Augustenborg KB 1961-1972 døde og begravede Kvinder renskrevet og oversat af Ditlev Duus Guderup

1961 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0 1962 1 0 2 0 0 3 0 4 0 5 0 6 1963 1 0 2 3 0 4 0 0 0 1964 1 0 2 3 4 0 5 6 0 7 8 9 0 1965 0 1 0 2 0 0 3 0 4 1966 1 2 0 3 5 6 7 8 0 9 0 10 11 1967 0 1 0 0 2 3 4 5 0 1968 0 0 1 2 0 3 0 4 5 6 7 0 1969 1 2 3 4 0 5 6 0 7 0 0 8

født 01.04.1879 18.08.1878 07.10.1881 08.10.1875 02.10.1881 15.03.1880 31.01.1899 fundet samme dag i Augstenborg fjord 19.01.1878 24.05.1883 05.05.1881 20.05.1870 07.11.1917 13.06.1876 22.02.1881 09.09.1880 09.03.1877 18.01.1881 09.04.1875 27.03.1874 19.07.1879 06.12.1886 28.03.1883 30.01.1879 08.07.1883 31.03.1880 24.11.1872 08.11.1890 15.09.1867 30.08.1884 05.01.1880 25.06.1892 25.07.1886 08.05.1885 12.02.1877 30.08.1872 13.10.1887 13.02.1885 05.06.1883 01.12.1882 24.09.1896 21.06.1896 30.01.1887 29.05.1906 06.06.1898 05.10.1880 15.01.1901 07.10.1964 07.10.1875 23.07.1885 26.02.1882 16.12.1890 15.04.1893 19.09.1904 06.08.1881 19.12.1900 04.04.1927 10.06.1877 27.03.1901 14.08.1891 06.12.1903 17.05.1891 15.04.1877 25.10.1887 10.10.1884 31.03.1907 03.03.1880 22.06.1876 05.04.1883 14.11.1879 07.11.1966 04.02.1904 29.06.1888 12.12.1886 04.07.1888 18.12.1896 31.08.1891 10.05.1904 03.09.1934 28.09.1876 24.11.1882 07.10.1878 08.04.1891 15.12.1885 20.10.1891 31.12.1874 20.03.1905 fundet 10.05.1968 Nørreskov 17.03.1899 26.06.1901 22.04.1926 11.03.1897 12.11.1879 06.04.1892 07.02.1894 15.02.1871 09.04.1905 07.05.1903 02.01.1890 03.05 28.05.1969 03.02.1889 31.05.1883 21.09.1876 11.08.1894 19.06.1897

død 24.02 12.03 15.03 03.06 22.05 12.06 19.06 04.08 01.09 13.09 20.10 12.11 24.11 01.12 03.12 25.01 03.02 06.02 18.04 07.05 14.06 12.07 31.07 03.09 14.09 22.09 04.11 01.03 11.04 28.06 08.07 23.07 22.12 26.11 08.12 16.12 19.01 29.02 19.03 26.03 12.04 03.05 10.05 12.05 25.07 25.08 08.10 23.10 22.12 01.01 03.03 13.06 16.07 10.09 08.10 01.11 15.12 27.12 06.01 10.01 21.02 23.02 01.04 09.05 30.05 08.06 07.07 12.09 15.10 08.11 15.11 10.02 21.03 08.04 26.04 27.04 07.05 09.10 30.11 28.12 03.01 22.03 26.03 30.03 09.04 13.03 26.06 23.06 20.08 20.09 26.09 05.12 02.01 27.01 15.03 31.03 11.04 03.05 28.05 23.08 04.10 27.10 01.12 27.12

begravet 02.03 16.03 20.03 06.05 25.05 15.06 ? ? 05.09 16.09 24.10 18.11 28.11 06.12 07.12 29.01 08.02 10.02 24.04 11.05 19.06 ? 03.08 07.09 17.09 26.09 07.11 04.03 17.04 02.07 11.07 26.07 25.12 30.11 14.12 20.12 23.01 05.03 21.03 01.04 15.04 06.05 13.05 15.05 ? 29.08 10.10 28.10 26.11 05.01 07.03 16.06 20.07 13.09 ? 05.11 ? 30.12 08.01 16.01 23.02 01.03 05.04 12.05 02.06 11.06 ? 16.09 20.10 12.11 17.11 15.02 24.03 11.04 01.05 29.04 11.05 14.10 02.12 30.12 08.01 25.03 30.03 02.04 11.04 14.05 29.06 28.06 23.08 25.09 30.09 10.12 07.01 01.02 19.03 02.04 14.04 09.05 04.06 28.08 08.10 01.11 05.12 30.12

navn Cecilie Cathrine Hansen f Hansen folkepesionist fhv husmoder af Caroline Amlie hjemmet født Notmark datter af boelsarving Hans Hansen og Helene Marie f Thomsen enken efter fhv bager- mester Theodor August Jørgen Hansen sidste fælles bopæl i Notmark døde caroline Amalie Hjemmet i Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 81 år Marie Kirstine Hansen f Christensen fhv husmoder folkepensionist af alderdomshjemmet her født i Skovby Lysabild sogn datter af Marie Cathrine Christensen enke efter cemtstøber Christen Hansen sidste fælles bopæl Caroline Amaliehjemmet dødeCaroline Amalie hjemmet begravet Lysabild kirkegaard 82 år Bothilde Thonesen f Christensen fhv husmoder folkepensionist af Augustenborg født i Sottrup datter af skræddermester Christen Christensen og Christine f Jensen enke efter karetmager Mads Madsen Thonesen der døde 01.06.1943 fælles bopæl Lysabild 79 år Maria Caroline Hagesen ugift forhv arbejderske folkepesionist i Augustenborg født samme sted døde på Statshospitalet i Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 85 år Marie Johanne Petersen f Duus husmoder og folkepensionist født Varnæs sogn datter af arbjds- mand Johan Jessen Duus og Maren f Hansen enke efter bager Peter Christian Petersen sidste fælles bopæl i Augustenborg døde Storegade 18 Augustenborg begravet Augustenborg kirke- gaard 79 år gammel Ellen Moos f Jespersen forhv husmoder af Caroline Amalie Hjemmet her født i Egen sogn datter af boelsmand Claus Jepsersen og Ellenf Buchard gift med efterlevende gaardejer Nis Moos sidste fælles bopæl Caroline Amalie hjemmet her døde Caroline Amalie hjemmet begravet på Egen kirkegaard 81 år Christine Jacobsen telefonistinde af Augustenborg sogn og flække født i Tandslet datter af gaardejer Peter Jacobsen og Cathrine Marie f Kaad ugift sidste bopæl Kettingvej 6 her begravet i Tandslet Cathrine Margrethe Nicolaisen Ernst f Hammann fhv husmoder folkepensionist af Augustenborg f i Kegnæs sogn datter af Marius Andreas Hammann og Anne Cathrine f Kock enke efter hus- mand Jørgen Nicolaisen Ernst sidste fælles bopæl Caroline Amalie hjemmet her døde Caroline Amaliehjemmet begravet Asserballe 83 år Anna Cathrina Schmidt f Täcker forhv husmoder og folkepensionist af Augustenborg født i Pæl- værk i Tandslet sogn datter af tjenestekarl Jørgen Thomsen Täcker og Cathrine Marie f Iversen afdøde ægtefælle gdr Peter Matthiesen Schmidt sidste fælles bopæl Caroline Amalie hjemmet døde Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Kegnæs kirkegaard 78 år Anne Cathrine Hansen f Plett enke på Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg by og sogn forhv husmoder og folkepensionist i Augustenborg født på Kegnæs sogn datter af fisker Rasmus Christensen Plett og Anne Marie f Wolf enke efter arbejdsmand Jørgen Hansen sidste fælles bopæl Lysabild døde Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Lysabild kirkegaard 80 Marie Cathrine Hansen f Schmidt fhv husmoder folkepensionist af Augustenborg født på Kegnæs datter af parcellist Christian Matthiesen Schmidt of Marie Cathrine f Fogt afdøde ægtefælle smed Jens Peter Hansen sidste fælles bopæl Kegnæs døde Caroline Amalie Hjemmet i Augustenborg begravet Kegnæs kirkegaard 91 år Helene Clausen arbejderske indvalidepensionist af Korsgade 13 København født i Krumom i Ketting sogn datter af arbejder Ernst Clausen og Cathrine f Hansen døde Bispebjerg hospital i København begravet Augustenborg kirkegaard 44 år Christine Kolmos f Hansen fhv husmor af Augustenborg født i Stevning Svenstrup sogn datter af inderste Jes Hansen og Anna Katharine f Christensen enke efter vejmand Jens Kolmos sidste fælles bopæl i Augustenborg døde Landshospitalet i Sønderborg begravet Augustenborg kirke- gaard 85 år gammel Anna Cathrine Sparre f Clausen fhv husmor folkepensionist af alderdomshjemmet født i Tandslet datter af inderste Jørgen Clausen og Marie Christine f Neupart enke efter handelsmand Magnus Christian Sparre sidste fælles bopæl Alderdomshjemmet døde på Caroline Amalie hjemmet i Augusteborg begravet Augustenborg kirkegaard 80 år Anna Cathrina Thomsen fhv husassistent folkepensionist af alderdomshjemmet i Augustenborg født i Tandslet datter af gaardejer Thomas Thomsen og Anne Marie f Matthiesen afdøde var ugift døde på Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Tandslet kirkegaard 81 år Henriette Bøwadt f Matthiesen forhv husmoder folkepensionist af Augustenborg født i Broballe Oksbøl sogn datter af Kirstinie Marie Matthiesen enke efter arbejdsmand Mathias Diedrich Bøwadt sidste fælles bopæl Kettingvej i Augustenborg døde Kettingsvej 47 begravet Augustenborg kirkegaard 84 år Anna Maria Kammann f Andersen forhv husmor pensionst på Caroline Amaliehjemmet født i Varnæs sogn datter af Cathrine Margrethe Andersen enke efter Jens Kammann sidste fælles bopæl Caroline Amaliehjemmet døde Caroline Amalie hjemmet begravet Egen kirkegaard 81 år Mette Cathrine f Eriksen forhv husmor og købmand af Augustenborg født i Hundslev i Notmark sogn datter af boelsarving Peter Eriksen og Mette Marie Jørgensen født Elnif enke efter købmand Johann Nicolai Hansen sidste faste bopæl i Augustenborg døde Kettingvej 23 Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 86 år Franciska Nowak gift Hansen fhv husmor af Caroline Amamilie hjemmet i Augustenborg født i Polen datter af tømrer Andreas Nowak og Catharina f Lütomnaska enke efter forhv husmand Peter Hansen sidste fælles bopæl Egen sogn døde Caroline Amalie Hjemmet begravet på Egen kirkegaard 88 år Kirstine Marie Eriksen f Møller fhv husmor af alderdomshjemmet her f i Helved Notmark sogn datter af maler Peter Petersen Møller og Marie Nielsen Møller f Bladt enke efter Frederik Eriksen sidste fælles bopæl Caroline Amalie hjemmet her døde Caroline Amalie hjemmet begravet på Notmark kirkegaard 82 år gammel Caroline Christine Jespersen f Hansen fhv husmor af alderdomshjemmet her født i Egen sogn datter af høker Jens Hansen og Caroline Wilhelmine f Johansen enke efter postbud Hans Peter Jespersen sidste fælles bopæl i Augustenborg døde Caroline Amailie hjemmet Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 75 år Christine Marie Schmidt f Jørgensen forhv husmor af alderdomshjemmet her født i Assserballe sogn datter af husmand Peter Petersen Jørgensen og Anne Cathrine f Sandersen afdøde ægte- fælle Peter Jørgensen Schmidt arbejdsmand og sidste fælles bopæl Asserballe sogn døde på Caroline Amamilie hjemmet i Augustenborg begravet Asserballe kirkegaard 79 år Lorenze Johanna Heide f Lorentzen forhv husmor af Augustenborg født i Rinkenæs sogn datter af skipper Peter Lorentzen ogLorenze Caroline Marie f Dyrkopp enke efter skipper Richard Friedrich Carl Heide sidste fælles bopæl i Augustenborg døde Stavnsbølgade 33 i Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 83 år Dorothea Terkelsen f Eriksen fhv husmor af alderdomshjemmet født i Notmark sogn datter af hus- mand Hans Eriksen og Anna Cathrina Christensen enke efter husmand Jørgen Therkelsen sidste fælles bopæl Asserballe døde Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet i Asserballe kirke- gaard 79 år gammel Maria Cathrine Petersen f Carstensen forhv husmor af Augustenborg Flække og sogn født i Lysabild datter af Maler Hans Carstensen og Maria Catharina f Hansen krigsenke efter møller Lauritz Petersen sidste fælles bopæl Nymølle Egen sogn 82 år døde Kastaniealle 2 Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 82 år Marie Cathrine Jørgensen f Ernst forhv husmor Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg født i Egen sogn datter af indsidder Ernst Ernstsen og Helene Catrine enke efter karetmager Christian Jørgensen (død 05.05.62) døde Caroline Amalie hjemmet begravet Egen kirkegaard 89 år Hansine Katharine Mathiesen f Clausen husmor i Augustenborg født i Hørup sogn datter af arbejds- Mand Peter Christian Clausen og Dorothea Katharine f Zastrow efterlevende ægtefælle Johannes Rasmus Mathiesen fhv havnefoged og aut vejer i Augustenborg sidste fælles bopæl i Augustenborg døde Kettingvej 9 Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 71 år Juliane Marie Augusta Sarauw fhv sproglærerinde dr phil af Augustenborg født i Visby Tønder amt datter af amtsdommer i Tønder Christian August Ernst Sarauw og Sophie Nicoline Kowandine Sarauw døde Staunsbølgade 8 i Augustenborg jordpåkastelse i kirken urnen nedsat på Augustenborg kirkegaard 23.04.63 95 år Anna Marie Madsen f Matthiesen forhv husmor folkepensionist af Caroline Amalie Hjemmet født i Stevning Svenstrup sogn datter af gaardejer Nis Matthiesen og Anna Marie f Frederiksen efter- levende ægtefælle forhv handelsmand Hans Ebbesen Madsen sidste fælles bopæl aldersomshjem- met her døde Caroline Amalie hjemmet begravet Egen kirkegaard 78 år Cathrina Dorothea Mathiesen f Frost forhv husmor her født i Asserballe datter af væver Christen Frost og Frederikke Margrethe f Iskov efterlevende ægtefælle forhv husmand Christian Matthiesen sidste fælles bopæl Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg døde Caroline Amalie hjemmet be- gravet Augustenborg kirkegaard 83 år Andrea Louise Jepsen f Jessen forhv husmor af Slotsalle Augustenborg født i Graasten sogn datter af murer Jes Jessen og Anne Marie Felstedt fraskildt mand sønmand Andreas Jepsen døde "Det gamle hospital" Slotsalle i Augustenborg begravet på Augustenborg kirkegaard 71 år Dorette Wilhelmine Henriette Clausen f Rave forhv husmor født i Holsten (Lytjenburg) enke efter blikkenslager John Peter Clausen datter af postassistent Johan Christian Rave og Wilhelmine Christien Rave Südel sidste faste opholdsted Carolinie Amalie hjemmet i Augustenborg døde Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Tinglev kirkegaard 77 år Anna Catharina Davidsen f Jessen fhv husmor nu på alderdomshjemmet født i Svenstrup sogn datter af tjenestekarl Jes Petersen Jessen i Tarup og Helene f Hansen enke efter snedkermester Hans Davidsen sidste fælles bopæl Kettingvej i Augustenborg døde Caroline Amalie hjemmet i Augusten- borg begravet på Augustenborg kirkegaard 78 år Kirstine Ingefred Lauesgaard fhv husbestyrerinde folkepensionist hos inspektøren på hospitalet født 12.02.1877 i Yding sogn Skanderborg amt datter af lærer og kirkesanger Jørgen Petersen Lauesgaard og Laura Thalia f Bay afdøde var ugift sidste faste bopæl inspektørboligen her døde på Statshospitalet i Augustenborg begravet Yding sogns kirkegaard Skanderborg amt 86 år Laurentine Henriette Rasmussen f Behrendt fhv husmor af alderdomshjemmet her født i Middelfart datter af styrmand Johan Mathias Behrendt og Laurine Birgitte f Frederiksen enke efter maskinmester Jørgen Rasmussen sidste fælles bopæl Skærbæk Taulov sogn døde Caroline Amalie Hjemmet i Augustenborg begravet Taulov kirkegaard 91 år Ingeborg Helene Duus f Jensen forhv husmoder af alderdomshjemmet født i V. Sottrup datter af gaard- ejer Christian Jensen og Maren f Andersen enke efter Maskinbygger Peter Jørgensen Duus sidste fælles bopæl i Egen sogn døde på Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Egen kirkegaard 76 år Alma Catharina Frieda Nielse f Harens fhv husmor af Augustenborg f i Sct Michacles sogn i Hamborg datter af slæbebaadsfører Wilhelm Carl Albert Harens og Friederike Caroline Auguste f Meincke enke efter snedkermester Christian Nielsen sidste fælles bopæl Augustenborg døde Staunsbølgade 49 i Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 78 år Edel Marie Hansen f Tersgov forhv husmor af alderdomshjemmet her født i Kvorning sogn Viborg datter af lærer og kirkesanger Jens Pedersen og Pouline Andersen enke efter lærer Søren Peter Hansen døde på Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg jordpåkastelse på Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg 80 år Jessine Helene Johannsen f Lindrum forhv bestyrer af alderdomshjemmet født i Løgumkloster sogn datter af grovbager og klokker Thomas Lindrum og Elene Margrethe f Hansen enke efter fodermester Peter Johan- nsen sidste faste bolig Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg døde Caroline Amaliehjemmet i Augusten- borg begravet Augustenborg kirkegaard 81 år Ane Nielsine Weile f Pedersen husmor af Augustenborg født i Ølgod i Ribe amt datter af husmand Kristen Pedersen og Ane Stine f Andreasen efterlevende ægtefælle murer Viggo Weile Palævej Augustenborg som deres sidste fælles bopæl døde Landshospitalet i Sønderborg begravet Augustenborg kirkegaard 67 år Marie Christine Mittag f Christensen husmor af Augustenborg født i Broager sogn datter af arbejdsmand Jørgen Christensen og Marie Christine f Sørensen efter levende ægtefælle Andreas Mittag sidste fælles bopæl dødsstedet døde Stavnsbølgade 64 Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 67 år Meta Kirstine Grøn Andersen f Daugaard født i Jordrup datter af boelsmand Christen Pedersen Daugaard og Lovise Vibekke Sørensen afdøde ægtefælle husmand Kristian Mikkel Grøn Andersen sidste fælles bopæl Lejrskov døde Caroline Amalie Hjemmet i Augustenborg begravet i Ketting kirkegaard 77 år Hansine Marcussen Alumen på Åndssvageanstalten Løgumgaard Nr Løgum født i Sønderborg datter af billedmaler og Marcus Hansen Marcussen og Anna Maria f Hansen sidste faste opholdsted Løgumgaard afdøde var ugift døde Løgumgaard Nr Løgum begravet Augustenborg kirkegaard 57 år Mette Marie Neupert f Brock fhv husmor folkepensionist af Augustenborg født i Klinting Ulkebøl sogn datter af boelsmand Hans Christensen Brock og Marie Detlefsen i Klinting efterlevende ægtefælle husmand Peter Lauritz Neupert sidste fælles bopæl Ny Stavensbøl Augustenborg døde "Ny Stavenbsbøl"Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 65 år Maria Cathrine Voigt f Jensen fhv forstanderinde for børnehjem enke efter homøpat født i Egernsund datter af snedker Hans Jensen og Catharina Dorothea Jensen f Hansen cand med Hans Hansen Voigt Asserballe sidste faste bopæl Caroline Amalie Hj. I Augustenborg 83 år Sophie Dorothea Weber f Erichs husmor og folkepesionist af Augustenborg født i Sankelmark Flensborg datter af arbejdsmand Hermann Erichs og Sophie Christine f Callesen efterlevende ægtefælle arbejdsmand folkepensionist Nicolaus Hansen Weber sidste fælles bopæl dødsstedet Kastaniealle 10 Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 63 år Louise Mouritzen barn døde på Landshospitalet i Sønderborg datter af musiker Ole Tornbjerg Mouritzen og Olaug Sollied Phil bopæl Louisegade her begravet Augustenborg kirkegaard 1 dag Cathrine Marie Hansen f Thomsen husmor folkepensionist af Augustenborg født i Ulkebøl datter af snedker Thomas Thomsen og Anne Marie Inkilde enke efter stationsmester ved amtsbanen i Augustenborg Christian Hansen faldet i 1ste verdenskrig sidste faste bopæl dødstedet Kettingvej 8 89 år Anna Marie Brunkau f Josephsen fhv husmor folkepesionist af alderdomshjemmet her født i Ulkebøl sogn datter af husmand Jes Christian Josephsen og Anna Margrethe f Nielsen enke efter arbejdsmand Gustav Brunkau døde på Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Ketting kirkegaard 79 år Marie Christine Nielsen fhv husbetyrerinde af alderdomshjemmet hed født i Lysabild sogn datter af indsid- der Jørgen Nielsen og Mette Cathrine Hansen f Chronheit afdøde var udgift døde på Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Lysabild kirkegaard 82 år Louise Christine Nissen f Nissen fhv husmor af "Hovedgaard" Augustenborg født i Niebøl Sydtønder amt i Sydslesvig datter af landmand Godber Christian Nissen og Sophie Magdalene f Holdt afdøde ægte fælle proprietær Eduard Nissen sidste fælles bopæl Hovedgaard her døde 01.08.1933 hun døde Hovedgaarden i Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 74 år Ellen Christensen Hansen f Brock husbestyrerinde her født i Notmark sogn datter af arbejder Jens Christen- sen Brock og Eleonora f Clausen enke efter husmand Hans Hansen sidste fælles bopæl Egen sogn døde Møllegade 1 Augustenborg begravet Egen kirkegaard 72 år Anne Marie Larsen f Jørgensen husmor her født i Merløse sogn Holbæk amt datter af arbejdsmand Lars Peter Jørgsensen og Karen Marie Hansen efterlevende ægtefælde plejeass Alfred Vilhelm Larsen sidste fælles bolig Parkgade 14 Augustenborg døde Landshospitalet i Sønderborg begravet Augustenborg kirke- gaard 60 år Christine Maria Weilby f Hell fhv husmor folkebesionist af Caroline Amalie hjemmet født i Hørup datter af inderste Jørgen Christensen Hell og Kirstine Marie f Hell afdøde ægtefælle Andreas Christensen Weilby tækkemand sidste fælles bopæl Høruphav døde alderdomshjemmet i Augustenborg begravet Hørup kirke- gaard 84 år Marie Kjersgaard fhv afdelingsygeplejerske her ugift født i Udbyneder sogn i Randers amt datter af sognepræst Niels Kjærgaard og Sofia Johanne Kofia sidste bopæl dødsstedet Stavnsbølgade 14 Augusten- borg begravet uden præst udmeldt af folkekirken 19.04.1937 ingen jordpåkastelse krematorium 65 år Ulla Susanne Grünert f Vendelsøe kontorass af Virum gift pag 232 døde i Virum bisat Mariebjerg krematorium sidste fælles bopæl Virum urnene ned sat i Augustenborg 17.11.1965.38 år Marie Elisabeth Matthiesen f Leimand fhv husmor folkepensionist af alderdomshjemmet født i Asserballe datter af kaadner Peter Leimand og Marie Elisabeth f Clausen enke efter parcellist døde alderdomshjemmet Augustenborg i 1. ægteskab Jensen 88 år Hilda Therese Pedersen f Larsen sygeplejerske her født på den kongelige fødselsstiftelse i København datter af modehandlerske Anna Larsen Holbæk efter levende plejerass Georg Eckhard Pedersen sidste fælles bopæl dødstedet Parkgade 16 i Augustenborg begravet på Aughustenborg kirkegaard 64 år Anne Christine Andersen f Hansen husmor folkepensionist i Lysabild født sammesteds datter af smedemester Jørgen Hansen og Christine Margrethe f Hansen enke efter fhv husmand Christian Andersen sidste fælles bopæl dødsstedet døde Kettingvej 16 Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 74 år Cecilie Margrethe Karstens f Jacobsen husmor af Augustenborg født i Broager efterlev ægtefælle forhv elektrotekniker fælles bopæl Østergade Augustenborg døde Landshospitalet i Sønderborg jordpåkastelse i Kappellet, Aabenraa urnen nedsat 19.01.1966 Augustenborg kirkegaard 62 år Eline Kathrine Hansen Boiskov fhv husbestyrerinde af alderdomshjemmet født på Kegnæs datter af gaardejer Jens Hansen Boiskov og Kirstine Marie Iversen f Marcussen afdøde var ugift døde Caroline Amaliehjemmet i Augustenborg begravet Kegnæs kirkegaard 74 år Johanne Henriette Katharina Friedrike Erichsen f Hoff forhv husmor født i Underberg Holsten Tyskland datter af landmand Samuel Hoff og Friederike f Bramsen efterlevende gdr Hans Thomas Erichsen sidste fælles bopæl Langdel Ulkebøl s døde Frørupgaard Langdel Ulkebøl sogn begravet Augustenborg kirkegaard 88 år Anna Katharina Andresen f Jensen forhv husmor folkepensionist her født i Svenstrup sogn datter af skomager og daglejer Jes Christian Jensen og Anne Cathrine f Iversen enke efter Andreas Andresen sidste fælle bo- pæl Storegade 16 Augustenborg døde Storegade 16 Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard Elma Cathrine Jensen f Hansen fhv husmor folkepesionist født Langaa sogn Randers amt datter af portør Christian Hansen og Roseline Marie Jensen enke efter kleinsmed Hans Peter Jensen sidste fælles bopæl Slotsalle Augustenborg døde Slotsalle 15 Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 81 år Anne Margrethe Melskersen f Jensen husbestyrerinde af Haderslev født på Kegnæs sogn datter af snedker Hans Jørgensen Jensen og Anne Hedvig f Nissen enke efter Landpostbud Christian Melskersen sidste faste bopæl Haderslev døde på Landshospitalet i Sønderborg begravet Augustenborg kirkegaard 59 år Agnes Caroline Jürgensen fhv tegnerske folkepensionist her føft i Augustenborg datter af karetmager Jürgen Jacob Ludwig Christian Jürgensen sidste tyske borgmester til 1920 og Friederike Sophie Christiane f Wiese afdøde var ugift sidste bopæl Stavnsbølgade 23 her døde på Statshospitalet i Augustenborg begravet på Augustenborg kirkegaard 86 år Cicilia Kok f Andresen fhv husmor folkepensionist her født i Notmark sogn datter af inderste Jørgen Andresen og Christine Marie f Iversen enke efter skræddermester Jacob Hansen Kok sidste fælles bopæl Notmarkskov døde på Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Notmark kirkegaard 90 år Dorthea Christine Svensson f Frederiksen forhv husmor folkepensionist i Egen sogn datter af boelsmand Hans Jørgen Frederiksen og Dorthea Christine f Hansen enke efter snedkermester Carl August Svensson sidste fælles bopæl Kettingvej Augustenborg døde på Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 83 år Susanne Kierstine Carlsen f Petersen forhv husmor folkepensionist her født i Egvad sogn Aabenraa amt enke efter husmand Christian Hansen Carlsen datter af gaardejer Peter Petersen og Marie Helena f Clausen døde Caroline Amaliehjemmet i Augustenborg begravet Tandslet kirkegaard 86 år Charlotte Mørck barn af herboende fabriksarbejderske Grethe Mørk født på Landshospitalet i Sønderborg moderens bopæl Louisegade 10 her døde på Landshospitalet i Sønderborg begravet Augustenborg kirke- gaard 1 dag Helene Therese Mosch f Grimm husmor her født Landsberg i Tyskland Østpreussen datter af husassistent Minna Grimm efterlader ægtefælle fhv arbejdsmand Karl Fritz Nowack sidste fælles bopæl Kettingvej 54 her døde Landshospitalet i Sønmderborg begravet Augustenborg kirkegaard 62 år Christine Lucie Toft f Krauel forhv husmor folkepensionist her født i Flensborg datter af skrædder Christian Friedrich Kraul og Juliane Catharine f Meyer afdøde ægtefælle arbejdsmand Heinrich Adolf August Toft sidste fælles bopæl Sebbelev døde Storegade 9 Augustenborg begravet Ketting kirkegaard 78 år Anne Helene Thomsen Lind f Täkker husmor folkepensionist her født i Hørup datter af parcellist Hans Thom- sen Täkker og Marie Dorthea f Ulricksen afdøde ægtefælle Landmand Hans Lind sidste faste bopæl døds- stedet Kastaniealle Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 80 år Rosalia Hansen f Tervinska forhv husmor folkepensionist af alderdomshjemmet født i Lodz i Polen datter af Ernst Tervinska slagtermester og Rosalia f Sobaleski afdøde ægtefælle Janne Andreas Hansen sidste fælles bopæl Ketting døde Caroline Amalien hjemmet i Augustenborg begravet Ketting kirkegaard 78 år Catharine Marie Hansen f Eis forhv husmor folkepesionist alderdomshjemmet født i Egernsund datter af arbejdsmand Christian Eis og Ingeborg Christine f Ohlsen enke efter fisker Jens Christian Hansen (f 06.04. 1890, død 13.02.1961)sidste fælles bopæl Egernsund ? døde på Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Broager kirkegaard 70 år Jenny Hansen f Black forhv husmor og forretningsdrivende af Augustenborg født i Øster Løgum sogn datter af møller og gaardejer Jens Black og Marie Elisabeth f Bundesen afdøde ægtefælle urmager Johannes Kristian Hansen sidste fælles bopæl Storegade her døde Landshospitalet i Sønderborg begravet Augusten- borg kirkegaard 75 år Marie Westen f Jørgensen husmor folkepensionist i Augustenborg født i Ketting sogn datter af Landspost- bud Jørgen Jørgensen og Marie Cathrine Lorenzen efterlevende ægtefælle Konduktør Hans Petersen Westen sidste fælles bopæl Stavnsbølsgade her døde på Landshospitalet i Sønderborg begravet Augusten- borg kirkegaard 63 år Rita Jensen f Marcussen husmor Ny Stavensbøl Augustenborg født i Sønderborg datter af husmand Hans Marcus Marcussen og Hedvig Margrete f Hansen ægte fælle Nikolai Peter Jensen husmand og fabriks- arbejder (død 09.10.1967 37 år) druknede Augustenborg i fjord findedato 10.10.67 Sebbelev hage begravet 14.10.67 sammen med manden på Augustenborg kirkegaard 33 år Anna Maria Frank f Clausen fhv husmor folkepensionist alderdomshjemmet født i Holbøl sogn datter af gaardejer Marcus Clausen og Doris Maria Jensen afdøde ægtefælle blikkenslagermester Christian Emil August Frank sidste fælles bopæl Stavnsbølgade her døde Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 91 år Ingeburg Christensen f Thomsen forhv husmoder folkepensionist af alderdomshjemmet født i Broager datter af parcellist Nikolai Thomsen og Anna Cathrina f Petersen afdøde ægtefælle arbejdsmand Hans Christensen sidste fælles bopæl Elstrup Egen sogn døde Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg 85 år Margrethe Sophie Thomsen f Ohlsen forhv husmor folkepensionist af alderdomshjemmet her født i Notmark s datter af snedker Johann Peter Ohlsen og Anna Maria f Thomsen afdøde ægtefælle landmand Christen Thomsen sidste fælles bopæl Normark s døde Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Notmark kirkegaard sidste fælles bopæl Hundslev 89 år Kathrine Margrethe Hvid f Hell fhv husmor folkepensionist af alderdomshjemmet her født i Hørup datter af fisker Peter Christiansen Hell og Magdalene Frederikke f Jensen afdøde ægtefælle arbejdsmand Jørgen Hvid døde på Caroline Amaliehjemmet i Augustenborg begravet Lysabild kirkegaard 76 år Anne Marie Iskov f Nielsen forhv husmor folkepensionist født i Ulkebøl datter af gaardejer Claus Nielsen og Anna Christine f Petersen afdøde ægtefælle Jørgen Jacobsen Iskov sidste fælles bopæl Augustenborg døde Stubbæk alderdomshjem begravet Augustenborg kirkegaard 82 år Johanna Christina Dorothea Christensen f Carstensen forhv husmor fhv lærerinde af Augustenborg født i Lech i Sydsleswig datter af blikkenslagermester Georg Bernhard Carstensen og Catharina Sophia f Gannsen enke efter førstelærer i Ballum sogn Christen Iversen Christensen sidte fælles bopæl dødsstedet Louisegade 32 Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 76 år Christine Marie Albrechtsen f Johansen fhv husmor folkepensionist af alderdomshjemmet født i Notmark sogn datter af indsidder Christian Peter Johansen og Christine Marie Cramer enke efter sadelmager Hans Christian Albrechtsen sidste fælle bopæl Hundslev døde Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet i Notmark kirkegaard 93 år Martha Sophie Bade forhenværende korrespodent af Jernbanegade 27 i Aabenraa fi Augustenborg datter af pastor Hans Peter Markus Bade og Emmy Louise f Reuter døde Nørreskov Aabenraa kremeret 13.05.1968 urnebegravelse på Augustenborg kirkegaard 63 år Anna Christine Jespersen f Johanning forhv husmor pensionist født Felsted datter af karetmager Søren Friedrich Johanning og Anna Marie født Thaysen afdøde ægtefælle telegrafarbejder Peter Jespersen født 21.01.1900i Jyndevad Burkal sogn sidste fælles bopæl Gl Kongevej 68 i Aabenraa døde Louisegade 28 Augustenborg begravet Aabenraa kirkegaard 69 år Ella Maria Rasmussen pensioneret sygeplejerske af Rungsted vej 36 Rungsted kyst døde på Frederiksberg amts sygehus kremeret Mariebjerg krematorium den 28.06.68 urnen nedsat på Augustenborg kirkegaard 66 år ingen præst ikke medlem af folkekirken Marie Cathrine Jensen f Clausen husmor af Augustenborg Møllegade 17 i Augustenborg født i Augustenborg datter af Christine Marie Clausen efterlevende ægtefælle plejer Arne Kristian Jensen sidste fælles bopæl Møllegade 17 hewr døde Landshospitalet i Sønderborg begravet Augustenborg kirkegaard 42 år Hilda Christiane Sørensen f Nielsen husmor af Rimsø Randers amt f i Fjellerup i Randers amt datter af snedker Hauge Nielsen og Ane Marie Christensen efterlevende ægtefælle fhv landmand Jens Peter Sigurd Sørensen sidste fælles bopæl Rimsø døde i Rimsø Randers amt jordpåkastelse 25.09.68 Rimsø kirke begra- vet Augustenborg kirkegaard 71 år Catharina Marie Clausen f Hansen forhv husmor folkepensionist af alderdommetshjemmet Augustenborg f i Ketting sogn datter af arbejdsmand Andreas Arnold Hansen og Catharine Marie f Jacobsen afdøde ægte- fælle husmand Ernst Clausen sidste fælles bopæl Ny Stavnsbøl døde Caroline Amalie hjemmet begravet på Augustenborg kirkkegaard 88 år Johanne Margrethe Hansen f Andersen forhv husmor folkepensionist af alderdomshjemmet Augusteborg født Lysabild sogn datter af arbejder Peter Andresen og Anna Frederikke Luise f Christiansen afdøde ægte- fælle entrepenør Nis Hansen sidste fælles bopæl Caroline Amaliehjemmet døde Caroline Amalie hjemmet begravet Hørup kirkegaard 76 år Ingeborg Gudrun Eleonora Sigfride Jensen Kirschner f Handberg forhv husmor af Søgaardsvej 28 Gentofte gift med snedkermester sidste fælles bopæl ovenstående døde K.A.S. Gentofte jordpåkastelse 07.01.69 på Gentofte Kg d a kapel urnen nedsat 20.01.1969 på Augustenborg kirkegaard 74 år Else Ida Børresenforhv papirhandler folkepensionist Storegade 15 hersted f i Tønning i Sydslesvig datter af farvemester Hinrich Jacob Christian Børresen og Ida Köppel afdøde var ugift døde Storegade 15 Augusten- borg begravet Augustenborg kirkegaard 97 år Christine Maria Andersen f Brødsgaard husmor i Augustenborg Stavensbølgade 27 født i Agerskov sogn datter af kaadner Christian Nielsen Brødsgaard og Ane Marie Petersen efterlev. Ægtefællen farbriksarb. Hans Andersen sidste fælles bopæl ovenstående døde Landshospitalet i Sønderborg begravet på Augusten- borg kirkegaard 63 år Marie Hansen f Hansen husmor Slotsalle 15 her født på Kegnæs datter af fisker Rasmus Frederik Hansen og Marie Christiana Majbøl enke efter murer Hans Henrik Hansen sidste fælles bopæl Slotsalle 15 døde Slotsalle 15 i Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 65 år Christine Marie Fogt f Kaad fhv husmor folkepensionist af alderdomshjemmet født i Hørup sogn datter af fisker Thomas Jørgensen Kaad og Anna Marie Lausen afdøde ægtefælle parcellist Hans Fogt sidste fælles bolig Østeholm Egen sogn døde Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Egen kirkegaard 79 år dødfødt pige Thomsen datter af fodermester Rasmus Thomsen og Elisabeth Jensen Lindberg Hovegaarden i Augustenborg døde på Landshospitalet i Sønderborg begravet Augustenborg kirkegaard pigebarn hansen udøbt unavngivet pigebarn datter af kontassistent frk Ruth Hansen Smedby Bov sogn døde efter få timer på Landshospitalet i Sønderborg begravet Augustenborg kirkegaard Margrethe Christensen fhv husbestyreinde folkepensionist af alderdomshjemmet født Brandsbøl i Havnbjerg sogn datter af arbejdsmand Jørgen Christensenm og Anna Marie f Christensen afdøde var ugift døde på Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Havnbjerg kirkegaard 80 år Mette Marie Jensen f Sandvei fhv husmor af Ringgade 83 folkepesionist i Sønderborg datter af fisker Sønnich Andreas Christian Sandvei og Maria Christina f Paulsen enke husmand i Osbæk Rasmus Jensen sidste fælles Jensen sidste fælles bolig Osbæk døde Ringgade 83 st begravet Augustenborg kirkegaard 86 Anne Cathrine Jensen f Hansen fhv husmor folkepesionist af alderdomshjemmet her født i Lysabild sogn dat- ter af husmand Andreas Hansen og hustru Anne Cathrine Andersen afdøde ægtefælle møller Christen Jørgensen Jensen sidste fælles bopæl i Tandslet døde Caroline Amalie hjemmet i Augustenborg begravet Tandslet kirkegaard 93 år Anna Elisabeth Helga Julie Fabricius f Mortensen husmor af Augustenborg Mosevænget 10 født i Marstal datter af murer Carl Martin Mortensen og Maren f Petersen efterlev ægtefælle skolinspektør Heinrich Fabricius sidste fælle bopæl Mosevænget 10 her døde Mosevænget 1 Augustenborg begravet Bregninge Kirkegaard Taasinge 75 år Marie Haacks f Rasmussen husmor folkepensionist af Stavnsbølgade 14 født i Havnbjerg datter af arbejds- mand Jørgen Rasmussen og Anne Marie Nissen enke efter skomager Christien August Haacks sidste fælles bopæl dødstedet Stavnsbølgade 14 Augustenborg begravet Augustenborg kirkegaard 72 år

03.03.2019