Ketting sogn Dublikat af Ægeskabsbog 1923-1960 (borgerlige vielser)

nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

brudgom Jørgen Jensen Jørgensen Hans Lorenzen Jørgen Laue Christensen Jens Peter Jensen Laurits Peter Johansen Lillebæk Johannes Marcussen Peter Clausen Marius Thorvald Jensen Wilhelm Johannsen Andreas Christensen Bonde August Carl Møller Christian Sørensen (fraskilt 1 gang) Karl Frederik Iversen Knud Axel Andreas Christensen Christen Laue Petersen Joseph Maliszervcka Herbet Akton Reonhold Johansen Peter Hansen Moisen Laurits Peter Larsen Sophus Christensen Peter Jørgensen Janne Andreas Hansen Laurits Christensen Martin Pfeffer Peter Christian Petersen Marius Thorvald Jensen (enkemand gift 2 gange før) Andreas Rose Mathias Vogelsang Petersen (enkemand) Holger Kristian Kristiansen Hans Thomsen Tækker Christian Carl Hansen Fritz Mortensen enkemand Heinrich Jahnke Heinrich Johannes Winkelmann Peter Møller Svend Andersen Niels Andersen Nielsen (fraskilt) Jacob William Christensen(fraskilt) Kaj Syberg Eduard Hans Christian Johannsen (fraskilt) Peter Jeznach Edi Christensen Helge Brun Jensen Frode Kirketerp Pedersen Jørgen Erik Nielsen Jens Christian Marinus Peter Mor- tensen Niels Christian Clai Rasmussen skilt 11.01.1954 Aage Peter Hansen Janne Andreas Hansen (fraskilt) Ingwert Christian Jepsen Jørgen Helmuth Petersen August Albert Schwebs (fraskilt) Jørgen Philipsen Niels Christian Tastensen Jens Christian Læbel Johannes Matthiesen Anton Erik Jensen

data født, fødested og bopæl 19.07.1894 Ketting landmand Ketting 02.06.1898 Sønderby Kegnæs landmand Ketting 20.08.1900 Sarup arbejder Gammelgaard 01.07.1895 Gunderup Nørling Aalborg tjenestekarl Gammelgaard 01.06.1895 Haarby smed Skovby 15.03.1902 Tønder by arbejder Ketting 25.01.1879 Bro Ketting sogn arbejder Skakkenborg Ketting sogn 21.05.1901 Lille Egede Mark Boeslunde sog Slagelse arbejder Augustenborg 21.12.1905 Aabenraa mekaniker Aabenraa 08.06.1901 Hjortspring Svenstrup tjenestekarl Sebbelev 09.03.1899 Ribe arbejder Almsted Notmark sogn 06.03.1904 Ravnskobbel Dybbøl sogn arbejde Vertemine 09.04.1908 Stenderup Nybøl sogn tjenestekarl Sebbelev 05.10.1906 København St Jacob sogn tjenestekarl Langdel 18.04.1903 Notmarkskov tjenestekarl Ketting 18.01.1900 Ladarvie Polen mekaniker Sønderborg 03.09.1910 Augustenborg kontorist Augustenborg 07.12.1908 Lille Mølle Notmark sogn arbejder Bro 06.09.1901 Odense malersvend Marienlystvej 18 Odense 23.11.1905 Sønderborg lagerforvalter Sønderborg Mølby 26 28.01.1911 Høruphav slagtersvend Ketting 24.06.1914 Normsted Brøns sogn tjenestekarl Sebbelev Ketting sogn 09.06.1907 Famerup Ginnerup Randers landmand Sebbelev 18.09.1913 Bro Ketting tjenestekarl Tornskov Løgumgaard 15.09.1914 Sønderborg tjenestekarl Ulkebøl sogn 21.05.1901 Lille Egede Mark Boeslunde arbejder Osbæk Ketting 03.08.1913 Augustenborg tjenestekarl Stevning 09.04.1893 Miang Hørup sogn gæstgiver Kromom Ketting sogn 08.09.1913 Tingsdal Borbjerg sogn Ringkøbing arbejder 25.02.1916 Maibølrøj Hørup arbejder Lambjerg Hørup sogn 01.03.1910 Bro Ketting sogn gartner Bro 27.11.1891 Lundsgaardsmark Ullerup bestyrer Sebbelev 04.08.1916 Langdel Ulkebøl sogn Chauffør Langdel 12.10.1901 Gunstrup gaardejer Gunstrup 11.05.1922 Hørup snedkersvend Høruphav 26.09.1913 Gudme bestyrer Ketting 13.11.1905 Skast Ballum arbejder Gammelgaard 25.08.1881 Haderslev arbejder Kromom Ketting sogn 14.09.1903 Spanager Ejby sogn forpagter Gammelgaard 04.03.1913 Hjerpsted Tønder amt arbejder Kromom 14.05.1929 Augustenborg arbejdsmand Gammelgaard 21.10.1905 Fogderup Ravsted sogn operansanger Ådalsvej 9 København 08.11.1929 Billund Grene sogn postaspirant Aarup 09.02.1926 Vejgaard sogn Aalborg amt motormath i Haderslev 26.01.1931 Aalborg tømrersvend Bro Kettinbg sogn 04.06.1924 Sneum sogn fabrigsarbejder Augustenborg 12.04.1929 Vor Frelser sogn København søfyrbøder Østrigsgade 19 11.04.1933 Tandsholm Tandslet malersv Broager 24.06.1914 Skærbæk sogn Tønder amt fabriksarbjder Ketting sogn 19.01.1934 Kliplev landbrugsmedhjælper Hesselgaard Ulkebøl 17.09.1932 Terkelsbøl Tinglev sogn fabriksarbejder Ketting sogn og by 06.04.1920 Vertemine Asserballe sogn maskinarbejder Bro Ketting sogn 17.07.1935 Rinkenæs sogn landbrugs- medhjælper Augustenborg Hovedgaard 08.10.1926 Nørre Løgum landbrugsmed- hjælper Oksbøl 08.09.1931 Aabro Bjerning sogn arbejdsmand Ketting by og sogn 10.04.1930 Sønderborg maskinstations- ejer Krumom 13.12.1938 Ketting sogn fabriksarbejder Sebbelev

brud Marie Elnef Anne Cathrine Jepsen Anna Cathrina Schmidt Marie Cathrine Fritz Anne Marie Sophie Jensen Dagmar Emilie Gilling Anne Kirstine Meyer Christine Marie Clausen Emma Marie Thisted Magdalene Christine Schneider Magda Hansen Stolberg Mette Marie Nielsen Helene Dorthea Boisen Elene Margrethe Johannsen Anne Josephsen Marie Zubyk Marie Christine Margarethe Nicolaisen Inge Christine Helene Iversen Elisabeth Thisted Sophie Christine Behrends f Runge (fraskildt) Margarete Christine Westphal Marie Iwang Ellen Hansen Anna Maria Kublick Helene Clausen Ellen Margrethe Poulsen Helene Christensen Moldt Anne Marie Høi Frieda Clausen Marie Sophie Brügmann Christine Karoline Pedersen Cicilie Marie Nielsen f Andersen enke gift 1 gang Marie Moisen Hærta Margarethe Friederikke Sivoni Huberta Wilchek Dora Kathrine Trap Petersen f Nissen enke Cathrine Juliane Rosalie Bergitte Petersen f Brodersen (fraskilt) Anne Marie Asmussen (fraskilt) Anna Sophie Johanne Münter Irmgard Christensen Grete Naarmansen Inge Marie Lagard Anne Cathrine Christensen Katarine Christine Andersen Anni Thaysen Anna Katharina Petersen Anny Grethe Christensen Margrethe Tækker Marie Jenny Martens f Boisen Inge Doris Steffensen Edith Hopp Tove Margrethe Hansen Marie Jepsen Gudrun Andersen Cathrine Marie Ingildsen Anne Marie Kock f Schmidt (fraskilt 1 gang) Sonja Margrethe Jensen

data født, fødested og bopæl 23.10.1905 Bro husassistent Bro 09.01.1903 Sebbelev Kettings sogn husassis Sebbelev 23.08.1899 Tombøl tjenestepige Gammelgaard 13.06.1905 Beidek Walleguien i Rusland tjenestepige Gammelgaard 14.01.1898 Bro tjenestepige Bro 19.01.1905 Hurup Thy sogn tjenestepige Blæsborg 02.04.1898 Hjortholm Kegnæs sogn husholderste Skakkenborg 09.07.1905 Sebbelev tjenestepige Sebbelev 13.01.1907 Augustenborg husbestyrerinde Kromom 08.11.1904 Havetoft kr Schlewig husassistent Sebbelev 10.06.1905 Barsmark tjenestepige Sebbelev 28.06.1903 Ketting husassistent Ketting 22.08.1908 Lagmai Egernsund husassistent Sebbelev 06.12.1906 Varnæs husassistent Sebbelevmark 08.12.1905 Stensgaard Tandslet husassistent Ketting 22.04.1913 Schinkel Kiel husassistent Gammelgaard 16.12.1910 Forup Oversee Flensborg husassistent Gammelgaard 27.06.1914 Nordborg husassistent Bro 13.04.1909 Augustenborg husassistent Hunderupvej 69-71 Odense 07.08.1900 Sønderborg Ahlmannsvej 52 Sønderborg 17.11.1912 Holbølmark husbestyrerinde Sønderborg 18.02.1914 Visby Mark Visby sogn husassistent Stebbelev Ketting sogn 02.06.1910 Ketting husassistent Sebbelev 17.08.1915 Østerterp Bedsted sogn husass. Gammelgaard Ketting 29.05.1921 Ketting husassistent Ketting 07.07.1914 Nakskov Sygehus husassistent Osbæk Ketting sogn 06.01.1915 Himmark husassistent Havnbjerg 05.03.1898 Lambjerg Hørup sogn husbestyrer- inde Kromom Kettings sogn 21.04.1920 Ketting sogn husbestyrerinde Ketting 01.07.1918 Vollerup Ulkebøl sogn husassistent Lambjerg Hørup sogn 09.04.1920 Lille Mølle Notmark sogn husass Bro 09.06.1895 Sebbelev Ketting husbestyrerinde Sebbelev 29.11.1917 Ketting sogn husasstent Bro 24.04.1904 Sodborg frøken Gunstrup Gunstrup25.02.1943 22.06.1923 Ketting husassistent Ketting 17.06.1917 Varnæs humoder Ketting 20.03.1910 Frederikgaardsmark Droved husbestyrerinde Gammelgaard 20.07.1914 Notmark husbestyrerinde Kromum 04.12.1914 Balle Aarhus amt husbestyrerinde Gammelgaard 15.05.1925 Graasten husbestyrerinde Kromom 03.02.1930 Gudbjerg by og sogn Odense husbestyrerinde Gammelgaard 04.09.1927 Enghave sogn København operettesangerinde Willemoesgade 54 Køben- havn 08.02.1930 Hundslev Notmark sogn husassistent Søbo Ketting 16.12.1930 Ketting by og sogn husassistent Ketting 11.07.1933 Bro Ketting husassistent Bro Ketting 11.03.1926 Stevning farbriksarbejderske Søbo Ketting sogn 28.10.1933 Lemvig Ringkøbing amt husassst Sebbelev 01.08.1937 Miang Hørup sogn husassistent Kromom Ketting sogn 24.09.1915 Aabenraa husbestyrerinde Ketting by og sogn 02.07.1936 Karrebæksminde husassistent Ketting by og sogn 07.05.1933 Herligenbeil Østpreussen husassistent Tinglev 09.03.1933 Dybbøl Dybbøl sogn husbestyrerinde Bro Ketting sogn 10.03.1940 Holmskov Nordborg landsogn husassistent Sebbelevmark 24.11.1937 Ketting husassistent Ketting 02.04.1933 Ketting Ketting by og sogn husassistent Ketting by og sogn 01.08.1922 Dybbøløsten Dybbøl sogn husbestyrerinde Krumom 31.05.1942 Haderslev husassistent Sebbelev

vielsesdato 08.03.1923 11.05.1923 31.10.1924 24.05.1925 19.07.1925 31.10.1927 02.04.1928 06.05.1928 06.10.1928 25.07.1929 17.08.1929 19.12.1930 31.10.1931 20.11.1931 22.01.1932 26.06.1932 07.04.1933 06.07.1934 10.11.1934 21.05.1935 11.08.1935 24.12.1936 26.05.1938 10.11.1938 13.11.1938 03.12.1938 29.04.1939 08.06.1940 10.07.1940 10.04.1941 17.05.1941 18.07.1942 04.12.1942 25.02.1943 29.08.1943 18.11.1943 10.12.1944 02.12.1945 04.12.1945 02.11.1946 30.07.1950 28.06.1951 21.03.1953 12.02.1955 06.08.1955 08.10.1955 30.11.1956 23.02.1957 08.03.1957 20.04.1957 24.08.1957 28.12.1957 05.04.1958 01.05.1958 30.12.1958 08.02.1959 02.01.1960

21.04.2019