Augustenborg KB 1953-1960 konfirmerede drenge og piger renskrevet af Ditlev Duus Guderup

drenge 1953 nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1954 1 2 3 4 5 6 7 8 1955 1 2 3 4 5 6 7 1956 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1957 1 2 3 4 5 6 7 1958 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1959 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 piger 1953 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1954 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1955 1 2 3 4 5 6 7 1956 1 2 3 4 5 6 7 1957 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1958 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1959 1 2 3 4 5 6 7 1960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1960 1

konfirmandens navn og opholdsted Helge Madsen Peter Jensen Thorvald Marcussen Bent Erik Cordsen (Fedders) Ejler Jepsen Vagn Bjørn Hansen Hans Knudsen Leif Fischer Westergaard Hans Bent Jacobsen Arne Hjort Knudsen Bent Hjrot Knudsen Børge Moos Hans Erling Petersen Gerhardt Wilhelm Deichgräber Erik Westergaard Mittag Karl Diedrich Bøwadt Gynther Christian Petersen Knud Pedersen Hans Krogh Bluhme Dahl Erik Christensen Leif Hansen Christian Jørgensen Jens Jensen Kock Knud Cederholm Alfred Christensen Frede Nissen Otto Pfeffer Uffe Bennedsen Villy Sørensen Kurt Reich Bent Petersen Klaus Peter Petersen Jørn Jensen Tang Günther Hansen Hans Heinrich Hymøller Bent Jessen Poul Erik Jepsen Horst Husmann Johan Holm Thastum Karl Waldemar Carstensen Ernst Günther Westphal Alla Ludvig Vohrallik Brandt Thorkil Jørgensen Arne Andreas Krogh Paulsen Peter Christian Danielsen Valdemar Jensen Kock Sigurd Krogh Blume Dahl Mogens Jakobsen Andreas Pfeffer Mathias Jensen Sørensen Christian Hjerrild Henning Christensen Bent Idon Nielsen Jens Sivald Wolters Henry Bergendorff Svend Sandholdt Arne Jensen Preben Jensen Tang Dan Erik Danielsen Theodor Franz Lindemann Kristian Alfred Nielsen Uli Pfeffer Svend Aage Kock Hans Christian Elley Frantz Kudera Holger Christian Paulsen Ernst Günther Sopart Leif Nielsen Jørn Heidtmann Kristian Knutzen Heinrich Ferdinand Hamann Poul Krogh Mogens Steen Nielsen Gert Hansen Peder Kristian Westergaard Leif Hansen Hans Marcus Marcussen Knud Erik Elley Poul Erik Jensen Verner Johannsen Frede Dam Christiansen Axel Emanuel Nielsen Walter Elley Johan Madsen Dau Mogens Stig Rossen Orla Christensen Steen Engelbrecht Henriksen Svend Christian Andersen Arvid Gregers Pedersen Kristian Marcussen Finn Oscar Danielsen Flemming Moldt Flemming Hans Sørensen Harry Mogensen Møller Knud Erik Hamann Anders Wildenschildt Hans Erik Klausen Ursula Carstensen Dorit Marie Wolthers Birte Teckmeier Mary Christensen Elna Margrethe Jensen Kock Elfriede Pedersen Bodil Pedersen Rita Knutzen Bente Christiansen Tove Johanne Hansen Rita Gregersen Lydia Else Misch Else Marcussen Sonja Westphal Karen Thøjsen Juncker Anne Christine Bladt Tove Bonde Rut Rasmussen Margrethe Cecilie Elley Sonja Marcussen Inga Klausen Elfriede Hansen Kirsten Clausen Anni Lythje Inge Marie Sopart Else Mosch Birte Marie Bruhn Grethe Marcussen Inga Johannsen Dora Hansen Karin Bennedsen Anne Putchkat Hannelore Deichgräber Jytte Solvig Westergaard Andersen Ester Sophie Tækker Hertha Lindrum Johannsen Inger Krogh Anmagret Clausen Kirsten Marcussen Eline Hansen Emma Marie Bladt Christel Petersen Karen Margrethe Lau Margit Sievertsen Inge Lore Hansen Conny Mogensen Møller Theodora Tækker Karin Eg Jensen (f Pedersen) Marie Christine Andersen Gabriele Lony Ulla Gerner - Rasmussen Ruth Hansen Sonja Jespersen Kirsten Møller Else Marie Dinesen Gudrun Nielsen Minna Hirse Thomsen Else Marcussen Sonja Helene Nielsen Kirsten Pallesen Birgitte Schmidt Sonja Houge Nielsen Jytte Jørgine Sørensen Anni Johannsen Lise Thrane Anna Lisa Thorup Larsen Irene Sophie Andersen Karin Nissen Else Marie Paulsen Johanne Jensen Elka Erna Misch Birthe Jessen Else Okholm Petersen Bente Særkjær Saustrup Anne Birthe Juhl Hansen Lajla Brandt Agnete Juhl Jensen Solvej Lind Inge Elisabeth Bladt Karen Margrethe Jørgensen Ketty Bjerg Jensen Tove Bruhn Birthe Marie Clausen Hanna Marcussen Karin Kathrine Nielsen Solvej Lüthje Agnethe Flygening Christensen Lore Hansen Johanna Davidsen Karen Merete Grenaa Andersen Karin Hauge Nielsen Lis Sofie Heidtmann Jane Andersen

forældrenes eller husbondes, plejeforældre navn og bopæl bagersvend Jørgen Madsen og Marie Christine f Winter husmand Johan Jensen og Marie f Æbelø husmand Hans Marcus Marcussen og Hedvig Margrethe f Hansen arbejdsmand Fedders og Liselotte Marie f Cordsen arbejdsmand Peter Jepsen og Catharina f Kruse (gift 15.11.1924 i Hellevad ?) kirketjener Mathias Christian Hansen og Sophie f Hansen arbejdsmand Hans Knudsen og Hansine Mathiesen plejer Bundo Johannes Westergaard og Agnes Fischer bygmester Hans Jacobsen og Else Emilie f Carstens diakon Hans Knudsen og Anne Marie Lauritsen Hjort diakon Hans Knudsen og Anne Marie Lauritsen Hjort arbejdsmand Christen Moos og Karen Kristine f Hansen Augustenborg vognmand Hans Petersen og Johanne Margrethe f Mathiesen Augustenborg forpagter Claus Johannes Heinrich Deichgräber og Marie f Skovmand Augustenborg maskinpasser Andreas Mittag og Marie Christine f Christensen Langdel arbejdsmand Matthias Diedrich Bøwadt og Maren Sophie f Jessen arbejdsmand Peter Petersen og Magda f Jensen Augustenborg plejer Aksel Pedersen og Johanne Hildegaard Sydow Augustenborg kæmner Holger Krog Bluhme Dahl og Alba Johanne f Jeppesen Augustenborg diakon Jørgen Christensen og Edith Flygensing Augustenborg købmand Niels Peter Hansen og Dorothea Kristine f Nielsen Augustenborg kontorist Anton Jørgensen og Cathrine f Rasmussen Augustenborg fodermester Hans Jensen Kock og Marie Jensen f Christensen snedkermester Georg Alexander Cederholm og Valborg Kamilla Magda f Andersen husmand Andreas Christensen og Anna f Juhler Augustenborg lærer Albert Herluf Christian Nissen og Ellen f Autzen Augustenborg fliselækker Andreas Pfeffer og Else f Hög Augustenborg lærer Bende Jeppe Bennedsen og Mette Kristine f Holm Augustenborg arbejder Mathias Jensen Sørensen og Ingeborg Margrethe f Hansen Augustenborg Elisabeth Ida Minna Josephina Reich Augustenborg gaardejer Andreas Petersen og Christine Marie Clausen Ulkebøl gæstgiverinde Dorothea Petersen Augustenborg tjener Martin Nikolai Jensen Tang og Johanna Margarethe f Ohlsen Augustenborg kontormedhjælper Peter Hansen og Marie Kunstmann Augustenborg snedkersvend Hans Albert Hymøller og Marie Christine f Rasmussen Tandslet plejer Jørgen Jessen og Edel Pilgaard f Andersen husassistent Christine Jepsen Augustenborg frisør Christian August Nicolai Husmann og Berta Margrethe f Melzer Augustenborg diskon Harald Thastum og Maren Kirstine f Larsen Augustenborg skomager Jørgen Heinrich Carstensen og Hildegard Frida f Noetzel Augustenborg maskinarbejder Ernst Johannes Westphal og Anne Kjerstine f Mathiesen skræddersvend Ludvig Josef Vohrallik og Oda f Krauel Augustenborg husassistent Anne Margrethe Jørgensen f 14.03.1924 arbejdsmand Jens Braadsgaard Paulsen og Lilly Flintegaard f Krogh Stavnbbølgade 9 arbejdsmand Karl Oskar Danielsen og Karoline f Madsen Stavnsbølgade 5 Augustenborg fodermester Hans Jensen Kock og Marie Jensen f Christensen Slotsalle 10 Augustenborg Kæmner Holger Kragh Blume Dahl og Alba Johanne f Jeppesen i Augustenborg mekaniker Jørgen Jakobsen og Anna Sophie f Hansen Kettingsvej 5 A Augustenborg flisesætter Andreas Pfeffer og Else f Hög Osbækvej 7 Augustenborg arbejder Mathias Jensen Sørensen og Ingeborg Margrethe f Hansen Storegade 39 Augustenborg læge Niels Nielsen Hjerrild og Kirsten f Sletskov Palæet Augustenborg snedkersvend Knud Erhardt Christensen og Cathrine Caroline Sophie f Hansen Slotsalle 13 plejer Emaunel Nielsen og Helga f Thastum Parkgade 11 Augustenborg plejer Sigvald Wolters og Thora Alvilda Beck Parkgade 12 Augustenborg arbejder Niels Friedrich Bergendorff og Christine Marie Bøwadt Kettingvej 47 Augustenborg smedemester Peter Sandholdt og Herborg f Magnussen Storegade 23 Augustenborg arbejdsmand Niels Peter Jensen og Else Kirstiane f Juhl Iversen Langeld Ulkebøl sogn tjener Martin Nikolai Jensen Tang og Johanna Margarethe f Ohlsen Stavnsbølgade 30 Augustenborg arbejdsmand Karl Oskar Danielsen og Karoline f Madsen Stavnsbølgade 7 Augustenborg Elisabeth Katharine Lindemann Slotsalle 10 Augustenborg (f 20.05.1919) cykelreparatør Axel Nielsen og Annelise Kathrine f Toft Storegade 9 Augustenborg flisesætter Andreas Pfeffer og Else f Hög Osbækvej 7 Augustenborg arbejdsmand Hans Jensen Kock og Marie f Christensen Slotsalle 10 Augustenborg købmand Christian Hans Theodor Elley og Thyra f Bruhn Storegade 24 Augustenborg maskinarbejder Bruno Kudera og Meta f Pedersen hospitalet i Augustenborg skræddermester Ove Kristian Paulsen og Ellen f Petersen Banegaarsgade 3 Augustenborg plejer Robert Alfred Sopart og Sophie Marie f Nissen Parkgade 11 Augustenborg metalarbejder Hans Peter Nielsen og Gerda f Mortensen Osbækvej 1 Augustenborg snedkersvend Franz Heinrich Heidtmann og Ebba f Jensen Louisevej 28 Augustenborg direktør Hans Werner Knutzen og Helene Nikoline f Jacobsen Slotsalle 8 Augustenborg arbejder Hermann Hamann og Ingrid Marie Vestergaard f Andersen Bagergyden 1 diskon Knud Ingvar Krogh og Ellen Eleonore f Petersen Parkgade 20 Augustenborg vognmand Jørgen Nielsen og Ellen Marie f Hansen Kettingvej 15 Augustenborg bogholder Peter Hansen og Marie f Kunstmann Møllegade 24 Augustenborg diakon Edvard Andersen og Jenny f Westergaard Østergade 3 Augustenborg slagtermester Hans Hansen og Elisabeth Frederikke Henriette f Wille Stavnsbølegade 4 Augustenborg plejer Marcus Hansen Marcussen og Marie Elisabeth f Edlefsen Parkgade 1 i Augustenborg elektriker Hans Ernst Elley og Thea Cecilie Thilda f Clausen Storegade 22 Augustenborg chauffør Christian Jensen og Kirstine Marie f Rasmussen Kastainiealle 10 Augustenborg kontorist Hebert Akton Reinhold Johannsen og Marie Christane Margrethe f Nicolaisen Stavnsbølgade 16 slagtermester Jens Adolf Christiansen og Dorthea Kristine f Dam Storegade 34 Augustenborg plejer Idon Emanuel Nielsen og Helga f Tastum Parkgade 18 Augustenborg købmand Walter Elley og Irma Marie f Møller Stavnsbølgade 2 Augustenborg gaardforpagter Niels Jensen Dau og Christine Marie f Madsen Hesselgaard Langdel Ulkebøl sogn lagerarbejder Niels Aage Kjeld Rossen og Gerda Nielsen f Norden Møllegade 20 Augustenborg montør Nis Christian Marinus Christensen og Laura Christine f Petersen Parkgade 7 Augustenborg afdøde plejer Viggo Engelbrecht Henriksen og Agnes Marie Magdaæene f Andersen Staunsbølgade 23 fabriksarbejder Christian Andersen og Ida Marie f Hansen Staunsbølsgade 52 Augustenborg diakon Jørgen Gregers Pedersen og Martha Ottilie f Andersen Kettingvej 19 Augustenborg husmand Hans Marcus Marcussen og Hedvig Margrethe f Hansen Ny Staunsbøl afd vognmand Karl Oscar Danielsen og Karoline f Madsen Staunsbølsgade 7 Augustenborg arbejdsmand Johannes Christensen Moldt og inger Marie f Hansen Slotsalle 2 Augustenborg vognmand Jørgen Sørensen og Ella Marie f Lassen Storegade 41 Augustenborg murer Andreas Mogensen Møller og Frida Walgerda f Nielsen abejdsmand Hermann Hamann og Ingrid Marie Vestergaard f Andresen Bagergyden 1 Augustenborg maler Andreas Wildenschild og Agnes f Jørgensen Kastaniealle 6 Augustenborg cykelhandler Hans Peter Klausen og Inger Vestergaard f Jensen Staunsbølgade 12 Augustenborg skomagermester Jørgen Henrik Carstensen og Hildegard Frieda f Noetzel plejer Sigvald Wolters og Thora Alvilda Christensen Parkgade 12 Augustenborg arbejdsmand Albert Auguet Peter Teckemeier og Anna Dorothea f Grøn vognmand Hans Peter Christensen og Karen Margrethe Ingeborg f Jensen fodermester Hans Jensen Kockog Marie Christensen bagersvend Christian Petersen og Elly Margrethe Lemke gift i Brosger kirke 01.08.1937 diakon Jørgen Gregers Pedersen og Martha Ottilie f Andersen Kettingvej 19 Augustenborg direktør Hans Werner Knutzen og Helene Nikoline f Jacobsen Slotsalle 8 Augustenborg reparatør Christian Ove Christiansen og Anni Magdalene Jacobsen afdøde arbejder Andreas Arnold Hans og Cathrine Elisabeth f Hansen Augustenborg snedker Christian Gregersen og Marie Sophie Brügmann Augutenborg Maler Heinrich Misch og Charlotte Erna f Ratejczak Augustenborg plejer Markus Hansen Marcussen og Marie Elisabeth f Edlefsen Augustenborg maskinarbejder Ernst Johannes Westphal og Anne Kjerstine f Mathiesen Augustenborg mejerist Knud Johannsen Juncker og Kirstine Marie f Thøjsen Augustenborg gartner Chresten Bladt og Hanchen Met Marie Laub Augustenborg snedkermester Tage Edelbert Bonde og Cathrine f Jacobsen huassistent Anne Rasmussen plejeforældre malermester Tage Rasmussen og hustru montør Hans Ernst Elley og Thea Cecilie Thilda f Clausen arbejdsmand Hans Marcus Marcussen og Hedvig Margrethe f Hansen Augustenborg bagersvend Erik Hugo Klausen Dorthea Marie f Andersen Augustenborg (gift i Asserballe k 29.11.1931) arbejdsmand Peter Hansen og Margretje Christine f Bladt Augustenborg arbejdsmand Hans Clausen og Jensine Marie f Andersen Augustenborg landarbejder Marius Heinrich Lythje og Meta Marie f Munk Augustenborg plejer Robert Alfred Sopart og Sophie Marie f Nissen Parkgade 11 Augustenborg arbejdsmand Klaus Fritz Mosch og Helene Therese f Grimm Augustenborg avlsmedhjælper Maks Claus Bruhn og Kathrine Hansen f Møller Augustenborg plejer Marcus Hansen Marcussen og Marie Elisabeth f Edlefsen Parkgade 1 i Augustenborg fodermester Johann Johannsen og Chrestine Marie f Clausen Langdel Ulkebøl sogn snedkermester Siegfried Louis Viktor Hansen og Helene f Stein Augustenborg lærer Bende Jeppe Bennedsen og Mette Kristine f Holm Augustenborg arbejdsmand Friedrich Wilhelm Putschkat og Christine Marie f Hansen gaardforpagter Claus Johannes Heinrich Deichgräber og Marie f Skovmand Stavnsbølgade 27 Augustenb. diakon Edvard Andersen og Jenny f Westergaard Østergade 3 Augustenborg arbejdsmand Hans Thomsen Tækker og Marie Sophie f Brügmann Bagergyden 1 i Augustenborg arbejdsmand Christian Thomas Johannsen og Ester f Nielsen Stavensbølgade 18 Augustenborg diakon Knud Ingvard Krogh og Ellen Eleonora f Petersen Parkgade 20 Augustenborg købmand Johannes Claus >Clausen og Bothilde f Hansen Kastaniealle 2 Augustenborg arbejdsmand Hans Marcus Marcussen og Hedvig Margrethe f Hansen Ny Stavnsbøl Augustenborg husmand Hans Hansen og Anne Marie f Hansen Osbæk Ketting sogn gartner Chresten Bladt og Hanchen Met Marie Laub Kettingsvej 27 Augustenborg bagermester Christian Petersen og Elly f Lemke Slotgade 17 Augustenborg )gift 01.08.1937 i Broager k) gaardforpagter Niels Jensen Dau og Christine Marie f Madsen Hesselgaard Langdel Ulkebøl sogn maskinarbejder Christian Rudolf Sievertsen og Anna Margrethe f Jakobsen Jægerplads 1 Augustenborg kontormedhjælper Peter Hansen og Marie Kunstmann Møllegade 24 Augustenborg murer Andreas Mogensen Møller og Frida Walgerda f Nielsen Staunsbølgade 49 Augustenborg arbejder Andreas Thomsen Tækker og Anna Christine Fabricius Krumom Ketting sogn landbrugsmedhjælper Jens Peter Berg Jensen og Helga Eg f Pedersen Palævej 7 Augustenborg husmand Peter Andersen og Marie f Clausen Osbæk Augustenborg premierløjnant Niel Ott Gerner - Rasmussen og Ellen Ulla f Roth Palævej 7 Augustenborg maskinarbejder Karl Kristian Hansen og Veronika f Iabrikow Storegade 39 Augustenborg babermester Hans Arthur Jespersen og Kathe Louise f Jakobsen Storegade 20 Augustenborg linieassistent Egon Alexander Møller og Constace Karoline Christine f Hansen Stavensbølgade 58 Augusbg babermester Hans Dinesen og Marie f Lund Kettingvej 5 Augustenborg plejer Idon Emanuel Nielsen og Helga f Tastum Parkgade 18 Augustenborg arbejder Hans Thomsen og Andrea Bothilde Christine f Hirse Stavnsbølgade 11 Augustenborg arbejdsmand Hans Marcussen og Hedevig Margrethe f Hansen Ny Stavnsbøl maskinarbejder Frederik Nielsen og Louise f Schau Storegade Augustenborg montør Hans Christian Pallesen og Anna f Rasmussen Parkgade 13 Augustenborg plejer Gerhard Leopold Jermia Schmidt og Klara Elisabeth Brüel f Kristensen Kettingvej 20 Augustenborg plejer Henry Nielsen og Eli Sørensen Møllegade 12 Augustenborg (g 16.11.1943 i Rimsø) arbejdsmand Jørgen Sørensen og Ella Marie f Lassen Storegade 41 i Augustenborg arbejder Christian Thomas Johannsen og Esther f Nielsen Stavensbølgade 18 Augustenborg betyrer Holger Thrane og Ebba Kathrine Sofie f Madsen Storegade 5 Augustenborg lærer Kaj Thorup i Aastrupvej 1 Grenaa og Ruth Marie Markussen i Sct Mortens sogn Randers nu gift med lagerforvalter Helge Skoulund Larsen gartner Christian Andersen og Ida Marie f Hansen Stavnsbølsgade 52 Augustenborg lærer Albert Herluf Christian Nissen og Ellen f Autzen Kettingvej 46 Augustenborg købmand Christian Steffensen Paulsen og Karen Marie f Graversen Storegade 36 Augustenborg plejer Svend Aage Jensen og Elna f Mortensen Parkgade 9 Augustenborg malermester Heinrich Misch og Charlotte Erna f Ratajczak Kettingvej 5 Augustenborg plejer Jørgen Jessen og Edel Pilgaard f Andersen Parkgade 3 Augustenborg fyrbøder Andres Okholm Petersen og Martha f Christensen Banegaardsgade 7 Augustenborg plejer Mads Kristian Saustrup og Johanne Særkær f Knudsen Staunsbølgade 40 Augustenborg afd gendarm Arne Juhl Hansen og Gunhild Ibsen f Jespersen Stavnsbølgade 7 Augustenborg foretningfører Jørgen Brandt og Oda f Kraul Kettingvej 48 Augustenborg fodermester Niels Peter Jensen og Else Kristine f Juhl politibetjent Hans Lind og Kathrine Marie Hessaleig f Pedersen Stavnsbølgade 36 Augustenborg gartner Chresten Bladt og Hanchen Marie f Laut plejer Aksel Vilhelm Jørgensen og Anna Margrethe f Knudsen Fr Kristinansvej fabriksarbejder Jens Peter Bjerg Jensen og Helga Eg f Pedersen H.C.Andersenvej 1 Augustenborg fabriksarbejder Maks Klaus Bruhn og Kathrine Hansen f Møller Kettingvej 11 Augustenborg fabriksabejder Asmus Clausen og Anne Marie f Hansen Louisegade 36 Augustenborg plejer Marcus Hansen Marcussen og Marie Elisabeth f Edlefsen Parkgade 1 i Augustenborg fabriksarbejder Axel Nielsen og Annelise Kathrine f Toft Storegade 9 Augustenborg arbejdsmand Marius Heinrich Lüthje og Meta Marie f Munk Kettingvej 9 Augustenborg betyrer Jørgen Christensen og Edith f Flygening Kettingsvej 24 Augustenborg snedkermester Siegfried Louis Viktor Hansen og Helene f Stein Augustenborg Kastaniealle 14 møllersvend Peter Davidsen og Nivcoline Vilhelmine f Mathiesen Kettingvej 14 Augustenborg pantefoged Henru Kristian Grenaa Andersen og Anne Mary Laurine Elisabeth f Larsen Østergade 2 plejer Henry Nielsen og Eli Sørensen Møllegade 12 Augustenborg (g 16.11.1943 i Rimsø) snedker Frank Heinrich Heidtmann og Ebba f Jensen Louisegade 28 Augustenborg postmester Christian Andersen og Helene f Hansen i Augustenborg

fødsel af udvist dåbsattest 27.07.1938 på Vestermark i Kegnæs sogn 02.09.1938 i Augustenborg 12.11.1938 i Hannerupdal Fredericia sogn 01.01.1939 i Sønderborg d Kongevejshospital 17.01.1939 i Damgades forlængelse Ulkebøl 20.02.1939 i Sønderborg d Augustenborg 15.12.1937 i Osbæk i Ketting sogn 11.02.1938 i Aabenraa d i Augustenborg 18.07.1938 i Augustenborg 27.08.1938 i Augustenborg 27.08.1938 i Augustenborg 09.03.1939 i Gedsted Odene amt 04.05.1939 i Sønderborg d i Augustenborg 27.06.1939 i Sebbelev i Ketting sogn 02.01.1940 i Sønderborg d i Augustenborg 22.04.1940 i Augustenborg 21.05.1940 i Kjelstrup i Vilstrup s Haderslev a 20.02.1939 i Sønderborg d i Augustenborg 04.11.1939 i Sønderborg d i Augustenborg 16.04.1940 i Nykøbomng Sjælland 19.04.1940 i Sønderborg d i Augustenborg 23.04.1940 i Augustenborg 14.07.1940 i Starup Starup sogn 24.08.1940 i Augustenborg 14.12.1940 i Haderslev d i Agerskov 20.12.1940 i Sønderborg d i Ketting kirke 09.07.1940 i Mürwik sogn Flensborg Tyskland 30.09.1940 i Sønmderborg d i Augustenborg 27.01.1941 i Sønderborg d i Sønderborg 06.02.1941 Kbhv Rigshospialet d Gentofte kirke 12.02.1941 Hesselgaard Ulkebøl sogn 25.05.1941 i Kiel Tyskland 15.07.1941 i Sønderborg d i Sønderborg 08.08.1941 i Augustenborg 13.08.1941 i Notmark d Egernsund kirke 17.09.1941 i Sønderborg d i Augustenborg 19.09.1941 i Sønderborg d i Sønderborg 02.10.1941 i Sønderborg d i hjemmed i Ketting 12.10.1941 i Augustenborg 19.10.1941 i Ketting hjemmedøbt 07.02.1942 i Sønderborg d i Augustenorg 18.12.1942 i Sønderborg d i Augustenborg 12.05.1942 i Sønderborg d i Notmark kirke 21.05.1942 i Sønderborg d i Augustenborg 10.06.1942 i Bolderslev i Bjolderup sogn 10.09.1942 i Lunding i Starup sogn 02.11.1942 i Augustenborg d i Augustenborg 11.12.1942 i Sønderborg d i Augustenborg 17.02.1943 i Sønderborg d i Augustenborg 28.03.1943 i Sønderborg d i Augustenborg 24.03.1942 i København d i Grundtvigskirken 19.11.1942 i Asserballe St i Asserballe sogn 26.03.1943 i Sønderborg d i Augustenborg 05.04.1943 Augustenborg d i Augustenborg 22.06.1943 Augustenborg d i Augustenborg 29.06.1943 i Sønderborg d i Augustenborg 07.08.1943 i Vargaarde i Hejls sogn d i Hejls k 21.11.1943 i Sønderborg d i Augustenborg 17.02.1944 i Bjolderup d i Bjolderup kirke 26.02.1944 i Berne Tyskland d i Auguetsnborg 09.03.1944 i Sønderborg d i Augustenborg 10.03.1944 i Sønderborg hjemmed 20.05.1944 03.05.1944 i Skovbølling d i Bjerning k 18.05.1944 i Augustenborg d i Augustenborg 26.01.1943 i København d Hans Tausens kirke 24.03.1943 i Sønderborg d i Svenstrup kirke 11.06.1943 i Sønderborg d i Augustenborg 30.09.1943 i Sønderborg d i Augustenborg 24.12.1943 i Sønderborg d i Sønderborg 09.01.1944 i Sønderborg d i Augustenborg 20.01.1944 i Sønderborg d i Augustenborg 25.01.1944 i Sønderborg d i Augustenborg 18.02.1944 i Augustenborg d i Augustenborg 24.02.1944 i Augustenborg hjemmedøbt 03.03.1944 i Augustenborg d i Augustenborg 16.03.1944 i Sønderborg d i Ulkebøl kirke 04.04.1944 i Augustenborg d i Augustenborg 30.04.1944 i Sønderborg d i Augustenborg 30.05.1944 i Sønderborg d i Ulkebøl kirke 25.07.1944 i Sønderborg d i Augustenborg 15.09.1944 i Augustenborg d i Augustenborg 30.10.1944 i Sønderborg d i Augustenborg 22.11.1944 i Sønderborg d i Augustenborg 12.03.1945 i Hesselgaard d i Ulkebøl kirke 21.10.1944 i Sønderborg d i Augustenborg 10.12.1944 i Augustenborg i Augustenborg 17.02.1945 i Sønderborg d i Augustenborg 08.07.1945 i Bro Ketting sogn d i Augustenborg 26.08.1945 i Sønderborg d i Augustenborg 30.11.1945 i Fredericia Sct Michaelis sogn 03.01.1946 i Bolderslev d i Bjolderup kirke 17.03.1946 i Sønderborg d i Augustenborg 04.04.1946 i Egen sogn d i Ketting kirke 05.04.1946 i Sønderborg d i Augustenborg 08.04.1946 i Sønderborg d i Augustenborg 19.05.1946 i Sønderborg d i Augustenborg 28.07.1946 i Gjerndrup d i Brørup kirke 21.08.1938 Kirke Hørup d i Hørup kirke 23.10.1938 i Augustenborg d i Augustenborg 22.01.1939 i Blæsborg d i Ketting kirke 26.02.1939 i Sønderborg døbt i hjemmet 15.06.1939 i Hjerndrup d i Hjerndrup 26.12.1937 i Augustenborg d i Augustenborg 01.01.1938 i Sønderborg hjemdt i Augustenborg 19.09.1938 i Sønderborg d i Sønderborg 28.03.1939 i Sønderborg d i Augustenborg 31.05.1939 i Søbo Notmark sogn (nu Ketting) 15.06.1939 i Sønderborg d i Augustenborg 23.06.1939 i Augustenborg d i Augustenborg 05.11.1939 i Sønderborg d i Augustenborg 11.05.1940 i Sønderborg d i Augustenborg 11.01.1940 i Sønderborg d i Augustenborg 22.02.1940 i Sønderborg d i Augustenborg 04.05.1940 i Sønderborg d i Augustenborg 31.05.1940 i Sønderborg døbt i Sønderborg 27.04.1940 i Sønderborg d i Augustenborg 10.07.1940 i Fredericia St M sogn døbt Trinitat 22.11.1940 i Aabenraa d Øster Løgum kirke 15.02.1941 i Sønderborg d i Augustenborg 02.04.1941 i Sønderborg d i Augustenborg 16.04.1941 i Sønderborg d i Augustenborg 12.06.1941 i Sønderborg d i Augustenborg 15.05.1941 i Augustenborg hjemmedøbt (tysk) 26.06.1941 i Sønderborg d i Ketting kirke 29.07.1941 i Sønderborg d i Augustenborg 28.08.1941 i Sønderborg d i Ulkebøl kirke 04.11.1941 i Augustenborg d i Augustenborg (tysk) 19.02.1942 i Sønderborg d i Augustenborg 12.06.1942 i Sønderborg d i Augustenborg 14.09.1941 i Sønderborg d i Ketting kirke 04.02.1942 i Sønderborg d i Augustenborg 08.03.1942 i Sønderborg d i Ulkebøl 27.03.1942 i Juulsbakke 5 Ebeltoft d i Ebeltoft kirke 22.04.1942 i Sønderborg d i Augustenborg 15.05.1942 i Sønderborg d i Sct Marie Sønderborg 17.05.1942 i Fredericia d i Sct Michaelis sogn 08.07.1942 i Sønderborg d i Ketting kirke 11.06.1942 i Sønderborg d i Augustenborg 19.07.1942 i Augustenborg hjemmedøbt 11.08.1942 Hesselgaard Ulkebøl sogn d i Ulkebøl 12.08.1942 i Augustenborg d i Augustenborg 13.09.1942 i Augustenborg hjemmedøbt 16.10.1942 i Sønderborg d i Augustenborg 17.11.1942 i Bro i Ketting sogn hjemmedøbt 03.02.1943 i Sønderborg i Sct Marie I Sønderborg 04.03.1943 i Augustenborg d i Augustenborg 12.09.1942 i København d i København Vor Frelser 10.10.1942 i Aarhus fødelsest d i Sct Pauls i Sønderbg 25.12.1942 i Sønderborg d i Augustenborg 09.01.1943 i Augustenborg d i Augustenborg 17.02.1943 i Augustenborg d i Augustenborg 26.03.1943 i Sønderborg d i Augustenborg 29.03.1943 i Sønderborg hjemmedøbt 24.07.1943 i Fredericia i Sct Michalis kirke 31.07.1943 i Sønderborg d i Ulkebøl kirke 05.09.1943 i Sønderborg d i Augustenborg 23.09.1943 i Sønderborg di Augustenborg 16.02.1944 i Rimsø sogn hjemmedøbt 18.03.1944 23.02.1944 i Guderup Egen sogn d i Egen kirke 25.02.1944 i Sønderborg d i Augustenborg 17.03.1944 i Finderup Mark d i Finderup k Holbæk amt 10.11.1942 i Rigshospi Købhn d i Sct Mortens i Randers 24.01.1944 i Bolderslev i Bjolderup sogn d i Bjolderup k 25.03.1944 i Sebbelev Ketting sogn d i Ketting kirke 11.05.1944 i Augustenborg d i Augustenborg 07.07.1944 i Sønderborg d i Ketting 23.06.1944 i Augustenborg di Augustenborg 04.01.1945 i Augustenborg d i Augustenborg 18.07.1844 i Terkelsbøl r Tinglev sogn d iTinglev kirke 24.10.1944 i Odense d i Odense Thomas Kingo's sogn 26.11.1944 i Rudbøl i Højer landsogn døbt i Højer kirke 03.12.1944 i Sønderborg d i Augustenborg 17.12.1944 i Trappendal Hjels sogn d i Hejls kirke 21.12.1944 i Sønderborg d i Augustenborg 01.01.1945 i Sønderborg d i Augustenborg 18.01.1945 i Fredericia Trinitatis sogn d i Augustenborg 14.03.1945 i Ødis d i Ødis kirke 27.05.1945 i Sønderborg d i Ketting kirke 21.06.1945 i Sønderborg d i Augustenborg 09.07.1945 i Augustenborg d i Augustenborg 16.08.1945 i Augustenborg d i Augustenborg 23.08.1945 i Augustenborg d i Augustenborg 29.10.1945 i Roskilde amt d i Osted kirke 06.11.1945 i Augustenborg d i Augustenborg 27.11.1945 i Sønderborg d i Augustenborg 30.01.1946 i Sønderborg d i Augustenborg 02.02.1946 i Sønderborg d i Augustenborg 21.03.1946 i Starup sogn v Haderslev d i Straup kirke 05.07.1945 i København Vor Frelser sogn døbt i Simon Peters kirke i København 02.09.1945

konfirmationsdato 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 03.04.1955 dansk 03.04.1955 dansk 03.04.1955 dansk 03.04.1955 dansk 03.04.1955 dansk 03.04.1955 dansk 03.04.1955 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 29.03.1953 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 04.04.1954 dansk 03.04.1955 dansk 03.04.1955 dansk 03.04.1955 dansk 03.04.1955 dansk 03.04.1955 dansk 03.04.1955 dansk 03.04.1955 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 25.03.1956 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 24.03.1957 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 23.03.1958 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 22.03.1959 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 20.03.1960 dansk 09.10.1960 dansk

31.05.2019