Notmark kirke 1834 – 1853 viede renskrevet af Else Fogeh Pedersen i Augustenborg i samarbejde med Ditlev Duus Guderup

Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 02 03 04 05 01 02 03 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1834 dato: 16.02 23.02 08.03 13.04 27.06 22.06 06.07 28.08 09.10 16.10 09.10 14.11 15.11 09.11 16.11 23.11 1835 18.01 08.02 13.02 22.03 29.03 17.05 17.05 13.06 06.06 10.10 06.11 01.11 08.11 14.11 29.11 1836 31.01 06.02 05.06 16.07 06.11 05.11 28.10 21.10 05.11 19.11 18.12 1837 05.02 07.04 10.07 21.07 29.09 27.10 04.11 07.11 11.11 09.12 1838 04.02 09.07 22.07 30.09 28.10 11.11 26.10 16.12 1839 26.01 01.02 01.02 15.06 30.06 08.09 08.10 18.10 16.11 1840 11.01 03.05 10.05 05.07 29.11 20.11 1841 31.01 21.02 21.03 18.06 25.08 12.09 26.09 1842 06.01 28.01 03.04 06.05 01.05 24.07 14.10 14.10 11.11 13.11 06.11 18.12 1843 05.02 19.02 30.04 14.05 16.06 16.06 13.08 29.09 15.10 13.10 27.10 05.11 03.11 12.11 15.11 19.11 26.11 1844 27.01 19.04 28.04 09.06 01.11 24.11 1845 09.02 13.04 04.05 25.05 02.07 06.07 29.06 17.10 09.11 1846 25.06 19.07 09.08 13.12 17.12 1847 ? 23.07 18.11 1848 03.02 09.03 23.03 18.06 07.12 10.12 1849 19.04 23.03 24.05 31.05 02.08 28.10 23.11 02.12 22.11 02.12 1850 03.02 10.03 24.03 19.04 12.05 07.07 13.10 17.10 17.11 08.12 29.12 1851 05.01 02.02 21.04 22.05 30.05 06.07 09.06 15.07 04.07 17.07 08.08 05.09 14.09 03.10 10.10 17.10 07.11 09.11 09.11 14.11 05.12 11.12 21.12 1852 14.03 25.03 16.04 22.04 30.04 10.06 11.07 18.07 25.07 05.11 05.11 09.12 1853 10.04 19.05 26.05 29.05 02.06 12.07 23.06 19.08 16.09 28.10 30.10 11.11 16.11 18.11 18.11

Brudgom: Jacob Christensen Kryger, 40 år, søfarende Hans Christian Hansen, 26 år, søfarende Christen Jacobsen Møller, 28 år, ungkarl Hans Christian Ramussen, 37 år, træskomand Simon Christensen Simonsen, musicus, 34 år Frederik Sørensen Holm, 44 år, hyreinderste og rebslager Christian Fogt, 24 år, bødker Nicolai Rasmussen, 32 år, boelsmand Jørgen Peter Cramer, 56 år, f. i 1786, inderste, enkemand Hans Christiansen, 31 år, træskomand Jens Christensen Møller, 47 år, murmand, f. i Ulkebøl Hans Christensen, 35 år, kådner, f. i. Østerholm,egen sogn 1791 Andreas Christiansen Moos, 27 år, væver, f. her i sognet Jens Roed, 54 år, enkemand, inderste, f. her i sognet Christen Larsen Michelsen, 25 år, tjenestekarl Christian Hansen Nielsen, 28 år, f. i Sønderborg 29.7.1806 farvemand Jens Petersen, murmand, enkemand, 48 år Jens Christensen, 19 år, født i Svenstrup Jens Johansen Wogt, 26 år, født her i sognet, 30.6.08 Hans Lorenzen, 36 år,, f. her i sognet,konfirmeret i Ulkebøl 1815 Jørgen Thomsen, 26 år, f. 2.6.1809 Peter Hansen Wolff, hyreinderste, 47 år, enkemand, født og konfirmeret på Kegnæs Christen Daniel Matthiesen, 30 år, enkemand og skrædder, f. 18.05.1805 i sognet Andreas Jørgensen Bødtker, 35 år, bødker, f. i Skovby, Lysabild sogn d. 28.7.1800, konfirmeret i 1816 Jacob Peter Jepsen, 25 år, f.12.4.1810 Johan Grøn, 50 år, enkemand, skomager. Født i Nordborg 1785. Bevis for opgjort rigtighed med arvinger af 1. ægteskab Christian Elnef, inderste, 31 år, f. i. Notmark sogn d. 18.08.1804 Nicolai Clausen, 20 år, f. 27...1814 i Asserballe, k. 1819 i Ketting Hans Peter Moldt, f. i Sønderborg 20.11.1780,k. I Hørup 1796 Enkemand. Var copuleret 2. gang 4.12.1831 med Marie Cathrine Peters fra Hundslev. Bevis for godtgjort rigtighed med børn af 1. og 2. ægteskab Jens Christensen Elnef, 27 år, f. i Notmark 20.2.1808, inderste Christian Elnif,f. I sognet d. 10.12.1803, inderste, enkemand Jes Sørensen, f. her i sognet d.29.9.1806, kådner Hans Julius Andresen, f. 15.11.1813, kådner og søfarende Anders Hansen, f. 29.8.1809, døbt 10.9.1809, Falsled Diedrik Moldt, f. 1807, conf. 1823, træskomand Hans Frederik Petersen, snedker og enkemand, 44 år, f. i Sønder- borg d. 7..11.1792 Peter Iversen, boelsmand, 40 år, enkemand. Gift 1. gang i 1832 og har gjort rigtighed med børn af dette ægteskab, Christian Dreier, født i Egen sogn i1798, inderste, jæger, enkemand 38 år Peter Hansen, f. i sognet 6.11.1812, boelsarving Hans Jørgensen, f. i Egen sogn d. 22.9.1810 tjener i Padholm Morten Boyesen, f. 23.12.1798, tjenestekarl, fra Rørkær, Ribe Amt Peter Mathiesen Petersen, f.. 17.10.1811 i Møgeltønder, konf. I Burkal 1828 Hans Hansen Mathiesen, f. i Tandslet d. 25.9.1804. Brudgommen har forevist skilsmisseattest, datteret d. 12.3.1836, hvorved ægte- skabet med Anna Marie Petersen er opløst Peter Bladt, f. 5.2.1804, konf. 1820, tjenestekarl Hans Hansen Schmidt, f. i Sottrup 10.101806, Christen Rudolph, f. 22.1.1808, boelsarving Peter Petersen, f. 18.8.1807 Peter Thomsen, f. 11.4.1813 Mikkel Knudsen, f. 14.9.1810 i Emmerlev, Ribe Stift, inderste Hans Christiansen, 34 år, enkemand. Gift 1. gang i 1834 nr. 10, har i henhold til bevis afklaret sig med sin første kones fader og arving. Gift 7.7.1838 Christian Smidemand, f. 2.10.1802 i Egen sogn, konf. 18.4.1819 Hans Christian Bjerremosen, f. 2.6.1806 her i sognet, tjenestekarl Jens Thomsen,, 49 år, kådner og enkemand, f. i sognet 1784 Jørgen Hansen Lund, 37 år, parcellist Christian Eriksen, 34 år, Hans Christian Moldt, enkemand og inderste Jørgen Hansen Lassen, 60 år, inderste Nicolai Iversen, 28 år, søfarende Frederik Frederiksen, parcellist Jep Hansen Nissen, 30 år, smedesvend Peter Matzen, 23 år Peter Matzen, kådner, 24 år Peter Nissen Jordt, 34 år, sømand Jørgen Christian Clausen, 27 år Christian Johansen, 23 år, tjenestekarl Jørgen Pöhler, 22 år Christian Carl Jørgensen, tjenestemand Christian Danielsen, 25 år Christian Christensen Beck, 31 år Jørgen Rudolph, f.2.3.1818 her i sognet, bøssemager Lauritz Jensen, f. 2.1.1806 i Søby, enkemand og kådner Christian Fogt, enkemand, gift 6.6.1834, bødker, 30 år bevis for opdeling med sin søn. Andreas Christensen, f. 11.3.1811 i Lysabild, Carl Moldt, d. 7.8.1805 her i sognet Christian Hansen Møller, f. 20.11.1816 her i sognet Jørgen Christiansen, f. 4.5.1817, Østerholm, soldat Peter Bladt, f. 11.4.1822, væver Christen Cramer, f. 25.04.1813 i Katry, tjener i Vibøge Claus Hansen, døbt 14. Trinitatis 1795, kådner Lorenz Lorenzen, f. 1.7.1804 i Bov Hans Peter Thorsen, f. 26.3.1814 i Notmark, søfarende Jens Rasmussen, konf. 1836 i Notmark, tjenestekarl Hans Chrstian Elnef, f. 14.07.1814, søfarende Jørgen Steffensen Wrang, konf. 1834, parcellist Christian Jacobsen, f. 23.1.1796 i Notmark sogn, tjenestekarl Christian Hansen, konf. 1831, Jens Jensen, f. 9.9.1802 i Tårup Jørgen Hansen Juhler, f. 19.2.1803 her i sognet, søfarende Hans Hansen Hess, f. 11.1.1812, Christen Hansen Gudemoos, f. 17.08.1796 i Notmark, boelsmand Jørgen Eriksen, f. 27.7.1815, boelsmand Christian Hansen Hess, f. 16.2.1818 Hundslev, tjenende på Rumohrsgaard Niels Bladt, f. 5.2.1819, træskomand, konfirmeret i 1834 Johannes Moldt, 24 år,konfirmeret 1834 Thomas Thomsen, født og konfirmeret i Ketting. Gift 1. gang 11.10.1805 i Notmark, har skiftet med børn d. 19.12.42, aftægts inderste Hans Christian Bladt, vulgo Kramer, f. 16.8.1815 i Notmark Hans Christian Christensen, f. 8.9.1815 i Ketting, inderste Christian Rasmussen, f. 12.1.1807 i Notmark Jørgen Gudemoos, f. 18.9.1814 i Ketting, kådner og skomager Hans Hansen, konfirmeret i 1836 Jørgen Kjær, f. 13.1.1812 i Notmark, Hans Hansen, konfirmeret i 1836, 22 år Rasmus Rasmussen, konfirmeret i 1826, 33 år, tjenestekarl Hans Vogt,konfirmeret i 1830, tjenestekarl, 29 år Hans Peter Grau, 27 år. Steffen Christensen, f. 19.3.1801, Christian Gudemoos, f. 5.11.1812 i Ketting, konfirmeret 1827 inderste og væver Peter Iversen, 30 år, konf. 1829, inderste Christian Jacobsen, 27 år, konf. 1832, skomager og kådner Christian Iversen, f. 26.10.1819 i Oksbøl, konf. I Egen 1835, tjenende på Skærtoft Johan Bonde, f. 1.12.1795, hyreinderste Lorenz Aagesen, f. 7.7.1805 i Notmark, søfarende Jørgen Matzen, 26 år, kådner Jens Petersen, f. 1.12.1804, tjenestekarl Jørgen Petersen, f. i 1816 i sognet Hans Hess,35 år, konf. I 1825, sømand Matthias Pöhler, 24 år, konf. I 1836, Hans Madsen, f. 22.11.1805 i Vejstrup sogn i Vejle, tjenestekarl Claus Hansen Elnef, 28 år, konf. I 1831 Andreas Jensen Dam, f. 20.1.1816 i Gram, tjenestekarl Jens Hansen af Søby, Ærø, parcellist på Sundeved for tiden i Helved Jacob Jacobsen, 21 år, væver Hans Christensen, 33 år, tjenestekarl Jens Jørgensen, 56 år, enkemand, boelsmand Hans Eriksen, 28 år, boelsmand Hans Myrberg, 42 år, kådner og snedker Nicolai Ernst, 22 år, boelsarving Christian Petersen Bruhn, kådner Niels Jørgensen Bladt, 21 år, kådnerarving, født i sognet Jacob Frederiksen, 36 år, væver, født i sognet Peter Christensen, 27 år, boelsarving, født i sognet Carl August Petersen, 24 år, boelsmand i Bro Hans Hansen, 27 år, søn af Jes Hansen Peter Andresen, 30 år, boelsarving Hans Jørgen Kornbeck, 32 år, styrmand og præsteinderste ægtebrev fra Ketting Jørgen Hansen, 27 år, pumpemager i Himmark, brud og brudgom er begge døbt og konfirmeret i Svenstrup. Jacob Hansen Eriksen, 31 år, søn af afdøde boelsmand Hans Eriksen konfirmeret her. Kådner fra Christianssfeld Christian Jørgensen Smedemand, 45 år, enkemand, inderste konfirmeret her. Skifteattest nr.30.3.1848 Jørgen Andresen, 32 år , f. her i sognet Christen Moos, 31 år Christen Petersen, inderste og styrmand, 35 år Jens Olafsen Petersen , Laurup Gørding sogne, f.5.1.1817 i Lautrup, Gjording sogn, Ribe Amt. Han er uægte søn af Dorthe Kirstine Boltering Jørgen Hansen Hofstedt, boelsarving, f. 8.5.1800 Hans Christian Pöhler, f. 27.9.1818, Peter Jørgensen Bladt, f. 5.2.1804, boelsmand, enkemand. Bruden var Mette Dorothea, f.10.1.1816, datter af Hans Jensen Bonde i Almsted Jens Clausen Bonde, f. 9.1.1819, søn af inderste Claus Clausen, vulgo Bonde Anders Hansen, smedesvend, f. 22.10.1824, søn af ejendomsmand Hans Jensen, Dame, Phanefjord sogn, Møn Thomas Thomsen, f. 9.10.1818 i Sølvtofte, kådner Christian Carlsen, f. 16.6.1821, skomager, søn af kådner Hans Carl- sen,Gundstrup, konf. I Ketting 1837 Christian Andresen Schmidt, 52 år, parcellist, enkemand Andreas Thomsen, 51 år, enkemand og aftægtsmand Andreas Petersen Bonde, 32 år Nicolai Jørgensen, 37 år, boelsmand Hans Hjulmand Jensen, , f. 19.6.1823, fra Skovhuse, Vesterborg sogn Lolland Hans Jacob Hansen Hess, f. 16.6.1825, søn af gårdmand Hans Hess Hans Christensen Grau, 38 år, enkemand og inderste Hans Christian Johannsen, 28 år Christian Christensen, f. 13.4.1829 på Østerholm Peter Christensen, 33 år, Jacob Jørgensen Pöhler, 25 år Matthias Nienkranz, f. 22.8.1823, bagersvend, Jørgen Andresen, 27 år, Christen Christensen Haun, f. 22.11.1817, søn af boelsmand Christen Haun i Brandsbøl Ole Jensen, f.. 23.3.1821, søn af Jens Larsen i Wigersted sogn, Dalby Hans Eriksen,48 år, syns- og boelsmand Hans Eriksen, boels- og enkemand, 34 år Hans Larsen, f.6.10.1822, søn af forpagter Lars Jensen på Tiende- gården, Borre Sogn på Møn. Konfirmeret i 1837 Jens Jensen, 27 år Jørgen Iwersen, f. 1.9.1819, søn af indsidder Jørgen Iversen Hans Jacobsen Petersen, 23 år, snedker Christian Petersen, 31 år, skomager Peter Hansen Volf, 63 år, enkemand, indsidder i Peter Andreas Bøttzau, 25 år, gårdmand i Varmark. f. i København, søn af afdøde skibskaptajn Peter Iversen Bytzow og hustru Christine Marie f. Giese Hans Christian Hansen, 30 år, møllersvend Jørgen Danielsen, 35 år, sømand Jens Jørgensen, 26 år. (De har købt ejendom i Dybbøl By) Ramus August Scheil, typygraf, høker i Asserballe. Søn af afdøde kirurg Frede Wilhelm Scheil, Roskilde. f. 22.11.1820 Nicolai Iversen, f.. 20.5.1826 i Hørup Sogn Daniel Christensen, 28 år, Jacob Peter Jessen, 23 år Jørgen Steffen Petersen, f. 18.8.1826, søn af smed Peter Jørgensen boelsmand Jørgen Dominicus Elnef, enkemand, boelsarving, 29 år Lars Eriksen Kjeldsen, f. 4.2.1825, søn af gårdmand Erik Sigsgaard Jørgen Becker, f. 27.3.1814, søn af afdøde kådner Christian Christen- sen Becker Jacob Jensen Clausen, 24 år, enkemand, inderste Jens Hansen Bonde, 27 år, boelsmand Nicolai Thomsen, f. 9.1.1815, søn af kromand Thomas Nicolaisen kådner Frederik Jørgensen Bladt, 24 år Nicolai Nielsen, f. 18.9.1822, søn af skomager Ingvard Nielsen konfirmeret i Aabenraa, skomagermester Peter Madsen, 36 år, enkemand, boelsmand Jørgen Hansen Iwersen, 27 år, inderste Jørgen Christian Jørgensen, 33 år, inderste Hans Julius Krukow, 24 år Jørgen Petersen, 27 år Hans Peter Eriksen, 24 år Mathias Steffensen, 26 år Christen Christensen , 21 år Frederik Christensen Beck, 29 år, snedker Peter Torvelsen, f. 19.9.1818, parcellist, søn af parcellist Johanes Torvelsen, Østerholm Jacob Clausen, vulgo Bonde, 31 år Hans Hansen, f.16.101825, søn af parcellist Hans Christian Hansen Rasmus Rasmussen, f. 26..1.1826, søn af Niels Rasmussen (Egen) Hans Petersen, 36 år Hans Valdemar Ronacher, 21 år, snedkersvend Andreas Christiansen Jacobsen, 31 år Peter Christiansen Schmidt, kådner, enkemand, f. 11.4.1805 Christian Eriksen, 23 år Johan Johansen, boelsmand, 31 år Jørgen Iversen, 23 år, snedker, 23 år Christian Petersen, 28 år, skrædder Peter Iversen, 20 år, boelsmand

Sted: Asserballeskov Frederiksgaard Naskergaard Fynshav Notmarkskov Hundslev Hundslev Almsted Katry Katry Ulkebøl Helved Bokmosedam Hundslev Nygaard Sønderborg Almsted Stevning Hundslev Almsted Mianghøj Almsted Almsted Notmarkskov Naldmose Østerholm Bro Hundslev Hundslev Hundslev Notmarkskov Svannige, Fyn Helved Notmarkskov Arnholt Østerholm Hundslev Dyndved Fynshav Gammelgård Almsted Almsted Helved Helved Klingbjerg Hundslev Almsted Katry Hundslev Helved Notmarkskov Frederiksgaard Almsted Notmarkskov Notmarkskov Hundslev Østerholm Helved Helved Hundslev Notmarkskov Hundslev Hundslev Almsted Almsted Notmark Hundslev Helved Notmarkskov Hundslev Lillemølle Helved Østerholm Østerholm Viby Katry Helved Kollund Notmarkskov Almsted Hundslev Bokmosedam Helved Frydendal Svenstrup Almsted Notmark Hundslev Hundslev Rumohrsgaard Frederiksgård Helved Notmark Tandslet Ketting Hundslev Hundslev Hundslev Notmark Helved Almsted Notmark Almsted Helved Ketting Almsted Notmarkskov Skærtoft Hundslev Notmarkskov Almsted Helved Stenkobbel Hundslev Almsted Sjellerup Almsted Fynshav Helved Katry Notmarkskov Hundslev Almsted Hundslev Asserballeskov Notmarkskov Helved Naldmose Smørholm Ketting Sogn Frydendahl Notmark Notmark Svenstrup sogn Chrstiansfeld Hundslev Almsted Hundslev Hundslev Ribe Stiftamt Padholm Almsted Almsted Notmarkskov Naldmose Frederiksgaard Almsted Hundslev Skovhuse Almsted Notmarkskov Naldmose Østerholm Guderup Almsted Flensborg Notmark Brandsbøl Sorø Amt Almstedskov Almsted Møn Notmarkskov Feldsted Sogn Notmarkskov Frederiksgaard Almsted Stenderup Sogn Katry Notmarkskov Hundslev Asserballe Tandslet Almsted Notmarkskov Asserballe Hundslev Hjørring Amt Asserballeskov Almsted Almsted Hundslev Helved Løgumkloster Helved Katry Helved Helved Notmarkskov Notmark Frederiksgaard Helved Hundslev Østerholm Hundslev Holmskov, Egen . Ketting Helved Notmarkskov Frederiksgaard Fynshav Almsted Hundslev Notmarkskov Almsted Anholt

Brud: Anne Marie Grøn, 21år, tjenestepige Anne Caroline Rask, 29 år, tjenestepige Marie Danielsen,27 år,datter af afdøde Hans Danielsen, Boelsmand Maria Christine Johannsen, 26 år, vævepige, datter af Christian Johannsen, Helved Anne Cathrine Kok, 27 år, datter af inderste Christian Kok Rebekka Johannsen, 48 år, datter af vægter Frederik Johannsen, Æreskøbing Johanne Kathrine Lindgaard, 26 år, datter af forhenværende boelsmand Anne Marie Gude, 26 år,tjenestep. datter af skovfoged Jes Gude Anne Margrethe Christens, 44 år, vævepige, f. i Tandslet 1790 Marie Christine Kolmay, 29 år, tjenestepige Charlotte Marie Kjær, 24 år, tjenestepige, f. og k. her i sognet Anna Christine Bruhn, f. 16.09.1805 i sognet Marie Kathrine Frederiksen, 26 år ,tjenestepige, f. her i sognet Marie Rasmussen, 32 år, vævepige, f. her i sognet Anne Marie Schmidt, 28 år, datter af inderste Jørgen Schmidt f. i sognet Anne Marie Lindgaard, 30 år, datter af boelsmand Hans Lindgaard f. 7.11.1804 i Langbek, udflytter af Hundslev Marie Christine Hanses, enke efter den i tugthus i Glückstad afdøde Johan Schmidt, 50 år, begge er fødte og konfirmerede her i sognet Anne Marie Jacobsen, 26 år, tjenestepige Mette Katrine Skov, 23 år Maria Hanses, enke efter afdøde Christian Bjergemose, inderste i Almssted, 59 år, født i Lystrup på Langeland, 1. pinsedag 1755 Marie Cathrine Christensen, tjenestepige, 27 år, f. i Ketting 14.07.1807 Anna Lovise Petersen, 49 år, enke efter hyreinderste Søren Petersen Maria Elisabeth Thortsen, 27 år, tjenestepige, f. i Hundslev 1808 konfirmeret her i sognet i 1823 Anna Dorothea Jørgensen, 41 år, tjenestepige. Født i Tandslet d. 21.9.1795, konfirmeret samme sted i 1811 Maria Bruhn, 29 år, tjenestepige, f. i Bro, døbt i Ketting 9.2.1806 Dorothea Sørensen, 60 år, enke efter handskemager Erik Schmidt i Sønderborg. Opholder sig i L. Hun er født her i sognet i 1775, konfirmeret i 1791 Anna Cathrine Hess, 29 år, f. 6.10.1806, tjenestepige Cathrine Christine Johansen, 24 år, f. i Notmark sogn, k. i 1827 Christine Margrethe Pöhler, 47 år, f. i Notmark sogn 1788,vævep. Anne Simonsen, f. 7.3.1811 i Ketting, datter af inderste Ncolai Simonsen Dorothea Sophie Rask, f. i Østerholm d. 19.6.1809 Maria Christensen, f. 7.7.1798 i Søbye,døbt 5. Trin. 1798 i Nøbye på Ærø datter af boelsmand Mads Christensen Nøbye, Ærø Anna Marie Thomsen, f. 21.9.1806, datter af Jacob Thomsen, tj.pige Anna Petersen, 25 år, døbt 4.12.1810 i Søbye. Viede i hjemmet. Anna Marie Carstensen, f. i Tandslet 9.1.1805 Auguste Magdalene Schmidt, f. i Asserballe d. 5.10.1794, tjeneste- pige Anna Christine Bruhn, f. 16.09.1805 i sognet, enke efter kådner Hans Christensen, blev gift 1. gang 14.11.1834 Cathrine Marie Christensen, f. 30.5.1814, datter af boelsmand Hans Christensen Anna Christine Danielsen, f. 11.2.1809, datter af boelsmand Hans D. Anna Margrethe Jørgensen, f.17.01.1811 i sognet, datter af Christian Jørgensen Ulrikke Jørgensen, f. 5.4.1807 i Svanninge, Fyn,konf. I Hågerup 1821 Marie Hansen, f. 18.11.1811, datter af inderste Johan Christian H. Marie Lorenzen, f.d. 2.11.1809, datter af hyreinderste Peter L. Mette Dorothea Bonde, f. 10.1.1816, datter af boelsmand Hans B. Caroline Vogelsang, f. 13.2.1812, datter af afdøde kådner Rasmus V. Kirsten Hansen, f. 25.2.1812, datter af afdøde arbejdsmand Hans H. Cathrine Marie Møller, f.4.4.1816 i Asserballeskov, konf. I 1831, datter af Christian Møller Maria Clausen, f. 31.5.1813, datter af parcellist Hans Clausen Anne Marie Carstensen, f. 18.11.1814, datter af inderste skomager Søren Matthiesen Carstensen, sogneraådsformand Catrine Kolmay, f. i sognet d. 24.8.1794, tjenestepige Marie Roed, 35 år, enke efter inderste Jens Roed, Hundslev Fra brudens side er rigtighed truffet med hendes afdøde mands søster og arving Mette Marie Steffensen, f. 20.10.1794, enke efter parcellist Jørgen Steffensen med hvem hun blev gift i 1814. Har skiftet med børn af '1. ægteskab og forevist opskiftelsesdokument. Marie Elisabet Petersen, 38 år, væverpige Helene Jørgensen, 38 år, datter af boelsmand Jørgen Hansen,afd. Kirsten Clausen, 21 år, datter af boelsmand Peter Clausen Karen Jepsen, 45 år, tjenestepige, datter af Lauritz Jepsen i Lille Sophia Dorothea Staats, 57 år, enke efter inderste Hans S. Cathrine Marie Lorenzen, 27 år, , datter af skrædder Lorenz L. Anna Marie Matzen, 27 år, datter af boelsmand Nicolai Matzen Ingeborg Christensen, 25 år, tjenestepige, datter af kådner Christian Lassen Cathrine Marie Køks, 23 år, datter af boelsmand Jørgen Køks (Køyx) Kirsten Christensen, datter af aftægtsboelsmand Jørgen C. Christine Marie Bruhn, 32 år, datter af skovfoged Hans Christensen B. Marie Christine Moos, 24 år, datter af kådner Hans Moos Anna Maria Nicolaisen, 23 år, datter af inderste Christian Nicolaisen Maria Richelsen, 29 år, datter af hyreinderste Claus Richelsen Anna Jessen, 27 år, datter af afdøde kådner Jes Jessen Cathrine Grau, 24 år, datter af boelsmand Jens Møller Grau Marie Knudsen, 23 år, datter af parcellist Knud Knudsen, Søbykobbel. Ærø Kirsten Madsen, f. 3.8.1811, datter af boelsmand Peter Matzen Kirsten Johannsen, f.19.5.1814, datter af afdøde parcellist Christen J.. Kirsten Elisabeth Lindgaard, f. 3.11.1813 i Magleby på Møn, datter af afdøde boelsmand Hans Lindgaard Catrine Marie Jørgensen, f. 29.11.1817 i Lebøl, datter af afdøde boelsmand Christian Jørgensen Cathrine Marie Hansen, f. 22.9.1812 her i sognet, datter af inderste Lorenz Hansen Dorothea Marie Hansen, f. 1.2.1809 her i sognet, datter af værtshusholder Jes Hansen Anna Cathrine Christians, f. 18.4.1815, væverpige Elisabeth Clausen, f. 11.1.1815 her i sognet, datter af fhv. skipper Hans Clausen Anna Dorothea, f.. 14.4.1822 i Tandslet, datter af afdøde Hans Christian Mecklenborg, hyreinderste Mette Marie Johansen, f. 4.10.1801, datter af afdøde skrædder Nicolai Johannsen Mette Cathrine Walther, f. 17.2.1821 i Hundslev, datter af arbejds- mand Henrik Walther Elenore Elisabeth Wrang, f. 15.7.1816 i Bokmosedam, datter af parcellist Hans Jørgen Wrang Charlotte Gude, f. 20.3.1806 i Egen, konfirmeret i Oksbøl, datter af Jens Gude, jæger Anne Marie Jepsen, f. 20.5.1818, datter af inderste Jørgen J. Dorothea Christine Ernst, konf. 1836, datter af Hans Christian E. Kirsten Madsen, gift 1. gang i 1811. Enke efter boelsmand Peter M. Marie Margrethe, konf 1832, datter af afdøde Hans Hansen Møller Elenora Andresen, konf. 1817, datter af afdøde parcellist Steffen A. Maria Juhler, f. 30.8.1804, enke. Brudens 1. mand er ved øvrighedens erklæring af 6.11.1840 erklæret for død. Han hed Christian Hansen Juhler, kådner Ellen Juhler, f. 29.1.1816, datter af kådner Hans Juhler Cathrine Beck, f. 18.6.1808, datter af afdøde Peter Beck boelsmand på Casmusgaard Cathrine Danielsen, f. 12.5.1807, datter af afdøde Hans Danielsen Helene Marie Clausen, f. 15.8.1816, tjenende på Østerholm Catrine Marie, f. 11.1.1815, tjenestepige, datter af hyreinderste Frederik Jørgensen Marie Kaalmay, 28 år, konf. 182, 9Datter af Peter K., hyreinderste Cathrine Marie Christensen, f. 30.5.1814, plejedatter af Johan Hansen lnderste Marie Christine Hansen, f. 29.2.1816 i Bregninge, tjenestepige Cathrine Marie Christians, konfirmeret 1831 i Notmark, tjenestepige i Hundslev Anne Marie, f. 25.2.1818 i Notmark, sypige Cathrine Christine Kornbeck, f. 3.12.1820 i Notmark, datter af afdøde Jens Kornbeck, inderste og skipper Anna Christine Danielsen, konfirmeret i 1836, 34 år, kongelig bevilling For at brudgommen må ægte broderens enke. Enke efter afdøde boelsmand Peter Hansen Marie Frederiksen, konfirmeret i 1835, 24 år, tjenestepige Margrethe Hansen, konfirmeret i 1836, 22 år, datter af afdøde Christian H Cathrine Marie Kornbeck, konfirmeret i 1835, datter af afdøde Peter K. Cathrine Marie Jensen, f. 20.9.1820 i Asserballeskov, datter af afdøde inderste Jens Jacobsen Cathrine Marie Høj, 19 år, datter af syns- og boelsmand Peter Høj Margarethe Marie, f.27.1.1795 i Asserballe. Enke efter afdøde hyre- inderste Jørgen Daniel Petersen Marie Jensen, 20 år,konfirmeret i 1838, datter af afdøde skipper Peter J Maren Christine Christens, f. 28.6.1811 i Bregninge, tjenestepige Cathrine Marie Matthiesen, f. 19.8.1818 i Holeby, tjenestepige Caroline Christine Lindgaard, 24 år, konf. 1833, datter af afdøde boelsmand Hans Lindgaard Anna Dorothea Johannsen, f. 18.4.1810 i Asserballeskov Christine Cathrine Jensen, f. 18.3.1801 i København, enke efter søfarende Thomas Aagesen, Notmarkskov Anna Margrethe Juhler, 25 år, datter af Hans Jørgensen Juhler, kådner og hjulmand Kirsten, f. 10.1.1809 i Bregninge, datter af husmand Jørgen Rasmussen Marie Jørgensen, 25 år, datter af inderste Hans Peter Jørgensen sypige Christine Marie Graw, 24 år, konf. 1835, datter af boelsmand Jens Møller Graw Anna Andersdatter, f. 11.4.1824 i Horun Cathrine Elisabeth Hansen, 28 år, konf. I 1831, tjenestepige Anne Marie Møller, f. 18.4.1818, datter af Niels Møller, hyreinderste Dorothea Bottilla, 27 år, datter af Søren Matthiensen Carstensen, Anna Christine Christians, 36 år, husholderske Anna Maria Moos, 25 år, tjenestepige Cathrine Marie Drejer, 31 år, tjenestepige Christine Peters, 22 år, tjenestepige Kirsten Gudemoos, 21 år, datter af boelsmand Hans Gudemoos Anna Thomsen, 43 år, tjenestepige Ellen Christens Petersen, 23 år, datter af boelsmand Christen P. Kirsten Jørgensdatter, 30 år. Datter af Jørgen Nielsen og hustru Marie Peterdatter Kirsten Frederiksen, 24 år, datter af kådner Frederik Frederiksen Maria Steffensen, 31 år, datter af afdøde Jørgen Steffensen, parcellist Anne Marie Andresen, 25 år, datter af boelsmand Peter Andresen Kirsten Fogt, 31 år, datter af boelsmand Johannes Hansen Fogt Margrethe Elisabeth Bytzow, 21 år, datter af afdøde Peter Iversen B. Marie Christine Smedemand, 28 år, datter af Peter Smedemand Ellen Gudemoos, 28 år, datter af Jørgen Gudemoos, kådner Kirsten Nymand, 30 år, datter af Hans Christian Nymand, kådner Mette Marie Andresen, 28 år, datter af boelsmand Peter A. konfirmeret her. Cathrine Marie Jepsen, 49 år, datter af afdøde Jep Jepsen konfirmeret her i sognet. Christine Margrethe Johansen, f.6.2.23, enke efter Matthies Johansen inderste Christine Marie Johannsen, 31 år, Mette Maria Clausen, 30 år, datter af inderste Hans Clausen Kirsten Petersen, f. i Lauvig, Gørding sogn, Ribe amt, døbt 28.6.1827 datter af inderste Peter Petersen Kirsten Elnef, f. 4.6.1829, datter af Dominicus Elnef Anna Simonsen, f. 7.3.1811, enke efter Jens Christensen Elnef. Viet 14.11.1835 til Jens Christensen Elnef f. 30.1.1808 i Notmark Helene Marie Jørgensen, døbt 16.10.1820, uægte barn hendes moder Cathrine Marie Elnif. Steddfader inderste Christen Jørgensen Smidemand Mette Marie Jepsen, 35 år, datter af inderste Jes Jepsen Marie Cathrine Clausen, f. 19.4.1827, datter af afdøde indsidder Nis Clausen Marie Thaysen, f. 13.11.1816, døbt i Simons, datter af inderste Simon Thaysen Marie Dorothea Elisabeth Weiler, f. 30.4.1823, datter af Frederik Weiler og hustru Anna Cathrine. Faderen inderste og skomager Anne Cathrine Lang, f. 14.08.1807, datter af afdøde Thomas Thomsen Lang Maria Lorenzen, 40 år, enke efter sømand Hans Hansen Matthiesen, som druknede til søs, og erklæredes død iflg. Protokol d. 6.7.1842, Augustenborg Lovise Helene Frederikke Jensen, f. 27.7.1819, datter af afdøde sko- mager Lorenz Jensen og afdøde hustru Anna Wehl Anne Marie Jespersen, f. 26.6.1815, datter af Christen Jepsen Sofie Espersen, 28 år, Cathrine Marie Andresen, 24 år Anne Christine Kock, 35 år Ellen Møller, f. 26.10.1828, datter af Hyreinderste Hans Lassen Møller Cathrine Jensen, 27 år, f. i Egen Kirstine Marie Rasmussen, 36 år Cathrine Margrethe Skipper, f. 10.3.1824, datter af Christian Hansen S. Marie Cathrine Matthiesen, f. 6.11.18, datter af Mathias Lorenzen i Ketting. Fødte en søn 18.2. i Hundslev. Parret rejser nu til Flensborg Marie Vogelsang, 19 år, Lovise Clausen, 22 år Anne Christine Bruhn, 45 år. Bruden er enke efter Hans Christensen, kådner. Senere gift og skilt fra købmand Peter Iversen, Anholt Cecilie Cathrine Andresen, 43 år Kirsten Eriksen, 22 år Anna Christine Hansen, 42 år, f. Danielsen, Tidligere gift med Peter Hansen og broderen Hans Hansen i Hundslev. Brudgommen kom hertil med 4. Bathalion 1848. Marie Christine Lorentzen, f. 30..9.1822, datter af inderste Christian Lorentzen, inderste i Dalby sogn i Slesvig. Cathrine Marie Petersen, 32 1/2 år Anna Cathrine Eriksen, 24 år, Ellen Krogh, f. 15.1.1817, datter af fhv. møller Jørgen Christensen Krogh Magdalene Petersen Jomfru Frederikke Lovise Margrethe Jacobsen, f. 9.1.1829, k. 1844, fra Anna Cathrine Bladt, 31 år Margrethe Gudemoos, 29 1/2 år, Anna Cathrine Eriksen, 26 år Marie Clausine Matthiesen, 17 år Anna Christine Bruhn, 20 år, Anna Christina Lassen, 33 år, datter af Hans Christian Lassen Anne Marie Larsdatter, f. 1.5.1816, k. i Fåborg, datter af husmand Lars Petersen i Korshavn Kirsten Høj, 24 år, Marie Christine Jacobsen, f. 14.2.1829,datter af møller Peter Jacobsen Dorothea Marie Hansen, 32 år, enke Cathrine Simonsen, f. 15.4.1813, k. 1827 i Ketting, datter af afdøde Nicolai Simonsen og hustru Elisabeth Marie Cathrine Jensen, 28 år Marie Elisabeth Møller, 25 år, Maria Cathrine Eriksen, 30 år, Mette Christine Køks, 34 år Marie Elisabeth Hansen, 33 år, tjente i Sønderborg Anne Marie Iwersen, 26 år Cathrine Elisabeth Christensen, 24 år Anna Christine Petersen, 38 år Anne Marie Iwersen, 28 år, Karen Rasmussen, f. 18.5.1822, datter af indsidder Rasmus Hansen og hustru Margrethe Sophie Skovgaard Anne Marie Elnef, 26 år Anne Marie Hansen, 29 år Anne Marie Frederiksen, 22 år Marie Clausen, 21 år Cathrine Marie Thomsen, 27 år Elenore Elisabeth Andresen, f. 25.01.1827, datter af snedker Jørgen A. Cathrine Marie Dahl, f. 13.12.1828, datter af inderste Rasmus Dahl Anne Marie Elisabeth Jensen, 27 år Elenore Steffensen, 35 år Sophia Catardina Detlefsen, enke, f. 29.5.1823, datter af stolemager Johan Henrik Møller. Er enke efter styrmand Johannes Detlefsen fra Sønderborg, der døde d. 15.5.1849 i Middelfart af lungebetændelse, medens han var udkommanderet med dampskibet Hertha under Kaptajnløjtnant Sommer. Cecilie Catharine Johannsen, f. 10.2.1824 datter af Rasmus Johannsen Marie Iwersen, 25 år Dorothea Sophie Christensen, 19 1/2 år Christine Marie Schmidt, f. 29.9.1827, datter af smed Christian Jaobsen Schmidt Marie Sophie Lorenzen, f. 5.6.1830. datter af afgåede kådner Lorenz Peter Lorenzen Christine Marie Lorenzen, 28 år Anna Dorothea Iversen, 18 1/2 år,

Sted: Naldmose Stenkoppel Notmark Notmarkskov Notmarkskov Æreskøbing Hundslev Nyled Hundslev Notmark Hundslev Frederiksgaard Hundslev Hundslev Hundslev Notmark Notmarkskov Elstrup Almsted Notmarkskov Almsted Hundslev Almsted Notmarkskov Lillemølle Hundslev Notmarkskov Hundslev Ketting Østerholm Hundslev Notmarkskov Naldmose Helved Notmarkskov Helved Hundslev Notmark Notmarkskov Fynshav Naldmose Almsted Almsted Helved Helved Asserballe Lillemølle Almsted Gyde Katry Hundslev Hundslev Almsted Mjels Almsted Rise, Ærø Kettingskov Asserballe Skærtoft Bregninge Padholm Hundslev Katry Hundslev Ketting Hundslev Egen Almsted Hundslev Helved Østerholm Hundslev Lebøl Katry Frydendal Katry Lillemølle Tandslet Helved Hundslev Bokmosedam Broballe Hundslev Frederiksgaard Helved Østerholm Frederiksgaard Almsted Almsted Casmusgaard Notmark Østerholm Asserballesko Hundslev Naldmose Hundslev Helved Notmark Notmark Hundslev Notmark Frederiksgaard Notmarkskov Asserballeskov Hundslund Frederiksgaard Notmarkskov Rumohrsgaard Egernsund Asserballe Notmarkskov Almsted Skovby, Ærø Ulkebøl Almsted Notmarkskov Naldmose Mjang Almstedskov Frederiksgaard Katry Notmarkskov Hundslev Hundslev Hundslev Smørholm Horne Hundslev Frederiksgaard Notmark Hundslev Katry Notmark Ketting Helved Notmark Hundslev Notmarkskov Katry Lillemølle Almsted Hundslev Hundslev Hundslev Notmarkskov Hundslev Asserballeskov Naldmose Asserballe Augustenborg Augustenborg Egen Almstedskov Frederiksgård Frederiksgaard Kegnæs Almsted Almsted Skovby Kettingskov Helved Lillemølle Stenkobbel Hundslev Almstedskov Hundslev Dalby Almsted Notmark Vibæk Almsted Rumohrsgaard Frederiksgaard Ketting Hundslev Notmark Hundslev Asserballeskov Avernak Hundslev Svenstrup Østerholm Ketting Almsted Almsted Hundslev Padholm Fynshav Anholt Katry Frederiksgaad Hundslev Diernes, Fyn Hundslev Notmark Hundslev Hundslev Almsted Kettingskov Østerholm Hundslev Frederiksgaard Sønderborg Mølby, Ulkebøl Anholt Stenkobbel Sebbelev Kettingskov Almsted Frederiksgaard

13.02.2019