Ketting KB 1813-1826 fødte Mandkøn renskrevet af Ditlev Duus Guderup

nr 1814 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 1815 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 1816 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 1817 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 1818 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 1819 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 1820 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 1821 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1822 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 1823 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 1824 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 1825 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1826 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

år og dato 18.12.1813 27.03.1814 21.03.1814 21.05.1814 11.07.1814 11.07.1814 25.08.1814 18.09.1814 15.09.1814 27.09.1814 25.09.1814 03.10.1814 08.10.1814 06.10.1814 29.10.1814 18.11.1814 21.11.1814 28.12.1814 27.12.1814 05.01.1815 05.01.1815 20.01.1815 29.01.1815 09.03.1815 12.03.1815 05.04.1815 25.04.1815 02.05.1815 07.05.1815 04.05.1815 28.06.1815 04.07.1815 17.08.1815 06.09.1815 08.09.1815 07.09.1815 14.09.1815 03.10.1815 16.11.1815 21.11.1815 26.12.1815 19.12.1815 26.11.1815 19.01.1816 25.01.1816 14.02.1816 25.02.1816 12.04.1816 17.04.1816 13.05.1816 23.06.1816 16.08.1816 19.08.1816 06.09.1816 15.09.1816 03.10.1816 06.10.1816 12.10.1816 13.12.1816 27.12.1816 09.01.1817 18.01.1817 18.01.1817 03.02.1817 20.02.1817 25.03.1817 07.04.1817 16.04.1817 25.04.1817 27.04.1817 16.05.1817 09.06.1817 27.06.1817 18.08.1817 27.08.1817 30.08.1817 10.10.1817 08.12.1817 14.12.1817 20.01.1818 26.01.1818 08.02.1818 22.03.1818 08.04.1818 22.04.1818 02.05.1818 06.05.1818 23.05.1818 11.06.1818 07.08.1818 01.10.1818 14.11.1818 18.11.1818 26.11.1818 12.12.1818 18.12.1818 07.01.1819 14.01.1819 17.01.1819 12.02.1819 27.02.1819 21.03.1819 24.03.1819 01.04.1819 17.04.1819 26.04.1819 16.06.1819 27.06.1819 30.06.1819 25.07.1819 20.08.1819 22.08.1819 06.09.1819 11.10.1819 31.10.1819 26.11.1819 29.11.1819 12.12.1819 18.12.1819 03.01.1820 17.02.1820 26.03.1820 21.04.1820 21.05.1820 05.07.1820 08.07.1820 03.08.1820 08.08.1820 10.10.1820 16.10.1820 26.10.1820 04.11.1820 02.12.1820 26.12.1820 28.12.1820 08.01.1821 13.01.1821 26.11.1820 14.01.1821 02.02.1821 26.02.1821 28.03.1821 11.04.1821 03.05.1821 29.05.1821 08.06.1821 23.02.1821 01.06.1821 10.06.1821 13.09.1821 13.09.1821 24.09.1821 03.10.1821 14.01.1822 22.01.1822 03.02.1822 18.02.1822 20.02.1822 04.04.1822 04.04.1822 25.04.1822 14.05.1822 23.05.1822 23.05.1822 27.06.1822 30.06.1822 12.07.1822 24.07.1822 02.08.1822 16.051.822 15.09.1822 16.09.1822 18.09.1822 03.10.1822 28.10.1822 22.11.1822 21.12.1822 01.01.1823 26.01.1823 29.12.1822 04.02.1823 12.02.1823 01.03.1823 08.03.1823 09.03.1823 19.03.1923 21.03.1823 26.03.1823 11.04.1823 21.04.1823 05.07.1823 20.07.1823 13.09.1823 23.09.1823 20.09.1823 21.10.1823 26.10.1823 11.11.1823 12.11.1823 19.12.1823 07.01.1824 14.01.1824 12.01.1824 13.01.1824 15.01.1824 30.01.1824 02.02.1824 11.02.1824 11.02.1824 14.02.1824 21.02.1824 17.02.1824 08.03.1824 13.03.1824 02.04.1824 30.04.1824 18.07.1824 03.08.1824 09.08.1824 16.08.1824 11.10.1824 18.10.1824 10.11.1824 01.12.1824 20.11.1824 28.11.1824 28.12.1824 30.12.1824 23.12.1824 09.01.1825 30.01.1825 10.02.1825 21.02.1825 22.01.1825 03.03.1825 22.04.1825 26.05.1825 06.06.1825 06.06.1825 27.06.1825 21.09.1825 27.09.1825 01.10.1825 10.10.1825 24.10.1825 30.10.1825 04.11.1825 08.01.1826 19.01.1826 22.01.1826 16.04.1826 27.11.1826 24.06.1826 02.07.1826 22.07.1826 29.07.1826 28.07.1826 31.07.1826 03.09.1826 10.09.1826 09.10.1826 29.09.1826 10.11.1826 20.10.1826 19.11.1826 19.11.1826 28.11.1826

barnets fulde navn Frederik Thygesen Christian Mathiesen Christian Hinrich Valther Jacob Madsen Hans Christensen Jacob Christensen Hans Clausen Jørgen Gudemose Peter Lorenzen Mads Jacobsen dødfødt drengebarn Jørgen Carl Jacob Kønig Christian Paulsen Jørgen Peter Petersen Mand dødfødt drengebarn Christian Carl Frederich August Carl Herman Christian Jessen Matthias Lorenzen Thomsen Peter Nielsen Rasmus Hansen Harboe Hans Peter Hansen Kock Hans Nielsen Jacob Jørgensen Nicolai Christensen Jacob Chrisstian Peder Hansen Jacob Madsen Christian Thomsen Sander Thomsen Henrich Matthias Erichsen Rasmus Jessen Matthias Lorenzen Hans Christian Christensen Rasmus Thomsen Peter Petersen Staads Peter Svensen Peter Nicolaisen Jørgen Petersem Jacob Peter Foged Peter Magnus Petersen Christian Jacobsen Frederik Mÿller Christian Sandersen Christian Carl Christian Jochum Emil August Thygesen Jørgen Andersen Hans Hansen Christian August Hossmann Hans Peter Kirchhof Jørgen Petersen Christian Erichsen Hans Christiansen Jørgen Lorenzen Peter Thomsen dødfødt drengebarn Frederik Christensen Mads Jakobsen Bruun Franz Frederik Nielsen Frederik Madsen døde efter 24 t Jens Christian døde efter 24 timer Peder Christensen Hans Bytzau Christian Madsen Christian Jørgensen Christian Frederik August Peter Nikolaisen Hans Andresen Carl Frederik Schondorf et drengebarn som døde straks efter fødselen Andreas Gottlieb Böhme Lorens Henrichsen et dødfødt barn Christian Matthiesen August Joachim Matthiesen Matthias Nicolaisen Peter Ellei Jørgen Jørgensen Christian August Henrichsen Jacob Christian Aagesen Chresten Rasmussen Ingermann Andreas Madsen Hans Christian Hansen Vulf et dødfødt drengebarn Jacob Petersen Rasmus Christensen Peter Erichsen Christen Christensen Christian Iskov Christian August Knudsen Peter Petersen Jørgen Jørgensen Hans Clausen Christian Nielsen Jacob Knabe Hans Peter Thomsen Mads Davidsen Bytzau Nicolai Christensen Jacob Jørgensen Christian Bertehlsen Franz Carl August Erichsen Hans Christian Hansen Nicolai Petersen Joachim Borgat Kønig Asmus Jørgensen Smidt Jørgen Thygesen Knud Knudsen Jørgen Mattesen Andreas Martensen Andreas Sandersen Carl Christensen Hans Jacob Sørensen hjemmedøbt i nøden samme dag Martin Böhme Hans Jacobsen Lange Peter Jürgensen Bruhn Jes Christensen Jes Christensen Christian Madsen Peter Christian Neupart Andreas Grav Jørgen Petersen Honeborg Hans Thomsen Hans Christian Kønig Niels Petersen Henrich Christensen Hans Christian Jessen Christian Christiansen Skovmand Matthias Petersen Peter Lorenzen Jürgen Matthiesen Christian Vilhelm Clausen Johan Jørgensen Guhl Carl Frederik Jørgensen et dødfødt barn Thomas Matthias Hansen Jacob Hans Jans Peter Jensen Jürgen Madsen Andreas Grav (hjemme i nød) Hans Luding Petersen Peter Lorensen Hveel Jacob Petersen Jacob Hansen Henrich Christian Jessen Peter Knudsen Christen Carlsen Jacob Jacobsen Christian August Schmidt Christian Peter Thomsen Mads Davidsen Carl Peter Höneborg Ernst Jacobsen Lange Jes Jessen Jørgen Petersen Hans Christian Lorenzen Andreas Jørgensen Christian Kønig Jørgen Hansen Kryder Hans August Thomsen Frederik Nicolaisen Christian Christensen August Michelsen Erich Jensen Johan Frederik Vilhelm Christensen Carl Wilhelm Knabe Jes Nielsen Raunborg Andreas Frederiksen Jürgen Svensen Hans Peter Nicolaisen Peter Jørgensen Matthias Lorenzen Christian Sørensen Jacob Christensen Peter Jensen Hans Peter Hansen Hans Peter Jørgensen Lorenz Jacobsen Peder Hansen Sørensen Alexander Christian Neupart Jacob Knabe Jørgen Clausen Christian Peter Duus Rasmus Grau Jørgen Petersen et dødfødt barn Jacob Christensen Skovmand en søn af Peters Hansen i Sebbelev Jørgen Petersen Hans Jørgen Lorenzen Lorenz Lorenzen Mads Jørgen Schmidt Andreas Davidsen Jes Ravenborg Hans Peter Hansen Carl Auguste Patersen Hans Heinrich Ohlsen Jørgen Jørgensen Havbjerg Jacob Petersen Peter Nicolaisen Jørgen Hansen Jørgen Thomsen Christian Sørensen Jacob Christain Smith Peter Jørgensen Hans Petersen et dødfødt drengebarn et dødfødt Christian Matthiesen Matthias Hansen Kryder Jes Peter Jessen Hans Jessen Jørgen Lorenzen Martin Sørensen Jørgen Johannsen Peder Nielsen Bladt Christian Nicolaisen Jürgen Christensen Christian Frederik August Bruhn Carl Madsen Jens Carl (døde 5 dage efter fødsel) Hans Nielsen Kock Jacob Christiansen Hans Thomsen Jörgen Andersen Christian Frederik Hemsen Carl Frederik Eglon Jacob Grav Christian Thomsen August Wilhelm Knabe Hinrich Jessen Jørgen Nicolaisen Rasmus Madsen Christian Jürgensen Peder Jörgensen Hansen Jacob Hansen Hess Christian Hansen Sørensen Jørgen Davidsen Christen Hansen Paulsen Peter Petersen Christian Peter Frederiksen Andreas Christensen Grav Matthias Jensen Christian Nicolaisen Hans Nielsen Christen Christensen Christian Casper Jensen Jacob Jørgensen Christian Nielsen Kock Jens Petersen Jens Jensen Hans Thomsen en dødfødt Jørgen Christensen Jørgensen Christian Stephan Klein Hinrich Gottfred Knudsen Peter Johannsen Müller Christian August Jørgensen Christian Nicolaisen Johan Gottfred Eglon Christian Rasmussen Andreas Lorenzen Hveel Hans Petersen Lorens Hansen Hans Hansen

dåbsdato 26.12.1813 30.03.1814 06.05.1814 22.05.1814 17.07.1814 17.07.1814 20.08.1814 21.09.1814 21.09.1814 29.09.1814 05.10.1814 09.10.1814 09.10.1814 01.11.1814 27.11.1814 04.12.1814 27.12.1814 08.01.1815 08.01.1815 22.01.1815 02.02.1815 12.03.1815 18.03.1815 09.04.1815 30.04.1815 07.05.1815 15.05.1815 20.05.1815 02.07.1815 11.07.1815 20.08.1815 08.09.1815 10.09.1815 17.09.1815 17.09.1815 10.10.1815 19.11.1815 26.11.1815 31.12.1815 05.01.1816 05.01.1816 24.01.1916 28.01.1816 18.02.1816 03.03.1816 15.04.1816 22.04.1816 19.05.1816 30.06.1816 25.08.1816 25.08.1816 14.09.1816 22.09.1816 06.10.1816 13.10.1816 15.12.1816 29.12.1816 12.01.1817 hjemmedøbt hjemmedøbt 09.02.1817 23.02.1817 30.03.1817 13.04.1817 27.04.1817 27.04.1817 02.05.1817 18.05.1817 03.07.1817 24.08.1817 07.09.1817 12.10.1817 14.12.1817 21.12.1817 25.01.1817 01.02.1818 15.02.1818 24.03.1818 12.04.1818 26.04.1818 begr 08.05. hjemmedøbt 31.05.1818 17.06.1818 16.08.1818 07.10.1818 22.11.1818 22.11.1818 29.11.1818 20.12.1818 01.01.1819 10.01.1819 17.01.1819 24.01.1819 14.02.1819 28.02.1819 24.03.1819 04.04.1819 04.04.1819 18.04.1819 02.05.1819 20.06.1819 04.07.1819 13.07.1819 01.08.1819 12.09.1819 29.08.1819 12.09.1819 17.10.1819 31.10.1819 30.11.1819 05.12.1819 17.12.1819 26.12.1819 09.01.1820 20.02.1820 03.04.1820 23.04.1820 28.05.1820 09.07.1820 16.07.1820 06.08.1820 13.08.1820 15.10.1820 22.10.1820 29.10.1820 12.11.1820 10.12.1820 01.01.1821 01.01.1821 14.01.1821 28.01.1821 28.01.1821 04.02.1821 04.03.1821 29.03.1821 19.04.1821 06.05.1821 03.06.1821 11.06.1821 14.06.1821 17.06.1821 24.06.1821 13.09.1821 23.09.1821 30.09.1821 14.10.1821 20.01.1822 27.01.1822 10.02.1822 24.02.1822 nøddåb 08.04.1822 08.04.1822 12.05.1822 16.04.1822 27.05.1822 02.06.1822 04.07.1822 07.07.1822 14.07.1822 28.07.1822 11.08.1822 20.08.1822 19.09.1822 22.09.1822 22.09.1822 06.10.1822 03.11.1822 24.11.1822 08.12.1822 12.01.1823 02.02.1823 16.02.1823 16.02.1823 22.02.1823 08.03.1823 16.03.1823 16.03.1823 23.03.1823 28.03.1823 døbt i nøden 13.07.1823 27.07.1823 21.09.1823 28.09.1823 01.10.1823 26.10.1823 02.11.1823 16.11.1823 16.11.1823 26.12.1823 11.01.1824 19.01.1824 19.01.1824 19.01.1824 23.01.1824 30.01.1824 08.02.1824 15.02.1824 29.02.1824 17.02.1824 14.03.1824 17.03.1824 07.04.1824 09.05.1824 25.07.1824 08.08.1824 15.08.1824 22.08.1824 14.11.1824 24.10.1824 hjemmedøbt 05.12.1824 05.12.1824 05.12.1824 02.01.1825 09.01.1825 16.01.1825 16.01.1825 06.02.1825 20.02.1825 27.02.1825 27.02.1825 06.03.1825 hjemmedøbt 29.05.1825 12.06.1825 12.06.1825 03.07.1825 23.09.1825 09.10.1825 09.10.1825 16.10.1825 30.10.1825 06.11.1825 13.11.1825 15.01.1826 22.01.1826 29.01.1826 23.04.1826 07.05.1826 02.07.1826 hjemmedøbt 06.08.1826 09.08.1826 13.08.1826 10.09.1826 17.09.1826 hjemmedøbt 10.10.1826 19.11.1826 26.11.1826 26.11.1826 03.12.1826 03.12.1826

forældres Navn stand og bopæl Christian Thygesen matros og Anna Cathrine Jenses i Bro Jacob Christian Iskov snedker ved Blegebæk og Charlotte Maria Matthiesen moder pigen Rebeca Hanses fra Ærø som fader er angivet Christian Hinrich Valther daglønner på Augustenborg Christian Madsen inderste og daglønner v Colonisthus og Anna Maria Petersen Hans Hansen tjenestekarl på Gammelgaard og Cathrine Dorothea Mathiesen i Kettingskov Friderich Christian staldharl på Augustenborg og Anna Chatkr, født Hansens ved Osbæk Hans Clausen boelsmand i Bro og Anna Maria f Jørgens Jørgen Hansen Gudemose søfarende i Ketting og Anna f Christensen pigen Lovise Lorenzen snedker i Ketting Hans Lorenzen hans datter Jacob Bruhn boelsmand i Sebbelev og Marie f Madses politiwÿgter Hans Matthiesen i Sebbelev og Helena f Overs Hans Carl kaadner ved Gundstrup og Karen f Christensen Ludevig Kønig i Kettingskov og Anna Dorothea Jacobs datter Peter Paulsen inderste i Ketting og Anne Maria f Lauses Jørgen Petersen Mand dagleier i Ketting og Louise Ulrica Hanses fader Joh Jørgen Schondorf skomager i Bro moder Maria f Jørgens Jørgen Christiansen dagleier i Bro og Anna Dorothea f Carls blev døbt på Augustenborg der hisigen højfyrstelig dagleier Andreas Jansen ved Osbæk nu i Osbæk og det er forhandelt med præst Burch i Ketting og Anna Elisabeth f Sandstrup Peter Jessen forpagter på Wertemine og Sophia f Matthiesen Thomas Lorenzen boelsmand i Ketting og Maria Sophie f Hanses Hans Heinrich Nielsen skrædder på Skakkenborg og Brigitha f Staugardt Hans Rasmussen Harboe søfarende i Kettingsskov og Helena f Hanses Hans Christensen Kock ved Kallehus parcellist og Cicilia f Peters Jens Nielsen dagleier i Bro og Synned f Thomsen Jørgen P Lykkemand boelsmand i Sebbelev og Ellen f Johannsen Christian Jørgensen kaadner og søfarende i Kettingskov og Dorothea f Nielsen Jacob Ch Hansen ved Blegebæk snedker og Charlotte Marie Mattesen parcellist Hans Jørgensen og Anne Marie f ? Fra et sted i Sjellerup Matthias Peter Madsen i kettingskov og Brigitha Marie f Jørgensen Christian Thomsen husbolig ved Osbæk og Christiane f Petersen Andreas Sandersen i Kettingskov og Catrina f Michelsen Hans Erichsen slagter i Ketting og Elisabeth f Sørensen Niels Jessen Raunborg i Kettingskov og Catrine f Rasmussen moder pigen Anne Marie Thomses i Ketting Jens Christensen inderste i Ketting og Cathrine f Hanses Fritz Thomsen ved Osbæk hertuglige tjeneste og Barbara f Ohlsen Hans Peter Staads gaardskarl på Egenmølle og Dorothea f Hanses i Ketting Peder Svensen smed i Ketting og Marie f Lorenzen Friedrich Nicolaisen arbejdskarl i Ketting og Ingeborg født Michels Jørgen Petersen Hattesen staldkarl på Augustenborg og Anne Marg. f Bertelsen i Sebbelev Christian Foged boelsmand i Sebbelev og Maria f Hansen Niels Petersen møllersvend i Stevning og efter født Kaisen i Ketting Christian Jakobsen forpagter på Gammelgaard og hans kone f Lyders pigen Cath Sophie Vogt ved Kumum som far er angivet Claus Mÿller der lærer Kjøbmands stedet i Sønderborg Sander Christensen landmand i Kettingskov og Sophie f Bonefeld Christian Carl kaadner i Sebbelev og Anne f Peters pigen Anne Maria Rasmussen i Kettingskov som far er angivet Christian Johansen Jochum fra Kegnæs Christian Thygesen søfarende og Anna Catharina Jenses i Bro Jørgen Andersen forpagter på Gundstrup og Cathrine f Clausen Hans Jensen boelsmand i Ketting og Helena Christina f Thomsen døbt på Augustenborg Peter Hinr. Hossmann og Ida Elev f Klunker Peter Kirchhof bagersvend i Sønderborg og Frederika Gertsen fornuværende på Blæsborg Peter Jørgensen boelsmand i Kettingskov og Maria Elisabeth f Nikolaisen Hans Erichsen slagter i Ketting og Elisabeth f Sørensen Christian August Jørgensen boelsmand i Bro og og Maria f Peters Jørgen Lorenzen kaadner i Kettingskov og Cathrine f Petersen Hans Thomsen skrædder i Grønhus og Anne Christiane f Sørensen Peter Molt kaadner i Sebbelev Frederik Christensen ved Osbæk og Anne Cathr. Hansen Jakob Brunn boelsmand i Sebbelev og Marie Madsses Jens Nielsen inderste i Bro og Synned f Thomsen Matthias Christensen i Kettingskov søfarende og Maria Cathr f Jenses Matthias Christensen i Kettingskov søfarende og Maria Cathr f Jenses Christian Jørgensen kaadner i Kettingskov og Dorothea f Peters Hans Bytzau og Helena f Davidsen på Sebbelev mark Christian Madsen inderste ved Gundstrup og Anna Maria f Carls Jørgen Christensen daglejer i Bro og Dorothea f Jørgensen Jørgen Michelsen ved Krumum daglønner og Christine Lovise f Jakobsen Lorens Nikolaisen og Anne Marie f Christians Anders Nielsen dagleier ved Osbæk og Anna f Hansen skomager Carl Frederik Schondorf i Bro og Sille Maria f Schmidt kaadner i Svendstrup Christen Christensen smedemester Martin Paulsen Böhme Dæmningen og Maria f Madsen Hinrich Hinrichsen ved Osbæk og Anne Cathrine f Lorensen Hans Peter Molt i Kettingskov og Anne Maria f Møller Matthias Matzen i Kettingskov og Brigitta Maria f Jørgens landrÿtter Hans Peter Matthiesen i Sebbelev og Sophia Helena f Sandberg Frederik Nicolaisen daglønner i Ketting og Ingeborg f Madsen Hans Ellei boelsmand i Bro og Anna f Hansen Matthias Jørgensen tjenestekarl i Bro og Maria Margretha f Bruhn Johann Henrich Ludvig Christensen i Ketting og Anne Christina f Ingermann pigen Anne Christina Foged i Sebbelev som far er angivet hendes brudgom Jac Chr Aage- sen som er gift med hustruen kaadner Hans Ingermann i Kettingskov og Elisabeth f Rasmussen Christian Madsen inderste ved Kallehus og Anne Mitta f Kramer Hans Vulf dagleier i Ketting og Mette Catharina f Hansen Jacob Bruhn boelsmand i Sebbelev og Marie f Madses pigen Frederika Kramer ved Osbæk en datter af Vagtm Kramer på Augustenborg Christian Jochum o Kettingskov soldat og Marie f Rasmussen slagter Hans Erichsen i Ketting og Elisabeth f Sørensen pigen Anna Margrethe Christens i Kettingskov Jacob Christian Iskov snedker ved Blegebæk og Charlotte Maria Matthiesen skolelærer Jens Knudsen i Sebbelev og Margrethe f Christensen dagleier i Ketting Jes Petersen og Catharina f Esbensen Jørgen Christensen daglejer i Bro og Dorothea f Jørgensen Christian Clausen som tjener på Augustenborg og Anne Catharina f Hanses i Bro Jens Nielsen i Bro og Synned f Thomsen Hans Philip Knabe inderste i Ketting og Anna Maria f Jebsen Christian Thomsen i Sebbelev og Charlotte Maria f Foged Hans Bytzau og Helena f Davidsen på Sebbelev mark Christian Nicolaisen inderste i Ketting og Margretha f Krogs Jørgen Christensen i Bro og Anna Dorthe f Carls Jacob Berthelsen i Sebbelev og Christina f Jørgensen Christian August Erichsen søfarende ved Krumum og Anna Christina f Johannsen Christian Hansen i Bro og Cathrine Dorothea f Jensen Jacob Petersen inderste i Ketting Anne Maria f Mand Ludvig Kønig skomager i Kettingskov og i Dorothea f Jacobsen Jørgen Asmusseni Sebbelev og Mette Cathrine f Madsen Christian Thygesen inderste og Anna Catharina Jenses i Bro gæstgiver i Ketting Johan Peter Knudsen og Christina Margretha f Frost boelsmand Jørgen Mattesen i Sebbelav og Mette f Hanses Martin Andresen dagleier ved Blegebæk og Maria Lovise f Klauses Jens Andresen kaadner i Krumom og Anne Marie f Sandersen Christian Carl kaadner i Sebbelev og Anne f Petersen Hans Sørensen ved Osbæk og Dorothea f Harboe en søn af Peter Jørgensen Vrang i Sebbelev smedemester Martin Paulsen Böhme Dæmningen og Maria f Madsen Jacob Hansen Lange boelsmand fra Sebbelev og Anna Maria Ernstes Jürgen Bruhn boelsmand i Bro og Friderica Magdalene f Petersen Jacob Kirchhof ved Blæsborg dagleier og Frederika som døde korte fødselen Christian Jessen Ravnborg som tjener på Augustenborg og Anne Marie Peters i Sebbelev Christian Madsen kaadner ved Gundstrup og Anne Maria f Carls Christian Joachim Neupart Husmand i Kettingskov og Anne Maria f Rasmussen Jørgen Grav i Sebbelev og Anne Sophie f Vogt Peter Petersen Honeborg skrædder i Ketting og Lovise Lorenzen Thomas Lorenzen Thomsen boelsmand i Ketting og Maria Sophia f Hansen Ludvig Kønig inderster i Kettingskov og Anna Dorothea f Becker pigen Dorthe Elnef ved Gammelgaard John Henrich Ludevig Christensen i Ketting og Anne Christine f Christensen Hans Jessen inderste i Ketting og Anne Marie f Madsen Christian Skovmand inderste i Osbæk og Anne Marie Jacobs Lars Petersen boelsmand i Kettingskov og Anne Maria Matthiesen Peter Lorenzen kaadner i Kettingskov og Anna Maria f Peters Matthias Lorenzen kaadner i Kettingskov og Maria Cathrine f Jenses Christian Clausen som tjener på Augustenborg og Anne Catharinaf Hanses i Bro Jørgen Guhl i Sebbelev og Ellen f Jørgens Jørgen Jørgensen i Bro dagleier og Lovise Schondorf Christian Thygesen i Bro dagleier Jørgen Hansen fra Røllum og Hedevig f Henningsen på Gammelgaard Lorenz Jans og Anna Corina f Andersen i Ketting Jens Caspersen tjenestekarl på Wertemine og Christiane Nicoliasen i Ketting Christian Madsen inderste ved Kallehus og Anne Metta f Kramer Christen Grav indsidder i Sebbelev og Anne Maria f Moos inderste i Ketting Jes Petersen og Cathrine f Esbensen Lorenz Petersen Hveel i Kettingskov og Christine Maria f Andresen pigen Birthe Marie Lorenzen i Sebbelev Hans Hansen inderster i Ketting og Catharina Jacobsen forpagter Jessen på Wertemine og Sophie f Matthiesen skolelærer Jens Knudsen i Sebbelev og Margrethe f Christensen Hans Carl kaadner ved Gundstrup og Karen f Christensen Jacob Jacobsen kaadner i Kettingskov og Catharina Marie f Nikolaisen Jørgen Rasmussen daglønner i Sebbelev og Mette Cathrine f Madsen inderste og sømand Hans Peter Thomsen og Ragina i Ketting Mads Davidsen David Davidsens søn ved Sebbelev of Anne Cathrine Grav Peter Petersen Höneborg skrædder i Ketting og Lovise f Lorenzen Jacob Hansen Lange boelsmand fra Sebbelev og Anna Maria Ernst Christian Jessen tjende på Augustenborg og Catharina Maria f Lauses i Sebbelev Carl Petersen boelsmand i Bro og Frederica f Hansen Niels Lorenzen som tjener i Kettingskov og Anne Christina f Leiman Thomas Andresen kaadner i Kettingskov og Anne Maria f Nisses Ludevig Kønig inderste i Kettingskov og Anna Dorothea Jacobs Hans Jacob Kryder i Kettingskov og Anna Catharina f Bladt boelsmand Thomas Lorenzen Thomsen i Ketting og Marie Sophie f Hansen Frederik Nicolaisen daglønner i Ketting og Ingeborg f Madsen Christian Christensen i Bro og Anna f Matthiesen Jørgen Michelsen inderste ved Krumum og Christine Lovise f Jacobsen Peter Jensen dagleier i Colonisthuset i Augustenborg og Anna Christine f Erichsen Frederik Christensen dagleier i Bro og Anna Catharina f Schak Hans Knabe daglejer i Ketting og Anne Maria f Rasmussen Niels Jensen Raunborg dagleier i colonisthuset ved Blæsborg og Catharine f Rasmussen moderen Catharina Frederiksen datter af Peter Frederiksen ved Gammelgaard Peter Svensen smed i Kettung og Marie Lorenzen Christian Nicolaisen inderste i Ketting og Margretha f Krog Matthias Jûrgensen dagleier i Bro og Magretha f Bruhn Matthias Lorenzen kaadner i Kettingskov og Maria Cathrine f Jenses Hans Sørensen ved Osbæk og Dorothea f Harboe Johan Hinrich Christensen for nuværende på et Landsted og Anna Christina f Christensen i Ketting moder pigen Anne Maria Jensen i Sebbelev som fader er angivet den unavngivne engelske berider på Augustenborg Hans Christian Jørgensen parcellist ved Gammelgaard og Maria Cathr. f Hansen Jørgen Christensen dagleier i Bro og Dorothea f Jørgensen pigen Maria Elisabeth Lorenzen i Kettingskov som fader er angivet Lorens Lausen eller Nielsen i Sønderborg Hans Peder Sørensen i Kettingskov og Anne Maria f Hansen Christian Joachim Neupart husmand i Kettingskov og Anne Maria f Rasmussen pigen Birthe Marie Lorenzen i Sebbelev som fader Jacob Knabe i Sebbelev har angivet sig Christian Clausen boelsmand i Ketting og Cathrine f Christensen Peder Duus kaadner på Blæsborg og Anne Sophie f Rudolphs Jørgen Grau tjener i Sebbelev og Anne Sophie f Vogt Jørgen Petersen Mand husmand i Kallehus og Lovise Ulrica Hansen fader boelsmand Christian Erichsen i Bro og Charlotte f Fogt fader Christian Skovmand i Sebbelev og Anna Maria f Jacobsen Peter Jørgensen inderste og skrædder i Kettingskov og Christina Marie f Matthiesen Jørgen Lorenzen kaadner i Kettingskov og Cathrine f Petersen Lorenz Lorenzen søfarende i Kettingskov og Christina f Andresen Jørgen Rasmussen kaadner i Sebbelev og Mette Cathrine f Madsen Mads Davidsen landmand på Sebbelevmark og Anne Cathrine Grau Niels Jessen Raunborg på Sebbelev Mark og daglejer og Catrine f Kettelmands moder Anna Marie Hansen moderen lever adskildt for nuværende tid fra hendes mand som barnets fader har angivet sig Peter Hansen fra Ærø tjenestekarl i Kettingskov Peter Christian Petersen of Anne Marie e Ellei i Bro Hans Hinrich Ohlsen dagleier i Ketting og Maria f Nikolaisen Jørgen Jørgensen Havbjerg skoflikker i Kettingskov og Helena Maria f Hög Thomans Petersen smedesvend i Ketting og Eleonore f Lorenzen Frederik Nicolaisen inderster i Ketting og Ingeborg f Madsen Hans Hansen i Ketting og Mette Cathrine f Jacobsen Thomas Andresen kaadner i Kettingskov og Anne Maria f Nissen Jørgen Sørensen søfarende i Kettingskov og Margrethe f Petersen Post Christian Jacobsen Smith smedesvend i Sebbelev og Anna Maria f Lausen Jørgen Petersen præsteinderste ved Blegebæk og Christine Maria f Jensen Jes Peter Petersen og Cathrine f Esbensen i Ketting foranstående Jes Peter Petersen og Cathrine f Esbensen i Ketting Claus Nielsen i Kettingskov Christian Matthiesen daglejer i Sebbelev og Maria f Christensen Hans Jacob Kryder i Kettingskov og Anna Catharina f Bladt Hans Peter Jessen i Ketting og Anne Marie f Cornet Jes Jessen kromand i Sebbelev og Mette Cathrine f Moos Jens Lorenzen træskomager ved Egenmølle og Anne Catharina f Peters Søren Martinsen tjenestekarl i Ketting og Cathrina f Peters Johan Jørgensen dagleier i Ketting og Synned f Rasmussen Jørgen Nielsen Bladt inderste i Ketting og Anna Christina f Thomsen Lorenz Nicolaisen inderste i Ketting og Anne Maria f Christians Christian Christensen i Bro og Anna f Jørgensen Jørgen Petersen Bruhn dagleier ved Krumum og Frederica Magdalene f Petersen Christian Madsen inderste ved Kallehus og Anna Metta f Kramer Hans Carl kaadner ved Gundstrup og Karen f Sandersen Niels Hansen Kock i Sebbelev og Anna Maria f Christians Frederik Christiansen ved Osbæk dagleier og Anna Catharina f Hansen Christian Thomsen dagleier i Bro og Maria f Ellei Christian Andersen kaadner i Sebbelev og Dorthea f Thomsen Christen Emanuel Hemsen i Bro og Anna Christine f Christensen Lorenz Eglon bonde på Krumum og Catharina f Dickmann Jørgen Grav landmand i Sebbelev og Anne Sophie f Vogt (Foged) Thomas Lorenzen Thomsen boelsmand i Ketting og Maria Sophia f Hansen Hans Knabe daglejer i Ketting og Anne Maria f Jebsen Christian Jessen inderste i Ketting og Anna Marie f Andresen Nicolai Nicolaisen inderste i Kettingskov og Sille Cathrine f Jørgensen Mads Rasmussen boelsmand i Bro og Anne Marie f Esbensen far Matthias Jürgensen i Bro ungkarl Jörgen Hansen fra Pælværk og pigen Catharina Maria Andresses ved Gundstrup Hans Hess kaadner ved Blæsborg og hustru f Kramer Hans Peter Sørensen i Kettingskov og Anna Maria f Kyks Mads Davidsen på Sebbelev Mark og Catharina f Grav Hans Paulsen kaadner i Kettingskov og Anna Cathrine f Andresen moder Cathrine Petersen datter af Peter Jørgensen i Kettingskov Peter Christian Frederiksen kaadner i Sebbelev og Anna Maria f Peters Christen Grav indsidder i Sebbelev og Catharina f Foged Jens Matthiesen dagleier i Sebbelev og Catharina Maria f Jørgensen Jørgen Nicolaisen tjenestekarl i Ketting og Christine f Christensen pigen Anna Marie Hansen datter af inderste Niels Hansen i Ketting som fader er angivet Peter Erichsen fra Ærø Christen Christensen dagleier i Osbæk og Charlotte f Heinrichs Jens Casper Jensen dagleier i Ketting og Christiane Nicoliasen i Ketting Jørgen Christiansen kaadner i Bro og Anna Dorothea f Carls Niels Hansen Kock i Sebbelevmark og Anna Maria f Christiansen Jørgen Petersen rebslager ved Blegebæk og Christine Maria f Agelei Hans Jensen boelsmand i Ketting og Helena Maria f Thomsen søn af Thomas Andresen i Kettingskov og Anne Marie f Jørgensen Christian Matthiesen daglejer i Sebbelev og Maria f Christensen deres søn Christian Mattesen boelsmand i Sebbelev og Anne Marie f Jørgens degn og skolelærer H.P.Klein og Anna Margretha f Jørgensen skolelærer Jens Knudsen i Sebbelev og Margrethe f Christensen pigen Anne Margretha Hanses fra Oksbøl som fader Nicolai Hansen Müller tjerner i Nordborg Matthias Jørgensen dagleier i Bro og Maria Margretha f Bruhn Nicolai Christensen og Christine Nicoliasen i Ketting faderen er fra Oksbøl og har tjent i Sønderborg han var blevet gift med moderen Lorenz Eglon bonde på Krumum og Catharina f Dickmann (døbt i Augustenborg) Rasmus Rasmussen inderste ved Gammelgaard og Synned f Rasmussen Lorenz Petersen Hveel kaadner i Kettingskov og Christine Maria f Andresen Peter Carl Petersen landmand i Bro og Anne Marie f Ellei Christian Lorenzen i kettingskov og Helena Wilhelmine Rugge Christian Hansen inderste i Bro og Cathrine Dorothea f Jensen

23.06.2013