Ketting KB Vielser 1855-1894 renskrevet af Ditlev Duus Guderup 1855

nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1856 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1857 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1858 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1859 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1860 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1861 1 2 3 4 5 6 7 1862 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1863 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1864 1 2 3 4 1865 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1866 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1867 1 2 3 4 5 6 7 8 1868 1 2 3 4 5 6 67 9 67 10 8 9 10 1869 1 2 1870 1 2 3 1871 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1872 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1873 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1874 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1875 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1876 1 2 3 4 5 1877 1 2 3 4 5 1878 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1879 1 2 3 4 1880 1881 1 1882 1 2 3 4 1883 1 2 3 4 5 6 1884 1 2 3 4 5 6 1885 1 2 3 1886 1 2 1887 1 2 3 4 1888 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1889 1 2 3 4 5 6 1890 1 2 3 4 5 1891 1 2 3 1892 1 2 3 4 5 6 1893 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1894 1 2 3 4 5 6 7 8 9

brudgommens navn Simon Petersen ungkarl i Ketting 44 år Jørgen Lausen ungkarl i Asserballeskov 32 år Jørgen Nicolai Jørgensen i ungkarl på Augustenborg 26 år Christian Andresen Leimand ungkarl i Kettingskov 23 år Claus Clausen Andersen enkemand på Kegnæsgaard Broder Frelsen ungkarl i Ketting 28 år Claus Clausen enkemand på Augustenborg 34 år Andreas Christensen Grav ungkarl i Sebbelev Jørgen Davidsen ungkarl i Egen Mølle 30 år Thomas Thomsen ungkarl i Bro 42 år Jørgen Lorenzen ungkarl ved Egen Mølle 31 år Hans Christensen Kok ungkarl ved Kallehus 24 år Niels Johansen tjenestekarl på Gammelgaard 27 år Christian Rasmussen Knabe ungk i Ketting 27 år Christen Jessen aftægtsmand i Svertinge 62 år Janoke Andresen degn og skolelærer i Leck 36 år Peter Christensen Ravnborg skræddermester i Bro 34 år Jens Matthiesen inderste i Sebbelev 31 år f Matthias Jensen Hans Peter Smidt enkemand og kaadner i Kettingskov 54 år Jakob Hansen ungkarl og inderste i Ketting 35 år Jørgen Christensen Matthiesen boelsmand i Kettingskov 27 år Peter Andresen ungkarl og inderste ved Høruphav 26 år Hans Jørgen Clausen tjenestekarl i Sebbelev 23 år Hans Knabe ungkarl og tjenestekarl i Bro 25 år Henrik Christensen ungkarl i Osbæk 23 år Rasmus Rasmussen ungkarl og tejenstekarl på Gammelgaard 26 år Jørgen Cgristenssen Smidt inderste og tjenestekarl i Ketting 27 år Christien Nielsen Kok slagtersvend 31 år Lorenz Peter Hansen tjenestekarl i Ketting 26 år Johann Matthiesen tjenestekarl på Augustenborg 19 år Christen Jørgensen Kaad tjenestekarl i Tanselle 29 år Hans Jensen Vang tjenestekarl på Gammelgaard 50 år Jørgen Hansen Smidt enkemand og boelsmand i Sebbelev 39 år Mads Davidsen ungkarl i Sebbelevmark 25 år Søren Larsen tjenestekarl på Grøngrøft fra Skjoldelund i Aarhus amt 29 år Peter Hansen Fogt ungkarl og sadelmagermester i Sebbelev Rasmus Grav ungkarl i Sebbelev 34 år Lorenz Lorenzen enkemand i Ketting 45 år Jakob Jørgensen i Gaarby Tinglev sogn tjenestekarl i Mommark 34 år Hans Peter Hansen enkemand og kaadner ved Gammelgaard Christen Petersen tjenestekarl i Ketting 30 år Peter Petersen Smidemann tjenestekarl i Egen 29 år Jørgen Hansen Blom inderste i Hundslev 34 år Lorenz Frederik Nielsen ungkarl og inderste i Ketting Andreas Thomsen Jørgensen ungkarl i Kettingskov 36 år Matthias Thomsen ungkarl og snedkersvend i Kettingskov 22 år Hans Hansen ungkarl og tjenestekarl i Kettingskov 24 år Hans Hansen ungkarl og daglejer i Ketting 26 år Jørgen Hansen Møller ungkarl Asserballeskov 30 år Hans Peter Petersen ungkarl og tjenestekarl på Gammelgaard 25år Andreas Jørgensen Skovmand enkemand og boelsmand i Ketting 35 år Hans Jørgen Matthiesen ungkarl og snedkersvend i Sønderborg 27 år Peter Lorenz Petersen ungkarl og smed i Østerholm 34 år Peter Svendsen enkemand og smed i Ketting 43 år Peter Thomsen ungkarl i Almsted 33 år Jacob Christensen ungkarl i Sebbelev 37 år Jacob Hansen Jensen Knudsen ungkarl og tjeneste i Jestrup 33 år Hans Christian Andresen fra Tandslet ungk og træskovmand i Ketting 35 Peter Clausen ungkarl i Kettingskov 30 år Nicolai Nielsen ungk og fuldmægtig i Augustenborg nu på Blæsborg Jacob Fredderik Jacobsen ungkarl i Ketting 29 år Hans Jensen ungk på Lysholm 28 år Hans Christian Jørgensen ungk og rebslager i Jellinge 27 år Friederik Steffens skomagersvend ungkarl i Ketting 33 år Mads Jacobsen Bruhn enkemand og boelsmand i Sebbelev 44 år Christian August Petersen ungkarl og trainkusk på Augustenborg 25 år Jens Petersen ungkarl fra Grimstrup i Ringkøbing amt nu i Kettingskov 34 år Andreas Andresen fra Notmark tjenestekarl i Egenmølle 30 år Lorenz Lorenzen enkemand og inderste i Ketting 47 år Nicolai Hansen ungkarl og tjenestekarl på Gammelgaard 34 år Hans Jørgen Petersen ?agad på Rumohrsgaard 35 år Matthias Petersen ungkarl og skræddermester i Ketting 27 år Jørgen Petersen ungkarl ved Blegebæk 29 år Andreas Jørgensen ungkarl fra Ertebjerg Johannes Wilhelm Bork ungkarl og forpagter af Melsgaard 28 år Alexander Christian Neupart enkemand i Kettingskov 38 år Peter Høi enkemand og aftægtsmand i Ketting 55 år Jens Jensen Stæg ungkarl og tejensstekarl på Vertemine 25 år Jørgen Christensen Matthiesen boelsmand i Sebbelev 35 år Christian Nielsen Bladt ungkarl i Ketting 28 år Jacob Grav ungkarl og boelsforpagter i Sebbelev 36 år Andreas Davidsen ungkarl og boelsmand på Sebbelevmark 38 år Christian Carlsen ungkarl på Gundstrup 27 år Rasmus Brodersen tjenest og ungkarl på Gammelgaard 23 år Christian Jacobsen Smidt ungkarl i Bro 29 år Hans Adolf Zastrod bødker op Gammelgaard 25 år Jens Jensen Sneefeldt tjenestekarl på Gammelgaard 23 år Christian Schondorf ungkarl og skomagersvend i Bro 28 år Christian Rasmussen ungkarl og indsider i Ketting 22 år Alexander Jochim Neupart tjenestekarl på Sebbelevmark 35 år Hans Hansen inderste i Sebbelev 25 år Johannes Fogt ungkarl i Hundslev 27 år Jørgen Matthiesen ingkarl og kaadner på Blæsborg 43 år Peter Christensen Ravnborg enkemand skræddermester i Bro 40 år Andreas Lorenz Petersen ungkarl fra Hundslev nu i Ketting 23 år Andreas Bruhn ungkarl og skomagersvend i Osbæk 24 år Chresten Nielsen enkemand og inderste i Bro 51 år Andreas Christiansen Juhler ungkarl og tjenestekarl på Gammelgaard 31 år Hans Jessen ungkarl og inderste i Ketting 29 år Søren Mortensen sadelmagersvend på Augustenborg 27 år Christian August Christensen ungkarl og boelsmand i Bro 24 år Matthias Petersen enkemand og skræddermester i Ketting 30 år Hans Peter Hansen ungkalr og tjenestekarl på Augustenborg Christian August Schmidt ungkarl og bager i Sebbelev 36 år Adolph Johan Theodor Simonsen slagtersvend i Ketting 31 år Peter Hansen Jørgensen ungkarl i Krogagger 30 år Jørgen Elley ungkarl i Bro 30 år Hans Knabe enkemand og aftægtsmand i Ketting 74 år Niels Severin Jensen enkemand og farversvend ved Osbæk f i Horsens 33 år Hans Peter Frank ungkarl i Sønderborg Christian Hansen Vogt i Sebbelev 34 år Niels Peter Christensen Lund 30 år Hans Jespersen opholdsig i Sebbelev 22 år Nicolai Nielsen gartner på Gammelgaard i Bau (Bov) 26 år Hans Jørgen Matthiesen enkemand og snedkermester i Ketting 34 år Peter Andresen Høi i Hundslev 33 år Laurits Christensen i Ketting enkemand og inderste 45 år Claus Heinric Schrøder daglønner på Gammelgaard i Ølversund 24 år Hans Jensen boelsmand i Ketting 23 år Peter Johannsen tjenestekarl på Sebbelevmark i Tandslet 33 år Ludvig Rasmussen tjenestekarl på Gammelgaard 28 år Hans Lorenzen hus ved Gammelgaard 24 år Wilhelm August Wegner i Lehmberg nu ungkarl på Wertemine 25 år Jørgen Petersen ungkarl og tjenestekarl på Ruhmohrsgaard 25 år Andreas Arnold Hansen tjenestekarl på Sebbelev 25 år Christen Christensen daglønner på Gammelgaard 26 år Christen Moldt tjenestekarl på Sebbelev Mark 30 år Hans Petersen Hansen tjenestekarl fra Tranderup nu i Osbæk 19 år Christian Lausen Gregersen ungkarl fra Seth nu i Colonisthus ved Gammelgaard vandmølle 26 år Christian Hansen Christiansen ungkarl og skræddersvend i Ketting Hans Petersen enkemand og inderste i bro 42 år Johann Peter Nielsen skomagersvend i Ketting 30 år Hans Christian Sørensen ungkarl og tjenestekarl i Ketting 29 år Jørgen Jørgensen Bromand ungkarl i Sebbelev 26 år Andreas Friedrich Vogt ungkarl og hjulmagersvend i Sebbelev 36 år Jørgen Clausen ungkarl og tjenestekarl i Ketting 25 år Hans Christensen Spirkes tjenestekarl på Gøllinggaard Jørgen Heinrich Theodor Jancke ungkarl og stenhugger fra Glajer nu i Ketting Carl Friedrich Nielsen 32 år Hans Christian Bang i Bro 33 år Peter Madsen Petersen ungkarl og tjenestekarl på Ruhmohrsgaard 25 år Claus Friedrich Clement ungkarl og tjenestekarl på Gammelgaard 34 år Andreas Larsen arbejdsmand og indsidder i Ketting 39 år Christian Christiansen Larsen ungkarl og tjenestekarl på Sebbelev 25 år Peter Vilhelm Carl Fischer glarmestersvend og ungkarl i Augustenborg 34 år Hans Fogt ungkarl og tjenestekarl i Hundslev 28 år Carl Petersen Hønborg ungkarl og tjenestekarl i Bro 46 år Hans Christian Kock ungkarl og tjenestekarl i Notmark 23 år Christian Hansen Albrechtsen ungkarl og tjenestekarl i Ketting 30 år Fritz Christian Otto Hansen ungk og arbejdsmand ved Blæsborg 26 år Jørgen Elley boelsmand ogenkemand i Bro 34 år Carl Friedrich Brüning ungkarl og bødker på Augustenvog Herregaard 33 år Peter Smindemann enkemand og inderste i Sebbelev 39 år Christian Rasmussen enkemand og inderste ved Gammelgaard 42 år Jørgen Hansen ungkarl og arbejdsmand ved Blæsborg 32 år Niels Andersen ungkarl i Skørping på Sjælland nu Collonist ved Gammelgd 31 år Laus Matthiasen klodsmager i Ketting 58 år Knud Lauritzen Rasmussen tjenestekarl i Bro 27 år Jørgen Jørgensen Grav i Sebbelev Christian Petersen i Bro i Bromølle 34 år Jes Peter Jensen daglønner på Gammelgaards Collonist hus i Burkal sogn 27 år Andreas Andresen ungkarl i Sebbelev 29 år Johann Hinrich Brügmann i Nuisse i det Lybeckiske dirstikt 26 år Johannes Christensen haandsigger på Augustenborg 28 år Jørgen Christian Nielsen daglønner i Ketting 25 år Lorenz Jensen tjenestekarl i Sebbelev født paa Kegnæs 32 år Lorenz Andresen Lorenzen skræddermester i Ketting Niels Christensen Hansen i Vesterbregninge Ærø 28 år Lorenz Christian Peter Halkjær i Gammelgaards Collonisthus f i Ljunge Sorø 29 år Lorenz Jacobsen i Gammelgaards Collonisthus f på Aartoft Mark 34 år Hans Carl Matthiesen tjenestekarl i Sebbelev 30 år Hans Clausen ungkarl i Blæsborg 26 år Niels Gustav Carlsen i Gammelgaards Collonishus f Kanne Kronborg len i Sverige 28 år Jørgen Nielsen ungkarl f i Elstrup 29 år Niels Hansen enkemand og hyreinderste ved Gammelgaard 63 år Peter Petersen inderste og ungkarl i Ketting 32 år Christian Christiansen Skovmand ungkarl og boelsmand på Sebbelevmark 24 år Peter Jørgen Zimmermann ungkarl i Sønderborg f Sottrup 27 år Jacob Grav inderste i Ketting 47 år Jørgen Svendsen ungkarl og smed i Ketting 27 år Peder Albrechtsen enkemand og murermand i Bro 59 år Jacob Clausen ungkarl og arbejdsmand i Ketting 29 år Mads Nielsen ungk. og arbejdsmand på Gammelgaard f på Ladegaard Mark på Fyn 32 år Hans Christian Grau ungkarl f i Sebbelev 38 år Johann Jørgen Friederichs f i Østerholm f 16.07.1836 Christen Nielsen f i Erritsøe 23 år Peter Hansen Andersen ungkarl i Tranderup sogn 25 år Christian Frost i Asserballe f 1832 Jørgen Madsen ungkarl i Sebbelev f 1838 Andreas Andersen ungkarl i Bro f i Vindebølle Tranderup sogn f 07.08.1846 Johann Friedrich Gøbel i Bleochershausen f 12.031825 August Rasmussen inderste ved Gammelgaard f i Lund Sverige 15.02.1843 Hans Hansen ungkarl i Bro f 26.06.1840 Niels Mänison ungkarl pp Gammelgaard f i Mddarp i Svegrige f 07.05.1844 Hermann Heinrich Müller smedesvend i Hundslev f 14.03.1850 Kaltenkirchen Christoan Clausen ungkarl i Sebbelev f 30.09.1844 Jacob Christian Vogt ungkarl i Sebbelev f 13.06 døbt 25.06.1843 Lauritz Petersen Hvid ungkarl i Guderup f 31.10.1841 døbt 07.11.41 ChristianJjensen ungkarl i Dyndved døbt 17.04.1843 konfirm palmsøndag 1858 Christian Duus boelsforpagter i Sebbelev f 16.03.1833 døbt 24.03.1833 i Hørup Christian Hansen Vogt enkemand og boelsmand i Sebbelev 43 år f 14.08.1831 døbt 28.08 Christian Petersen ungkarl i Bro 23 år f 09.12 døbt 21.12.1851 Johann Hinrich Brügmann enkemand boelsm i Sebbelev f 25.05.1845 i Lübeck Nicolai Jørgensen ungk i Asserballeskov døbt 19.07.1846 konf 3 f søndag 1861 i Notmark Jens Peter Knudsen ved Gammelgaard ungk døbt 24.02.1850 konf 03.04.1867 Johan David Demuth enkemand ved Gammelgaard Andreas Jørgensen Grau boelsmand i Sebbelev Christian Carlsen kaadner i Sebbelev f 27.08.1840 i Egen konf 1855 i Ketting Hans Peter Rasmussen enkemand snedker i Ketting Hans Steffensen i Kallehus arbejdsmand f i Nørre Lyngelse 31.01.1846 døbt 06.02.1846 Jens Peter Nielsen enkemand i Kettingskov f i Ebeltoft 01.02.1827 døbt 04.02.1827 Christian Andersen arbejdsm i Augustenborg f 10.08.1851 døbt 21.09.1851 Jacob Christian Schmidt tjenestekarl i Bro f 20.01.42 døbt 30.01.1842 konfm 1857 Nicolaus Christian Thomsen købm i Gothenborg f 30.04.1851 døbt 13.09.1851 Christian Adolph Sørensen i Ketting f 28.10.1850 døbt 24.11.1850 Hans Jensen Kornberg i ketting f 24.07.1853 døbt 25.07.1853 Conrad Siegmund Heinrich Grønning i Ketting f i Barnetz ved Lübeck 09.05.1850 Ole Andreas Jensen arbejdsmand i Sønderborg f i Vaage i Norge d 17.12.1852 Christian Nielsen enkemand inderste og skomager i Ketting Sven Hansen Holmequist fra Zirvøping Malmøhus Lehn f 18.09.1841 døbt og konfirmeret Wilhelm Jørgen Ludvig Hofsmann snedkersvend fra Sønderborg f 23.11 døbt 06.12.1840 Anton Hermand Marcussen snedker i Branderup f 09.12.1850 døbt 05.01.1851 kon 23.04.65 Carl Christian Iskov kaadner Blegebæk f 29.01.1841 døbt 01.02.1841 Andreas Gerhard Laurids Klemmesen i Augustenborg f 30.07.1851 døbt 17.08.1851 Fritz Gottlieb Lausen arbejdsmand i Ketting f i Marstal på Ærø 06.06.1847 Peter Christian Jørgensen i Sebbelev f 18.11.1840 døbt 06.12.1840 Johannes Christian Heinrich Rath høker f 23.03.49 i Barsdorf døbt 09.04 Selant sogn Johann Markussen fra Uhrup Grindsted sogn f 26.03.1851 d 11.05. nu på Gammelgaard Peter Jørgensen Blom boelsmand i Sebbelev f 04.10.1850 døbt 13.10.1850 Rasmus Diderich Clausen enkemand på Skakkenborg f 18.03.1841 Peter Jørgensen Elnef i Hundslev f 23.09 døbt 28.10.1855 konfirmeret 06.03.1870 Hans Madsen tjenestekarl i Stevning f i Hundslev 23.03.57 døbt 26.04 konfirm i Ketting Kirke Lauritz Christensen inderste I Ketting enkemand Peder Andresen Petersen tjenestekarl i Sebbelev f 25.07.1856 Hyrup Bevtoft sogn Andreas Moldt Ketting f 08.01.1853 Carl August Hansen skrædder i Ketting f i Kær 04.04.1832 døbt 11.04.1832 i Ulkebøl kirke Matthias Hansen f i Elstrup d 17.12.1849 konfirmeret 20.03.1864 Peter Petersen fra Gundstrup tjente i Stevning Christian Nielsen skomager i Blæsborg f 23.05.1845 i Bro Jens Lauritzen Jensen Gammelgaard f 24.12.1847 døbt 16.01.1848 i Stevning Niels Lassen Ustrup f i Gammel Haderslev 27.07 døbt 01.08.1856 konfirmeret palmønd. 1871 Hans Kock enkemand i Vollerup f 28.08.1848 døbt 10.09.1848 John Svendsen ungk og tjenestek. på Gammelgd f Qverby Christianstad i Sverige 14.07.1837 Peter Bartholdt Bendixen bagersvend i Ketting f i Sønderborg 04.06.1845 d 06.07.1845 Andreas Christensen Grav enkemand inderste og væver i Sebbelev 56 år Rasmus Knudsen Larsen i Ketting ungk f i Horne på Fyn 19.06.1854 døbt 10.09.54 Christen Andresen Grau landmand i Sebbelev f 17.07.1860 døbt 26.08.1860 Jacob Heinrich Christian Autzen i Sebbelev f i Flensborg 11.04.1855 døbt 02.05.1855 Christian Bruhn landmand i Sebbelev f 10.03.1856 døbt 06.04.1856 Hans Bladt Jacobsen i Svenstrup f i Vibøge Lysabild 23.04.1863 døbt 06.06.1863 i Lysabild konfirmeret i Notmark kirke 04.03.1877 Hans Nielsen Kok boelsm på Sebbelevmark født 29.10.1847 døbt 21.11.1847 Heinrich Christopher Ferdinand Jøns Gammelgaard f i Meldorf d 16.08.1857 d 19.08 k1874 Niels Peter Hermannsen f Dyvadsgaard i Lunderskov 08.01.1849 d 25.2.49 konfirmeret 1863 Johann Friedrich Gottlieb Steinhagen f i Dreverskirchen 08.08.1859 d 21.08.59 bosende i Sottrup som hjulmager Hans Christian Petersen i Broager f Langdel 29.03.1857 d 19.04.57 konf Augustenborg 1872 Søren Peter Hansen Gammelgaard f 28.04.1839 d 12.05.39 konf i Augustenborg 1853 Lars Christiansen i Asjærup f 12.11.1853 d 11.12.1853 konf 1868 Hans Matthiesen snedkersvend i Elstrup født i ketting 21.03.1851 døbt 30.03.1851 Jens Moos, møller f i Nordborg 07.01.1853 d 30.03.1853 konf 08.03.1868 Robert Wilhelm Haferkorn arbejdsmand f i Böikedorf 08.06.1850 døbt i Altenfeld 16.06.1850 Christian Hansen tjenestek i Augustenborg f Kallehus 12.10.1861 d 13.11.1861 kf palm 1876 Carl Wilhelm Gottfred Emil Noak f i Berlin 17.06.1861 døbt 22.07.1861 p t Blæsborg Hans Matthiesen landmand i Osbæk f 06.07.1858 døbt 08.08.1858 Jørgen Clausen f i Bro 22.12.1856 døbt 25.01.1857 Christian Christensen arbejdsm på Gammelgaard f 17.02.1840 døbt 23.02.1840 August Matthiesen i Osbæk arbejdsmand f 29.07.1857 døbt 30.08.1857 Christian Jørgensen boelsmand i Sebbelev f 15.08.1862 døbt 14.09.1862 Gottfred Blvess Østpreussen nu i Ketting f 26.05.1860 døbt 08.04.1860 konf i Gullingen 5.1.88 Andreas Hansen Christiansen fra Lysabild 44 f 16.08.1843 døbt 15.10.43 konfirm 1859 Jacob Clausen inderste i Ketting enkemand 44 ½ år Andreas Hansen Osbæk p t Langdel f 05.09.1863 døbt 18.10.1863 kobf Palm 14.04.1878 Jørgen Andresen Grau boelsmand i Sebbelev f 15.01.1861 døbt 17.02.1861 konf 21.03.1875 Hans Christian Klein Sebbelev f 19.09.1860 d 20.10.1860 konfirmeret 09.04.1876 i Ketting K Lauritz Hansen Nielsen Gammelgaard f 08.12.1864 d 09.12.1864 konfirmeret palms 1880 Matthias Jensen i Ketting f 09.03.1866 døbt 15.04.1866 konfirmeret 27.03.1881 Matthias Hansen Schultz Gammelgaard f Tinglevmark d 14.05.1866 d 27.05.1866 Hans Hansen Johannsen Lambjerg f i Kiskelund Bov d 29.06.1860 døbt 29.07.1860 kobf 1875 Jens Peter Christensen Frost skolelærer i Øster Sottrup f 19.07.1865 døbt 20.08.1865 konfirmeret i Rinkenæs 1880 Christian Friedrich Jensen i Ketting f 12.03.1868 døbt 19.04.1868 konfirmeret 02.04.1882 Christian Bruhn landmand og fisker i Sebbelev f 10.03.1856 døbt 06.04.1856 konfirmeret i Augustenborg 17.03.1872 Peter Iversen slagter i Ketting 02.04.1862 i Nordborg døbt 14.05.1862 konfirm.i Sønderborg Peter Johnson Iwersen smed i Sebbelev f i Møgeltønder boer i Egen f 09.03.1864 født 21.05.1864 konfirmeret 1880 Christian Jacobsen Schmidt smed i Sebbelev f 27.05.1865 f 02.07.1865 konfirm. 21.03.1880 Hans Christian Christiansen Thorssing i Sottrup f 08.11.1864 d 27.11 konfirmeret 14.03.1880 Jürgen Grau f 17.09.1861 døbt 11.10.1861 konf 09.04.1876 Peter Jürgensen Lind i Sebbelev f i Stolbro d 01.06.1829 d 07.06.1829 konf 30.03.1845 Jacob Peter Rossen i Sundagger d 08.05.1861 døbt 04.07.1861 konf 02.04.1876 Jørgen Jørgensen i Sebbelev f 13.07.1867 d 10.08.1867 konf palms 1881 Peter Jørgensen Blom i Hundslev 27.10.1861 d 01.12.1861 konfirm 05.03.1876 Christian Rasmussen i Bro f 07.09.1869 døbt 17.10.1869 konfir 06.04.1884 Marinus Waldemar Schwan f i Gitran i Danzig 06.11.1853 døbt 04.12.1853 konf 06.05.1869 Thomas August Ebeling bager og enkemand i ulkebøl f 13.06.1868 d 31.07.1868 konf 23.03.85 Christian Jørgensen Skov i Sottrup f i Bovrup 09.03.1865 døbt 06.04.1865 konf i Ullerup pal 80 Christian Jørgensen Skovmand i Troldborg f 24.08.1866 d 23.09.1866 konf 27.03.1881 Michael Larsen tjenestk på Gammelgaard f i Lerskov 11.01.1861 d 10.03.1861 konf 04.04.1875 Lauritz Andersen Hansen på Gammelgaard f i Søby Ærø 20.06.1863 d 15.07.1863 k 9.4.1877 Christian Peter Grøn arbejder på Blæsborg f Østerhom 13.06.1866 d 15.07.1866 kon 6.3.1881 i Notmark Christian Peter Hansen tjenstek på Gunstrupmark f 05.10.1867 d 03.11.1867 konf 02.04.1882 Niels Clausen sadelmagersv i Ketting f i Snogbæk 15.07.1872 d 04.08.1872 konf i Sottrup 1887 Christian Jensen i Ketting født 28.10.1867 døbt 01.12.1867 konfirm palm 1882 Peter Petersen i Augustenborg f i Sebbelev f 21.06.1867 d 28.07.1867 konf i Ketting palm 1882 Peter Olsen på Gammelgaard f i Asserballeskov 31.12.1868 d 14.02.1869 konf Asserballe 1883 Hans Peter Rasmussen enkemand bødker i Ketting f 01.11.1837 d 12.11.1837 konf 1852 Jacob Jans i Sønderborg f i Osbæk 10.01.1856 d 17.02.1856 konfirmeret i ketting 1871 Christian Thomsen i Ketting f o Egehave f 16.01.1870 d 06.02.1870 konf Hørup 1884 August Kamiski på Gammelgaard f Kortencdien kr Wehlen Østpreussen f 01.02.1865 døbt 19.02.1865 konfirmeret 08.09.1878 i Altenburg Hans Jørgen Kovmand i Ketting f 08.10.1864 d 06.11.1864 konf 06.04.1879 i Ketting Gustav Adolph Hamann gartner i Augustenborg f i Tempelberg d 30.10.1864 d 06.12.1864 konfirmeret i Kadelberg påsken 1879 Hans Peter Hans murersven i Sebbelev f i Mølby 24.09.1865 d 22.10.1865 konfirmeret den 14.03.1880 i Sønderborg Jürgen Larsen arbejder i Augustenborg f i Lammesøe Skib ved Odense f 19.09.1850 d 03.11. 1850 konfirmeret i Otterup 02.10.1864 Hans Peter Mathias Hansen hestehandler i Sebbelev f på Søggardsmark Kliplev 17.07.1867 døbt 18.08.1867 konfirmeret i Nordborg 05.03.1882 godsejer Christain August Friedrich Schwordfeger på Taarninggaard ved Christianfeld f 14.03 1866 d 27.05.1866 konfirmeret 02.04.1882 i Schleswig Hans Christian Hansen snedker i Blæsborg f 05.07.1872 d 04.08.1872 Jes Peter Jensen arbejder på Gammelgaard f 11.11.1870 d 04.12.1870 Jens Hansen arbejder f i Egen 09.10.1870 døbt 06.11.1870 konf 29.08.1885

brudens navn Kirsten Clausen pige f Hundslev 31 år Marie Dorothea Kyhl pige i Kettingskov 21 år Louise Charlotte Frederike Bild på Krumom 24 år Cathrine Marie Clausen i Kettingskov 29.år Juliane Sophie Hoeck ungpige f i Adsbøl Anne Marie Rasmussen pige i Ketting 22 år Marie Catharine Bladt pige i Ketting 32 år Marie Christine Vrang pige i Sebbelev 24 år Lovise Schøndorf pige i Bro 30 år Marie Clausen pige i Notmarkskov 26 år Cicilie Marie Nielsen pige i Notmarkskov 31 år Kristine Marie Christensen på Hummelhøjgaard 23 år Hansine Nielsdatter tjenestepige på gammelgaard 22 år Anne Marie Smidt fra Klingjerg 41 år Anne Marie Jessen f Christensen i Sebbelev Anne Cathrine Lovise Boysen i Sebbelev 26 år Anne Cathrine Tækker i Mjang 42 år Ane Mette Nielsen Trollerup Nørup Vejle amt 32 år Maren Petersdatter fra Søbye 37 år Marie Lang i Notamrk 36 år Anne Kirstine Jørgensen i Ertebjerg 26 år Marie Cathrine Iversen i Bro Cathrine Lorentzen i Almsted tjenete i Sebbelev 28 år Marie Charlotte Hansen i Sebbelev 21 år Cicilia Hansen i Egen 28 år Thora Marie Dorthea Konacker ved Fynshav 25 år Kirstine Johansen i Hundslev 25 år Anne Christine Grav i Sebbelev 29 år Anne Margrethe Hansen i Ketting 30 år Cathrine Marie Iversen i Østerholm 35 år Marie Kirstine Hansen i Kettingskov 27 år Maren Magdalene Nagel i Faaborg 37 år Marie Christine Madsen i Sebbelev 32 år Marie Elisabeth Knudsen i Ketting 24 år Anne Margrethe Hansen i Sebbelev 22 år Anne Marie Christensen Skovmand i Osbæk 28 år Cathrine Marie Lassen i Almsted 38 år Eleonore Christine Lund i Notmarkskov 37 år Anne Cathrine Nielsen på Skakkenborg tjenestepige i Jestrup 21 år Dorthea Petersen i Asserballe 37 år Cathrine Petersen Hønborg i Ketting 32 år Anne Maria Hansen i Sebbelev 26 år Ellen Vrang i Sebbelev 31 år Cathrine Maria Thomsen i Asserballeskov 24 år Anne Marie Jakobsen i Sarup 22 år Cathrine Lorenzen i Ketting 26 år Anne Marie Petersen i Ertebjerg 29 år Marie Petersen Hønborg i Ketting 24 år Marie Cathrine Petersen Bruhn i Kettingskov 29 år Anne Charlotte Hansen i Marstal 32 år Cathrine Maria Albrechtsen i Ketting 19 år Anna Margretha Ohlsen på Dæmning 30 år Ingeborg Carine Jansdatter i Krumom 36 år Louise Frederiksen i Sebbelev 26 år Cicilie Kok ved Kallehus 27 år Marie Cathrine Joph. Vogt i Dybbøl 29 år Sidsel Marie Madsen Vindeballe Tranderup Ærø tjente på Gammelgd 43 år Cathrine Marie Jessen fra Notmarkskov nu i Ketting 32 år Marie Jørgensen Hess i Asserballe 27 år Anna Cathrine Kockhau i Sønderborg nu på Blæsborg 58 år Anne Christine Tonningsen i Ketting 30 år Christine Hes på Blæsborg 35 år Lovise Sophie Hes på Blæsborg 28 år Anna Marie Sørensen i Ketting 34 år Anne Marie Gudemoos i Ketting 21 år Kjestine Marie Wolf i Almsted 31 år Ellen Jørgensen i Kettingskov 40 år Sophie Smidt i Bro 26 år Marie Møller i Stolbro 34 år Ellen Kornet Notmark nu i Ketting 28 år Anne Kirstine Sørensen Nørregaard Staby Rinkøbning amt nu i Ketting 28 år Sophie Amalie Høi i Ketting 22 år Anna Marie Jakobsen i Asserballe 26 år Anne Maria Kryder i Kettingskov 26 år Louise Sophie Høeon i Ketting 25 år Sidsel Marie Jensen i Ølele i Store Rise sogn på Ærø 39 år Anne Christensen i Ketting 47 år Anne Margrethe Jepsersen i Ketting 24 år Ellen Jørgensen Bromand i Bygehoved på Kegnæs 24 år Anne Christensen Hellesøe Holm ved Nordborg 30 år Charlotte Marie Petersen Hønborg i Ketting 35 år Anne Marie Elley i Bro 30 år Ellen Christine Jørgensen Paass i Varnæs 24 år Anne Margrethe Lang i Notmark 27 år Anne Margrethe Klein i Ketting 22 år Hansine Christine Christensen i Marstal 23 år Karen Sophie Marie Albertsen i Marstal 24 år Cathrine Marie Smidt i Bro 23 år Lovise Smidt i Skrydstrup 25 år Frederike Christensen i Kettingskov 30 år Elisabeth Thomsen i Asserballeskov 25 år Marie Fogt Sebbelev 29 år Anne Marie Stuhr i Ertebjerg 32 år Anne Marie Tækker i Mjang 27 år Cathrine Nicolaisen i Ketting 31 år Charlotte Iskov ved Blegebæk 25 år Frederike Lorenzen i Notmarkskov 38 Anne Marie Iversen i Stolbro 30 år Cathrine Frederike Hansen i Sebbelev 30 år Christine Marie Lausen i Ketting 24 år Anne Cathrine Clausen i Ketting 20 år Marie Christine Hansen i Sønderborg nu i Ketting 30 år Anne Cathrine Jørgensen i Sebbelev 25 år Eleonore Marie f Jørgensen enke efter afd Maxts J. Smidt i Sebbelev 39 år Anne Henriette Mathilde Lassen i Sønderborg 25 år Marie Elisabeth Ohlsen på Dæmning 29 år Anne Marie Madsen i Helved 28 år Cathrine Thuridor af Island enke efter Jørgen Berthelsen i Hundslev 46 år Helene Anne Cathrine Christine Sørensen ved Osbæk 24 år Kirstine Marie Jakobsen Snor i Sebbelev Cathrine Elley i Bro 27 år Cathrine Ohlsen på Dæmningen 24 år Anne Cathrine Christensen i Østerholm 27 år Anne Kjerstine Hansen tjenste på Gammelgaard i Marstal sogn på Ærø Marie Cathrine Christiansen i Mommark 29 år Margrethe Marie Johansen 24 år Anne Marie Christensen enke efter afd Christian Johansen 40 år Cathrine Marie Thomsen i Valsbøl sogn 38 år Anne Kjerstine Skovmand i Sebbelevmark 22 år Cathrine Marie Kjær på Sebbelevmark 28 år Anne Cathrine Sørensen i Hundslev 34 år Anne Marie Rasmussen på Gammelgaard 17 år Marie Elisabeth Mikkelsen ved Gundstrup 30 år Marie Thomnine Veel i Asserballeskov 37 år Cathrine Marie Jakobsen i Ketting 23 år Lovise Lausia Schmidt i Ketting 23 år Anne Kjerstine Stein i Kettingskov 24 år Ellen Marie Brigsted i Marstal 26 år Anne Marie Petersen i Hylstrup på Sjælland 29 år Sophie Nicoline Cathrine Knorr i Thisted 23 år Anne Albertsen i Østerbregninge på Ærø 35 år Anne Cathrine Jørgens Datter i Tommerup sogn på Fyn 32 år Ellen Jørgensen i Bocknaa i Tystrup sogn nu i Ketting 33 år Anne Marie Skovmand på Sebbelevmark 23 år Cathrine Marie Jepsen i Nypøl 36 år Cathrine Marie Matthiesen i Ketting 24 år Margrethe Nielsen i Ketting 31 år Christine Frederike Birgitte Nielsen i Mailed nu tjenestepige i Ketting Cathrine Elisabeth Jørgensen Kro i Sebbelev 24 år Marie Alvilde Hansen i Sønderborg 24 år Marie Petersen i Ketting 37 år Maren Jochumsen tjenestepige på Gammelgaard i Viuf Skov 25 år Gudstave Johannes Datter fra Bakkegaarden i Hvalsted nu i Ketting 43 år Anne Marie Hansen i Bro 22 år Ellen Cathrine Nielsen i Ketting 24 år Marie Cathrine Petersen i Ketting Anne Marie Nicolaisen i Ketting 47 år Helene Dorthea Nielsen ved Egen Mølle 21 år Anne Marie Bendixen ved Høruphav 32 år Mette Cathrine Thomsen i Bau (Bov) sogn 32 år Anne Marie Clausen i Bro 20 år Karen Rasmussen tjenestepige på Augustenborg i Bergninge på Ærø 34 år Anne Cathrine Moldt tjenestepige i Ketting 32 år Cathrine Madsen f Jepsen adskildt fra afd Christian Madsen Gundstrup nu ved Gammelgaard 44 år Anne Marie Christensen på Blæsborg 27 år Marie Kjerstine Jensen Pælværk i Tandslet sogn 24 år Cathrine Maren Fogt i Ketting 41 år Anne Marie Jørgensen i Bro 22 år Dorthea Nielsen Tjenestepige i Sebbeelev fra Mailed Cathrine Marie Kjærbølling i Asserballeskov 23 år Anne Marie Sophie Clausen i Asserballe 28 år Maren Hans Datter Dall i Brabæk Aller sogn 28 år Anne Margrethe Smidt i Sebbelev 23 år Regine Sophie Christine Maack i Ketting 27 år Kjerstine Marie Rasmussen i Ketting 28 år Ellen Gudemoos i Ketting 31 år Anna Margrethe Jacobsen i Viby Lysabild sogn 20 år Kjerstine Marie Petersen ved Gammelgaard 29 år Marie Margrethe Carlsen i Gundstrup 24 år Helene Jens Datter f i Søderakker i Sverige på Gammelgaard 26 år Anne Margrethe Frank i Sebbelev 27 år Anne Christine Christensen Elnif i Hundslev 23 år Anne Marie Friis f i Løgumkloster nu på Gammelgaard 29 år Marie Neupart i Kettinskov 25 år Cathrine Marie f Jepsen enke e. Christian Rasmussen ved Gammelgd 48 år Marie Cathrine Nielsen f ved Mailed 25 år Kirsten Erichsen f i Hundslev 21 år Cathrine Jensen i Ketting 27 år Sophie Skovmand ved Osbæk 41 år Sophie Luise Nielsen i Mailed 29 år Marie Margrethe Jespersen Sebbelev 36 år Catharina Doroethea Hansen i Asserballe 26½ år Marie Fogtmand f på Gundstrup 18 år Margrethe Grau f i Sebbelev f 1844 ? Marie Sophie Klein i Sebbelev f 15.07.1834 Bolette Johans datter i Budsemark 27 år Anne Catharina Kock f i Egen 27 år Frederike Margrethe Iskov ved Blegebæk f 1844 Cathrine Dorothea Vogt i Sebbelev f 1835 Frederike Cathrine Bang i Bro f 21.07.1853 Ingeborg Erichs datter i Ketting f i ØsterBregninge 29.09.1828 Mette Marie Christine Knudsen på Gammelgaard f i Stokkeby 08.10.1849 Anne Dorothea Jørgensen i Bro f 06.05.1842 Bengte Nielsdatter på Gammelgaard f i Balkakra i Svenrige 26.06.1848 Cicilie Marie Lassen i Sebbelev f ved Tørremai på Kegnæs 05.10.1846 Charlotte Lovise Thomsen i Ketting f 22.05.1845 Marie Jessen i Bro 26 år Catharina María Grau i Sebbelev f 27.03.1840 i Ketting Cicilie Sophie Hansen Kock i Kallehus døbt 22.10.1843 konfirm 1858 Anne Marie Thomsen fra Ketting f 13.12.1844 dføbt 05.04.1844 Anne Marie Jørgensen i Sebbelev 31 år f 03.03. døbt 19.03.1843 Anne Marie Carlsen i Sebbelev 25 år f 11.01 døbt 24.02.1850 Marie Sophie Kjær på Sebbelevmark f 21.03.1853 døbt 08.06.1853 Jensine Dorothea Elisabeth Moldt i Ketting døbt 29.06.1849 konfi 20.03.64 i Asserballe Johanne Thygesen ved Gammelgaard f 15.07.1847 Marie Kirstine Andersen f Jensen ved Gammelgaard Kirstine Marie Jacobsen i Sebbelev Mathilde Marie Hansen i Sebbelev fra Lille Rise på Ærø f 04.06.1856 døbt 08.06 Marie Albertsdatter i Ketting født i Bregninge på Ærø 05.09.1832 konf 1847 Margrethe Marie Lassen i Kallehus f i Guderup 03.05.1848 konfirm 14.03.1861 Marie Cathrine Skipper i Gammelgaard f i Skovby Lysabild 21.12.1830 dt 26.12 Anne Cathrine Petersen Mai i Sebbelev f 09.10.1848 i Dyndved døbt 14.10.1848 Anne Marie Jessen i Bro f 02.06.1853 døbt 12.06.1853 konfirmeret 1868 Caroline Christiane Andresen i Ketting f 12.09.1851 døbt 23.09.1851 Marie Kjerstine Petersen i Sebbelev f i Bro 05.05.1854 døbt 04.07.1854 Marie Becker i Ketting Hanne Ingemanns Datter i Sverige Kyradahls Blekinge Lehn Cathrine Marie Clausen fra Kettingf 16.11.1850 dønt 09.12.1856 Margrethe Moldt i Ketting fra Helved f 08.01.1844 komfirmeret 07.03.1858 Emma Olsdatter fra Högsrum i Calmarlæn f 03.12.1849 i Kaletorp døbt og konf Annbe Marie Thomsen fra Ketting f 24.01 døbt 14.03.1852 i Bro Cathrine Marie Clausen enke f Matthiesen Ketting f 1866 Anne Marie Hansen Andersen fra Almsted f 15.05.1841 døbt 31.05.1841 Margrethe Christine Møller i Ketting f 28.03.1853 døbt 13.05.1853 Dorthea Christine Johannsen i Ketting f 20.01.1850 Christine Margrethe Fogt i Sebbelev f i Midtkobbel Kegnæs Anne Margrethe Gudemoos i Ketting f 09.101847 d 07.11.1847 Anna Margrethe Lorenzen Tornbjerg Oksbøl sogn nu på Gammelgd f 27.10.1857 Anne Marie Grau i Sebbelev f 20.05.1857 døbt 21.06.1857 Anne Marie Neupart fra Kettingskov f 01.04.1840 konfirm 1855 Marie Bruhn i Sebbelev f 31.03.51 konfirmeret 1866 Anne Cathrine Matthiesen tjenestepige i Sebbelev f 22.12.1855 Anne Kirstine Hansen fra Guderup f 04.01 døbt 06.01.1825 konfir 25.04.184? Anne Margrethe Jacobsen i Osbæk Christine Marie Larsen i Ketting f Pærup? 04.11.1856 døbt 11.12.1856 Kirstine Magrethe Skipper Gammelgaard f Skovby Lysabild 11.04.1838 døbt 16.4 Anne Marie Christensen f i Ketting 24.06.1854 døbt 23.07.1854 Anne Dorothea Johanne Nebel i Gundstrup f Kappel 31.05.1852 konf Sønderb1866 Auguste Marie Hansen f 02.11.1857 konfirmeret i Notmark kirke 1872 Dorthea Marie Hansen Østerholm f 23.10. døbte 12.12.1856 Cathrine Marie Jacobsen f 01.04.1837 døbt 04.05.1837 konfirmeret 09.04.1852 Anne Christine Jensen i Ketting f 09.031858 døbt 25.04.1858 Anne Marie Ludvigsen tjenestep på Gammelgd f Øster Hæsing på Fyn 19.06.1852 døbt 15.07.1852 kobfirmeret 07.10.1866 Mette Kirstine Petersen tjenestep i Ketting f 27.06 døbt 25.07.1858 konf 06.10.72 Ellen Rasmussen f i Brandsbøl 24.12.1832 d 27.01.1833 konfim Havnbjerg 11.04.47 Marie Cathrine Snell f i Ketting 14.09.1851 konfirm palms i 1866 i Ketting kirke Charlotte Margrethe Schmidt i Bro f 05.12.1861 døbt 07.01.1862 Christiane Cathrine Eleonore Schmidt i Sebbelev f 14.04.58 d 30.05.1858 konf 1873 Christine Marie Thomsen Langdel f 15.05.1856 døbt 13.06.1856 Anna Sophie Jessen f på Degnager Svenstrup sogn 11.01.1854 d 12.02.54 konf 1868 Anne Kirstine Christensen Helved? f 31.07.1855 d 26.08.1855 Marie Andrea Knudsen født i Faaborg 27.07.1861 døbt 01.09.1861 Anna Jensen Kornberg i Ketting f 24.07.1853 døbt hjemme 25.07.1853 Elisabeth Charlotte Meier ved Gammelgaard f i Ulkebøl 15.08.1861 d 06.09.61 konfirmeret i Ketting palmsøndag 1876 Christine Margarethea Møller i Ketting f 26.10.1859 d 04.12.1859 i Augustenborg 1874 Anne Marie Jespersen Gammelgaard enke f 19.05.1837 døbt i Stenderup kirke 09.07 Anne Sophie Grau i Sebbelev f 23.05.1854 d 25.06.1854 konfirm palms 1869 Anne Marie Louise Petersen i Ketting født 15.05.1860 døbt 10.06.1860 Anne Marie Kjerstine Skovmand i Ketting f 04.01.1860 døbt 05.02.1860 Nancy Dorthea Caroline Hansen Hess i Augustenborg f 10.08.1864 d 18.09.1864 Inger Marie Helene Johannsen Krumum f Sønderborg 15.04.1855 konf palms. 1870 Auguste Marie Kirstine Elisabeth Pedersen f i Sønderborg 17.12.1863 konf Søby Ærø Anne Christine Kock f i Ulkebøl 00.06.1865 døbt 18.06.1865 Eline Møller født 10.06.1863 døbt 05.07.1863 Christine Christensen ved Gammelgaard født 01.04.1848 døbt 16.04.1848 kf 13.04.62 Anna Margretha Christine Wiese f 18.03.1957 døbt 01.04.1857 Caroline Doroethea Bock f i Graasten født 09.12.1859 døbt 01.01.1860 Ellen Margarethe Petersen fra Lammersisan på Ærø f 26.05.1856 d 01.06.1856 Anna Kirstine Kock f Christensen enke på Sebbelevmark f 30.07.1855 d 26.08.1855 f i Huholdt Ulkebøl konfirmeret 18.04.1870 Marie Margaretha Christensen i Ketting 36 3/4 f 11.06.1851 d 06.07. konf Palm 1866 Hansine Madsen tjenestep i Osbæk f 04.11.1862 døbt 23.01.1863 konfirm 1876 Mette Marie Blom Sebbelev r 04.11.1862 døbt 23.01.1863 konfirmeret 1876 Marie Jørgensen f 24.08.1868 i Guderup døbt 13.09.1868 konfirmreret 21.03.1883 Caroline Amalie Broschelt f 18.04.1856 d 11.05.1856 i Ludwigswobøl konf 24.09.1871 Kirsten Hansen Andresen i Almsted f 07.09.1865 døbt 08.10 konf Notmark kirke 7.3.80 Maren Karensine Nielsen Gammelgaard f i Hunderupskov ved Odense f 01.01.1868 døbt hjemme 09.02.1868 fremstillet i kirken 05.07.1868 Cathrine Marie Hansen i Ketting f 26.04.1857 døbt 24.05.1857 konfirmeret palms. 1872 Cathrine Marie Skovmand i Ketting f 14.12.1863 døbt 11.01.1864 konfirmeret 5.3.1877 Maren Jensen Kornberg i ketting født 14.04.1864 døbt 16.05.1864 konfirm.19.04.1878 Anna Marie Bladt i Fjelby Lysabild f 28.06.1866 døbt 29.07.1866 konfirm. palms 1881 Anne Marie Christensen f i Bagnose i Ulkebøl 25.04.1865 d 28.05 konf palms 1879 Anne Cathrine Hansen i Sebbelev f 20.07.1865 d 20.08.1865 konfirm 21.03.1880 Anne Kirstine Rasmine Rasmussen i Svanninge f 23.02.1862 d 09.03 konf palm 1862 Anna Marie Rasmussen Thorssing f 06.02.1865 d 26.05.1865 konf palms 1879 i Konghavn Avernak Svendborg amt Christine Cathrarine Jahnke i Augustenborg f 5.11.1870 d 15.12.1870 konf 1885 Anna Doroethea Johansen i Sjellerup f 09.05.1831 d 15.05.1831 konf 05.04.1846 Hulda Hansine Wind f 21.07.1865 d 22.07.1865 konf 21.03.1880 Marie Cathrine Duus i Fjelby Lysabild f 04.12.1860 d 16.01.1861 konfirm 21.03.1875 Anne Marie Schmidt f 31.10.1857 d 20.12.1857 konf 24.03.1872 Anne Marie Hansen i Ketting f 08.04.1862 d11.05.1862 konf 09.04.1876 fraskildt Dorothea Christine Lausen f Johannsen i Ketting 20.01.1850 d 10.02.1850 konfirmeret palmsøndag 1864 Catharina Marie Matthiesen i Ketting f 23.02.1868 d 10.04.1868 konfirm 02.04.1822 Mette Cathrine Fogt i Sebbelev f 05.06.1868 d 05.07.1868 kon i Ketting palm 1882 Dorothea Louise Hansen ved Gammelgaard f 05.07.1861 d 11.08.1861 k 09.04.1876 Anna Margrethe Jensen på Egenmælle f i Tandslet 30.12.1865 d 21.01.1866 konf 1880 Ane Margrethe Petersen i Mommark f 24.11.1868 i Skovby d 29.11.1868 Bregninge konfirmeret 01.04.1883 i Bregninge Cathrine Sophie Clausen på Blæsborg f 05.06.1873 d 06.07.1873 kon 1888 i Ketting Cathrine Marie Fogt i Hundslev f 02.04.1875 d09.05.1875 konf i Notmark 03.03.1889 Catharrina Maria Hansen f i Ulkebøl 11.10.1870 d 06.11.1870 konf palm 1885 i Ketting Cathrine Christine Schmidt i Bro f 16.01.1872 d 11.02.1872 konf palm 1886 Margarethea Dorothea Charlotte Kassler i Sebbelev f 23.12.1867 d 05.01.1868 konf 1882 Anne Kristine Johannsen på Gunstrup f 16.09.1868 d 11.10.1868 konf 18.03.1883 enke Catharine Dorothea Marie Otzen f Hansen i Flensborg f 07.03.1851 d 31.04.1851 konfirmeret d 02.04.1865 i Sønderborg Blanka Margaretha Maria Lorenzen i Surlykke (Dybbøl) f i Egernsund f 31.08.1865 d 24.09.1865 konfirmeret i Briager 30.03.1879 Anna Doroethea Sophia Clausen på Sebbelevmark f i Nedertandslet 22.03.1869 døbt 25.04.1869 konfirmeret i Ketting 18.03.1883 Bronislaa Inoceslaa Parkuszenska f 29.07.1872 d 18.08.1872 katolsk konfirm Cathrine Lorenzen i Ketting f 09.07.1872 d 18.08.1872 konfirm 03.04.1887 i Ketting Oline Catharina Andersen i Sønderborg f 10.04.1874 26.04.1874 konfirmeret 18.03.1888 i Sønderborg Cathrine Margrethe Frank syerske i Sebbelev f 05.05.1869 d 05.06.1869 k palm 1884 enke Anne Marie Duus f Thomsen i Sebbelev f i Ketting 13.02.1844 døbt 05.04.1844 konfirmeret palms 1858 i Ketting Anne Marie Vogt i Sebbelev f 09.04.1863 d 10.05.1863 konfir, i Ketting 14.04.1878 Eleonore Elisabeth Jacobsen på Gammelgaard f 06.04.1868 Wertemine d 24 05.1868 konfirmeret 24.02.1884 i Ketting Marie Frederikke Jepsen ? F 08.01.1869 d 02.02.1869 kobf 1883 i Skærbæk Anne Marie Andresen f i Hørup 17.05.1868 d 06.07.1868 konf 1883 Anne Marie Cathrine Jensen f i Asserballe f 17.01.1871 døbt 31.01.1871 konfirm 29.03 1885 i Asserballe

vielsdato 12.01.1855 25.02.1855 27.03.1855 30.04.1855 15.05.1855 03.06.1855 31.05.1885 15.06.1855 06.07.1855 13.07.1855 20.09.1855 25.10.1855 09.02.1955 13.12.1955 11.01.1856 28.03.1856 24.04.1856 22.05.1856 01.06.1856 01.06.1856 23.06.1856 13.07.1856 21.09.1856 09.11.1856 13.11.1856 21.11.1856 09.01.1857 21.03.1857 19.04.1857 26.04.1857 09.05.1857 10.05.1857 26.06.1857 23.08.1857 06.09.1857 16.10.1857 23.10.1857 13.11.1857 25.04.1858 09.04.1858 07.05.1858 28.04.1858 04.06.1858 06.06.1858 19.09.1858 03.10.1858 10.10.1858 22.10.1858 24.10.1858 07.11.1858 05.12.1858 22.12.1858 21.01.1859 18.02.1859 10.03.1859 20.05.1859 25.04.1859 03.06.1859 26.06.1859 14.08.1859 21.10.1859 22.11.1859 09.12.1859 13.04.1860 03.05.1860 08.05.1860 20.05.1860 25.05.1860 28.05.1860 02.06.1860 06.07.1860 13.07.1860 17.08.1860 07.10.1860 17.10.1860 31.10.1860 29.11.1860 22.12.1860 05.04.1861 16.05.1861 17.05.1861 21.06.1861 08.11.1861 10.11.1861 28.11.1861 02.03.1862 10.08.1862 03.10.1862 12.10.1862 19.10.1862 02.11.1862 07.11.1862 07.12.1862 14.12.1862 30.12.1862 06.02.1863 05.03.1863 16.04.1863 15.05.1863 20.05.1863 22.05.1863 28.05.1863 31.07.1863 23.10.1863 03.12.1863 06.12.1863 17.03.1864 01.04.1864 18.09.1864 11.12.1864 19.05.1865 21.04.1865 23.04.1865 26.05.1865 07.07.1865 21.07.1865 27.07.1865 10.09.1865 06.10.1865 12.10.1865 26.10.1865 30.10.1865 03.11.1865 18.11.1865 20.11.1865 01.06.1866 01.06.1866 03.06.1866 01.07.1866 08.07.1866 29.06.1866 03.08.1866 14.09.1866 19.10.1866 27.10.1866 03.11.1866 09.11.1866 03.01.1867 01.02.1867 03.03.1867 17.05.1867 30.05.1867 30.09.1867 27.10.1867 07.11.1867 13.03.1868 17.03.1868 10.05.1868 21.05.1868 22.05.1868 19.06.1868 06.08.1868 23.08.1868 09.10.1868 09.10.1868 09.11.1868 14.10.1869 04.10.1869 24.04.1870 18.11.1870 04.12.1870 12.05.1871 13.07.1871 28.07.1871 06.10.1871 20.10.1871 31.10.1871 21.11.1871 15.12.1871 17.12.1871 05.04.1872 10.05.1872 12.05.1872 04.06.1872 23.06.1872 25.10.1872 18.10.1872 12.11.1872 06.12.1872 07.02.1873 28.02.1873 08.05.1873 06.07.1873 12.10.1873 07.11.1873 16.11.1873 21.11.1873 12.12.1873 27.03.1874 17.04.1874 30.04.1874 03.05.1874 08.05.1874 10.05.1874 11.07.1874 27.09.1874 30.10.1874 06.11.1874 13.11.1874 27.11.1874 04.12.1874 17.03.1875 19.03.1875 19.03.1875 02.04.1875 02.05.1875 23.04.1875 14.05.1875 13.06.1875 25.06.1875 27.06.1875 i Asserballe 09.07.1875 08.10.1875 26.10.1875 i Augustenb. 12.11.1875 26.11.1875 30.01.1876 02.04.1876 12.04.1876 03.11.1876 17.11.1876 12.01.1877 24.05.1877 05.10.1877 02.10.1877 04.12.1877 16.04.1878 14.05.1878 17.05.1878 14.06.1878 08.11.1878 15.11.1878 06.12.1878 19.12.1878 20.12.1878 18.07.1879 16.11.1879 29.11.1879 05.12.1879 21.05.1880 22.10.1880 08.04.1881 06.01.1882 07.01.1882 30.03.1882 09.06.1882 05.04.1883 10.05.1883 10.06.1883 27.07.1883 17.10.1883 06.11.1883 11.01.1884 25.01.1884 22.02.1884 22.03.1884 23.05.1884 21.11.1884 09.04.1885 09.05.1885 02.07.1885 28.05.1886 08.10.1886 23.09.1887 25.11.1887 08.12.1887 09.12.1887 27.01.1888 06.04.1888 10.04.1888 25.05.1888 29.06.1888 05.10.1888 05.11.1888 19.10.1888 09.11.1888 14.12.1888 18.01.1889 14.06.1889 02.07.1889 11.10.1889 08.11.1889 12.12.1889 03.05.1890 08.05.1890 08.08.1890 21.10.1890 27.11.1890 12.03.1891 26.06.1891 02.10.1891 23.03.1892 21.04.1892 26.04.1892 29.04.1892 18.11.1892 02.12.1892 03.03.1893 09.03.1893 16.03.1893 28.04.1893 16.06.1893 28.07.1893 18.08.1893 17.11.1893 19.12.1893 30.01.1894 06.03.1894 27.04.1894 13.02.1894 31.07.1894 03.08.1894 09.10.1894 16.11.1894 30.11.1894

14.12.2017