Ketting kirkebog 1827-1838 døde Kvinder renskrevet af Ditlev Duus Guderup

nr dødsdag begravels- døde for- og efternavn stand, haandtering og opholdsted alder
1827
dag


1 24.12.1826 01.01.1827 Sophie Schondorf datter af skomager Carl Schondorf i Bro 3 1/4år
2 10.01.1827 14.01.1827 Maria Cathrine Michelsen hustru af Nicolai Jørgensen som boede til leje i Kettingskov ?
3 15.01.1827 21.01.1827 Christina Hansen enke efter Hans Christensen inderste i Bro 87 år
4 25.02.1827 04.03.1827 Christina Maria Hansen en fattig og skrøbelig pige ved Osbæk 62 år
5 27.02.1827 04.03.1827 Anne Marie Christensen datter af Jørgen Christensen kaadner i Bro 11 år
6 05.03.1827 11.03.1827 Charlotte Maria Hansen aftægsmand i Bro Hans Christian Hansen's hustru 64 år
7 08.03.1827 14.03.1827 Maria Lovise Rasmussen datter af den afgangen boelsmand i Sebbelev Rasmus Foged 38 år
8 02.04.1827 08.04.1827 Maria Catharina Sværtes en fattig pige i Kettingskov 62 år
9 01.05.1827 06.05.1827 Maria Amalia Christensen datter af Johan Henrich Ludvig Christensen i Ketting 1½ år
10 21.05.1827 26.05.1827 Elisabeth Frederiksen hustru af forhenværende skibskaptain Peter Frederiksen ved Gammelgaard 52 år
11 21.05.1827 27.05.1827 Cathrine Carls Christian Carls søster i Sebbelev 49 år
12 28.05.1827 02.06.1827 Birthe Cathrine Tønningsen aftægtsmand Claus Tønningsen kone i Ketting 88 år
13 15.07.1827 19.07.1827 Sophie Magdalena Hansen datter af pigen Rebekka Hansen i Ketting 4 år
14 29.07.1827 02.08.1827 Anne Marie Jørgensen Bruhn enke efter boelsmand Jørgen Bruhn i Bro 88 år
15 09.08.1827 12.08.1827 Catharina Charlotte Foged datter af boelsmand Christian Foged i Sebbelev 15½ år
16 18.08.1827 23.08.1827 Catharina Pauls enke efter Paul Tohavn i Kettingskov 94 år
17 dødfødt 13.10.1827 dødfødt pige en dødfødt datter af inderste I.H.L.Christensen
18 dødfødt 31.10.1827 dødfødt pige datter af smeden Johannes Brautjoh ved Nydam
19 03.11.1827 08.11.1827 Marie Cathrine Petersen enke efter afd boelsmand Peter Petersen i Kettingskov 92 år
20 09.11.1827 14.11.1827 Anna Nissen hustru af Jacob Nissen ved Osbæk 64 år
21 15.11.1827 18.11.1827 Maria Christine Rasmussen datter af Jørgen Rasmussen søfarende i Kettingskov 3/4 år
1828
1 10.01.1828 16.01.1828 Elisaneth Nielsen f Clausen hustru af Mads Nielsen daglejer i Sebbelev 40 år
2 03.03.1828 beg. i Tandslet Catharina Maria Lausen datter af Hans Christian Lausen 4 år
3 07.03.1828 12.03.1928 Christine Lorenzen moder af kaadner Peter Lorenzen i Kettingskov 70 år
4 14.04.1828 20.04.1828 Gerdrut Rasmussen enke efter afd daglejer Emilius Rasmussen ved Egenmølle 77 år
5 17.04.1828 20.04.1828 Charlotte Maria Knabe datter af fisker Jacob Knabe i Kettingskov 2 ½ år
6 25.04.1828 02.05.1828 Catharina Petersen Høneburg datter af skrædder i Ketting Peter Petersen Høneburg 3 1/4 år
7 01.05.1828 04.05.1828 Christine Maria Jørgensen datter af Nicolai Jørgensen i Kettingskov 7 uger
8 10.05.1828 15.05.1828 Anna Elisabeth Nicolaisen steddatter af Friederich Nicolaisen inderste i Ketting 18 ½ år
9 12.05.1828 18.05.1828 Lovise Auguste Klein hun bragtes syg til Ketting fra sognet hvor hun tjente, hun var en datter af 22 ½ år
afdøde skrædder Hermann Christian Klein
10 06.06.1828 12.06.1828 Maria Nicolaisen datter af inderste Frederik Nicolaisen i Ketting 1 1/4 år
11 14.07.1828 18.07.1828 Maren Hansen enke efter Mads Hansen i Ketting 82 år
12 18.07.1828 23.07.1828 Anna Christina Kryder enke efter afg Matthias Kryder i Kettingskov 78 år
13 24.09.1828 28.09.1828 Anna Cathrine Christensen Moldt enke i Sebbelev 70 år
14 24.10.1828 30.10.1828 Anna Maria Jørgensen Laus Jørgensen kone 57 år
15
23.11.1828 dødfødt pige Hans J. Kryders datter i Kettingskov -
16
23.11.1828 dødfødt pige Rasmus Andresen datter i Kettingskov
17 01.12.1828 07.12.1828 Christine Jacobsen enke efter afd søfarende Christian Jacobsen i Kettingskov 81 år
18 02.12.1828 07.12.1828 Catharina Terkelsen enke after Terkel Christensen i Kettingskov 56 år
1829
1 06.01.1829 11.01.1829 dødfødt pige faderen er Niels Hansen Kock kaadner på Sebbelev Mark
2 22.01.1829 29.01.1829 Anna Maria f Christians hustru af bonde Niels Hansen Kock på Sebbelev Mark 33 år
3 14.02.1829 19.02.1829 Elisabeth Brigotta Henningsen enke efter afg forpagter Henningsen ved Gammelgaard 69 år
4 16.02.1829 22.02.1829 Maria Bladt enke efter afg Jörgen Bladt i Ketting 80 år
5 02.04.1829 08.04.1829 Helena Margretha Christensen enke efter skrædder Peter Christensen i Ketting 68 år
6 06.04.1829 17.04.1829 Metta Sandersen murermand Sander Hansen's konei Ketting 69 år
7 13.04.1829 20.04.1829 Anna Maria Thomsen enke af boelsmand Matthias Lorenzen Thomsen i Ketting 84 år
8 29.04.1829 03.05.1829 Anna Rasmussen enke efter Jürgen Rasmussen førhen boelsmand i Ketting 79 år
9 30.04.1829 06.05.1829 Elisaberth Normans Nicolai Normans kone i Kettingskov 55 år
10 21.05.1829 25.05.1829 Maria Christensen datter af Jürgen Christensen Kaadner i Bro 5 mdr
11 22.05.1829 28.05.1829 Catharina König datter af Ludewig König i Kettingskov 1 ½ år
12 29.05.1829 03.06.1829 Marie Sophie Mattesen enke efter boelsmand Christen Mattesen i Sebbelev 85 år
13 22.06.1829 28.06.1829 Johanna Margaretha Rasmussen halvboelsmands enke i Bro 75 år
14 30.06.1829 05.07.1829 Charlotte Marie Jürgensen datter af kaadner Jürgen Christensen i Bro 6 år
15 04.07.1829 09.07.1829 Anna Maria Grav hustru af Anders Grav ægtemand på et boel i Sebbelev 61 år
16 11.07.1829 16.07.1829 Sophie Amalie Matthiesen landsrytter Hans Matthiesen's kone i Sebbelev 44 år
17 16.07.1829 22.07.1829 Helena Duus datter af kaadner Peter Duus på Blæsborg 8 år
18 01.08.1829 08.08.1829 Dorothea Maria Ponttopidan enke efter afd bagermester Pontoppidan i Ketting 81 år
19 11.08.1829 16.08.1829 Dorthe Frederiks enke efter kaadner Frederik Foged i Sebbelev 66 år
20 20.09.1829 25.09.1829 Caren Hanses hustru af Hans Carl kaadner ved Gundestrup 48 år
21 28.09.1829 04.10.1829 Catharina Nielsen afg bødker i Ketting Hans Christian Nielsen' enke 77 ½ år
22 04.10.1829 11.10.1829 dødfødt pige datter af Hans Jacob Kryder i Kettingskov
23 24.11.1829 29.11.1829 Ellen Rasmussen Foged enke af boelsmand Rasmus Foged i Sebbelev 74 år
24 05.12.1829 09.12.1829 Cicilia Maria Jepsen datter af tjenestekarl Morten Jepsen ved Blegebæk 8 mdr
1830
1 26.01.1830 31.01.1830 Anna Cathrine Lybo søfarende Lyboes hustru i Sebbelev 61 år
2 11.02.1830 17.02.1830 Cathrine Clementsen enke efter Peter Clementsen ved Dæmningen (nogle og 80 år) 80 år
3 17.02.1830 21.02.1830 et pigebarn som ikke var døbt det var en datter af Ludvig König i Kettingskov 3 uger
4 09.04.1830 13.04.1830 Christine Peters en gammel pige som opholdt sig hos Peter Andresen i Ketting 78 år
5 28.04.1830 02.05.1830 Anne Frederika Christensen datter af Jørgen Christensen som tjener hos sin far O.H.Jørgensen i Bro 8 dage
6 04.05.1830 09.05.1830 Anne Maria Iversen datter af pigen Christine Maria Sandersen i Kettingskov døde 1 time efter fødsel
7 04.05.1830 09.05.1830 Anne Maria Thomsen Christian Thomsens datter i Asserballeskov døde af bryst og halssygdom 7 1/4 år
som opholdt sig hos hendes mormoder Hans Elleis enke i Bro
8 14.06.1830 20.06.1830 Christine Maria Sandersen Sander Christensensdatter i Kettingskov 23 ½ år
9 18.07.1830 22.07.1830 Anne Hanses ved Blegebæk daglejer Morten Jebsens hustru 27 år
10 19.09.1830 26.09.1830 Anne Cathrine Nielsen dagleier Jacob Christian Nielsen's hustru ved Skakkenborg 49 år
11 24.10.1830 29.10.1830 Cathrine Eglon datter af Lorenz Eglon ved Krumom
12 24.10.1830 29.10.1830 en tvillinge fødsel som døde før de var døbt den sammes datter
1831
1 16.02.1831 20.02.1831 Anne Marie Mikkelsen inderste Klaus Mikkelsen's kone ved Gunstrup 29 år
2 26.04.1831 01.05.1831 Anne Marie Ivers datter af pigen Cathrine Maroe Ivers i Ketting 2 3/4 år
3 12.05.1831 15.05.1831 Anne Maria Johannsen datter af Jørgen Johannsen som nu er i militærtjeneste 7 år
4 16.05.1831 23.05.1831 Cathrine Andresen datter af Christen Andersens enke i Sebbelev 10 år
5 09.08.1831 14.08.1831 Cathrine Lorensen enke ved Osbæk 85 3/4 år
6 31.08.1831 04.09.1831 Mette Rasmussen hustru af Jürgen Rasmussen aftægtskaadner i Sebbelev 69 år
7 08.09.1831 11.09.1831 Anna Maria Ohlsen kaadner Chr Aug Ohlsens kone i Ketting 65 år
8 20.09.1831 25.09.1831 Frederika Magdalena Petersen f Bruhn hustru af Jørgen Petersen Bruhn i Sebbelev staldkarl i hertueligtjeneste 30 år
9 07.10.1831 12.10.1831 et dødfødt pigebarn datter af degnen Klein i Ketting
10 09.10.1831 14.10.1831 Elisabeth Hansen Hess aftægtsenke hos sin søn Hans Hess på Blæsborg 75 år
11 26.10.1831 02.11.1831 Cathrine Charlotte Jacobsen datter af Peter Jacobsen kaadner i Osbæk 4 ½ år
12 09.12.1831 14.12.1831 Ingemine Rasmussen skoflikker kone af et indersted i Ketting enke af Rasmus Rasmussen bødker 70 år
13 18.12.1831 22.12.1831 Botilla Nielsen hustru af husmand Jacob Nielsen i Sebbelev ca 70 år
14 04.12.1831 11.12.1831 en dødfødt pige datter af Christian Thygesen i Ketting
15 26.12.1831 31.12.1831 Maria Jacobs datter af Morten Nielsen Jacobsen i Sebbelev 12 uger
1832
1 03.01.1832 08.01.1832 Maria Clausen enke af farverige huskok Frederik Clausen 82 år
2 24.01.1832 29.01.1832 Christine Charlotte Lovise Jürgensen hustru af kaadner Peter Jørgensen i Blæsborg 82 år
3 04.02.1832 12.02.1832 Maria Madsen datter af boelsmand Christian Madsen i Sebbelev 1½ år
4 01.03.1932 09.03.1832 Christiane Therese Burchardi hustru af provst Buchardi i Ketting 70 ½ år
5 15.03.1832 21.03.1832 Anna Maria Hansen datter af pigen Maria Elisabeth Kock i Ketting 2 uger
6 17.03.1832 21.03.1832 Lovise Christensen datter af Christen Christensen ved Osbæk 3½ år
7 21.03.1832 25.03.1832 Christina Maria Knabe datter af Jacob Knabe i Kettingskov 1 3/4 år
8 01.04.1832 04.04.1832 Susanna Sandersen søfarende Jacob Sandersen hustru i Kettingskov 60 år
9 08.04.1832 15.04.1832 Anna Maria Jessen afg Inderste Peter Jessen enke i Ketting 83 år
10 28.04.1832 04.05.1832 Cathrine Jenses født Iskov hustru af husmand Jens Christensen i Ketting 57 ½ år
11 05.06.1832 09.06.1832 Maria Elisabeth Knudsen datter af Gæstgiver Knudsen i Ketting døde efter flere ugers sygdom 17 år
12 10.07.1832 15.07.1832 Lovise Anna Henrietta Kühl datter af skomagersvend Hans Detlev Kühl faderen arbejder i sit håndværk på 1 1/4 år
Augustenborg fød i Bregninge moderen boer tilleje hos Hans Hess i Blæsborg
13 19.07.1832 22.07.1832 døde straks efter fødslen daglejer Andreas Christensen datter i Ketting
14 01.11.1832 04.11.1832 Cathrine Lovise Jensen datter af husmand Peter Jensen til Grønhus 1 ½ år
15 17.11.1832 22.11.1832 Marie Hanses hustru af Lorenz Andresen ved Egen Mølle ca 60 år
16 21.11.1832 beg Notmark Anne Marie Hanses tjenestepige hos smeden Bratsseh ved Nydam 16 år
17 25.11.1832 02.11.1832 Botilla Michelsen enke i Ketting 73 år
18 06.12.1832 13.12.1832 Margaretha Christensen hustru af Chr August Christensen kaadner i Ketting 64 år
19 09.12.1832 14.12.1832 Cicilia Christina Reimers datter af slagter Reimers i Ketting døde af Skarlansfeber 1 1/4 år
20 12.12.1832 19.12.1832 Friderica Elholm datter af snedker Elholm ved Krumom 24 år
21 16.12.1832 22.12.1832 Margrethe Elisabeth Reimers datter af slagter Reimers i Ketting døde af Skarlansfeber 1 1/4 år
22 20.12.1832 26.12.1832 Marie Nikolaisen datter af Frederik Nikolaisen inderste i Ketting døde af Skarlangsfeber 2 ½ år
23 26.12.1832 30.12.1832 Christina Bruhn enke efter Hans Bruhn i Kettingskov 74 år
1833
1 15.01.1833 20.01.1833 pigen Cathrine Nicolaisen hun opholdt sig hos boelsmand Matthias Møller på Ketting Mark 71 år
2 23.01.1833 30.01.1833 Anna Christina Ravnborg datter af husmand Niels Jessen Ravnborg i Ketting 15 år
3 29.01.1833 03.02.1833 Sille Marie Matthiesen datter af Christian Matthiesen husmand i Sebbelev 1 1/4 år
4 02.02.1833 10.02.1833 Anna Maria Vrang datter af kaadner Jørgen Vrang i Sebbelev 4 ½ år
5 01.02.1833 10.02.1833 Sophie Schondorf datter af skomager Carl Schondorf i Bro 5 år
6 07.02.1833 17.02.1833 Christine Maria Molt født Udenbyes Christen Petersen Moldt i Sebbelev hans hustru 35 år
7 12.03.1833 17.03.1833 Cathrine Elnef ved Gundstrup aftægtsmand Lorenz Elnef's kone ca 70 år
8 01.05.1833 05.05.1833 Dorthea Vrang datter af kaadner Jørgen Vrang i Sebbelev 3 år
9 19.05.1833 23.05.1833 Birthe Maria Kock hustru af Jacob Knabe i Kettingskov 31 år
10 29.05.1833 02.06.1833 Anne Maria Knabe datter af Jacob Knabe i Kettingskov 10 uger
11 08.07.1833 14.07.1833 Maria Cathrine Klein datter af Hans Christopher Klein ved Kallehus 12 timer
12 20.08.1833 27.08.1833 Anna Cathrine Mattesen datter af Jørgen Matthesen i Sebbelev 19 år
13 29.10.1833 03.11.1833 Dorothea Maria Tønningsen datter af N. Tønningsen husmand i Ketting 3/4 år
14 04.11.1833 10.11.1833 Cathrine Foged enke efter afd boelsmand Hans Foged i Sebbelev hun opholdt sig hos hendes 82 år
datter Christian Erichsen's kone i Bro
15 12.11.1833 17.11.1833 Margretha Momsen Hans Momsen's kone ved Blæsborg 43 år
16 12.12.1833 17.12.1833 Christine Clausen aftægsmand Claus Jørgensen's kone i Sebbelev 54 år
1834
1 30.12.1833 05.01.1834 Cicilia Maria Matthiesen hustru af Matthias Matthiesen foged på Augustenborg 17 år
2 19.03.1834 23.03.1834 Synned Christensen Schmidt enke efter Christian Jürgensen Schmidt i Kettingskov 81 år
3 22.03.1834 28.03.1834 Cathrine Maria Jørgensen Jørgen Normans enke i Kettingskov 83 år
4 01.04.1834 05.04.1834 Maria Dorthea Nielsen datter af Lorens Nielsen i Blæsborg 1 uge
5 21.04.1834 25.04.1834 Maria Kyhns enke efter sukkerkoger Klyhn ca 62
6 21.05.1834 25.05.1834 Anne Marie Carls enke efter Christian Carl kaadner ved Gundestrup 87 år
7 23.05.1834 28.05.1834 Sophie Helena Erichsen boelsaftægsmand i Bro Christian Erichsens hustru 53 år
8 01.06.1834 05.06.1834 Maria Lovise Frank datter af Christian Frank i Sebbelev 7 dage
9 02.07.1834 08.07.1834 et dødfødt pigebarn datter af degn Klein i Ketting
10 19.07.1834 23.07.1834 Ellen Sørensen hustru af Jacob Søren Sørensen kaadner i Osbæk 35½ år
11 30.07.1834 03.08.1834 Lovise Mands enke efter Jørgen Mand ved Osbæk 40 år
12 12.08.1834 15.08.1834 Maria Elisabeth Kock datter af Jørgen Kock i Ketting 27 år
13 20.08.1834 24.08.1834 Anna Cathrine Jørgensen datter af Jørgen Christiansen i Bro 17 uger
14 03.09.1834 07.09.1834 Anne Lovise Jacobsen datter af Peter Jacobsen kaadner i Osbæk 11 år
15 03.09.1834 07.09.1834 Anna Cathrine Hansen datter af Hans Christensen Beck i Bro 8 dage
16 04.09.1834 09.09.1834 Egidia Rasmussen Rasmus Fogeds hustru i Sebbelev 66 år
17 22.08.1834 27.08.1834 Anna Maria Nielsen hustru af Mads Nielsen inderse i Blæsborg 74 år
18 10.09.1834 14.09.1834 pigebarn døde straks efter fødslen datter af Matthias Lorenzen Rask i Kettingskov
19 10.10.1834 15.10.1834 Karen Frederiksen enke efter Rasmus Frederiksenforh boelsmand i Almsted 74 år
20 01.11.1834 05.11.1834 Christina Maria Petersen datter af Jørgen Peter Petersen i Osbæk 12 dage
21 17.11.1834 23.11.1834 Anna Christian Pihl hustru af Nicolai Phil inderste i Ketting 70 år 2 mdr
22 24.11.1834 28.11.1834 Cathrine Margrethe Matthiesen hustru af Jens Matthiesen i Sebbelev 44 år
23 11.12.1834 14.12.1834 Marie Christine Petersen enke efter Jacob Daniel Petersen arbejdsmand ved Egernsund hun opholdt 72 år
sig hos en datter slagter Reimers kone i Ketting og døde formodentlig af Wattensot
24 15.12.1834 21.12.1834 Cathrine Jacobsen enke efter Claus Jacobsen pp Skakkenborg 74 år
25 26.12.1834 01.01.1835 et dødfødt pigebarn datter af Christian Matthiesen boeksmand på Sebbelev Mark
26 30.12.1834 04.01.1835 et dødfødt pigebarn datter af Nicolai Tønningsen i Ketting
1835
1 02.01.1835 07.01.1835 Anna Sophia Hanses en gammel pige som boede til leje ved Osbæk ca 70 år
2 03.01.1835 11.01.1835 Maria Elisabeth Jenses enke efter afg Jens Petersen inderste i Kettingskov 63 år
3 30.01.1835 08.02.1835 Jens Christensen i Ketting hans datter døde kort efter fødsel
4 20.02.1835 25.02.1835 Cathrine Maria Nielsen datter af Niels Hansen tjenestekarl på Skakkenborg 10 dage
5 27.02.1835 04.03.1835 Anna Maria Hansen Lorenz Hansen Myrbjerg's kone i Kettingskov 67 år
6 14.03.1835 21.03.1835 Anne Margrethe Klein hustru af degn Klein i Ketting 32 1/3 år
7 03.04.1835 08.04.1835 Cathrine Maria Jørgensen datter af Jørgen Christensen inderste i Bro 6 ½ år
8 06.05.1835 15.05.1835 Cathrine Nielses enke efter søfarende Niels Nielsen i Ketting 69 år
9 12.06.1835 16.06.1835 pigen Margaretha Hagesen i Ketting datter af almisselehn Jacob Christian Hagesen 35 år
10 09.07.1835 15.07.1835 Anne Maria Jørgensen datter af daglejer Matthias Jørgensen i Bro 6 dage
11 31.07.1835 03.08.1835 Mette Cathrine Petersen hustru af Andreas Petersen aftægtsinderste i Kettingskov 72 år
12 07.11.1835 15.11..1835 et pigebarn datter af Maria Christine Evald ved Osbæk 4 dage
13 19.11.1835 22.11.1835 Christine Marie Hveel hustru af Lorens Hveel i Kettingskov 47 år
14 23.12.1835 27.12.1835 Ellen Nielses Jens Nielsen's kone i Kettingskov 66 år
1836
1 02.01.1836 06.01.1836 Catharina Frederixs i Ketting datter af afg Frederik Jørgensen i Sebbelev denne svagsindig pige havde købt 31 år
nogle lod salgates, hvilket hun fortærede, hvorved hun forkortede sit liv
2 06.01.1836 10.01.1836 Anna Dorothea født Schak hustru af Jørgen Christian i Bro 41 år
3 04.01.1836 10.01.1836 Margrethe Davidsen hustru af David Davidsen boelsaftægtsmand på Sebbelev Mark 73 år
4 07.01.1836 13.01.1836 Anna Marie Nelses i Ketting afg Jacob Nielsen's datter i Sebbelev 47½ år
5 25.01.1836 31.01.1836 Maren Hanses eller Rasmussen enke efter Hans Christian Rasmussen i Ketting 82 år
6 20.02.1836 25.02.1836 Maria Madsen Christen Madsen boelsmand i Sebbelev hans kone 35 år
7 11.03.1836 16.03.1836 Charlotte Margretha Christensen datter af husmand Andr Christensen i Ketting 8 dage
8 15.03.1836 20.03.1836 Maria Lovise Frank Hans Frank daglejer i Sebbelev hans kone 71 ½ år
9 18.03.1836 23.03.1836 Anna Christine Jacobsen datter af husmand Jacob Jacobsen i Kettingskov 20 uger
10 24.04.1836 01.05.1836 Susanne Frederika Hansen en gammel pige i Bro ca 68 år
11 25.05.1836 01.06.1836 Cathrine Thomsen enke efter Andreas Thomsen i Kettingskov ca 64 år
12 05.06.1836 09.06.1836 Mette Cathrine Hansen Bruhn hustru af Christian Bruhn kaadner i Kettingskov 52 år
13 28.06.1836 03.07.1836 Christina Maria Schondorf datter af skomager Schondorf i Ketting 17 1/4 år
14 02.07.1836 09.07.1836 Maria Christina Nielsen hustru af Fred Nielsen skomager i Bro 82 år
15 04.07.1836 08.07.1836 Anne Maria Jørgensen tjenestepige fra Ketting 33 år
16 15.08.1836 21.08.1836 Anna Cathrine Jepsen inderste Morten Jepsen's datter Skakkeborg ½ år
17 01.09.1836 04.09.1836 Anne Maria Jacobs afg Jacob Petersen enke i Bro ca 70 år
18 29.10.1836 02.11.1836 Charlotte Nissen en pige i Osbæk 35 år
19 11.12.1836 18.12.1836 Charlotte Marie Jacobsen Peter Jacobsen's datter 3 uger
20 22..12.1836 26.12.1836 et dødfødt pigebarn en datter af inderste Hinrich Hinrichsen ved Osbæk
1837
1 31.01.1837 05.02.1837 Cathrine Elisabeth Lund enke efter Hans Christian Lund ca 80 år
2 01.02.1837 05.02.1837 Maria Peters en fattig pige i Ketting ca 84 år
3 13.02.1837 19.02.1837 Dorthea Andersen enke efter Christen Andersen i Sebbelev ca 48 år
4 24.02.1837 01.03.1837 et dødfødt pigebarn datter af August Wulff skræddersvend og halv boel i Bro
5 19.05.1837 28.05.1837 Ellen Amalia Jessen inderste Hans Jessens datter i Ketting 11 år
6 07.06.1837 12.06.1837 Christine Margaretha Knudesen født Frost gæstgiver Knudsen's kone i Ketting 42 år
7 22.09.1837 28.09.1837 Anna Maria Christensen aftægtsmand Rasmus Christensen's kone i Kettingskov, den 1 december døde 74 åri Ertebjerg bager Christensen's enke fra Sebbelev og blev efter forlangende begravet på Ketting kirkegaard den 6 december

1838
1 06.01.1838 10.01.1838 Kirsten Thorhavn almisse len i Kettingskov 60 år
1 20.01.1838 28.01.1838 Catharine Maria Jacobsen f Lorenzen hustru af Rasmus Jacobsen inderste i Ketting 41 ½
2 08.02.1838 12.02.1838 Maria Frank en datter af Christian Frank skrædder i Sebbelev 2 år
3 16.02.1838 21.02.1838 Maria Magdalene Grav en datter af Christen Grav boelsmand i Sebbelev 4 ½ år
4 03.03.1838 11.03.1838 Maria Moldt almissen len ved Osbæk 46 år
5 24.03.1838 30.03.1838 Margaretha Maria Nicolaisen enke efter afd Christen Nicolaisen i Ketting 62 ½ år
6 27.03.1838 01.04.1838 Helene Christine Jensen en datter af Matthias Jensen i Ketting 1 1/4 år
7 19.04.1838 25.04.1838 Anna Margaretha Klein en datter af Hinrich Peter Klein degn og skolelærer i Ketting 1/4 år
8 17.09.1838 23.09.1838 Katrine Maria Klein hustru af Christian August Klein husmand i Sebbelev 35 1 år
9 26.11.1838 02.12.1838 Anna Maria Jensen hustru af Hans Jensen inderste i Bro 34 år
10 29.12.1838 01.01.1839 Anna Kirstine Lausen en datter af Peter Lausen husmand i Kettingskov 14 uger
11 30.12.1838 06.01.1839 Kirstine Marie Moldt en datter af Christen Christensen Moldt kaadner i Sebbelev 2 3/4 år
24.04.2018