skomager Claus Friedrich Nielsen og Thyra Caroline Bojsen Augustenborg enke Agnes Margrethe Christensen f Andersen Augustenborg Hans Andersen Roskrands og Marie Wilhelmine Lenz købmand Christian Henrik Hansen og Anna Hansen Jepsen Augustenborg enke Marie Cathrine f Sandersen arbejder Carl Strüssmann og Marie Jørgensen Ketting Søren Peter Schmidt Wismar og Anna Helene f Christiansen enke Liesteth Færber f Kongehl i Østpreussen elektriker Peter Jepsen og Catharina f Kruse Frydenlund Himmarkmark arbejdsmand Hans Gerhard Lunau og Regine Wilhelmine f Andersen plejer Henry Kristian Grenaa Andersen og Anna Mary Laurine Elisabeth Larsen Augustenborg arbejder Jens Peter Brodersen og Dorothea Sophie Johannsen vognmand Hans Peter Christensen og Karin Margrethe Ingeborg f Hansen ? Augustenborg arbejdsmand Nicolai Hansen Stolberg og Bertha f Henning tømrer Niels Kristian Hedegaard og Christine Kolmos arbejdsmand Heinrich Andresen og Anna Louise Flensborg arbejdsmand Jens Andersen Rasmussen og Elle f Jørgensen arbejdsmand Mathias Diedrich Bøwadt og Sophie f Jessen arbejdsmand Ingvard Andresen og Louise Emilie f Christiansen Notmark arbejdsmand Hans Lorenzen Callisen og Bertha Elise f Lass (gift i Toftlund kirke 05.12.1924) arbejdsmand Christian Petersen og Jørgine f Petersen enke Marie Cathrine f Rasmussen f Neff frisør Christian August Nicolaj Husmann og Bertha Nargarethe f Melzen overgerndarm Helmig Linderød og Marie Christine Elisabeth f Petersen Kollund købmand Richard Forum Jørgensen og Bertha Helene f Lek Augustenborg arbejdsmand Anton Jensen og Eva Eglantine f Christensen kleinsmed Peter Hansen og Marie Cathrine f Jørgensen Augustenborg ugift Anna Marie Hansen afdelingslæge Georg Sophus Carl Otto Tindinge og Aase f Holm diakon Harald Thastum og Maren Kirstine f Larsen snedkersvend Wandalin Marin og Frieda Charlotte f Harboe plejer Viggo Engelbrecht Henriksen og Agnes Marie Magdalene f Andersen i Augustenborg bager Erik Hugo Klausen og Dorthea Marie f Andersen snedkermester Georg Alexander Cederholm og Valborg Kamilla Magda f Andersen arbejder Hermann Theodor Eolrich og Anna Catharina Elisabeth f Jacobsen arbejder Franz Gedig og Marie Cøcilie f Berghøfer Augustenborg plejer Hans Thomsen Hagen og Rigmor Kirstine f Nielsen ? kontorist Søren Schmidt Nielsen og Petra f Jensen arbejdsmand Nicolai Hans Stolberg og Bertha f Henning plejer Sigvald Petersen Volters og Thora Avilda f Beck direktør Iver Clausen og Maren Erichsen snedkermester Tage Adalbert Bonde og Cathrine f Jacobsen Augustenborg forpagter Claus Johannes Heinrich Deichgräber og Marie f Skovmand husmand Hans Marcus Marcussen og Hedvig Margrete f Hansen Maibølgaard husmand Johan Jensen og hustru f Æbelø arbejdsmand Alfred Köpke og Christine Marie Hansen havnefoged Johannes Rasmus Mathiesen og Hansine Kathrine f Clausen linieassistent Egon Alexander Møller og Constance Caroline Christine f Hansen plejer Hans Knudsen og Anna Marie Lauritzen f Hjort afdelingslæge Georg Sophus Carl Otto Tindinge og Aase f Holm plejer Sigvald Petersen Volters og Thora Avilda f Beck arbejdsmand Nicolai Kaad og Anna Else f Weiss mekaniker Andreas Andresen og Tjyra f Hansen maskinarbejder Ernst Johannes Westphal og Anne Kjerstine Mathiesen Christine Marie Mathiesen f Lassen arbejdsmand Christian Laurits Jørgensen og Doris f Clausen Augustenborg cykelsmed Hans Peter Clausen og Inger f Westegaard Jensen Arbejdsmand Kurt Otto Träger og Hansine Cathrine f Mathiesen husmand Hans Marcus Marcussen og Hedvig Margrethe f Hansen Maibølgaard husmand Peter Petersen og Magda f Jensen installatør Aksel Pallesen og Marie Cæcilie f Clausen direktør Iver Clausen og Maren f Erichsen plejerassistent Carl Marius Christian Andreasen og Astrid Camilla f Mortensen manufakturhandler Christian Steffensen Paulsen og Karen Marie f Graversen viet i Ullits 22.03.1935 manufakturhandler Christian Steffensen Paulsen og Karen Marie f Graversen viet i Ullits 22.03.1935 uddeler Frederik Mikkelsen og Klara Kirstine f Jensen Kæmner Holger Kragh Blume Dahl og Alba Johanne f Jeppesen forpagter Claus Johannes Heinrich Deichgräber og Marie f Skovmand i Sebbelev arbejdsmand Andreas Thomsen Tækker og Anne Christine f Fabricius plejer Gerhadt Leopold Jeremias Schmidt og Klara Elisabeth Brüel Kristensen mekaniker Andreas Andresen og Tjyra f Hansen arbejder Hans Thomsen Tækker og Marie Sophie Brügmann møllersvend Jacob Hansen og Louise Christine Schneider arbejdsmand Christian Madsen og Anna Maria f Mathiesen arbejdsmand Niels Andersen Thostrup og Josepha Popenda maler Andreas Wildenschild og Agnes f Jørgensen fodermester Hans Jensen Kock og Marie f Christensen fru Ellen Margrethe Høj f Pedersen fru Kathrine Jørgensen f Lauritzen fru Marie Kathrine Rasmussen f Neff snedkermester Siegfried Victor Louis Hansen og Helene f Stein

fødsel af udvist dåbsattest 29.06.1926 Egen Egens sogn 24.12.1923 Grønnehus Ketting sogn 11.07.1926 i Augustenborg 31.01.1926 i Augustenborg 17.03.1926 i Aigustenborg 01.08.1926 i Augustenborg 18.09.1926 i Hundslev Notmark sogn 23.09.1926 i Augustenborg 19.11.1926 i Augustenborg 27.11.1926 i Augustenborg 01.01.1927 i Augustenborg 08.04.1927 i Augustenborg 20.03.1927 i Augustenborg 17.05.1927 i Gunstrup Ketting 30.07.1927 i Ulkebøl 20.09.1927 i Sebbelev 01.07.1927 Lille Mølle Notmark sogn 19.02.1927 i Augustenborg 10.08.1926 i Augustenborg 08.09.1927 i Augustenborg 05.09.1927 i Thisted 21.10.1927 i Staarup Højby sogn 29.11.1927 i Augustenborg 23.03.1928 i København Elias kirken 09.06.1928 i Middelfart 10.06.1928 i Egen 14.04.1928 i Augustenborg 21.09.1928 i Kær Ulkebøl sogn 13.11.1927 i Ketting sogn 31.10.1928 i Augustenborg 14.04.1928 i Augustenborg 19.04.1928 i Osbæk Ketting sogn 18.05.1928 i Asserballe 09.07.1928 i Augustenborg 24.08.1928 i Augustenborg 28.01.1929 i Svenstrup 18.09.1929 i Augustenborg 26.09.1929 i Augustenborg 27.09.1929 i Augustenborg 05.11.1929 i Augustenborg 27.02.1930 i Odensevej 8 Sørup sogn 02.07.1930 i Augustenborg 05.03.1930 i Svenstrup 19.05.1930 i Ketting sogn 14.03.1930 i Sønderborg 03.08.1929 i Augustenborg 19.11.1929 i Felsted 18.07.1930 i Augustenborg 26.07.1930 i Staarup Højby sogn 17.12.1930 i Augustenborg 08.05.1931 i Augustenborg 08.03.1930 i Nykøbing Sj 03.05.1930 i Augustenborg 20.12.1930 i Augustenborg 04.02.1930 i Augustenborg 25.04.1931 i Kolbies Tyskland 02.04.1931 i Ketting 03.10.1931 i Hørup 10.10.1931 i Langel Ulkebøl sogn 29.10.1931 i Odensevej 8 Sørup sogn 24.02.1932 i Augustenborg 07.03.1932 i Stevning iSvenstrup sogn 01.09.1931 i Hørup Hørup sogn 07.09.1932 Stejlbergalle 7 Kolding 04.03.1933 i Kirke Hørup 13.04.1933 i Augustenborg 07.05.1933 i Augustenborg 23.07.1933 i Kær Ulkebøl 24.09.1933 i Augustenborg 17.11.1933 i Himmark Svenstrup sogn 30.03.1934 i Augustenborg 16.04.1934 i Vamdrup sogn 09.05.1934 i Augustenborg 09.05.1934 i Augustenborg 05.06.1934 i Kirke Hørup 28.07.1933 i Augustenborg 24.02.1934 i Augustenborg 13.06.1934 i Sønderborg døbt i Hørup 13.06.1934 i Sønderborg døbt Augusb. 10.08.1934 i Augustenborg 19.09.1934 i Augustenborg 28.12.1934 i Ulkebøl 17.02.1935 i Notmark Notmark sogn 04.12.1933 i Tandslet by 20.10.1934 i Himmark Svenstrup sogn 08.07.1934 i Frederiksberg St Thomas s 08.12.1934 i Hartsø Mølle Kegnæs sogn 12.12.1934 i Ulkebøl kirke 10.07.1935 i Ulkebøl 20.11.1935 i Ulkebøl 03.05.1936 i Sønderborg 19.06.1936 i Nordborg 15.06.1936 i Augustenborg 26.06.1936 i Gelsted sogn Odense amt 09.08.1936 i Augustenborg 22.08.1936 i Kliplev 16.10.1936 i Sønderborg d Asserballe 31.12.1936 i Himmark Svenstrup sogn 09.04.1936 i Augustenborg 22.02.1936 i Augustenborg 17.04.1926 i Augustenborg 23.03.1926 i Augustenborg 27.08.1926 i Valdal Vordingborg Lands. 15.09.1926 i Sønderborg d i Svenstrup 21.03.1927 i Nordborg 23.04.1927 i Carit Ehlers Vej Varde 21.05.1927 i Kiel 07.02.1929 i Augustenborg 25.08.1927 i Augustenborg 04.01.1928 i Augustenborg 29.03.1927 i Augustenborg 15.05.1927 i Borup Varnæs sogn 06.06.1927 i Augustenboirg sogn 04.07.1927 i Padborg Bov sogn 14.08.1927 i Augustenborg 17.11.1927 i Menstrup Marvede sogn 23.02.1928 i Augustenborg 22.03.1928 i Kollund i Bov sogn 12.05.1928 i Augustenborg 14.06.1928 i Sønderborg d Holsteinsborg k 24.07.1928 i Augustenborg 01.02.1929 i Grønnehus v Bro Ketting sogn 05.02.1929 i Sebbelev Mark Ketting sogn 14.11.1928 i Hørup Klint Hørup sogn 11.09.1927 i Augustenborg 28.07.1928 i Augustenborg 13.08.1928 i Osbæk Augustenborg 10.10.1928 i Augustenborg 21.01.1929 i Ulkebøl døbt i Stenstrup kirke 06.03.1929 i Augustenborg 22.04.1929 i Augustenborg 22.11.1928 i Sønderborg 05.12.1928 i Sønderborg 11.06.1929 i Flensborg 24.06.1929 i Augustenborg 03.07.1929 i Staarup Højby sogn 12.08.1929 i Augustenborg 10.09.1929 i Toftehøj Mark Gadbjerg 20.10.1929 i Voulund Rind sogn 25.10.1929 i Augustenborg 04.12.1929 i Kvistemark 30.01.1930 i Augustenborg 18.03.1930 i Ulkebøl sogn 26.01.1930 i Kiel 29.07.1929 i Augustenborg 07.03.1930 i Augustenborg 08.07.1930 i Vordingborg 10.08.1930 i Augustenborg 22.10.1930 i Gadbjerg sogn 02.01.1930 i Nordborg 30.12.1930 i Sønderborg 30.04.1930 i Augustenborg 12.02.1931 i Ketting 12.01.1931 i Egen Mølle 16.05.1931 i Schönau 20.06.1931 i Himmarkmark i Svenstrup s 24.06.1931 i Augustenborg 25.07.1931 i Nykøbing Sj 14.08.1931 i Katry Notmark sogn 30.09.1931 i Kiel 02.10.1931 i Hjortspringkobbel Svenstrup s 07.11.1931 i Sønderborg 09.12.1931 i Augustenborg 22.04.1932 i Augustenborg 17.06.1932 i Augustenborg 26.06.1931 i Lille Mølle i Notmark sogn 27.12.1931 i Tandsry i Tandslet sogn 05.11.1931 i Stenkobbel i Notmark sogn 15.01.1932 i Augustenborg 02.11.1931 i Berlin 27.11.1932 i Kollund Bov Sogn 20.03.1932 i Augustenborg 25.06.1932 i Aneborg Gl Hasseris Aalborg a 04.07.1932 i Augustenborg 06.12.1932 i Bredsten på Kegnæs 24.10.1932 i Augustenborg 22.04.1933 i Klintebjerg Skeby s Odense 24.04.1933 i Augustenborg 10.04.1933 i Augustenborg 11.05.1933 i Asserballe 18.05.1933 i Augustenborg 25.07.1932 i Notmark 03.07.1933 i Augustenborg 28.09.1933 i Augustenborg ? 07.03.1934 i Sdr Bjert Vejle amt 09.04.1934 i Hjortspringkobbel Svenstrup s 05.05.1933 i Augustenborg 29.06.1933 i Havnbjerg by og sogn 18.06.1934 i Augustenborg 23.08.1934 i Sebbelev d i Ketting kirke 03.09.1934 i Sønderborg døbt Hørup kirke 24.11.1934 i Augustenborg 17.02.1935 i Sønderborg d i Augustenborg 10.03.1935 i Augustenborg 10.06.1935 i Sønderborg d i Augustenborg 09.12.1934 i Sønderborg d i Augustenborg 27.08.1934 i Sønderborg d i Augustenborg 28.01.1935 i Sønderborg d i Augustenborg 13.06.1935 i Sønderborg d i Augustenborg 31.07.1935 i Augustenborg 11.08.1935 i Broager 21.09.1935 i Sjellerup i Egen sogn 25.09.1935 i Augustenborg 10.01.1937 i Sommersted Haderslev amt 12.02.1937 i Sønderborg d i Augustenborg 05.04.1937 i Hannerupdal Fredericia sogn 29.06.1937 i Kjelstrup i Vilstrup sogn 12.06.1935 i Augustenborg 19.12.1934 i Havnbjerg by og sogn 08.11.1935 i Sønderborg d i Augustenborg 22.02.1936 i Sønderborg d i Augustenborg 25.02.1937 i Augustenborg d i Ullits kirke 20.09.1936 i Lysabild d Lysabild kirke 15.03.1937 i Jels s i Jels kirke 24.07.1937 i Sønderborg d i Ketting kirke 01.08.1937 i Miang i Hørup sogn 18.08.1937 i Augustenborg 24.09.1937 i Augustenborg 11.10.1937 i Sebbelevmark Ketting sogn 18.11.1937 i Katry Notmark sogn 01.01.1938 i Augustenborg 27.03.1938 i Sønderborg d i Augustenborg 06.05.1938 i Sønderborg d i Augustenborg 31.12.1937 i Hjerndrup i Hjerndrup sogn 04.06.1937 i Hundslev i Notmark sogn 04.03.1937 i Sønderborg d i Augustenborg 23.09.1937 i Augustenborg 19.10.1937 i Augustenborg

konfirmationsdato 30.03.1941 tysk 30.03.1941 tysk 30.03.1941 tysk 06.04.1941 dansk 06.04.1941 dansk 06.04.1941 dansk 06.04.1941 dansk 06.04.1941 dansk 06.04.1941 dansk 06.04.1941 dansk 06.04.1941 dansk 06.04.1941 dansk 22.03.1942 tysk 22.03.1942 tysk 22.03.1942 tysk 22.03.1942 tysk 22.03.1942 tysk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 04.04.1943 tysk 04.04.1943 tysk 04.04.1943 tysk 04.04.1943 tysk 11.04.1943 dansk 11.04.1943 dansk 11.04.1943 dansk 11.04.1943 dansk 11.04.1943 dansk 11.04.1943 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 16.04.1944 tysk 16.04.1944 tysk 16.04.1944 tysk 25.03.1945 dansk 25.03.1945 dansk 25.03.1945 dansk 25.03.1945 dansk 25.03.1945 dansk 25.03.1945 dansk 08.04.1945 tysk 08.04.1945 tysk 08.04.1945 tysk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 30.03.1947 dansk 30.03.1947 dansk 30.03.1947 dansk 30.03.1947 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 02.04.1950 dansk 02.04.1950 dansk 02.04.1950 dansk 02.04.1950 dansk 02.04.1950 dansk 02.04.1950 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 30.03.1941 tysk 06.04.1941 dansk 06.04.1941 dansk 06.04.1941 dansk 06.04.1941 dansk 06.04.1941 dansk 06.04.1941 dansk 22.03.1942 tysk 22.03.1942 tysk 22.03.1942 tysk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 29.03.1942 dansk 04.04.1943 tysk 04.04.1943 tysk 04.04.1943 tysk 04.04.1943 tysk 11.04.1943 dansk 11.04.1943 dansk 11.04.1943 dansk 11.04.1943 dansk 11.04.1943 dansk 11.04.1943 dansk 11.04.1943 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 02.04.1944 dansk 16.04.1944 tysk 16.04.1944 tysk 25.03.1945 dansk 25.03.1945 dansk 25.03.1945 dansk 25.03.1945 dansk 25.03.1945 dansk 25.03.1945 dansk 08.04.1945 tysk 08.04.1945 tysk 08.04.1945 tysk 08.04.1945 tysk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 14.04.1946 dansk 22.04.1946 tysk 22.04.1946 tysk 22.04.1946 tysk 22.04.1946 tysk 22.04.1946 tysk 30.03.1947 dansk 30.03.1947 dansk 30.03.1947 dansk 30.03.1947 dansk 30.03.1947 dansk 30.03.1947 dansk 30.03.1947 dansk 30.03.1947 dansk 30.03.1947 dansk 30.03.1947 dansk 30.03.1947 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 21.03.1948 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 10.04.1949 dansk 02.04.1950 dansk 02.04.1950 dansk 02.04.1950 dansk 02.04.1950 dansk 02.04.1950 dansk 02.04.1950 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 18.03.1951 dansk 06.04.1952 dansk 06.04.1952 dansk 06.04.1952 dansk 06.04.1952 dansk 06.04.1952 dansk 06.04.1952 dansk 06.04.1952 dansk 06.04.1952 dansk 06.04.1952 dansk 06.04.1952 dansk 06.04.1952 dansk 06.04.1952 dansk 06.04.1952 dansk 06.04.1952 dansk

27.05.2019