Notmark Sogn: KB 1815–1833 Copulerede og forlovede renskrevet af Else Fogh Pedersen Augustenborg i samarbejde med Ditlev Duus Guderup

dato: 1815 16.07 27.10 27.10 03.11 1816 12.01 11.02 10.03 03.05 18.05 21.06 29.06 26.07 18.10 15.11 01.11 15.11 25.11 06.12 1817 11.01 07.02 14.02 15.03 26.04 26.04 19.11 10.10 17.10 24.10 06.11 07.11 15.11 1818 30.01 03.04 19.06 20.06 11.07 25.09 16.10 14.11 20.11 05.12 1819 09.01 05.02 02.02 23.04 22.05 26.06 02.10 27.11 1820 01.02 29.04 13.05 27.05 03.06 15.09 27.10 28.10 28.10 10.11 01.12 02.12 06.12 05.01 10.02 19.10 19.10 27.10 09.11 09.11 10.11 16.11 14.12 1822 30.03 22.04 05.06 05.07 06.09 27.09 05.10 27.09 06.10 12.10 09.11 1823 05.01 12.04 24.05 19.09 1824 13.02 22.05 26.07 03.07 09.07 26.09 15.10 05.11 14.11 04.12 12.12 10.12 1825 25.02 26.02 03.06 28.05 14.05 18.06 21.10 28.10 18.11 22.10 05.11 11.11 20.11 18.11 1826 31.03 12.03 17.04 16.04 01.07 10.07 21.05 01.07 22.07 22.07 27.08 27.10 22.10 18.11 02.11 19.11 1827 26.01 10.03 28.04 26.05 19.05 21.07 23.07 02.11 02.11 10.11 23.11 23.11 25.11 30.11 15.12 1828 24.02 03.02 19.04 09.05 27.05 01.06 28.06 21.07 25.10 25.10 18.11 22.11 1829 28.02 19.07 11.09 16.10 01.11 30.10 24.10 30.10 07.11 1830 09.01 20.02 17.04 02.04 11.06 03.07 31.07 17.08 31.10 06.11 20.11 1831 19.02 15.05 15.05 25.06 24.07 23.09 14.10 21.10 05.11 12.11 04.12 1832 03.03 26.05 29.04 23.06 09.11 03.11 17.11 1833 24.03 27.04 18.05 12.05 12.05 31.08 14.09 01.11 08.11 23.11

Brudgom: Peter Jacobsen, tjenestekarl, 32 år, søn af Jacob Nielsen, husmand Hans Christian Jørgensen Fink, 42 år, enkemand Christian Jørgensen, 30 år, smedesvend, søn af hengangne smed Jørgen Jørgensen Jens Hansen Møller, 28 år, søn af Christian Hansen, Vejrmøl- ler, kådner ved Østerholm, nu i Frydendal Peter Christensen Danielsen, 23 år, tjenestekarl, søn af afdøde kådner Christen Danielsen, skovfoged Jørgen Jepsen, 25 år, tjenestekarl, soldat ved hertugindens liv- jægercorps, søn af Jørgen Jepsen, husmand Jørgen Peter Jensen, 38 år, enkemand, præsteinderste, skip- per Rasmus Christensen, 27 år,kådner, søn af afdøde Christen Jessen Peter Petersen, 21 år, tjenestekarl på Ladegården, Sønderborg søn af kådner Sigwarth Petersen Jørgen Christensen Moos, 30 år, søn af Christen Christensen Moos, afdød boelsmand Christen Jørgensen, 22 år, søn af inderste Jørgen Christensen Hinrich Æmilius Marcus Walter, 33 år, barnefødt i Itzehoe, kon- firmeret i Pløn, siden arbejdet 2 år på Rumohrsgaard og siden i Hundslev. I alt 6 år her i landet værende Johann Schmidt, 23 år, født i Sønderborg. Tjente i Asserballes. Jacob Lauridsen, 23 år, rytter i Cyracier Livregimentet, søn af kådner Laurids Jacobsen, Tårup Frederich Sørensen Holm, 27 år, rebslagersvend Jørgen Jørgensen Pöhler, 23 år, musketier ved det fynske infanteriregiment, søn af afdøde Jørgen Hansen Pöhler Peter Andresen Bonde, 28 år, kådner Peter Iversen, 35 år, skipper, søn af Iver Bötzow Christen Rasmussen, 34 år, født i Ovnstrup, Skiæve , Aal- borg amt. Afskediget fra Jyske Dragonregiment påsken 1816 Peter Petersen Schmidt, 28 år, styrmand og inderste Peter Jørgensen Kornbeck, styrmand, 31 år Friedrich Johannesen, 42 år, i flere år avlskarl på præstegården Knud Jensen, 36 år, født i Dronninglund, forhen dragon i Randers tjenende i Ladegaarden Søren Petersen, 43 år, f. i Transbøge, Thorstrup Sogn i Ribe Stift Paul Peter Moldt, skipper 33 år, søn af skipper og inderste Christian Christensen Moldt, afdød Hans Hansen, tjenestekarl, 25 år, søn af boelsmand Hans Petersen Christian Johannsen, boelsarving, 28 år, søn af Johan Jørgensen , ejer af 2 boel, et på Klingenberg og 1 i Peter Petersen Andresen, boelsarving 21 år, søn af boelsmand Peter Andresen Peter Jacobsen Lange, kådner, 29 år, søn af kådner Jacob Petersen Lange Matthias Matthiesen, enkemand, 38 år, kådner Peter Petersen Jacobsen, kådner og væver, søn af kådaf- tægtsmand Peter Petersen Jacobsen Peter Petersen, 25 år, landsoldat ved slesvigske regiment, 2. compagni, forsynet med friseddel, søn af inderste Peter P. vulgo, kaldet Jyde i Peter Jørgensen, søn af boelsmand Jørgen Hansen, vulgo Schmiedemand, 30 år Peter Hansen, boelsmand,, søn af boelsmand Hans Petersen Daniel Hansen, 26 år, søn af husmand Hans Frantzen Christen Petersen, enkemand, 53 år, inderste Franz Nicolay Franzen, styrmand, 32 år, søn af inderste Nicolay Franzen Niel Nielsen Bladt, tjenestekarl, 24 år, søn af kådner Niels Jørgensen Bladt Jens Paulsen,, enkemand, 52 år, kådner Christen Jørgensen Duus, 53 år, skomager, kådner og aftægts- mand. Tidligere frimester ved Fynshav (Nordborg Amt) Christen Johannsen, enkemand, 41 år, inderste Friedrich Callesen, 52 år, skipper og præsteinderste, I 1812 gift med Sabrina, datter af kammertjener på Augusten- borg, ægteskab blev opløst ved kgl. resolution af 6.12.15 Jacob Lund, tjenestekarl, søn af Ib Christen Lund, husmand og sømand Friederich Jacobsen, tjenestekarl, 25 år, barnefødt i Sebbelev søn af husmand Jacob Nielsen Rasmus Rasmussen, tjenestekarl, Verthemine, 25 år, søn af kådner Rasmus Bødker Peter Hansen Pærehøy, 25 år. Søn af afdøde styrmand Jørgen H. P. i Horsens. Efter faderens død confirmeret i Sønderborg, hvor han lærte skomagerprofession. Ankom fra Sebbelev til Hundslev forsynet med fyrstelig concation til at drive skomager og garver profession, døbt i Horsens 17.1.1794 Peter Hansen, 42 år, kådner, søn af boelsmand Hans Petersen Friedrich Eduard Conrad Weiler, 24 år, parcellist på Frederiks- gaard, søn af fraværende i 12 år og formodentlig død, søfarende Johann Lorenz Joseph Weiler, f. h. husmand i Andreas Andresen, 27 år, inderste. Musketier ved det Olden- burgske regiments 4. comp. Søn af siden nogle år fra- værende husmand Andreas Jensen, Helved Nicolai Petersen Beck, 30 år, søn af boelsmand Peter Petersen Beck, Kasmusgaard Jes Jepsen, enkemand, 42 år, inderste Jørgen Peter Jacobsen, 27 år, parcellist, søn af parcellist Jacob Tychsen Schmidt Hans Christiansen Dreyer, 22 år, søn af Christen Jørgensen Dreyer, parcellistbesidder og kgl. skovfoged i Havrekobbel Paul Jacobsen Lange, 26 år, træskomager, søn af kådner Jacob Petersen Lange, Notmark Hans Christian Ernstsen, 24 år, parcelarving, søn af Ernst Ernstsen, parcellist Peter Nielsen, enkemand, 37 år, inderste og snedker Christian Hansen, 35 år, parcellist på Christian Andresen, 23 år, søn af afdøde Andreas Petersen Schmidt Christen Nielsen Blad, 29 år, tjener på Bommerlund, Egen sogn, søn af kådner Niels Jørgensen Blad Peter Christensen Skov, 34 år, matros søn af Maren Jensdat- ter, vulgo Skov, siden gift med den i mange år fraværende matros Christen Christensen, husmand Hans Peter Hansen, 51, søn af afgåede boelsmand Hans Clausen. Nu husmand i Katry Christian Hansen, 36 år, søn af vejrmøller Christian Hansen og hustru Margrethe f. Leymand Christen Johannsen, 26 år, søn af Johann Christensen, kådner og hustru Catharina Maria Andresen Hans Jørgensen, 22 år, søn af kådner Jørgen Jørgensen og hu- stru Elenora Hansen. Han stående ved som officer ved Livregimentet i Slesvig forsynet med chefen generalmajor Back- manns tilladelse til ægteskab. Søn af Jørgen Jørgensen og hustru Elenora Hansen. Lauritz Christensen, 26 år, møllesvend ved Egenmølle, søn af parcellist og bødger Hans Christensen og hustru Charlotte Laurizdatter, Rugløkke Jørgen Dominicus Jørgensen Elnif, 25 år, opdraget siden han var '1 1/2 år gammel på sin farfader Christian Elnifs boel, hvortil han er arving. Han er søn af afgåede Jørgen Christiansen Elnif og hustru Anna Maria Dominicus, datter af Elstrup. Nu i ægteskab med kådner Christian August Ohlsen Hans Clausen Richelsen, 22 år, søn af Claus Richelsen, af Claus Hansen Richelsen, før kådner nu husmand og hustru Dorothea Christina Petersen Daniel Christensen, 31 år, kådner, søn af boelsmand Christen Danielsen og hustru Maria Hansen, Notmark Peter Christian Christensen, 27 år, søn af inderste Christen Steffensen og Anne Marie Michels Peter Lorenzen, enkemand og kådaftægtsmand, 67 år Diedrik Hansen Vogelsang, kådner, 39 år, søn af parcellist Hans Matthiesen Vogelsang og Marie Diedrichsen Vogelsang Hans Friedrich Petersen,snedker, 29 år, søn af afdøde murermester Hans Petersen og hustru Anna Petersen, Sønderborg Austen Ohlsen, enkemand, 32 år, matros, født i Kagerød Norge Jens Peter Christensen, smedesvend, 25 år, søn af klejnsmed Jens Carstensen og Anna Dorothea Hansen, Sottrup Christien Jørgensen Hess, 60 år, enkemand Hans Petersen Hessen, 37 år, enkemand og boelsmand Hans Petersen Beck, 28 år, boelsmand Christen Hansen Goodmose, 26 år, boelsmand Friedrich Friedrichsen, 26 år, snedker og indsidder Johannes Knabe, 60 år, indsidder og skomager Hans Jocobsen, 45 år, kådner Peter Clausen, 30 år, parcellist Jens Peter Thomsen, 34 år, sømand Hans Rudolph Thyesen, 25 år, arbejdsmand Peter Christensen Danielsen, 40 år, præsteinderste Peter Mathiesen, 29 år, sømand og inderste Jørgen Christensen Krukow, 25 år, sømand hos sin Fader Jørgen Jepsen, 33 år, indsidder og arbejdsmand Peter Christensen, 26 år, indsidder og skrædder Johan Peder Christensen , 30 år, præsteinderste og drejer Peter Hansen, 25 år Jens Jensen, 23 år, sømand og inderste Jens Christensen Skov, 27 år, træskomand Jørgen Krogh, 35 år, kådner og sømand Andreas Sørensen, 44 år, inderste, røgter på Augustenborg Asmus Jacobsen, 45 år, smedesvend,Gelting Sander Christensen Lassen, 30 år, tjenestekarl Peter Iversen, 38 år, boelsmand på Arnholt Jørgen Petersen Jessen, 25 år, skrædder Claus Jessen Lindegaard, 77 år, aftægtsboelsmand på Langmosegaard Christen Christensen Elnif, 22 år, tjenestekarl i (g. i Egen kirke) Christen Hansen, 52 år, inderste og sømand Jørgen Nielsen Bladt, 37 år, indsidder Daniel Christensen, 35 år, halvkådner og arbejdsmand Christen Christensen, 30 år Peter Jacobsen Bøtzau, 23 år, boelsmand Andreas Christensen Thomsen, 27 år, tjenestekarl Rasmus Rasmussen, 25 år, boelsmand og udflytter fra Almst. Rasmus Hansen, 20 år, tjenestekarl Jørgen Jørgensen, 35 år, Elstrup Kro Hans Christensen Johansen, 23 år, indsidder og skrædder Andreas Pedersen Høy, 26 år, tjenestekarl, f. i Ertebjerg Knud Matthiesen, tjenestekarl, nu hyred på Rumohrsgaard f. i Stokkeby, Ærø, d. 25.5.1795 altså 31 år Christian Christensen Skov, 27 år, matros Hans Jacobsen Møller, 22 år, smed Cornelius Schmidt Ploug, 23 år, skolelærer i Søby Andreas Paulsen Møller, 33 år, inderste og grynmøller Jørgen Eriksen, 46 år. Tjenestekarl Peter Eriksen, 32 år, tjenestekarl, f. i Skovly på Ærø, f. d. 16.7.94 Rasmus Rasmussen, 26 år. Indsidder og snedker Jacob Nielsen Møller, 26 år, væverlærling i f. 6.9.1800 i Rugbjerg i Øster Hygum Sogn Jørgen Hess, 37, tjenestekarl Steffen Christensen, 25 år, tjenestekarl Hans Sørensen, 23 år, tjenestekarl, f. i Hundslev Frands Lund Hansen, 32 år, f. 20.3.1794, i Kragnes by, Mar- stal sogn, Ærø Martin Hansen Vogelsang, 32 år, tjenestekarl Johan Carl Wogtman, 34 år, overinspektorats og fuldmægtig sekretær hos hofråd Bahrt, f. 21.5.1795 Jacob Jacobsen, 28 år, murmand og parcellist Hans Hansen Eriksen, 24 år, tjenestekarl og dragon ved Prins Ferdinantregiment Daniel Christensen, 37 år, enkemand og halvkådner Hans Nicolai Frandsen, 37 år, tjenestekarl og matros f. i Mathias Hansen, 19 år, f. 26.01.1808,pæleværket Christian Jørgensen, 21 år, tjenestekarl Johan Otto Bonde, 32 år, f. 1.12.1795, døbt og konfirmeret i Humble på Langeland 1811. Født i Æreskøbing Ove Hansen Roed, 28 år, f. 8.3.1799 i Ringsted, skomagersvend Frederik Jensen, 30 år, f. 3.9.1797 på Föhr, kromand Peder Clausen, 48 år, enkemand, boelsmand Poul Peter Roed, 23 år, præsteinderste og karetmager Peter Petersen Beck, 38 år, boelsmand på Casmosgaard Jacob Christensen, 62 år, parcellist, murermester og tømrer Carl Henrik Muss, 35 år, f. og confirmeret i Itzeho d. 6.9.1792 Christian Jørgensen Kornbeck, 28 år,sømand, f. i Christinan Iwersen, 24 år, skrædder Peter Jørgensen, 73 år enkemand, inderste og aftægtsmand, førhen snedker Christen Carlsen, 20 år, tjenestekarl, f. 15.12.1807, c. 1823 Claus Jacobsen, 30 år, kådner Jørgen Hansen Leymand, 28 år, hjulmand, f. 2.9.1800, c. 1815 Christian Daniel Matthiesen, 23 år, indsidder og skrædder Fridrich Stürm, 23 år. Slagtersvend, f. i Kiel 11.5.1805, c.1821 i Nicolai Kirke, Kiel Hans Anders Middelsen, 26 år, tjenestekarl Diedrik Vogelsang, 50 år, kådner Jes Hansen, 36 år, skipper, f. i Flensborg Hans Jacob Tygesen Schmidt, 29 år, tjenestekarl og parcellist på Frederiksgaard Jeppe Petersen, 31 år,sømand Matthias Matthiesen, 49 år, kådner og grynmøller, enkemand Christian Petersen, 38 år, sømand Jacob Jensen, 48 år, tjenestekarl Matthias Matthiesen, 28 år, degn og skolelærer Rasmus Jørgen Bruhn, 35 år, boelsarving Jens Jørgensen Roed, 49 år, inderste Nicolai Petersen Hess, 26 år, søn af Peter Hess, syns- og boelsmand Jens Petersen, kådnerarving, 26 år Jørgen Larsen, 31 år, enkemand og arbejdmand, kådarving, f. 28.9.1797 Christian Hansen Hjuler, 30 år, kådarving og sømand Peder Hansen, 35 år, kådner og sømand Hans Nissen Hjort, 31 år, sømand Frederik Jacobsen, 36 år, enkemand, avlskarl Christen Christensen, boelsarving, enkemand, 34 år Nicolai Nielsen, enkemand, boelsmand, 50 år Jørgen Johansen Beck, 28 år Christian Jørgensen, enkemand og inderste, 35 år Jens Matthiesen, 22 år Hans Peter Kjær, 42 år, enkemand, præsteinderste Jørgen Thomsen, 23 år, tjenende i Christian Bruhn Petersen, 32 år, sømand, f .i Bro 19.11.1798 Jørgen Mindelbjerg, kådner og skibsfører, 43 år, enkemand Jørgen Christiansen Moos, parcellist og skrædder, 26 år Andreas Christensen, færgekarl, 42 år Nicolaj Christensen, 30 år, arbejdskarl Rasmus Rasmussen, 31 år, enkemand og boelsmand Jørgen Petersen, smedesvend, 26 år Jørgen Jørgensen, 30 år, søfarende Jacob Jacobsen, 29 år, søfarende Albrecht Mathiesen, 31 år, Christian Johansen, 32 år, inderste Hans Peter Moldt, enkemand, 50 år, inderste Thomas Aagesen, f. 18.3.1801, søfarende Cristian Jørgensen, 36 år, inderste og enkemand Christen Christensen Jegindø, f. 22.5.1804 i Lemvig sogn, Thisted Amt Peter Iwersen, 36 år, enkemand, boelsmand Jørgen Hess, boelsarving, 23 år Jens Iwersen, 27 år, boelsmand Peter Møller, 32 år, boelsarving Christian Peter Grøn, f. 26.02.1808 her i sognet, tjenestekarl Hans Jacobsen Møller, 32 år, boelsmand Hans Peter Kjær, 47 år, enkemand, degneinderste Hans Bladt, 34 år, tjenestekarl Michel Wraae, tjenestekarl, f. 12.8.1810 i Gram, konfirmeret samme sted i 1827 Jacob Steffen Jessen, f. 23.9.1801, tjenestekarl Peter Jacobsen Lang, kådner og søfarende, 45 år, enkemand Christian Hansen, 19 år, Hans Iwersen, snedkersvend, 28 år Jes Jessen, 23 år, søfarende

Sted: Sebbelev Notmark Tandslev Helved Stenkobbel Hundslev Notmarkskov Notmarkskov Arrild, Ribe Amt Elstrup Helved Hundslev Sønderborg Svenstrup Sogn Apenrade Hundslev Helved Notmarkskov Katry Asserballeskov Notmarkskov Notmark Ulkebøl Notmarkskov Helved Hundslev Notmark Notark Notmark Hundslev Stolbro Stolbro Helved Kragnæs,Mar- stal sogn Hundslev Katry Helved Almsted Helved Notmarkskov Asserballeskov Sebbelev Gammelgaard Lysabild Katry Notmarkskov Hundslev Notmarkskov Frederiksgaard Østerholm Hundslev Frederiksgaard Notmarkskov Frederiksgaard Helved Notmarkskov Østerholm Notmark Stevning Nordborg Hundslev Ketting Hundslev Almsted Erbæk, Helved Hundslev Helved Notmarkskov Sønderborg Helved Hundslev Hundslev Hundslev Hundslev Hundslev Hundslev Katry Kettingskov Hundslev Padholm Notmark Helved Hundslev Naldmose Asserballeskov Asserballe Notmarkskov Padholm Lillemølle Almsted Angel Snorum Kegnæs Dyneved Notmark Bro Elstrup Helved Almsted Hundslev Katry Almsted Gyden Notmark Elstrup Helved Hundslev Hundslev Almsted Ærø Naldmose Almsted Helved Almsted Frederiksgaard Hundslev Almsted Notmark Hundslev Frydendal Augustenborg Frederiksgaard Almsted Almsted Katry Jestrup Sebbelev Humble Notmarkskov Hundslev Almsted Notmark Notmark Bukmosedam Almsted Asserballeskov Padholm Almsted Gundstrup Hundslev Ketttingskov Helved Almsted Helved Sønderborg Frederiksgaard Almsted Notmark Hundslev Østerholm Mølle Notmark Hundslev Hundslev Elstrup Tandslet Almsted Fynshav Notmarkskov Notmark præsteg. Hundslev Helved Hundslev Helved Asserballeskov Notmark Østerholm Notmarkskov Notmarkskov Frederiksgaard Fynshav Frederiksgaard Gyden Hundslev Hundslev Egen Hundslev Østerholm Notmark Fynshav Helved Thisted sogn Anholt Notmark Katry Padholm Notmark Naskersgaard Notmark Frederiksgaard Gram Hundslev Notmark Skærtoft Padholm Notmarkskov

Brud: Anne Marie Hansen, enke, 36 år, afdøde husinderste Søren Jensen's enke Anna Cathrine Jacobsen, 40 år, datter af boelsmand Jacob Jacobsen, Catharina Maria Johannsen, 20 år, datter af inderste og smed Johannes Hansen Ellen Hansen, 21 år, f. i Frydendal, datter af Hans Petersen Ellen Jørgensen, 21 år, datter af boelsmand Jørgen Petersen, Arnholt Anne Marie Jessen, 26 år, datter af husmand Jes Hansen, Anna Maria, 30 år, datter af kådner og smed Jørgen Hinrichsen Anna Dorothea Jacobs, 25 år, datter af boelsaftægtsmnd Jacob Jensen, Jestrup Metta Maria Christensdatter, 24 år, datter af husmand Christen Hansen Philipsen, husmand Anna Marie Beck, enke, 46 år, datter af kådner og kromand Hans Petersen Beck Frederika Nielsen, 25 år, datter af inderste afdøde Niels Jørgensen, Grønmark Anna Marie Jørgens, datter af kådner , 29 år, Jørgen Petersen, Hundslev. Hun var besvangret ved forbemeldte Walter, og den 2.6.14 fødtes tvillingesønner af hvilke den ene endnu lever. Maria Christina Dresen, 30 år, datter af afdøde husmand Hans Jørgen Dresen Augusta Louise Jepsen, 33 år, datter af kådner Hans Jepsen Dorothea Christiana Pott, 45 år, enke efter afdøde rebslager Johan Andreas Pott Cecilia Cathrina Hansen, 19 år, datter af kådner Hans Christian Jensen Catharina Marie Nicolaysen, 31 år, datter af parcellist Nicolai Jørgensen, forhen forhenværende bonde i Lysabild Sogn Maria Mindelberg, 22 år, datter af kådner og skipper Jørgen Jørgensen Mindelberg Catharine Maria Lorenzen, 25 år, datter af den i 11 år fraværende sømand Peter Nicolai Lorenzen, inderste i Katry. De bliver boende hos hendes moder Catha- rina Maria Lorenzen Elenore Elisabeth Wrang, 32 år, datter af husmand Jørgen Wrang Maria Michelsen, 32 år, datter af boelsmand Michael Andersen Anna Maria Petersen, 27 år, datter af inderste og snedker Peter Jørgensen Cathrina Dorothea Hansen, 35 år, datter af inderste Christian Hansen, vulgo Kiær Hun er 3. gang besvangret, men ved allerhøjeste Resivat af 11.11..1815, i stedet for 1/2 tugthusstraf, idømt 7 dages fængsel ved vand og brød, hvilket hun også iflg. Hofråd Matthiesens attest af 29.12.15 har udstået. Anna Louise Christensen, 30 år, datter af Christen Steffensen Sophia Maria Rasmusen, 32 år, datter af boelsmand Matz Rasmussen Catharina Christina Matzen, 20 år, datter af boelsmand Matz Madsen, og sted- datter af Jørgen Jørgensen Ernst. Vil bosætte sig på parcelsted i Maria Petersen, 22 år, datter af kådner og smed Peter Johannsen Maria Catharina Jørgensen, 21 år, datter af boelsmand Jørgen Christensen Anna Margrethe Hansen, 34 år, datter af inderste Hans Petersen Cathrina Maria Christensen, 21 år, datter af kådner og skipper Johann C. Catharina Jepsen, 23 år, datter af husmand Jørgen Jepsen Metta Maria Rasmussen, 23 år. Datter af inderste Rasmus Christensen Kirsten Johannsen, 30 år, enke efter boelsmand, Hans Christensen Danielsen Anna Marie Møller, 20 år, datter af boelsmand Jacob Hansen Møller Anna Margrethe Friedrichsen, 41 år, væverske, datter af husmand Friedrich Christian Hinrichsen Karen Johannsen, 39 år, datter af afdøde kådner Johannes Kay Christiana Petersen Nymand, 25 år, datter af boelsaftægtsmand Peter Christensen Nymand Anna Maria Simonsen, 26 år, datter af kådner Simon Christensen Anna Maria Marcussen, 38 år, datter af boelsmand Christen Marcussen (hun havde tjent 3 år som malkepige på Gammelgaard) Maria Iversen, 45 år, f. Clausen, enke efter Iver Hansen Marcussen, boelsmand Friderica Louise Friedrichs, 60 år, enke efter Christen Christensen Bonde Inderste i Katry, siden husmand i Frederiksgaard Kirsten Jepsen, 46 år, datter af kådner og hjuler i Havnberg, sidste 5 år husholderske hos skipper Callesen. Maria Elisabeth Aagesen, 23 år, datter af kådner og færgeforpagter Claus Aa. Ellen Jacobs, 25 år, tjenestepige. Datter af parcellist Jacob Christensen, Bok- mosegaard Synnet Rasmussen, 24 år, datter af boelsmand Rasmus Friedrichsen Anna Dorothea Lorenzen, 34 år, datter af inderste Jørgen Lorenzen Karen Cramer, 37 år, enke efter kådner og skipper Mathias Friedrichsen Anna Catharina Jørgensen, 30 år, datter af søfarende Jørgen Carlsen, vulgo Hejsager, men i barndommen boede hun i sin mosters hjem hos parcellist Ernst Ernstesen Cecilia Jacobs, 44 år, siden 10 år tjenende i Notmark Sogn. Datter af Jacob Hansen Lybo, inderste og aftægtsmand Elenora Elisabeth Jørgensen, 21 år, datter af boelsmand Jørgen Petersen på Arnholtgaard Maria Elisabeth Jacobsen, 47 år, datter af boelsmand Jacob Jacobsen Catharina Elisabeth Hansen, 23 år, datter af inderste og aftægtsmand Hans Christian Jørgensen Maria Christina Clausen, 19 1/2 år, datter af boelsmand Claus Hansen Høj Metta Maria Christiansen, 29 år, datter af husmand, skomager Christian Cornet Anna Maria Thomsen, 23 år, datter af boelsmand Peter Jacobsen Thomsen Dorothea Nyemann, 24 år, datter af boelsaftægtsmand Peter Christensen Nymand Botilla Maria Hansen, 33 år, tjenende i Augustenborg, datter af daglejer Christian Hansen Anna Maria Hansen, 21 år, datter af afgåedde kådner Hans Hansen Møller, Pebersberg Anna Christina Thomsen, 21 år, datter af Peter Thomsen Anna Christina Hansen, 33 år, datter afgåede inderste Hans Petersen Augusta Hedvig Hansen, 39 år, datter af inderste Hans Rasmussen Metta Christina Johannsen, 24 år, datter af kådner Christian Johannsen og Dorothea Margrethe Jørgensen Christina Maria Petersen, 22 år, datter af Peter Bendixen og hustru Cathrina Hansen Metta Catharina Johannsen, 35 år, datter af kådner Johann Jørgensen og hustru Auguste Marie Johannsen, Louise Krogh, 34 år, datter af kådner og skipper Hans Peter Krogh og hustru Dorothea Sophie Christensdatter Anna Maria Johannsen, 22 år, datter af afdøde Johann Jørgensen boelsmand og Anna Hansen Beck Dorothea Margaretha Jepsen, 17 år, datter af afdøde husmand Jeppe Jepsen Grau og Anna Catharina Christensen Dorothea Sophie Jacobsen, 31 år, datter af parcellist Jacob Christensen og hustru Margretha Christiansen Anna Margaretha Rask, 18 1/2, datter af kådner Jørgen Jørgense Rask og hustru Ellen Peters Augusta Elnif, 54 år, datter af boelsmand Christian Elnif og Catharina Jeppes Anna Maria Thomsen, 31 år, datter af boelsmand Matthies Lorenzen Thomsen og Anne Marie f. Jörgens Marie Thomsen, 22 år, datter af inderste og skipper Jacob Thomsen og hustru Anne Margrethe Christens Anna Philipsen, 27 år, datter af husmand Christen Hansen Philipsen og hustru Marie Juliussen Cathrine Elisabeth Lind, 51 år, enke Anna Elisabeth Petersen, 27 år, tjenestepige, datter af Jørgen Pettersen Mette Catrine Johannsen, 26 år, tjenestepige Anna Catharina Petersen, 23 år, tjenestepige Helene Christine Peters, 25 år Anna Elke Skrædder, enke efter Poul Skræder, 60 år Kirsten Jacobsen, 39 år, Anna Margrethe Voigt, 38 år, tjenestepige Helene Margrethe Andresen, 28 år, ejer af kådnersted i Kirstine Friedrichs, 27 år, tjenestepige fra Sore Rise Christine Charlotte Jensen, 22 år, tjenestepige Maria Julmand, 27 år, datter af Jørgen Julmand, Almsted Eleonora Elisabeth Lind, 22 år, tjenestepige Anna Hansdatter, 23 år, tjenestepige, født i Marstal på Ærø, 2. søndag efter trini- tatis i 1801. Faderen Hans Frandsen Anna Kathrine Christensen Krukow, 23 år, vævepige Cathrine Jørgensen, 28 år, tjenestepige, født i Asserballeskov Marie Cathrine Petersen, 25 år, tjenestepige, født i Tandslet Helene Marie Steffen Jensensdatter, 32 år, vævepige Cahtrine Marie Thygesen, 22 år, tjenestepige, f. 1.1.03 Maria Christine Thomsen, 26 år Frederikka Christina Hansdatter, 39 år, tjenestepige Dorothea Christine Aagesen, 32 år Marie Elisabeth Christensen, 21 år Frederikke Lovise Petersen, 27 år, smedens datter i Johanne Paulsen, 24 år, vævepige Mette Nymand, 56 år, enke efter Jens Roed, præsteinderste Maria Petersen, 22 år, tjenestep. datter af afdøde boelsmand Peter Petersen Maria Danielsen, 50 år, spindepige Maren Frederike Woigt, 31 år, vævepige Anne Marie Hansen, 43 år, skrædderpige Anna Elisabeth, 32 år Cathrine Sophia Godmose, 24 år, sypige Anna Kristina Elnif, 26 år, væverske og tjenestepige Catharina Margaretha Hansen,29 år, datter af Christen Hansen, aftægtsmand Maria Petersen, 33 år, tjenestepige Christina Sophia Dorothea Trolle, 35 år, datter af degnen Trolle Anna Charlotte Tysk, enke efter Johannes Hansen Mortensen, forhenværende bagersvend og kornmaler i Nyborg, 32 år, f. i Middelfart 2.6.1793 Anna Christina Elnif, 26 år, sypige, f. i Hundslev Cathrine Petersen, 34 år, tjenestepige Anna Marie Margaretha Hansen, 25 år, tjenestepige, f. i Bregning sogn Ærø d. 21.02.1801 Kirsten Eriksen, 19 år, datter af boelsmand Hans Eriksen Hansine Nielsen, 19 år, datter af Hans Nielsen, færgemand Dorothea Christine Andersen, 34 år, væverpige, til huse på Hägelbergmose Christine Charlotte Rode , 25 år, enke efter Peter Danielsen, præsteinderste Anna Maria Hjordt, 24 år, datter af Claus Hjort. Skomager Catharine Dorothea Rask, 20 år,skrædderpige, f. 31.5.1806 Mette Margaretha Madsen, 29 år, væverpige i Margaretha Petersen, 25 år, tjenestepige Anna Katharine Kirsten Danielsen 28 år, væverpige fra Stenkobbel Christine Reich, 23 år, tjeneste- og vævepige Synnet Madsdatter, 27 år, f. 27.5.1799, døbt i Bregninge, Ærø Anna Maria Holmbro, 21 år, sypige Marie Cicilia Autzen, 37 år, f. 27.5.1789, datter af afdøde pastor Autzen, Gedested Ved Haderslev (vielsen fandt sted i Fynshav færgested) Anna Rasmussen, 36 år, tjenestepige fra Sønderby Maria Cathrina Hess, 21 år, tjenestepige Dorothea Jensen, 39 år, vævep. datter af afdøde Lars Jensen, inderste og sømand Anna Maria Frost, 29 år, vævepige Ellen , 30 år, datter af Claus Hjort, skomager Anna Christina Godmose, 23 år, vævepige Helene Maria Steffens, 32 år, enke efter sømand Jens Jessen, som druknede under Norge i 1825 Maria Christine Hansen, 23 år, vævepige Christine Maria Beck, 20 3/4 år, datter af kromand B., arving til kroen Ellen Jesses, 54 år, spindepige Marie Cathrine Jansen, 23 år, tjenestepige, f. 5.5.1805 Frederikke Christensen, 22 år, datter af Hans C., boelsmand Dorothea Magdalena Nielsen 62 år, spinde- og sypige Anna Cathrina Petersen, 25 år, uægte barn. Opdraget i Almsted og testamen- teret arv til et kåd i Ellen Paulsen, 27 år, tjenestepige f. i Dorothea Sophia Schmidt, 28 år, tjenestepige Anna Dorothea, 49 år, spindepige Mette Cathrine Mathiesen, 23 år, vævepige Catharina Petersen Hess, 36 år, tjenestepige Anna Maria Lassen, 21 år, vævepige, f. i Lysabild 16.7.1807 Anna Maria Bladt, 27 år, skrædderpige Louise Christine Hansen, 20 år, tjenestepige, f. i Spang 29.2.1808,, c. 1822 i Augustenborg kirke Anna Christina Petersen Beck, 27 år, tjenestepige Maria Cathrine Frederiksen, 38 år, tjenestepige Anna Maria Schmidt, 40 år, enke efter Peter Jørgensen, præsteinderste og Maria Dorothea Nissen, 31 år, tjenestepige Cecilie Cathrine Andreasen, 32 år, tjenestepige, f. i Lebøl Anna Cathrine Marie, enke efter Christen Christensen, bødker, f. 1782 Anna Christina Miang, 21, datter af Hans Miang, kådner Anna Hansen, 50 år, datter af afdøde Christian Hansen, møller ved Cathrine Clausen, 20 år, datter af Hans C. inderste og søkaptajn Marie Cathrine Süder, 27 år, datter af Christen S. Anna Christina Petersen, 23 år, tjenestepige, datter af kådner Christian P. Anna Maria Christensen, 23 år, datter af boelsmand Jørgen C. Maria Christine Fogt, 19 3/4 år, datter af Johannes F., boelsmand Anna Maria Nicolaisen, 28 år. Datter af boelsmand Rasmus N. Marie Louise Mikkelsen, 22 år, datter af afdøde boelsmand Anders M. Dorthea Sophia Miang, 24 år, tjenestepige Marie Elisabeth Krukow, 24 år, datter af afdøde inderste Christian Juliussen K kådner Marie Christine Petersen, 31 år, datter af boelsmand Peter Petersen Anne Marie Petersen, 20 år, datter af Peter Johansen, smed Margarethe Elisabeth Rudolf, 24 år, datter af boelsmand Christen Rudolf Christine Hanses, 20 år, datter af boelsmand Hans Christensen Maria Christine Hansen, 25 år, tjenestepige Margaretha Køx, 21 år Ellen Christensen, 60 år, skilt fra Mads Christensen, Jylland Frederikke Rasmussen, 27 år Marie Cathrine Bladt, 32 år, datter af Mathias Petersen Bladt, skipper Christina Catarina Christensen, 20 år, f. i Ketting Anna Cathrine Thorsen, væverske, 21 år Elisabeth Margrethe Magdalene Rouacker, 34 år, datter af løjtnant, controlleur R. Anna Cathrine Nicolajsdatter, 30 år, datter af tjenestepige på Frederiksgaard Christine Marie Hansen, 42 år, adskilt fra indsidder Hans Peter Sørensen Marie Christine Johansen, 24 år, tjenestepige Dorothea Sophie Clausen, 22 år, tjenestepige hos forældrene Anna Maria Kock, 23 år, opholdt sig hos forældrene Cathrine Marie Gudmoos, 22 år, tjenestepige Christine Petersen, væverpige, 33 år Marie Cathrine Peters, 39 år Christine Cathrine Jensen, f. 24.1.1806, husjomfru i Lysabild præstegaard, født i København Kirsten Godmos, tjenestepige i Notmark, 27 år Margrethe Clausen, f. 6.7.1803 i Notmark sogn, datter af inderste Nicolai Clausen Anna Maria Petersen, 22 år, enke efter boelsarving Christen Jørgensen Anna Maria Jørgensen, enke efter boelsarving Nicolai Hess Cathrine Sophie Godmoos, enke efter boelsmand Peter Bøtzow, 31 år Anna Maria Clausen, bor hos moderen i Skoven bag Helved, datter af afdøde Claus Smedemand Anna Maria Rasmussen, f. 25.08.1801 på Ærø, tjenestepige Cathrine Marie Møller, 21 år, datter af boelsmand Jacob Møller Helene Matthiesen, 38 år, vævepige Marie Margrethe Christians, 32 år, vævepige Cathrine Marie Thygesen, f. i 1803 i Notmarkskov, enke efter Jens Skov Cathrine Moldt, f. 31.5.1807 i Sebbelev, konf. I Ketting i 1822 Marie Christine Roed, 27 år, tjenestepige, f. i Notmark Anna Christine Møller, 23 år, datter af boelsmand Jacob Møller Margrethe Marie Fink, 23 år, datter af Hans Christian Fink Sophie Cathrine Petersen, 22 år, opholder sig hos sin stedfader Peter Skov,inderste

Sted: Hundslev Gyden Helved Helved Helved Hundslev Almsted Tandslet sogn Notmarkskov Hundslev Kegnæs Hundslev Notmarkskov Hundslev Hundslev Almsted Kegnæs Notmarkskov . Katry Helved Almsted Almsted Almsted Sebbelev Sandbjerg Hundslev Hundslev Notmark Hundslev Notmark Hundslev Almsted Notmark Katry Hundslev Hundslev Helved Asserballe Kegnæs Padholm Katry Notmarkskov Fynshav Helved Almsted Hundslev Notmarkskov Frederiksgaard Kettingskov Helved Gyden Asserballeskov Hundslev Hundslev Almsted Helved Gråsten Hørup Sogn Asserballeskov Notmarkksko Katry Østerholm Almsted Almsted Lillemølle Hundslev Frederiksgaard Bokmosedam Stenkobbel Hundslev Ketting Notmarkskov Notmarkskov Padholm Asserballe Hundslev Hundslev Hundslev Hundslev Kettingskov Fynshav Fynshav Ærø Notmarkskov Hundslev Hundslev Helved Helved Asserballe Fynshav Bro Elstrup Ketting Notmarkskov Naldmose Hundslev Naldmose Notmark Egen Almsted Sebbelev Almsted Notmark Katry Almsted Lysabild Asserballeskov Notmark Nyborg Hundslev Hundslev Bregninge S. Almsted Fynshav Asserballe Notmark Almsted Asserballe Frederiksgaard Hundslev Helved Lambjergskov Hundslev Padholm Haderslev Kegnæs Notmark Guderup Almstedskov Almsted Katry Notmarkskov Hundslev Elstrup Kegnæs Skærtoft Notmarkskov Almsted Asserballeskov Almsted Almsted Padholm Almsted Notmarkskov Almsted Sønderborg Hundslev Almsted Stolbro Hørup Sogn Lysabild Hundslev Østerholm M. Lillemølle Elstrup Naldmose Hundslev Hundslev Almsted Almsted Hundslev Helved Egen Hundslev Helved Hundslev Helved Padholm Ettersund Hundslev Notmarkskov Fynshav Notmarkskov Fynshav Frederiksgaard Lysabild Hundslev Lillemølle Helved Hundslev Hundslev Hundslev Lysabild Notmark Helved Hundslev Notmark Katry Helved Ærø Padholm Helved Katry Ketting Notmarkskov Notmark Naskersgaard Notmark Notmarkskov

10.10.2018