Ketting kirkebog 1967- 1969 døde Mænd renskrevet af Ditlev Duus Guderup

nr 1967 3 4 5 6 7 8 9 1968 1 2 3 4 0 1969 1 2 3 4 5

dødsdag 21.03.1967 Blæsborg 19.04.1967 Kallehus 29.06.1967 Ketting 02.07.1967 Ketting 02.08.1967 Sct Ansgar hospital Aabenraa 12.10.1967 Landshos- pitalet i Sønderborg 24.12.1967 Caroline Amalie Hjemmet Augustenborg 03.02.1968 Caroline Amalie Hjemmet Augustenborg 24.03.1968 Trolborg Ketting 18.09.1968 Søbo 22.10.1968 Sebbelev 23.10.1968 Sebbelev 04.02.1969 Tuberkulose hospital i Aabenraa 09.02.1969 Landshospi- talet i Sønderborg 10.09.1969 Sebbelev 20.09.1969 29.09.1969 Landshospi- talet i Sønderborg

begravels- dag 25.03.1967 Ketting 22.04.1967 Ketting 03.07.1967 Ketting 03.07.1967 Ketting 05.08.1967 Ketting 17.10.1967 Ketting 27.12.1967 Ketting 07.02.1968 Ketting 27.03.1968 Ketting 21.09.1968 Ketting 26.10.1968 Ketting 28.10.1968 Egen kirke gaard 08.02.1969 Ketting 13.03.1969 Ketting 13.09.1969 Ketting 23.09.1969 Ketting 08.10.1969 Ketting

døde for- og efternavn Gustav Robert Kleinert Hans Jensen Jørgensen Jacob Boysen Asmus Hansen Paulsen Knud Rasmussen Peter Christian Christensen Christian Ludvig Lass Christian Jørgensen Peter Hansen Christen Ernst Christensen Lorenz Peter Thomsen Johannes Heinrich Deichgräber Hans Hermann Potgorski Matthias Rasmussen Jens Peter Hansen Carl Wilhelm Albert Nielsen Carsten Podorski

den afdødes stilling (Erhverv) og bopæl fhv tømrer af Blæsborg f i Lukenwalde Brandenburg 1884 13.05 enkemand efter Anna Maria Margrethe Hansine Hansen Blæsborg var deres sidste fælles bopæl søn af arbejder Karl Kleinert og hustru Emilie Kleinert f Zeche fhv gaardejer af Kallehus født sammesteds 23.02.1890 enkemand efter Augusta Jørgensen f Hansen Kallehus var deres sidste fælles bopæl søn af parcellist Nis Hansen Jørgensen og Anne f Jørgensen fhv fabriksarbejder invalidepensionist af Ketting f sammesteds 11.12.1911 var gift med Marie Margrethe Boysen f Platz Ketting som var deres sidste fælles bopæl søn af underoffecier nu fhv kommunesekretær Peter Hansen Boysen og hustru Anne Marie Boysen f Rasmussen i Ketting arbejdsmand af Ketting (tidl Bromølle f i Ullerup sogn 06.09.1903 var gift med Anna Paulsen f Bonde Ketting var deres sidste fælles bopæl søn af gaardejer Peter Hans- en Paulsen og hustru Anna Jørgensen Paulsen f Duus handelsmand af Miang f i Bro 01.09.1881 var gift med Klara Bodil Marie Rasmussen f Nielsen Miang søn af daglejer Knud Lauritzen Rasmussen og hustru Anna Marie Rasmussen f Jørgensen fhv husmand af Søbo f i Mølmark Broager 13.12.1898 var gift med Marie Christen- sen Søbo som var deres sidste fælles bopæl viede i Dybbøl kirke 30.08 søn af arbejdsmand Mathias Christensen og hustru Frederikke Marie f Hansen Mølmark forhv fodermester folkepensionist Caroline Amaliehjemmet i Augustenborg f i Plättenborg Borby Egernförde 01.07.1873 enkemand var gift med Anne Margrethe Lass f Møller Bro var deres sidste fælles bopæl søn af smed Christian Frederik Lass og hustru Elise Catharina Lass f Schløsser fhv arbejdsmand folkepensionist Carliline Amaliehjemmet i Augustenborg f Hundslev 10.10.1882 enkemand after Anna Marie Jørgensen f Hansen Ketting var deres sidste fælles bopæl søn af snedker Kristian Jørgensen og hustru Marie Kristine f Cramer i Hundslev fhv gaardejer af Trolborg f i Lambjerg 07.11.1877 enkemand efter Cecilie Cathrine f Hansen Troldborg var deres sidste fælles bopæl søn af boelsmand Frederik Hans- en og hustru Maria Hansen f Petersen husmand af Søbo Ketting sogn f i Hundslev 1899 06.07 gift med Kathrine Petersen Christen f Falk Søbo som var deres sidste fælles bopæl søn af arbejder Christian Peter Christensen og hustru Cathrine Marie f Jensen Hundslev fhv murerarbejdsmand af Sebbelev f i Skodsbøl Mark Broager f 29.11.1903 gift med Lucie Thomsen f Clausen Sebbelev som var deres sidste fælles bopæl fhv gaardejer af Sebbelev f 19.07.1878 i Lutzhorn Bramstedt Tyskland enkemand efter Anne Kirstine f Jespersen (d 1940) Sebbelev var deres sidste fælles bopæl søn af skovfoged Wilhelm Deicgräber og hustru Emilie f Schirmhoff Nygaard Egen s fhv bager af Ketting f 30.05.1911 i Neumünster var gift med Christine f Jørgensen Ketting som var deres sidste fælles bopæl søn af bager Hans Detlef Podgorski og hustru Johanne Marie f Hansen i Ketting fhv haardejer af Ketting f 17.05.1888 Tirslund Toftlund Haderslev amt var gift med Metta Rasmussen f Jørgensen Ketting som var den sidste fælles bopæl søn af Rasmus Sørenke Rasmussen og hustru Dorthea Marie Elisabeth Rasmussen f Brunn fhv gaardejer af Sebbelev f 22.05.1894 i Avnbøl var gift med Dorthea Sophie f Lind Sebbelev som var sidste fælles bopæl søn af landmand Jørgen Hansen og hustru Anna Marie f Duus Avnbøl tømrersvend i Bro f 26.10.1906 i Augustenborg enkemand efter Marie Nielsen død 21.09.1966 Bro var deres sidste fælles bopæl barn af Ketting født samme steds 24.09.1969 søn af malersvend Kaj Podgorski og hustru Jytte Cathrine f Christensen Ketting viede i Egen kirke 05.07.1969

alder fødselsår og dag 82 år 13.05.1884 77 år 23.02.1890 55 år 11.12.1911 62 år 06.09.1903 85 år 01.09.1881 68 år 13.12.1898 94 år 01.07.1873 85 år 10.10.1882 90 år 07.11.1877 69 år 06.07.1899 64 år 29.11.1903 90 år 19.07.1878 57 år 30.05.1911 88 år 17.05.1888 75 år 22.05.1894 63 år 26.10.1906 2 dage

bemærk- ning

05.06.2018