Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og omegn Slotsalle 10, 6440 Augustenborg Foreningsarkiv Foreninger der primært berører Midtals-området Foreninger uden for lokalområdet medtages i registreringen i fald de: * berører vores område gennem begivenheder, personhistorie, billedmateriale slægts- og anetavler, bygninger, interiør m.m. * har almengyldig interesse for området. Tvivlstilfælde afgøres på et bestyrelsesmøde, hvor foreningsarkivets tilsynsførende er til stede. Foreningerne inddeles således: a. Nationale (landsdækkende) foreninger F. eks. Hele Danmark b. Regionale (landsdækkende) foreninger F. eks. Områder vest for Storebælt Jylland Sønderjylland Slevig-Holsten c. Lokale foreninger fra Midtals-området F. eks. Augustenborg Sebbelev Ketting Notmark Asserballe d. Foreninger fra andre områder F. eks. Als og Sundeved Sønderborg Amt e. Lokale foreninger, der dækker flere områder F. eks. Notmark - Egen Tandslet - Asserballe Opstilling af foreningstyper 1) Foreninger med ideelle formål 2) Religiøse foreninger 3) Partiforeninger 4) Andre foreninger med div. formål 5) Foreninger med økonomiske formål 6) Forsynende foreninger 7) Indkøbsforeninger 8) Afsætningeforeninger 9) Avlsforeninger 10) Produktionsforeninger 11) Foreninger for arbejdsgivere og - tagere 12) Banker og sparekasser 13) Andre foreninger med økonomiske formål 14) Foreninger med sociale formål 15) Foreninger for social sikring Foreninger for velgørenhed Sociale Interesseorganisationer 16) Foreninger med kulturelle og uddannelsesmæssige formål 17) Uddannelsesinstitutioner Kulturelle interesseorganisationer Almenkulturelle foreninger 18) Foreninger for fritidsaktiviteter 19) Sportsforeninger 20) Foreninger med hobbyaktiviteter 21) Foreninger med selskabeligt sigte 22) Samværsprægede foreninger 23) Foreninger med andre formål 24) Samlingssteder 25) Diverse 26) Forenings- og klubblade Se "Arkivar" for flere oplysninger.